hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítače HP - Aktivace produktu Windows 8

Tento dokument platí pro počítače a tablety HP a Compaq se systémem Windows 8.
Z důvodu prevence softwarového pirátství společnost Microsoft vyžaduje, aby byl systém Windows 8 před použitím aktivován. Všechny počítače a tablety HP a Compaq, které jsou dodávány s nainstalovaným systémem Windows 8, se aktivují automaticky po připojení k Internetu, aby bylo nastavování počítače snazší. Pokud se však rozhodnete nainstalovat jinou verzi systému Windows 8 (například upgrade na verzi Enterprise) nebo v obchodě zakoupenou kopii systému Windows 8, bude nutné systém Windows aktivovat v rámci procesu instalace. Může také dojít k situacím, kdy vás systém Windows požádá o aktivaci produktu, i když produkt byl již aktivován.
Poznámka:
Pokud nepoužíváte poslední verzi systému Windows 8, některé grafické prvky a informace uvedené v tomto dokumentu se mohou lišit. Nejnovější verzi získáte v obchodu Microsoft Store.

Typy aktivace systému Windows 8

Existují dvě metody aktivace systému Windows 8: Aktivace produktu WindowsAktivace OEM 3.0.
 • Aktivace produktu Windows (WPA) odešle číslo ID instalace společnosti Microsoft předtím, než je systém Windows ověřen a poté aktivován. Proces WPA zahrnuje dvě čísla. Jedním z nich je ID instalace (generované na základě zadání kódu Product Key Windows 8), které vlastník počítače předá společnosti Microsoft, buď prostřednictvím internetu nebo telefonicky. Druhým je ID potvrzení, přidělené společností Microsoft, které se používá k aktivaci softwaru operačního systému. Tato metoda se používá při upgradu nebo instalaci systému Windows 8 z disku (nikoli prostřednictvím nástroje HP System Recovery).
 • Aktivace OEM 3.0 (OA3) se provádí ve výrobě. Digitální kód Product Key (DPK) je nainstalován do softwaru BIOS základní desky ve výrobním procesu. Systém Windows 8 se aktivuje automaticky při prvním připojení počítače k internetu. U systémů aktivovaných metodou OA3 je možné vyměnit většinu hardwarových součástí počítače bez nutnosti opětovné aktivace softwaru prostřednictvím společnosti Microsoft.

Důvody, proč může být nutné systém Windows 8 znovu aktivovat

Je-li váš počítač dodán s předem nainstalovaným systémem Windows 8, může systém Windows vyžadovat aktivaci prostřednictvím společnosti Microsoft při:
 • Aktualizaci nebo instalaci nové verze Windows.
 • Provedení Obnovy systému HP po obnovení pomocí Záchranných disků HP.
 • Instalaci některých ovladačů zařízení a některého softwaru.
 • Odinstalaci některých souborů nebo určitého softwaru operačního systému.
 • Aktualizaci systému BIOS nebo instalaci nové verze systému BIOS od jiné společnosti než HP.
 • Výměně základní desky za jinou, která neobsahuje verzi systému BIOS výrobce originálních dílů (OEM).

Pojmy pro aktivaci systému Windows

Zde uvádíme pojmy používané během procesu aktivace:
 • Aktivace produktu Windows (WPA): Vyžaduje akci konkrétní osoby, která počítač před použitím systému Windows odemkne.
 • Aktivace OEM 3.0 (OA3): K aktivaci systému Windows není obvykle vyžadován žádný zásah, avšak počítač musí být připojen k Internetu, aby se systém Windows mohl aktivovat automaticky.
 • Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA): Smlouva, kterou musí uživatel systému Windows odsouhlasit, aby mohl používat produkt Windows.
 • Certifikát pravosti (COA): Metoda identifikace důkazu vlastnictví, která osvědčuje, že produkt Windows není padělaný nebo zkopírovaný. Certifikát COA může mít podobu štítku s čárovým kódem a kódem produktu.
 • Štítek Genuine Microsoft Label (GML): Štítek, který je součástí počítačů dodaných s předem nainstalovaným systémem Windows 8. Štítek GML označuje verzi systému Windows 8, která byla původně na počítači nainstalována.
 • Kód Product Key: Kód sestávající z 25 alfanumerických znaků. Slouží k aktivaci systému Windows.
 • Identifikační číslo instalace: Je generováno na základě kódu Product Key, zadaného během nastavování systému Windows.
 • Identifikační číslo potvrzení: Číslo, které umožňuje dokončit proces aktivace.

Aktivace systému Windows 8 přes internet

Nejrychlejším a nejsnazším způsobem aktivace kopie systému Windows 8 je aktivace přes internet. Pokud nemáte připojení k internetu nebo pokud je vytvoření připojení problematické, přejděte k části Další způsoby aktivace systému Windows 8 v tomto dokumentu.
Poznámka:
Chcete-li aktivovat systém Windows 8, je nutné se přihlásit jako správce.
Aktivace systému Windows 8 přes internet:
 1. Přihlaste se k počítači jako správce a poté se připojte k Internetu.
 2. Otevřete ovládací tlačítko Nastavení stisknutím klávesy Windows + I.
 3. V pravém dolním rohu obrazovky vyberte možnost Změnit nastavení počítače.
  Změnit nastavení počítače
 4. V části Nastavení počítače vyberte kartu Aktivace Windows.
  Karta Aktivace Windows
  Poznámka:
  Po aktivaci systému Windows již nebude karta Aktivace Windows v nastavení počítače dostupná.
 5. Klikněte na tlačítko Zadat kód.
  Zadat kód na obrazovce Aktivace Windows
  Poznámka:
  • Pokud jste pro instalaci systému Windows 8 použili disky, najdete kód Product Key na obalu disku. Pokud jste operační systém Windows 8 zakoupili přes Internet, mělo by být číslo produktu uvedeno v e-mailu, který jste obdrželi po zaplacení a stažení systému Windows 8.
  • Pokud máte obal disku systému Windows 8, nalepte štítek Certifikát pravosti systému Windows 8 na počítač, aby byl kód snadno k dispozici v budoucnosti.
 6. Zadejte kód produktu do pole Kód produktu.
  Červeně označené pole pro zadání kódu Product Key
  Systém Windows automaticky zjistí, zda je kód Product Key platný.
  Pokud se zobrazí zpráva Řízení uživatelských účtů, zadejte své heslo nebo údaje potvrďte.
 7. V případě úspěšné aktivace a zobrazení zprávy Děkujeme, je to hotové klikněte na tlačítko Zavřít.
  Obrazovka Aktivace Windows po úspěšné aktivaci
  Pokud aktivace úspěšná nebyla, zkontrolujte kód a zadejte jej znovu nebo přejděte do části Další způsoby aktivace systému Windows 8 v tomto dokumentu.
 • Potvrzení, že systém Windows je aktivován
  Chcete-li ověřit, zda byl systém Windows úspěšně aktivován, postupujte následovně.
  1. Otevřete ovládací tlačítko Nastavení stisknutím klávesy Windows + I.
  2. V pravém dolním rohu obrazovky vyberte možnost Změnit nastavení počítače.
   Volba Změnit nastavení počítače v ovládacím tlačítku Nastavení.
  3. V části Nastavení počítače vyberte kartu Počítač a zařízení.
   Karta Počítač a zařízení v části Nastavení počítače
  4. Na kartě Počítač a zařízení klikněte na možnost Informace o počítači.
  5. V části Informace o počítači zjistíte v pravém podokně v části Windows, zda je systém aktivovaný.
   Karta Informace o počítači v části Počítač a zařízení se zvýrazněnou zprávou o aktivaci systému Windows
 • Přidání funkcí do systému Windows 8 nebo pořízení jiné verze systému:
  Do systému Windows 8 můžete přidávat funkce nebo můžete pořídit jinou verzi systému Windows 8. Na úvodní obrazovce zadejte text přidat funkce pro otevření ovládacího tlačítka Hledat a ve výsledcích vyhledávání vyberte možnost Přidat funkce do Windows 8.1. Po otevření obrazovky Přidat funkce do Windows 8.1 postupujte podle pokynů na obrazovce.
  Vyhledání možnosti pro přidávání funkcí do systému Windows 8

Další způsoby aktivace systému Windows 8

Alternativní metody aktivace systému Windows 8:

Řešení potíží s chybami aktivace systému Windows 8

Pokud se při pokusu o aktivaci systému Windows objeví chybový kód, zkuste k vyřešení problému použít řešení uvedená níže. Vyskytuje-li se chybová zpráva opakovaně, kontaktujte podporu společnosti HP. Při kontaktování společnosti HP si připravte číslo modelu, číslo produktu a sériové číslo.
Chybová zpráva
Co chybová zpráva znamená
Možná řešení
Systém Windows není aktivován. Tento počítač PC již není aktivován. Pokud jste nedávno provedli opětovnou instalaci systému Windows nebo změny hardwaru, můžete si vyžádat pomoc od oddělení podpory.
Systém Windows 8 není v počítači aktivován, například v důsledku změn v konfiguraci hardwaru nebo proto, že systém Windows 8 byl v počítači aktivován vícekrát.
Aktivace systému Windows. Máte spuštěn systém Windows v nouzovém režimu. Restartujte systém Windows běžným způsobem, abyste zjistili vše, co potřebujete k aktivaci.
V nouzovém režimu není aktivace systému Windows 8 možná.
Restartování v normálním režimu v systému Windows: Stiskněte klávesy Windows + R, zadejte výraz msconfig do pole Otevřít a poté klikněte na tlačítko OK. Na kartě Obecné v nástroji Konfigurace systému vyberte přepínač Normální spuštění a klikněte na tlačítko OK. V místním okně Konfigurace systému klikněte na možnost Restartovat.
Pro další pomoc kontaktujte podporu HP.
Aktivace systému Windows. Došlo k potížím s aktivací. Obraťte se na výrobce svého počítače nebo zakupte nový kód Product Key.
Došlo k potížím s kódem Product Key.
Aktivace systému Windows. Kód Product Key v tomto počítači nefunguje. Pravděpodobně bude nutné kontaktovat výrobce počítače nebo zakoupit nový kód Product Key.
Došlo k potížím s kódem Product Key.
Systém Windows není aktivován. Kód Product Key nefunguje. Zkuste jiný kód nebo zakupte nový kód.
Systém Windows nemůže zpracovat kód Product Key kvůli problému ve výrobě, problému s počítačem, nedokončené přeinstalaci systému Windows 8, neplatnému kódu Product key nebo kvůli nesprávně zadanému kódu Product key.
 • Pečlivě zkontrolujte zadaný kód Product Key, zda byly všechny číslice a všechna písmena zadána správně. Chcete-li zkusit zadat kód znovu, klikněte na tlačítko Aktivovat pomocí nového kódu Product Key v okně Aktivace systému Windows a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 • Kontaktujte podporu HP s žádostí o další pomoc.
 • Chcete-li zakoupit nový kód, klikněte na tlačítko Koupit nový kód v okně Aktivace systému Windows a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Systém Windows není aktivován. Vypršela platnost vaší licence k používání zkušební verze systému Windows.
Platnost bezplatné zkušební verze Windows 8 Consumer Preview nebo Windows 8.1 Preview skončila a licence již není platná.
Zakupte poslední verzi systému Windows 8 nebo v počítači obnovte předchozí operační systém pomocí médií pro obnovu nebo instalaci. Další informace. Další informace naleznete v tématech:
Systém Windows není aktivován. Tento kód Product Key již byl použit v jiném počítači. Zkuste jiný kód nebo zakupte nový kód.
Společnost Microsoft většinou umožňuje použití kódu Product Key pouze v jednom počítači současně.
 • Pečlivě zkontrolujte zadaný kód Product Key, zda byly všechny číslice a všechna písmena zadána správně. Chcete-li zkusit zadat kód znovu, klikněte na tlačítko Aktivovat pomocí nového kódu Product Key v okně Aktivace systému Windows a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 • Chcete-li zakoupit nový kód, klikněte na tlačítko Koupit nový kód v okně Aktivace systému Windows a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Systém Windows není aktivován. Tuto předem nainstalovanou verzi systému Windows nelze aktivovat. Vyžádejte si pomoc od výrobce svého počítače nebo zakupte nový kód Product Key.
Systém Windows 8 není v počítači aktivován například kvůli změnám v konfiguraci hardwaru nebo problému při výrobě.
Systém Windows není aktivován. Aktivujte systém Windows zadáním nového kódu Product Key.
Systém Windows 8 není v počítači předem nainstalován a není nakonfigurován žádný kód Product Key.
Systém Windows není aktivován. Kód Product Key neodpovídá oblasti, v níž se nacházíte. Zkuste tedy použít jiný kód.
Kód Product Key není určen pro oblast zadanou ve vašem nastavení pozice.
 • Zkontrolujte své nastavení pozice: Stiskněte klávesy Windows + W a do pole vyhledávání zadejte výraz oblast. V seznamu výsledků hledání klikněte na položku Oblast. Na kartě Pozice v okně Oblast potvrďte, že byl v rozevírací nabídce Umístění počítače proveden správný výběr.
 • Kontaktujte podporu HP s žádostí o další pomoc.
Systém Windows není aktivován. Kód Product Key lze použít pouze k obnově systému Windows v počítači, kde byl systém Windows předem nainstalován. Systém Windows můžete aktivovat přes telefon.
Licence systému Windows 8 instalovaného na počítači neodpovídá typu zadaného kódu.
Systém Windows není aktivován. V počítači jsou soubory, které brání aktivaci. Je nutné zakoupit a přeinstalovat novou verzi systému Windows.
V počítači jsou soubory, které blokují aktivaci systému Windows 8.
 • Chcete-li zakoupit nový kód produktu, klikněte na tlačítko Koupit nový kód v okně Aktivace systému Windows a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 • Kontaktujte podporu HP s žádostí o další pomoc.
Systém Windows není aktivován. Nyní nelze systém Windows aktivovat. Pokusíme se jej aktivovat za vás.
Systém Windows se nemůže připojit ke službě online aktivace.
Systém Windows není aktivován. Pokud chcete provést aktivaci online, musíte se připojit k internetu – nebo nám můžete zavolat.
Váš počítač není připojen k internetu.
Připojte se k Internetu nebo postupujte podle instrukcí v části Aktivace systému Windows 8 přes telefon.
Systém Windows není aktivován. Platnost verze systému Windows vypršela. Nainstalujte nejnovější verzi systému Windows k aktivaci.
Je nainstalována zkušební verze systému Windows 8 a licence již není platná.
 • Nainstalujte jinou než zkušební verzi systému Windows 8
 • Kontaktujte podporu HP s žádostí o další pomoc.

Viz také

Další informace o aktivaci systému Windows:
Webová stránka společnosti Microsoft Pomoc společnosti Microsoft s chybami při aktivaci (v angličtině)

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...