hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Enterprise - Pokročilá konfigurace pomocí nástroje HP Utility pro operační systém macOS

Pro kontrolu stavu tiskárny, zobrazení a změnu nastavení tiskárny z počítače použijte aplikaci HP Utility.
Nástroj HP Utility použijte v případě, že je tiskárna připojena kabelem USB nebo je připojena k síti s protokolem TCP/IP.

Spuštění nástroje HP Utility

 1. V počítači otevřete nabídku Předvolby systému a klikněte na položku Tisk a fax, Tisk a skenování nebo Tiskárny a skenery.
 2. Ze seznamu vyberte danou tiskárnu.
 3. Klikněte na tlačítko Možnosti a spotřební materiál.
 4. Klikněte na kartu Nástroje.
 5. Klikněte na tlačítko Otevřít nástroj tiskárny.

Funkce nástroje HP Utility

Panel nástrojů HP Utility obsahuje následující položky:
 • Zařízení: Kliknutím na toto tlačítko lze zobrazit nebo skrýt produkty Mac nalezené nástrojem HP Utility.
 • Všechna nastavení: Kliknutím na toto tlačítko se lze vrátit na hlavní stránku nástroje HP Utility.
 • Podpora HP: Kliknutím na toto tlačítko lze otevřít prohlížeč a přejít na web podpory HP.
 • Spotřební materiál: Kliknutím na tlačítko lze přejít na web HP SureSupply.
 • Registrace: Kliknutím na tlačítko lze přejít na web registrace HP.
 • Recyklace: Kliknutím na tlačítko lze přejít na web programu recyklace HP Planet Partners.
Nástroj HP Utility obsahuje stránky, které se otevírají kliknutím na položku v seznamu Všechna nastavení. Následující tabulka popisuje úlohy dostupné prostřednictvím nástroje HP Utility.
Položka
Popis
Stav spotřebního materiálu
Zobrazuje stav spotřebního materiálu a uvádí odkazy pro jeho objednávání online.
Informace o zařízení
Zobrazuje informace o aktuálně zvolené tiskárně.
Odesílání souborů
Slouží k přenosu souborů z počítače do tiskárny.
Odeslání písem
Slouží k přenosu souborů písem z počítače do tiskárny.
HP Connected
Zajišťuje přístup na web služby HP Connected.
Aktualizovat firmware
Přenese do tiskárny soubor s aktualizací firmwaru.
Poznámka:
Tato možnost je k dispozici až poté, co otevřete nabídku View (Zobrazit) a zvolíte položku Show Advanced Options (Zobrazit pokročilé možnosti).
Příkazy
Po tiskové úloze odešle do tiskárny speciální znaky nebo příkazy k tisku.
Poznámka:
Tato možnost je k dispozici až poté, co otevřete nabídku View (Zobrazit) a zvolíte položku Show Advanced Options (Zobrazit pokročilé možnosti).
Správa spotřebního materiálu
Slouží ke konfiguraci požadovaného chování tiskárny ve chvíli, kdy se blíží konec odhadované životnosti spotřebního materiálu.
Konfigurace zásobníků
Mění výchozí nastavení zásobníku.
Výstupní zařízení
Spravuje nastavení pro volitelné výstupní příslušenství.
Režim oboustranného tisku
Aktivuje režim oboustranného tisku.
Režim Economode a hustota toneru
Konfiguruje nastavení pro úsporu toneru.
E-mailová upozornění
Konfiguruje automatická e-mailová upozornění za určitých stavů produktu – například při nutnosti výměny spotřebního materiálu, prázdných zásobnících papíru, otevřených dvířkách nebo uvíznutí papíru.
Rozlišení
Nastavuje výchozí rozlišení tisku.
Ochrana přímých portů
Zakázání tisku prostřednictvím portu USB nebo paralelního portu.
Uložené úlohy
Slouží ke správě tiskových úloh uložených na pevném disku tiskárny.
Nastavení sítě
Slouží ke konfiguraci nastavení sítě, například nastavení protokolu IPv4 a IPv6.
Další nastavení
Poskytuje přístup k integrovanému webovému serveru HP.
Skenování do e-mailu
Pouze modely MFP
Otevře stránku konfigurace nastavení skenování do e-mailu integrovaného webového serveru HP.
Poznámka:
Připojení USB není podporováno.
Skenování do síťové složky
Pouze modely MFP
Otevře stránku konfigurace nastavení skenování do síťové složky integrovaného webového serveru HP.
Poznámka:
Připojení USB není podporováno.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...