hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Pro MFP M435nw - Plnění zásobníku 3 (příslušenství)

Volitelný zásobník 3 pojme až 500 listů papíru gramáže 75 g/m2. Pokud má papír vyšší gramáž, zásobník pojme listů méně. Zásobník nepřeplňujte. Podporuje řezaný papír gramáže 60–120 g/m2.
Informace o správné orientaci papíru při jeho plnění do zásobníku viz Zásobník 3 – orientace papíru.
Poznámka:
Ze zásobníku 3 netiskněte obálky, štítky ani nepodporované formáty papíru. Na tyto typy papíru tiskněte pouze ze zásobníku 1.
 1. Vytáhněte zásobník a mírným zvednutím jej zcela vyjměte z produktu.
  Poznámka:
  Zásobník neotvírejte, pokud se používá.
  Obrázek : Otevřete zásobník
 2. Stlačte uvolňovací páčku, která je umístěna na levém vodítku, a nastavte boční vodítka na správný formát papíru.
  Obrázek : Nastavte vodítka papíru
 3. Upravte délku papíru podle formátu papíru.
  Obrázek : Nastavte vodítka papíru
 4. Vložte papír do zásobníku. Zkontrolujte, zda se vodítka lehce dotýkají stohu papíru, ale neohýbají jej.
  Orientace papíru v zásobníku se liší podle formátu papíru. Další informace viz Zásobník 3 – orientace papíru.
  Poznámka:
  Zásobník nepřeplňujte, aby nedocházelo k uvíznutí médií v zařízení. Zkontrolujte, zda je horní úroveň stohu pod indikátorem plného zásobníku.
  Obrázek : Vložte do zásobníku papír
  Poznámka:
  Pokud zásobník není nastaven správně, může se během tisku zobrazit chybová zpráva nebo může dojít k uvíznutí papíru.
 5. Zasuňte zásobník zcela do produktu.
  Obrázek : Zavřete zásobník
 6. Na ovládacím panelu produktu nastavte formát a typ papíru tak, aby odpovídal papíru vloženému do zásobníku.
  1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu produktu stiskněte tlačítko Nastavení .
  2. Otevřete následující nabídky:
   Nastavení systému
   Nastavení papíru
   Zásobník 3
  3. Stiskněte tlačítko Formát papíru a vyberte správný formát.
  4. Stiskněte tlačítko Typ papíru a vyberte správný typ.

Zásobník 3 – orientace papíru

Typ papíru
Formát papíru
Vkládání papíru
Řezaný papír
Letter, A4, A5, B5, Executive, 16K a vlastní formáty
Dlouhým okrajem podél přední strany zásobníku
A3, B4, 11×17, Legal, Oficio 8,5×13 a vlastní formáty
Dlouhým okrajem podél strany zásobníku
Předtištěný, děrovaný nebo hlavičkový
Letter, A4, A5, B5, Executive, 16K a vlastní formáty
Lícem dolů
Horním okrajem k pravé straně zásobníku
A3, B4, 11×17, Legal, Oficio 8,5×13 a vlastní formáty
Lícem dolů
Horní hrana v přední části zásobníku

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...