hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct Accessory - Příslušenství HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct - odstraňování problémů

Informace v této části využijete při řešení potíží.
Poznámka:
Abyste zjistili, zda má tiskárna povoleny funkce NFC a HP Wireless Direct, vytiskněte z ovládacího panelu tiskárny stránku konfigurace. Pokud její součástí bude stránka Wireless (Bezdrátové připojení), jsou u tiskárny aktivní funkce tisku pro příslušenství HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct.

Počet klientů příslušenství HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct

Aktuální technologie omezuje počet aktivně připojených bezdrátových klientů na pět. Použijte následující postup k určení, zda byl tento limit dosažen:
 • Prohlédněte si ikonu bezdrátového připojení na ovládacím panelu tiskárny. Pokud je ikona červená (namísto běžné modré), byl limit dosažen.
 • Prohlédněte si připojení uvedená na stránce konfigurace tiskárny. Jsou zde uvedena aktuální bezdrátová připojení jednotlivých zařízení včetně příslušné adresy MAC a IP adresy.
 • Prohlédněte si zprávy protokolu událostí.

Zobrazení adresy MAC mobilního zařízení

Následující informace vám umožní zobrazit adresu MAC vašeho zařízení.

iOS

 1. Otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na položku Obecné a poté na položku O aplikaci.
 3. Přesuňte se dolů na položku Adresa Wi-Fi.

Android (telefon nebo tablet)

 1. Otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na položku Informace o telefonu nebo Informace o tabletu, podle toho, které zařízení používáte.
 3. V případě telefonu se systémem Android klepněte na položku Informace o hardwaru. V případě tabletu se systémem Android klepněte na položku Stav.

Odpojení od bezdrátové sítě

Následující informace využijete, pokud se potřebujete odpojit od bezdrátové sítě.

iOS

 1. Stiskněte možnost Nastavení a potom Wi-Fi.
 2. Vyberte znak „větší než“ (>) u sítě, od které se chcete odpojit.
 3. Klepněte na položku Odstranit tuto síť.
 4. Potvrďte klepnutím na položku Odstranit.
Další informace o produktech Apple iOS a jejich používání najdete na webu: www.apple.com/support/.
Poznámka:
Pokud k připojení k tiskárně HP s funkcí Wireless Direct použijete zařízení se systémem iOS 5 nebo novějším (například iPhone® nebo iPad®), ikona stavu připojení se nepřestane otáčet. To je normální a znamená to, že bezdrátové připojení HP Wireless Direct neposkytuje připojení k Internetu. Protože funkce HP Wireless Direct je pouze propojení mezi mobilním zařízením a tiskárnou, nemůže se mobilní zařízení přes tiskárnu připojit k Internetu.

Android

Poznámka:
Konkrétní postup se může mírně lišit u různých verzí systému Android.
 1. Podle potřeby zapněte připojení Wi-Fi.
 2. Klepněte na ikonu Nastavení.
 3. Klepněte na ikonu Nastavení bezdrátového připojení a sítě (Wi-Fi). (U některých verzí systému Android klepněte na ikonu Nastavení Wi-Fi.)
 4. Na obrazovce Nastavení bezdrátového připojení a sítě (Wi-Fi) nebo Nastavení Wi-Fi klepněte na název sítě.
 5. V zobrazeném dialogu klepněte na položku Odstranit.
Poznámka:
Zařízení se systémem Android neodpojí (neodstraní) bezdrátovou síť, která je v dosahu.
Další informace o produktech se systémem Google Android a jejich používání najdete na webu: www.support.google.com/android.

Symbian

Informace o odpojení od bezdrátové sítě (tiskárna s funkcí HP Wireless Direct) najdete v příslušném tématu na webu: http://discussions.nokia.com.

Windows 8

Software HP ePrint používaný v systému Windows 8 se automaticky odpojí od bezdrátové sítě po skončení tiskové úlohy.

Mac OS X

Bezdrátové připojení k tiskárně se automaticky odpojí přibližně jednu minutu po skončení tiskové úlohy.
Připojení pomocí funkce HP Wireless Direct obnovíte tak, že vyberete název SSID v seznamu dostupných bezdrátových připojení:
 1. Klepněte na ikonu bezdrátového připojení na panelu nabídek a vyberte možnost Jiná bezdrátová síť.
 2. Na obrazovce Nalezené tiskárny vyberte identifikátor SSID tiskárny.
  Poznámka:
  Název tiskárny s funkcí HP Wireless Direct bude ve formátu HP-Print-XY-model_tiskárny LaserJet. Znaky XY reprezentují poslední dva znaky hardwarové (MAC) adresy příslušenství HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct.

Řešení problémů

Nelze tisknout nebo dochází k chybám komunikace.
Příčina
Řešení
Mobilní zařízení a tiskárna se nenachází ve stejné síti. Mobilní zařízení je například připojeno k Internetu pomocí stávající bezdrátové sítě (WLAN). Příslušenství HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct se nemůže připojit do sítě WLAN.
Mezi obvyklé chyby tohoto druhu patří Chyba komunikace, Bezdrátový adaptér se používá nebo Připojení je zaneprázdněno. Software HP ePrint může například hlásit chybu Komunikace s tiskárnou selhala, která může vznikat z následujících příčin:
 • Mobilní zařízení a tiskárna se nenachází ve stejné síti.
 • Bezdrátové připojení mobilního zařízení je zaneprázdněno.
 • Data softwaru HP Connected nejsou k dispozici.
Odpojte mobilní zařízení od sítě WLAN a připojte se k identifikátoru SSID tiskárny (síť HP Wireless Direct).
Poznámka:
Blokování přístupu k síti WLAN/Internet omezí ztráty dat při stahování nebo při tisku.
Ovládací panel tiskárny zobrazí následující chybu: USB ERROR - Invalid USB device is attached. (CHYBA USB – Je připojeno neplatné zařízení USB.) Odeberte jej.
Příčina
Řešení
Firmware tiskárny může vyžadovat aktualizaci.
Pokud je tiskárna HP podporována, aktualizujte firmware tiskárny.
Poznámka:
Abyste mohli příslušenství HP Jetdirect 2800w používat s určitými tiskárnami a multifunkčními zařízeními HP, musíte funkci HP FutureSmart nastavit pomocí integrovaného webového serveru HP (EWS) na úroveň 3. Více informací o nastavení úrovně funkce HP FutureSmart naleznete v oddíle: Tiskárny s podporou příslušenství HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct.
Tisk v bezdrátové síti (WLAN) přestane fungovat po instalaci příslušenství HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct.
Příčina
Řešení
Příslušenství HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct a bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB jsou instalovány ve stejné tiskárně.
Společnost HP nepodporuje instalaci obou zařízení ve stejné tiskárně. (HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct má přednost.)
Tiskové úlohy jsou extrémně pomalé nebo je slabý signál.
Příčina
Řešení
Kovové objekty nebo rádiové signály mohou způsobovat rušení.
Mobilní zařízení je příliš daleko od tiskárny.
Změňte orientaci tiskárny.
Snižte nebo odstraňte zdroje rušení. Rádiové signály mohou být pohlcovány nebo zeslabeny kovovými předměty a zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby nebo bezdrátové telefony, používají podobné rádiové frekvence.
Zkraťte vzdálenost mezi tiskárnou a mobilním zařízením.

Časté otázky

Otázka
Odpověď
Jaký je bezdrátový dosah funkce HP Wireless Direct?
Podobný jako u ostatních bezdrátových zařízení. Může mít mírně slabší signál než běžný přístupový bod (jako například směrovač).
Jakou frekvenci funkce HP Wireless Direct používá?
2,4 GHz.
Co se stane, pokud se připojí 6. zařízení? Zobrazí se chybová zpráva?
Protože tiskárna nemá povědomí o tom, že se jiné zařízení k ní snaží připojit, je na mobilním zařízení, zda zobrazí nějakou zprávu. Zpráva by měla vypadat nějak takto: K bezdrátovému zařízení se nelze připojit.
Může se k tiskárně připojit počítač přes rozhraní USB nebo pevnou síť (LAN) a být současně připojená zařízení s využitím funkce HP Wireless Direct, aniž by to mělo negativní vliv?
Obecně to platí. Když se ale používá připojení k síti LAN, ztrácí funkce HP Wireless Direct podporu určitých protokolů. Například to může mít vliv na software HP ePrint v systému Windows 8, když se pokouší automaticky rozpoznat tiskárnu, která je připojena pomocí funkce HP Wireless Direct. Pokud k tomu dojde, jednoduše zadejte IP adresu Wireless Direct. Tato situace nemá vliv na mobilní zařízení a zařízení Mac, jelikož používají jiný mechanismus zjišťování tiskárny.
Funkce HP NFC pouze usnadňuje připojení, nejedná se o metodu přenosu dat. Navazuje připojení a zahajuje tiskovou úlohu a následně použije připojení Wireless Direct nebo jiný protokol k odeslání tiskové úlohy. Pokud klepnete na možnost Tisk, získá ovladač následující údaje:
 • IP adresa
 • Údaje připojení Wireless Direct (SSID) a heslo
 • Cloudová e-mailová adresa
  Poznámka:
  Tu je potřeba nejprve povolit v softwaru HP ePrint Center/HP Connected.
Informace softwaru HP ePrint:
 • Pokud je připojení HP Wireless Direct k dispozici, software HP ePrint zobrazí oznámení Odesílá se tisková úloha a úloha se vytiskne.
 • Pokud není k dispozici žádné bezdrátové připojení HP Wireless Direct, software HP ePrint zobrazí oznámení s pokyny, jak povolit funkci HP Wireless Direct.
 • Pokud se zařízení kvůli tisku potřebuje odpojit od jiné sítě, software HP ePrint zobrazí oznámení s pokyny, jak zrušit aktuální připojení.

Další informace

Další informace o funkci HP Wireless Direct: Wireless Printing Center – HP Wireless Direct.
Další informace o softwaru HP ePrint včetně nejčastějších dotazů: www.hp.com/go/eprintsoftware. Klikněte na kartu Documentation (Dokumentace) a stáhněte si uživatelskou příručku.
Pokud hledáte další informace o nastavení, konfiguraci a odstraňování problémů, přejděte na stránky www.hp.com/go/jd2800wSupport, nebo pomocí mobilního zařízení naskenujte výše uvedený kód QR.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...