hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct Accessory - Nastavení, konfigurace a správa příslušenství HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct

Následující informace vám pomohou synchronizovat heslo místního správce, nakonfigurovat bezkontaktní komunikaci (NFC) a tiskové funkce HP Wireless Direct vaší tiskárny HP, aktualizovat funkce NFC a HP Wireless Direct a aktualizovat nebo odebrat software HP ePrint.
Seznam podporovaných tiskáren HP najdete v dokumentu: Tiskárny s podporou příslušenství HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct.
Poznámka:
Funkce HP Wireless Direct poskytuje pouze přímé bezdrátové připojení k tiskárně HP. Neumožňuje připojení k Internetu nebo připojení k jakékoli jiné síti, ke které je tiskárna připojena.

Synchronizace hesla místního správce hostitelské tiskárny HP

Pokud bylo heslo místního správce integrovaného webového serveru HP (EWS) na hostitelské tiskárně HP nastaveno při instalaci příslušenství HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct, musíte jej mezi těmito dvěma zařízeními synchronizovat. Chcete-li heslo synchronizovat, vymažte nejdříve stávající heslo místního správce z pole pro heslo u hostitelské tiskárny HP a poté zadejte nové.
Poznámka:
Pokud heslo místního správce serveru HP EWS na hostitelské tiskárně HP během instalace nastaveno nebylo, není potřeba nic měnit a můžete tento krok přeskočit.
Pokud se vám nepodaří příslušenství HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct s heslem místního správce tiskárny HP správně synchronizovat, může to způsobit problémy s tiskem.
Synchronizaci hesel proveďte podle následujících pokynů:
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu hostitelské tiskárny HP stisknutím tlačítka Síť zobrazte IP adresu sítě LAN tiskárny nebo název hostitele.
 2. Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu tiskárny nebo název hostitele přesně tak, jak se zobrazují na ovládacím panelu produktu. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu Enter. Spustí se server EWS.
 3. Na levém ovládacím panelu přejděte na kartu Security (Zabezpečení) a poté zvolte možnost General Security (Obecné zabezpečení).
 4. Přejděte do oddílu Set the Local Administrator Password (Nastavit heslo místního správce).
 5. Chcete-li vymazat stávající heslo, zadejte do textového pole Old Password (Staré heslo) heslo správce serveru HP EWS nastavené na hostitelské tiskárně HP. (Do pole New Password (Nové heslo) nebo Verify Password (Ověřit heslo) nic nezadávejte. Tato pole musí zůstat prázdná.)
 6. Klikněte na tlačítko Apply (Použít).
 7. Ověřte, zda se v textovém poli Old Password (Staré heslo) zobrazuje text Password is not set (Heslo není nastaveno).
  Pokud se v textovém poli Old Password (Staré heslo) nezobrazuje text Password is not set (Heslo není nastaveno), znovu heslo vymažte.
 8. Chcete-li heslo mezi dvěma zařízeními synchronizovat, zadejte do textového pole New Password (Nové heslo) heslo správce serveru HP EWS a poté jej zadejte ještě jednou do textového pole Verify Password (Ověřit heslo) pro potvrzení.
 9. Klikněte na tlačítko Apply (Použít).

Konfigurace parametrů funkce NFC a HP Wireless Direct

Následující informace vám pomohou nakonfigurovat zabezpečení a další možnosti tiskových funkcí NFC a HP Wireless Direct.
Abyste se ujistili, že tiskárna má povoleny funkce NFC a HP Wireless Direct, vytiskněte z ovládacího panelu stránku konfigurace. Pokud se vytiskne stránka Wireless (Bezdrátové připojení), znamená to, že jsou funkce NFC a HP Wireless Direct povoleny.
Poznámka:
Funkce NFC a HP Wireless Direct jsou ve výchozím nastavení po počáteční instalaci příslušenství HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct povoleny.

Pomocí ovládacího panelu

 1. Klepněte na položku Správa a pak klepněte na nabídku Nastavení sítě.
 2. Klepněte na nabídku BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ a pak na nabídku WIRELESS DIRECT. Nastavte následující položky:
  1. Klepněte na položku REŽIM a pak na VYPNUTO, ZAPNUTO (bez zabezpečení) (výchozí) nebo ZAPNUTO (se zabezpečením).
  2. Stiskněte tlačítko SSID. Identifikátor SSID je název tiskárny s funkcí HP Wireless Direct.
   Poznámka:
   V prostředích, kde je nainstalováno více modelů stejné tiskárny, můžete nastavit pro každou tiskárnu jedinečný identifikátor SSID, který umožní její snazší identifikaci. Pokud chcete změnit identifikátor SSID tiskárny, klepněte na oblast s názvem SSID, pomocí klávesnice změňte název a klepněte na tlačítko OK.
   Identifikátor SSID je také dostupný na stránce Postup připojení. Klepněte na ikonu bezdrátového připojení na ovládacím panelu. (Pokud je nainstalováno příslušenství HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct, zobrazí se IP adresa sítě LAN tiskárny a IP adresa bezdrátové sítě zařízení HP Jetdirect 2800w.)
  3. Klepněte na položku VYSÍLÁNÍ SSID a potom na Povoleno (výchozí) nebo Není povoleno.
  4. Klepněte na položku KANÁL a vyberte hodnotu 1 až 11 (výchozí hodnota je 6).
  5. Pokud je možnost REŽIM nastavena na ZAPNUTO (se zabezpečením), klepněte na HESLO a potom na HESLO WPA2 a nastavte požadované heslo.

Použití implementovaného webového serveru HP

Otevřete integrovaný webový server HP EWS:
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu produktu stisknutím tlačítka Síť zobrazte IP adresu sítě LAN tiskárny nebo název hostitele.
 2. Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu tiskárny nebo název hostitele přesně tak, jak se zobrazují na ovládacím panelu produktu. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu Enter. Spustí se server EWS.
 3. Povolení zabezpečení (s využitím hesla WPA2):
  1. Vyberte kartu Zabezpečení.
  2. V panelu nabídek vlevo vyberte Obecné zabezpečení a pak přejděte dolů na Komunikace NFC.
  3. Vyberte možnost Povolit komunikaci NFC, čímž povolíte funkce HP NFC a HP Wireless Direct.
  4. Aby se před tiskem nezobrazovala výzva pro zadání hesla WPA2, zaškrtněte políčko u možnosti Zobrazovat heslo WPA2 v NFC tagu.
 4. Postup konfigurace nastavení funkcí HP NFC a HP Wireless Direct:
  Poznámka:
  IP adresa příslušenství HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct je: 192.168.223.1.
  Odpojte se od všech stávajících bezdrátových připojení (WLAN nebo Internet). Připojení mobilních zařízení jsou obvykle uvedena v nabídce Nastavení.
  1. S použitím bezdrátového počítače nebo jiného bezdrátového zařízení se připojte k síťové adrese (SSID) příslušenství HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct.
  2. Otevřete webový prohlížeč.
  3. Do řádku adresy nebo pole Přejít zadejte IP adresu příslušenství HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct (http://192.168.223.1).
  4. Až se otevře integrovaný webový server HP, vyberte kartu Síť.
  5. Mezi položkami nabídky Konfigurace vyberte Wireless Direct.
  6. Nastavte možnost Tisk Wireless Direct na Vypnuto, Zapnuto (bez zabezpečení) nebo Zapnuto (se zabezpečením). Výchozí možnost je Zapnuto (bez zabezpečení).
  7. Nastavte Název sítě (SSID). Identifikátor SSID je název tiskárny s funkcí HP Wireless Direct.
  8. Povolte vysílání názvu SSID zaškrtnutím políčka Povolit vysílání názvu (SSID).
  9. Nastavte Kanál v rozsahu 1 až 11 (výchozí hodnota je 6).
 5. Kliknutím na tlačítko Použít nastavíte příslušné položky, kliknutím na tlačítko Storno je zrušíte. Chcete-li obnovit výchozí hodnoty od výrobce, klikněte na tlačítko Obnovit výchozí.

Použití aplikace HP Web Jetadmin

Aplikaci HP Web Jetadmin můžete použít pro:
 • Povolení nebo zakázání tisku s použitím funkce HP Wireless Direct
 • Povolení nebo zakázání tisku s použitím tisku HP NFC (jedno zařízení nebo dávkový režim)
 • Zobrazení nebo skrytí hesla WPA2 (jedno zařízení nebo dávkový režim)
Zabezpečení:
 • Bezkontaktní komunikace (NFC)
  • Povolení bezkontaktní komunikace
  • Zobrazení hesla WPA2 v NFC tagu
 • Povolení funkce Wireless Direct
  • Povolení funkce HP Wireless Direct

Zobrazení počtu klientů funkce NFC nebo HP Wireless Direct

Aktuální technologie omezuje počet aktivně připojených bezdrátových klientů na pět.
Informace o tom, jak ukončit bezdrátové připojení v systému iOS nebo Android, najdete v tématu Příslušenství HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct – odstraňování problémů.
Poznámka:
Software HP ePrint používaný v systému Windows 8 se automaticky odpojí od bezdrátové sítě po skončení tiskové úlohy.
Použijte následující postup k určení, zda byl tento limit dosažen:
 • Prohlédněte si ikonu bezdrátového připojení na ovládacím panelu tiskárny. Pokud je ikona červená (namísto běžné modré), byl limit dosažen.
 • Prohlédněte si připojení uvedená na stránce konfigurace tiskárny. Jsou zde uvedena aktuální bezdrátová připojení jednotlivých zařízení včetně příslušné adresy MAC a IP adresy.
 • Prohlédněte si zprávy protokolu událostí.

Aktualizace softwaru příslušenství HP Jetdirect 2800w a aktualizace nebo odebrání softwaru HP ePrint

Následující informace vám pomohou provést aktualizaci příslušenství HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct a aktualizaci nebo odebrání softwaru HP ePrint.

Aktualizace příslušenství HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct

Pokud chcete aktualizovat příslušenství HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct, je nutné aktualizovat firmware hostitelské tiskárny HP LaserJet.
Poznámka:
Pokud chcete používat zařízení HP Jetdirect 2800w s některými tiskárnami nebo multifunkčními zařízeními (viz Tiskárny s podporou příslušenství HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct), nastavte funkci HP FutureSmart na úroveň 3. Provedete to pomocí integrovaného webového serveru HP (EWS):
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu produktu stisknutím tlačítka Síť zobrazte IP adresu sítě LAN tiskárny nebo název hostitele.
 2. Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu tiskárny nebo název hostitele přesně tak, jak se zobrazují na ovládacím panelu produktu. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu Enter. Spustí se server EWS.
 3. Vyberte kartu Obecné a potom v panelu nabídek vlevo vyberte Upgrade firmwaru.
 4. V části Změna úrovně HP FutureSmart vyberte v rozevíracím seznamu možnost HP FutureSmart 3 a potom vyberte možnost Změnit. Tiskárna se restartuje.
Informace o změně nastavení HP FutureSmart s použitím nejnovější verze softwaru HP Web Jetadmin najdete na stránce http://www.hp.com/go/wja po kliknutí na kartu Self Help and Documentation (Samoobslužná pomoc a dokumentace).

Aktualizace nebo odebrání softwaru HP ePrint

Následující informace vám pomohu aktualizovat software HP ePrint v systému Microsoft Windows nebo Apple Mac a odebrat software HP ePrint nebo ovladače tiskárny ze systému Windows.

Odebrání tiskárny HP ePrint ze systému Windows

Poznámka:
Pokud je nainstalována starší verze softwaru HP ePrint pro Windows, je potřeba ji před instalací aktuální verze odebrat.
 1. Otevřete Ovládací panely a nabídku Zařízení a tiskárny.
  V systému Windows 8 stiskněte kombinaci kláves Alt+X a vyberte ze seznamu možnost Ovládací panely. Otevřete nabídku Hardware a zvuk a klikněte na možnost Zobrazit zařízení a tiskárny.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na položku HP ePrint a vyberte možnost Odebrat zařízení.
  U tabletů se systémem Windows 8 stiskněte a podržte ikonu HP ePrint, dokud se nezobrazí dialogové okno. Z nabízených možností vyberte možnost Odebrat zařízení.

Odebrání ovladače HP ePrint ze systému Windows

 1. Otevřete Ovládací panely a nabídku Zařízení a tiskárny.
  V systému Windows 8 stiskněte kombinaci kláves Alt+X a vyberte ze seznamu možnost Ovládací panely. Otevřete nabídku Hardware a zvuk a klikněte na možnost Zobrazit zařízení a tiskárny.
 2. Vyberte některé z uvedených zařízení tiskárny. (Jedná se pouze o přístup k vlastnostem serveru a odebrání ovladače. Vlastní zařízení tiskárny nebude odebráno.)
 3. Vyberte Vlastnosti tiskového serveru u horního okraje okna.
  V systému Windows 8 klikněte na možnost Změnit nastavení ovladače.
 4. Vyberte kartu Ovladače.
  V systému Windows 8 klikněte na možnost Změnit nastavení ovladače.
 5. V seznamu vyberte položku HP ePrint.
 6. Klikněte na tlačítko Odebrat.
 7. Klikněte na možnost Odebrat ovladač a balíček ovladače a kliknutím na tlačítko Ano potvrďte výběr.
 8. Klikněte na tlačítko Odstranit.
  Při úspěšném dokončení se zobrazí zpráva Balíček ovladače byl odstraněn.
 9. Klikněte na tlačítko OK a pak na tlačítko Zavřít.
  Poznámka:
  Aby se zastavily všechny příslušné služby HP ePrint, doporučuje společnost HP restartovat počítač.

Stažení a instalace softwaru HP ePrint pro systém Windows

Poznámka:
V operačních systémech Windows stáhněte software HP ePrint verze 4.5 nebo novější. Pokud je nainstalována starší verze softwaru HP ePrint pro Windows, před nainstalováním aktuální verze ji odeberte.
 1. Klikněte na položku Download software (Stáhnout software).
 2. Vyberte operační systém, který používáte.
 3. V tabulce Software - ePrint vyberte nejnovější verzi softwaru HP ePrint a klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).
  Poznámka:
  V operačních systémech Windows stáhněte software HP ePrint verze 4.5 nebo novější.
  Pokud je nainstalována starší verze softwaru HP ePrint pro Windows, před nainstalováním aktuální verze ji odeberte.
 4. Až se otevře dialogové okno Otevřít, vyberte možnost Spustit.
  Poznámka:
  Integrovaná brána firewall systému Windows může zobrazit výstrahu zabezpečení. Při instalaci softwaru HP ePrint klikněte na možnost Povolit přístup.
 5. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte software HP ePrint a po skončení instalace klikněte na tlačítko Dokončit.
  Automaticky se zaškrtne políčko, které nastavuje zařízení HP ePrint jako výchozí tiskárnu.
 6. Kliknutím na tlačítko OK opusťte instalaci.

Stažení a instalace softwaru HP ePrint pro systém Mac

Poznámka:
Po upgradu z mobilní aplikace HP ePrint verze v1.0 na verzi v2.0 se přestanou zobrazovat veřejní poskytovatelé tisku. V tomto okamžiku je nutné odstranit předchozí registraci a znovu se zaregistrovat.
 1. Klikněte na položku Download software (Stáhnout software).
 2. Vyberte verzi systému Mac OS X, kterou používáte.
 3. V tabulce Software - ePrint vyberte nejnovější verzi softwaru HP ePrint a klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 4. Otevřete okno instalačního programu dvojím kliknutím na soubor HP-ePrintv2.0.0.dmg a pak spusťte instalaci dvojím kliknutím na položku HP ePrint Installer (Instalace HP ePrint).
  Poznámka:
  Pokud budete chtít během instalace stáhnout součást pro sled prací PDF, zaškrtněte možnost PDF Workflow Item (Součást pro sled prací PDF). Nebo ji můžete stáhnout později při spuštění aplikace HP ePrint.
 5. Otevřete aplikaci Finder a potom klikněte na položku Applications (Aplikace).
 6. Ve složce Hewlett-Packard spusťte funkci HP ePrint.
 7. Pokud se během instalace nenainstalovala součást pro sled prací PDF, klikněte na možnost Install (Instalovat), aby se stáhla položka PDF Workflow Item (Součást pro sled prací PDF).
 8. Kliknutím na tlačítko OK spustíte aplikaci HP ePrint.

Další informace

Další informace o funkci HP Wireless Direct: Wireless Printing Center – HP Wireless Direct.
Další informace o softwaru HP ePrint včetně nejčastějších dotazů: www.hp.com/go/eprintsoftware. Klikněte na kartu Documentation (Dokumentace) a stáhněte si uživatelskou příručku.
Pokud hledáte další informace o konfiguraci a odstraňování problémů, přejděte na stránky www.hp.com/go/jd2800wSupport nebo pomocí mobilního zařízení naskenujte výše uvedený kód QR.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...