hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct Accessory - Jak tisknout s použitím funkce HP Wireless Direct

Po instalaci příslušenství HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct použijte následující kroky k ověření, zda je tiskárna HP připravena tisknout s pomocí funkce HP Wireless Direct.
Poznámka:
Funkce HP Wireless Direct poskytuje pouze přímé bezdrátové připojení k tiskárně HP. Neumožňuje připojení k Internetu nebo připojení k jakékoli jiné síti, ke které je tiskárna připojena.
 1. Zkontrolujte, zda je tiskárna ve stavu Připraveno.
 2. Abyste se ujistili, že tiskárna má povoleny funkce NFC a HP Wireless Direct, vytiskněte z ovládacího panelu stránku konfigurace. Pokud její součástí bude stránka Wireless (Bezdrátové připojení), znamená to, že funkce NFC a HP Wireless Direct jsou povoleny.
 3. Zkontrolujte, že je zapnuta funkce bezdrátového připojení mobilního zařízení nebo počítače (bezdrátové zařízení Wi-Fi je zapnuto). Toto nastavení se obvykle nachází v nabídce Nastavení. Potom se připojte k tiskárně HP s funkcí Wireless Direct jako při připojení k běžné bezdrátové síti.
  Poznámka:
  Odpojte se od stávajících bezdrátových připojení (WLAN nebo Internet).
  U zařízení se systémem Windows 8 se ujistěte, že je zapnuta nebo povolena funkce Wi-Fi. Není potřeba se připojovat k tiskárně HP s funkcí Wireless Direct.
  Pokud k připojení k tiskárně HP s funkcí Wireless Direct použijete zařízení se systémem iOS 5 nebo novějším (například iPhone® nebo iPad®), ikona stavu připojení se nepřestane otáčet. To je normální a znamená to, že bezdrátové připojení HP Wireless Direct neposkytuje připojení k Internetu. Protože funkce HP Wireless Direct je pouze propojení mezi mobilním zařízením a tiskárnou, nemůže se mobilní zařízení přes tiskárnu připojit k Internetu.
 4. Pokud jste pro HP Jetdirect 2800w nakonfigurovali zabezpečení, při zobrazení příslušné výzvy mobilního zařízení nebo počítače zadejte heslo.
 5. V případě potřeby nainstalujte do mobilního zařízení nebo počítače software podporující tisk.
 6. Zjistěte identifikátor SSID tiskárny.
  Identifikátor SSID je dostupný na stránce Postup připojení, kterou vyvoláte stisknutím ikony bezdrátového připojení na ovládacím panelu. Identifikátor SSID je název tiskárny s funkcí HP Wireless Direct.

Tisk ze zařízení se systémem iOS v4.2/4.3 (nebo vyšším)

AirPrint: Klepnutím na položku Nastavení a následně na položku Wi-Fi ověřte, že mobilní zařízení a tiskárna HP jsou ve stejné bezdrátové síti. Název sítě HP (SSID) je ve formátu HP-Print-xy-[název tiskárny].
Otevřete položku, kterou chcete vytisknout, stiskněte ikonu Akce a potom stisknutím možnosti Tisk otevřete Možnosti tiskárny. Vyberte příslušenství HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct a stiskněte tlačítko Tisk. Kompletní informace o konfiguraci, používání a tisku s použitím funkce AirPrint: Tisk z mobilního zařízení s použitím funkce Apple AirPrint.
Aplikace HP ePrint: Klepněte na ikonu HP ePrint, vyberte podporovaný typ souboru, vyberte tiskárnu a klepněte na položku Print (Tisk). Další informace: Aplikace HP ePrint pro iOS.

Tisk ze zařízení se systémem Android v2.2 (nebo vyšším)

Tiskové řešení integrované do systému Android: Informace o konfiguraci, používání a tisku s použitím integrovaného tiskového řešení systému Android: Používání integrovaného tiskového řešení HP pro systém Android.
Aplikace HP ePrint: Klepněte na ikonu HP ePrint, vyberte podporovaný typ souboru, vyberte tiskárnu a zvolte položku Print (Tisk). Více informací najdete na adrese Aplikace HP ePrint pro Android.

Tisk ze zařízení se systémem Symbian

Aplikace HP ePrint Home & Biz: Otevřete aplikaci HP ePrint Home & Biz a vyberte fotografii nebo podporovaný typ souboru, které chcete vytisknout na některé podporované tiskárně v dosahu připojení Wi-Fi. Další informace o aplikaci HP ePrint Home & Biz pro systém Symbian: Aplikace HP ePrint Home & Biz pro Symbian.

Tisk z tabletů nebo počítačů se systémem Windows 8 a zařízení se systémem Mac OS X

Zkontrolujte, zda máte nainstalovanou nejnovější verzi softwaru HP ePrint.
 1. Přejděte na: Software HP ePrint.
 2. Klikněte na položku Download software (Stáhnout software).
 3. Ze seznamu vybere svůj operační systém.
  Poznámka:
  Tablety s procesorem ARM a systémem Windows RT nejsou podporovány.
  Podporované verze systému Mac OS X jsou 10.7 Lion a novější.
 4. V tabulce Software - ePrint klikněte na položku Download (Stažení).
 5. Po stažení do systému spusťte instalaci a postupujte podle pokynů.

Tisk ze systému Windows 8

 1. V aplikaci mobilního zařízení otevřete nabídku Soubor a vyberte možnost Tisk.
 2. V seznamu dostupných tiskáren vyberte možnost HP ePrint.
 3. Klepněte na kartu/dlaždici Připojeno.
  Software HP ePrint automaticky vyhledá tiskárny v místní síti, a to včetně tiskáren s funkcí HP Wireless Direct. Ty mohou být označeny svým identifikátorem SSID / názvem tiskárny HP s funkcí Wireless Direct.
 4. Vyberte cílovou tiskárnu a klepněte na tlačítko Nastavení. Nyní můžete nastavit základní nastavení tisku, jako je počet kopií, počet stránek na list a oboustranný tisk.
 5. Stiskněte tlačítko Tisk.
Pokud aplikace pro systém Windows nemá možnost Tisk:
 1. V otevřené aplikaci pro systém Windows potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky.
 2. Klepněte na možnost Zařízení a v seznamu dostupných tiskáren vyberte funkci HP ePrint.
 3. Podle potřeby můžete změnit základní Nastavení tisku.
 4. Stiskněte tlačítko Tisk.
 5. Klepněte na zprávu Your printer requires attention (Vaše tiskárna vyžaduje pozornost) a postupujte podle pokynů pro tisk.
Poznámka:
Software HP ePrint uloží tiskárnu do seznamu naposledy použitých tiskáren, a to na kartě/dlaždici Recent (Poslední).

Tisk s použitím funkce HP ePrint ze systému Mac OS X 10.7 Lion a novějších verzí

 1. Vyberte identifikátor SSID tiskárny ze seznamu dostupných sítí na panelu stavové ikony Wi-Fi nebo Network System Settings (Systémové nastavení sítě).
 2. Otevřete dokument, který chcete vytisknout, a vyberte nabídku File (Soubor).
 3. V rozevírací nabídce vyberte možnost Print (Tisk).
 4. Vyberte tiskárnu v seznamu Printer (Tiskárna).
  Poznámka:
  Pokud tiskárnu instalujete poprvé, vyberete název tiskárny ze seznamu Nearby printers (Tiskárny v okolí).
 5. Zkontrolujte, že v nabídce PDF v okně Print (Tisk) je vybrána možnost PDF.
  Software HP ePrint automaticky vyhledá tiskárny v místní síti, a to včetně tiskáren s funkcí HP Wireless Direct. Ty budou označeny svým identifikátorem SSID / názvem tiskárny HP s funkcí Wireless Direct.
 6. Klikněte na tlačítko Print (Tisk).
  Poznámka:
  Tisková fronta se po vytištění několika dokumentů pozastaví. Když budete chtít vytisknout další dokument, proveďte kroky 3 až 5. Otevře se okno oznamující, že tisková fronta byla pozastavena. Když v okně kliknete na tlačítko Resume (Pokračovat), můžete přidat novou tiskovou úlohu a restartovat tiskovou frontu.

Tisk s použitím funkce AirPrint ze systému Mac OS X 10.7 Lion a novějších verzí

 1. Zkontrolujte, že je tiskárna zapnutá a že počítač a tiskárna jsou připojeny ke stejné místní síti.
 2. Pokud chcete tisknout s pomocí funkce AirPrint z tiskárny nebo multifunkčního zařízení HP LaserJet Pro bez připojení k Intenetu nebo síti Wi-Fi, použijte funkci HP Wireless Direct. Na ovládacím panelu tiskárny nebo multifunkčního zařízení:
  1. Klepněte na položku Správa a pak klepněte na nabídku Nastavení sítě.
  2. Klepněte na nabídku Bezdrátové připojení a pak na nabídku Wireless Direct.
  3. Zkontrolujte, že je Režim Wireless Direct nastaven na možnost ZAPNUTO (bez zabezpečení) (výchozí) nebo ZAPNUTO (se zabezpečením).
 3. Zkontrolujte, že je ovladač tiskárny nakonfigurován na funkci AirPrint.
  Poznámka:
  Informace k instalaci a konfiguraci funkce AirPrint u tiskáren a multifunkčních zařízení HP LaserJet Enterprise: Instalace funkce AirPrint pro tiskárny a multifunkční zařízení HP LaserJet Enterprise. Informace o funkci AirPrint na tiskárnách a multifunkčních zařízeních HP LaserJet Pro: Instalace funkce AirPrint pro tiskárny a multifunkční zařízení HP LaserJet Pro.
 4. Otevřete dokument, který chcete vytisknout, a vyberte nabídku Soubor.
 5. Vyberte možnost Tisk a pak AirPrint (pokud tato možnost není výchozí).
  Poznámka:
  Pokud používáte systém Mac OS X 10.7 Lion, musíte ručně vybrat ovladač pro AirPrint. Pokud používáte systém Mac OS X 10.8 Mountain Lion nebo 10.9 Mavericks, výchozí ovladač automaticky používá funkci AirPrint.
 6. Vyberte možnosti tisku, které chcete použít, a klepněte na možnost Tisk.
Informace o konfiguraci, používání a tisku s použitím funkce AirPrint: Jak tisknout z mobilního zařízení s použitím funkce Apple AirPrint.

Další informace

Další informace o funkci HP Wireless Direct: Wireless Printing Center – HP Wireless Direct.
Další informace o softwaru HP ePrint včetně nejčastějších dotazů: www.hp.com/go/eprintsoftware. Klikněte na kartu Documentation (Dokumentace) a stáhněte si uživatelskou příručku.
Pokud hledáte další informace o nastavení, konfiguraci a odstraňování problémů, přejděte na stránky www.hp.com/go/jd2800wSupport, nebo pomocí mobilního zařízení naskenujte výše uvedený kód QR.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...