hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Řady tiskáren HP Officejet Pro 251dw a 276dw - Na ovládacím panelu tiskárny nebo v počítači se zobrazuje chybová zpráva Printer Failure (Selhání tiskárny)

Problém:

Na ovládacím panelu tiskárny nebo v počítači se zobrazuje chybová zpráva Printer Failure (Selhání tiskárny). Tato zpráva může, ale nemusí, obsahovat další kód chyby. Tiskárna netiskne.
Řešení

Kroky řešení problému závisejí na tom, zda chybová zpráva obsahuje kód chyby, nebo ne.
Chybová zpráva o selhání tiskárny bez kódu chyby
Řešení 1: Zkontrolujte kazety z hlediska úniku inkoustu
  Upozornění:
Pro předejití selhání při spouštění HP doporučuje používání instalačních kazet (SETUP), které se dodávají společně s produktem.
 1. Není-li produkt ještě zapnutý, zapněte jej stisknutím tlačítka napájení .
 2. Zasuňte prsty do slotu v levé části produktu a zatáhnutím otevřete přístupová dvířka kazety. Vozík s kazetou se přemístí na levou stranu produktu. Než budete pokračovat, počkejte, dokud vozík není nečinný a tichý.
   Obrázek : Otevření přístupových dvířek tiskové kazety
  1. Zásuvka na levé straně produktu
 3. Zamáčkněte pojistku kolébky na straně kazety, aby bylo jisté, že pojistka je dole.
  Obrázek : Zamáčknutí pojistky kolébky
 4. Stiskněte přední stranu první kazety, aby se uvolnila, a pak ji vyjměte z vozíku kazet.
  Obrázek : Stisknutí a uvolnění kazety
 5. Zkontrolujte, zda z kazety neuniká inkoust. Dbejte, abyste si inkoustem nepotřísnil(a) ruce nebo oděv.
  • Pokud z kazety uniká inkoust, nepokračujte v řešení problémů. Kontaktujte HP ohledně náhradní kazety na výměnu.
  • Pokud ani z jedné kazety neuniká inkoust, pokračujte dalším krokem.
 6. Zasuňte kazetu zpět do barevně označeného slotu a jemně zatlačte směrem dopředu, až zacvakne na správné místo.
  Obrázek : Umístění kazet zpět do slotů
 7. Při kontrole dalších kazet ohledně úniku inkoustu zopakujte uvedené kroky.
 8. Zavřete přístupová dvířka kazety.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
Řešení 2: Produkt vypněte a poté znovu zapněte
 1. Stisknutím tlačítka napájení produkt vypněte. Produkt je hlučný, když posouvá tiskovou hlavu do chráněné polohy Než budete pokračovat, počkejte, dokud tiskárna nebude nečinná a tichá.
 2. Odpojte napájecí kabel ze zadní části produktu HP.
 3. Počkejte 30 sekund.
 4. K zadní části produktu připojte znovu napájecí kabel.
 5. Stisknutím tlačítka napájení zapněte produkt.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
Řešení 3: Vyjměte a znovu zasuňte tiskovou hlavu
Tato chyba bývá někdy způsobena špatným elektrickým kontaktem mezi tiskovou hlavou a tiskárnou. Může pomoci vyjmutí tiskové hlavy a její zpětné vložení na původní místo. Při vyjímání a opětném zasouvání tiskové hlavy se řiďte těmito kroky v uvedeném pořadí.
Krok 1: Vyjmutí tiskové hlavy
Při vyjímání tiskové hlavy postupujte následovně:
 1. Stisknutím tlačítka napájení zapněte produkt.
 2. Otevřete přístupová dvířka tiskové kazety. Zasuňte prsty do slotu v levé části produktu a zatáhněte dopředu. Vozík s kazetou se přemístí na levou stranu produktu. Než budete pokračovat, počkejte, dokud tiskárna nebude nečinná a tichá.
  Obrázek : Otevření přístupových dvířek tiskové kazety
 3. Zvedněte pojistku kolébky na vozíku.
  Obrázek : Zvednutí pojistky kolébky na vozíku kazet
 4. Uchopte tiskovou hlavu z obou stran, nadzdvihněte ji a potě ji přitahujte směrem k sobě, aby mohla být vyjmuta ze svého místa.
    Poznámka:
  Nevyjímejte kazety z tiskové hlavy. Můžete bez problémů vyjmout tiskovou hlavu se všemi vloženými kazetami.
  Obrázek : Vyjmutí tiskové hlavy
    Upozornění:
  Nedotýkejte se spodní části kazety, elektrických kontaktů ani trysek. V opačném případě by mohlo dojít k výpadkům elektrického proudu, problémům s kvalitou tisku či zašpinění inkoustem.
  Obrázek : Kontakty a trysky
  Kontakty a trysky jsou křehké.
Krok 2: Zasunutí tiskové hlavy
Chcete-li znovu zasunout tiskovou hlavu do vozíku, proveďte tyto kroky:
 1. Uchopte tiskovou hlavu z obou stran tak, aby elektrické kontakty směřovaly do zadní části produktu, a vložte ji do tiskárny.
  Obrázek : Zasunutí tiskové hlavy
 2. Opatrně sklopte pojistku kolébky na vozíku kazet. Pojistka zapadne na místo.
 3. Zavřete přístupová dvířka kazety.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
Řešení 4: Produkt vypněte a poté znovu zapněte
 1. Stisknutím tlačítka napájení produkt vypněte. Produkt je hlučný, když posouvá tiskovou hlavu do chráněné polohy Než budete pokračovat, počkejte, dokud tiskárna nebude nečinná a tichá.
 2. Odpojte napájecí kabel ze zadní části produktu HP.
 3. Počkejte 30 sekund.
 4. K zadní části produktu připojte znovu napájecí kabel.
 5. Stisknutím tlačítka napájení zapněte produkt.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
Řešení 5: Servis produktu
Byla-li dokončena všechna výše uvedená řešení a problém stále přetrvává, volejte HP.
Chybová zpráva o selhání tiskárny s kódem chyby
Řešení 1: Produkt vypněte a poté znovu zapněte
 1. Stisknutím tlačítka napájení produkt vypněte. Produkt je hlučný, když posouvá tiskovou hlavu do chráněné polohy Než budete pokračovat, počkejte, dokud tiskárna nebude nečinná a tichá.
 2. Odpojte napájecí kabel ze zadní části produktu HP.
 3. Počkejte 30 sekund.
 4. K zadní části produktu připojte znovu napájecí kabel.
 5. Stisknutím tlačítka napájení zapněte produkt.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
Řešení 2: Servis produktu
Byla-li dokončena všechna výše uvedená řešení a problém stále přetrvává, volejte HP.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...