hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny řady HP Officejet Pro 276dw - nastavení zařízení All-in-One na odesílání a příjem faxů

Tento dokument popisuje postup nastavení produktu HP k odesílání a příjmu faxů.

Než začnete

Než začnete s nastavováním faxové služby, proveďte následující úlohy:
 • Instalace kazet
 • Vložte do vstupního zásobníku papír formátu U.S. Letter nebo A4.
 • Použijte telefonní šňůru a adaptér (pokud jsou k dispozici), které byly dodány s produktem.

Krok 1: Určení typu telefonního systému, který používáte

V závislosti na zemi/oblasti máte sériový nebo paralelní telefonní systém. Pokyny k nastavení faxu jsou různé podle toho, zda používáte telefonní systém sériového nebo paralelního typu.

Mám sériový nebo paralelní telefonní systém?

 • Konektory na sdíleném telefonním zařízení (modemy, telefony a záznamníky) v systému sériového připojení neumožňují fyzické připojení k portu 2-EXT na produktu HP. Místo toho je nutné připojit všechna zařízení k telefonní zdířce ve zdi.
 • Konektory v paralelním telefonickém systému jsou kompatibilní s portem 2-EXT produktu. Sdílené telefonní zařízení můžete připojit přímo k produktu.
Podívejte se do následující tabulky pro vaši zemi/oblast. Pokud svou zemi/oblast nevidíte, je možné, že máte telefonní systém sériového typu. Pokud si nejste jisti, jaký druh telefonního systému máte (sériový nebo paralelní), obraťte se na telekomunikační společnost.
Obrázek : Země/oblasti s telefonním systémem paralelního typu
Poznámka:
V některých zemích nebo oblastech, které používají telefonní systémy sériového typu, se s produktem HP dodává adaptér.
Adaptér umožňuje zapojení ostatních telefonních zařízení k telefonní zdířce ve zdi, kam připojujete produkt HP. Další informace naleznete v uživatelské příručce dodané s produktem.

Krok 2: Nastavení faxu

Poznámka:
Pro připojení do telefonní zásuvky ve zdi slouží telefonní kabel dodaný s produktem. Jinak nemusí faxování probíhat úspěšně. Tento speciální telefonní kabel má pouze dva měděné vodiče. Veškeré telefonní kabely se čtyřmi vodiči nahraďte kabely se dvěma vodiči. Pokud máte kabel, který byl dodaný s faxovacím produktem HP a je dostatečně dlouhý, použijte tento kabel.
Obrázek : Telefonní kabel se dvěma vodiči
Obrázek : Telefonní kabel se čtyřmi vodiči
Klikněte na znaménko plus (+) vedle typu telefonního systému, který používáte, a nastavte faxový produkt HP podle uvedených kroků.

Paralelní telefonní systém

Pomocí následujících kroků identifikujte typ telefonního připojení a pak nastavte produkt na odesílání a příjem faxů.

Krok 1: Určení typu telefonního připojení

Způsob, který používáte k nastavení faxu v produktu, závisí na vybavení a službách, které jste nainstalovali do telefonního systému. Zkontrolujte následující typy vybavení a služeb a určete, kterou metodu nastavení chcete použít.
 • Vyhrazená telefonní linka: Fax HP je jediné vybavení nebo služba připojená k telefonní lince.
 • DSL: Služba DSL (digitální předplatitelská linka) u vaší telekomunikační společnosti. (V některých zemích/oblastech může být služba DSL nazývána ADSL.)
 • PBX: Systém telefonní ústředny (PBX) v systému ISDN (digitální síť integrovaných služeb).
 • Služba rozlišovacího vyzvánění: Služba rozlišovacího vyzvánění u vaší telefonní společnosti, která umožňuje provozovat několik telefonních čísel na jedné lince. Jednotlivá čísla mají rozdílný typ vyzvánění. Jakmile faxové zařízení rozpozná stanovený typ vyzvánění, odpoví na volání a přijme fax.
 • Hlasová volání: Hlasová volání jsou směrována na stejné telefonní číslo, které používáte pro faxová volání
 • Modem pro telefonické připojení počítače: Telefonní linku používáte pro připojení k Internetu prostřednictvím vytáčeného připojení.
 • Záznamník: Telefonní záznamník, který odpovídá na hlasová volání na stejném telefonním čísle, které používáte pro faxování.
 • Hlasová pošta: Služba předplatného hlasové pošty používá stejné telefonní číslo jako fax.

Krok 2: Nastavení produktu HP na odesílání a příjem faxů

Klikněte na znaménko (+) vedle typu připojení k nastavení produktu HP na odesílání a příjem faxů.

Vyhrazená telefonní linka

Pokud produkt používá vyhrazenou telefonní linku, postupujte následujícím způsobem.
 1. Odpojte od telefonní zdířky, ke které produkt připojujete, veškerá telefonická zařízení.
 2. Zapojte kabel telefonu dodaný s produktem do portu 1-LINE v zadní části produktu.
  Poznámka:
  K připojení produktu k adaptéru terminálu použijte telefonní kabel, který byl dodán s produktem. Jinak nemusí faxování probíhat úspěšně.
  Poznámka:
  Telefonní kabel může být nutné připojit k adaptéru pro vaši zemi/oblast, který byl dodán s produktem.
 3. Druhý konec telefonního kabelu, který byl dodán s produktem, zapojte do telefonní zásuvky ve zdi.
   Obrázek : Připojte telefonní kabel.
  1. Telefonní zásuvka ve zdi
  2. Telefonní kabel dodaný v krabici s produktem
 4. Pokud chcete, aby produkt automaticky přijímal faxová volání, nastavte produkt HP na Automatickou odpověď.
  1. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko se šipkou doprava.
  2. Stiskněte možnost Nastavení.
  3. Stiskněte možnost Nastavení faxu a poté stiskněte možnost Základní nastavení faxu.
  4. Stiskněte možnost Automatická odpověď a poté položku Zapnuto.
 5. Stisknutím ikony Domů se vrátíte do hlavní nabídky.

DSL linka

Provedení těchto kroků vyžaduje filtr DSL a telefonní kabel. Tyto položky můžete získat od poskytovatele DSL.
 1. Opatřete si následující položky:
  • Filtr DSL a kabel od poskytovatele DSL
   Obrázek : Filtr DSL
  • Paralelní rozdělovač kanálů má jeden port RJ-11 na přední straně a dva porty RJ-11 na zadní straně.
   Obrázek : Paralelní rozdělovač
  • Extra telefonní kabely se dvěma vodiči
 2. Zapojte kabel telefonu dodaný s produktem do portu 1-LINE v zadní části produktu.
  Poznámka:
  K připojení produktu k adaptéru terminálu použijte telefonní kabel, který byl dodán s produktem. Jinak nemusí faxování probíhat úspěšně.
  Poznámka:
  Telefonní kabel může být nutné připojit k adaptéru pro vaši zemi/oblast, který byl dodán s produktem.
 3. Druhý konec telefonního kabelu, který byl dodán s produktem, zapojte do portu na filtru DSL.
 4. Kabel filtru DSL připojte k telefonní zásuvce ve zdi.
   Obrázek : Připojení filtru DSL
  1. Telefonní zásuvka ve zdi
  2. Filtr DSL
  3. Telefonní kabel dodaný v krabici s produktem
 5. Pokud chcete, aby produkt automaticky přijímal faxová volání, nastavte produkt HP na Automatickou odpověď.
  1. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko se šipkou doprava.
  2. Stiskněte možnost Nastavení.
  3. Stiskněte možnost Nastavení faxu a poté stiskněte možnost Základní nastavení faxu.
  4. Stiskněte možnost Automatická odpověď a poté položku Zapnuto.
 6. Stisknutím ikony Domů se vrátíte do hlavní nabídky.

Telefonní systém PBX

Při instalaci faxu v telefonním systému PBX postupujte následovně.
 1. Zkontrolujte, zda je převaděč PBX/koncového adaptéru nastaven na typ přepínače odpovídající vaší zemi či oblasti.
  Pokud neznáte typ přepínače pro vaši zemi/oblast, obraťte se na místního poskytovatele telefonních služeb.
 2. Zapojte jeden konec telefonního kabelu dodaného s produktem do portu 1-LINE v zadní části produktu.
  Obrázek : Zapojte telefonní kabel do portu 1-LINE
  Poznámka:
  K připojení produktu k adaptéru terminálu použijte telefonní kabel, který byl dodán s produktem. Jinak nemusí faxování probíhat úspěšně.
  Poznámka:
  Telefonní kabel může být nutné připojit k adaptéru pro vaši zemi/oblast, který byl dodán s produktem.
 3. Druhý konec telefonního kabelu dodaného s produktem zapojte do portu na převaděči PBX/koncového adaptéru, který je určený pro použití s telefonem a faxem.

Telefonní linka ISDN

Při instalaci faxu v telefonním systému ISDN postupujte následovně.
 1. Zkontrolujte, zda je převaděč ISDN/koncového adaptéru nastaven na typ přepínače odpovídající vaší zemi či oblasti. Pokud neznáte typ přepínače pro svou zemi/oblast, obraťte se na místního poskytovatele telefonních služeb.
 2. Zapojte kabel telefonu dodaný s produktem do portu 1-LINE v zadní části produktu.
  Obrázek : Zapojte telefonní kabel do portu 1-LINE
  Poznámka:
  K připojení produktu k adaptéru terminálu použijte telefonní kabel, který byl dodán s produktem. Jinak nemusí faxování probíhat úspěšně.
  Poznámka:
  Telefonní kabel může být nutné připojit k adaptéru pro vaši zemi/oblast, který byl dodán s produktem.
 3. Druhý konec telefonního kabelu dodaného s produktem zapojte do portu na převaděči ISDN/koncového adaptéru, který je určený pro použití s telefonem a faxem.

Sdílená telefonní linka se službou rozlišovacího vyzvánění

Pokud chcete nastavit fax ve sdílené telefonní lince se službou rozlišovacího vyzvánění, proveďte následující postup.

Krok 1: Připojte telefonní kabel.

 1. Odpojte jakákoli telefonní zařízení, která jste zapojili do telefonní zásuvky ve zdi.
 2. Zapojte jeden konec telefonního kabelu dodaného s produktem do portu 1-LINE v zadní části produktu.
  Poznámka:
  K připojení produktu k adaptéru terminálu použijte telefonní kabel, který byl dodán s produktem. Jinak nemusí faxování probíhat úspěšně.
  Poznámka:
  Telefonní kabel může být nutné připojit k adaptéru pro vaši zemi/oblast, který byl dodán s produktem.
 3. Druhý konec telefonního kabelu, který byl dodán s produktem, zapojte do telefonní zásuvky ve zdi.
   Obrázek : Připojte telefonní kabel.
  1. Telefonní zásuvka ve zdi
  2. Telefonní kabel dodaný v krabici s produktem
 4. Pokud chcete, aby produkt automaticky přijímal faxová volání, nastavte produkt HP na Automatickou odpověď.
  1. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko se šipkou doprava.
  2. Stiskněte možnost Nastavení.
  3. Stiskněte možnost Nastavení faxu a poté stiskněte možnost Základní nastavení faxu.
  4. Stiskněte možnost Automatická odpověď a poté položku Zapnuto.
 5. Stisknutím ikony Domů se vrátíte do hlavní nabídky.

Krok 2: Změna nastavení typu rozlišujícího vyzvánění

Ve výchozím nastavení produkt odpovídá na všechny typy vyzvánění. Pokud rozlišující vyzvánění nenastavíte tak, aby odpovídalo typu vyzvánění přiřazenému faxovému číslu přidělenému telefonní společností, produkt HP buď může odpovídat na hlasová i faxová volání, nebo nemusí odpovídat vůbec.
 1. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko se šipkou doprava.
 2. Stiskněte možnost Nastavení.
 3. Stiskněte možnost Nastavení faxu a poté stiskněte možnost Rozšířená nastavení faxu.
 4. Stiskněte Charakteristické vyzvánění a potom tlačítko Ano.
 5. Stiskněte jakýkoli typ tónu vyzvánění faxu přidělený telefonní společností.
  • Pokud znáte typ vyzvánění, který telefonní společnost přiřadila vašemu číslu faxu, stiskněte odpovídající typ vyzvánění.
  • Pokud neznáte typ vyzvánění přidělený telefonní společností, stiskněte možnost Zjištění typu vyzvánění a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 6. Stisknutím ikony Domů se vrátíte do hlavní nabídky.

Sdílená hlasová/faxová linka

Pomocí následujících kroků nastavíte fax na sdílené hlasové/faxové lince.

Krok 1: Připojení faxové tiskárny

 1. Odpojte jakákoli telefonní zařízení, která jste zapojili do telefonní zásuvky ve zdi.
 2. Zapojte kabel telefonu dodaný s produktem do portu 1-LINE v zadní části produktu.
  Poznámka:
  K připojení produktu k adaptéru terminálu použijte telefonní kabel, který byl dodán s produktem. Jinak nemusí faxování probíhat úspěšně.
  Poznámka:
  Telefonní kabel může být nutné připojit k adaptéru pro vaši zemi/oblast, který byl dodán s produktem.
 3. Druhý konec telefonního kabelu, který byl dodán s produktem, zapojte do telefonní zásuvky ve zdi.
   Obrázek : Připojte telefonní kabel.
  1. Telefonní zásuvka ve zdi
  2. Telefonní kabel dodaný v krabici s produktem
 4. Vytáhněte bílou zástrčku z portu označeného 2-EXT na zadní straně produktu.
 5. Zapojte kabel z telefonu do portu 2-EXT.
   Obrázek : Připojení telefonu k produktu
  1. Telefonní zásuvka ve zdi
  2. Telefonní kabel dodaný v krabici s produktem
  3. Telefon

Krok 2: Zapněte nebo vypněte možnost Automatická odpověď.

Pokud chcete, aby zařízení automaticky přijímalo faxové volání:
 1. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko se šipkou doprava.
 2. Stiskněte možnost Nastavení.
 3. Stiskněte možnost Nastavení faxu a poté stiskněte možnost Základní nastavení faxu.
 4. Stiskněte možnost Automatická odpověď a poté položku Zapnuto.
 5. Stisknutím ikony Domů se vrátíte do hlavní nabídky.
Pokud chcete volání přijímat ručně:
 1. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko se šipkou doprava.
 2. Stiskněte možnost Nastavení.
 3. Stiskněte možnost Nastavení faxu a poté stiskněte možnost Základní nastavení faxu.
 4. Stiskněte možnost Automatická odpověď a poté položku Vypnuto.
 5. Stisknutím ikony Domů se vrátíte do hlavní nabídky.

Sdílená hlasová/faxová linka se záznamníkem

Pomocí následujících kroků nastavíte fax na sdílené hlasové/faxové lince se záznamníkem.

Krok 1: Připojení faxové tiskárny

 1. Vytáhněte bílou zástrčku z portu označeného 2-EXT na zadní straně produktu.
 2. Odpojte telefonní kabel záznamníku od telefonní zásuvky ve zdi.
 3. Připojte telefonní kabel záznamníku k portu na zadní straně produktu označenému 2-EXT.
   Obrázek : Připojení záznamníku
  1. Záznamník
  Poznámka:
  Pokud záznamník nepřipojíte přímo k produktu HP, může záznamník zaznamenávat tóny faxu z odesílajícího faxu a produkt HP pak nemusí přijímat faxy.
 4. Připojte jeden konec telefonního kabelu dodaného s produktem do telefonní zásuvky ve zdi.
  Poznámka:
  K připojení produktu do telefonní zásuvky ve zdi použijte telefonní kabel, který byl dodán s produktem. Jinak nemusí faxování probíhat úspěšně.
  Poznámka:
  Telefonní kabel může být nutné připojit k adaptéru pro vaši zemi/oblast, který byl dodán s produktem.
 5. Druhý konec telefonního kabelu dodaného s produktem zapojte do portu na zadní straně produktu označeného 1-LINE.
   Obrázek : Připojte telefonní kabel.
  1. Telefonní zásuvka ve zdi
  2. Telefonní kabel dodaný v krabici s produktem
 6. Volitelný krok: Pokud telefonní záznamník není vybaven vestavěným telefonem, lze jej připojit do portu OUT na zadní části záznamníku.
   Obrázek : Dokončené nastavení faxového systému s volitelným telefonem
  1. Telefonní zásuvka ve zdi
  2. Telefonní kabel dodaný v krabici s produktem
  3. Telefonní kabel záznamníku
  4. Záznamník
  5. Telefon (volitelný)

Krok 2: Změna nastavení Počet zazvonění před odpovědí na o dvě zazvonění více než záznamník

 1. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko se šipkou doprava a pak stiskněte Nastavení.
 2. Stiskněte možnost Nastavení faxu a poté stiskněte možnost Základní nastavení faxu.
 3. Stiskněte možnost Počet zazvonění před přijetím.
 4. Tlačítko se šipkou nahoru držte stisknuté, dokud nebude nastavení Počet nastavení před odpovědí o dvě zazvonění vyšší než nastavení záznamníku. Pokud je například záznamník nastaven na odpověď při dvou zazvoněních, nastavte funkci Počet zazvonění před odpovědí na hodnotu 4.
 5. Stiskněte tlačítko Hotovo.
 6. Stisknutím ikony Domů se vrátíte do hlavní nabídky.

Krok 3: Zapněte možnost Automatická odpověď

 1. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko se šipkou doprava.
 2. Stiskněte možnost Nastavení.
 3. Stiskněte možnost Nastavení faxu a poté stiskněte možnost Základní nastavení faxu.
 4. Stiskněte možnost Automatická odpověď a poté položku Zapnuto. Produkt je nastaven na Automatickou odpověď a pak se vrátí do nabídky Základní nastavení faxu.

Sdílená hlasová/faxová linka s hlasovou poštou

Pomocí následujících kroků nastavíte fax na sdílené hlasové/faxové lince s hlasovou poštou.
Poznámka:
Na příchozí faxová volání musíte odpovědět osobně, jinak produkt nebude moci přijímat faxy. Příchozí fax je nutné ručně spustit dříve, než volání převezme záznamník.
 1. Odpojte jakákoli telefonní zařízení, která jste zapojili do telefonní zásuvky ve zdi.
 2. Připojte jeden konec telefonního kabelu dodaného s produktem do telefonní zásuvky ve zdi.
  Poznámka:
  K připojení produktu do telefonní zásuvky ve zdi použijte telefonní kabel, který byl dodán s produktem. Jinak nemusí faxování probíhat úspěšně.
  Poznámka:
  Telefonní kabel může být nutné připojit k adaptéru pro vaši zemi/oblast, který byl dodán s produktem.
 3. Druhý konec telefonního kabelu dodaného s produktem zapojte do portu na zadní straně produktu označeného 1-LINE.
   Obrázek : Připojte telefonní kabel.
  1. Telefonní zásuvka ve zdi
  2. Telefonní kabel dodaný v krabici s produktem
 4. Vypněte možnost Automatická odpověď.
  1. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko se šipkou doprava.
  2. Stiskněte možnost Nastavení.
  3. Stiskněte možnost Nastavení faxu a poté stiskněte možnost Základní nastavení faxu.
  4. Stiskněte možnost Automatická odpověď a poté položku Vypnuto.
 5. Stisknutím ikony Domů se vrátíte do hlavní nabídky.

Faxová linka s modemem

Pomocí některé z následujících možností nastavte fax na faxové lince s počítačovým modemem.

Možnost 1: Připojení k modemu pro telefonické připojení počítače

 1. Vytáhněte bílou zástrčku z portu označeného 2-EXT na zadní straně produktu.
 2. Odpojte telefonní kabel pro vytáčené připojení od telefonní zásuvky ve zdi a pak ho zapojte do portu 2-EXT na zadní straně produktu HP.
 3. Zapojte telefonní kabel dodaný s produktem do telefonní zásuvky ve zdi.
  Poznámka:
  K připojení produktu do telefonní zásuvky ve zdi použijte telefonní kabel, který byl dodán s produktem. Jinak nemusí faxování probíhat úspěšně.
  Poznámka:
  Telefonní kabel může být nutné připojit k adaptéru pro vaši zemi/oblast, který byl dodán s produktem.
 4. Druhý konec telefonního kabelu zapojte do portu na zadní straně produktu označeného 1-LINE.
   Obrázek : Dokončené nastavení připojení modemu pro telefonické připojení
  1. Telefonní zásuvka ve zdi
  2. Telefonní kabel dodaný v krabici s produktem
  3. Počítač se zabudovaným modemem pro telefonické připojení

Možnost 2: Připojení k modemu DSL/ADSL

 1. Opatřete si následující položky:
  • Filtr DSL od vašeho poskytovatele DSL pro každý telefon ve vaší domácnosti
   Obrázek : Filtr DSL
  • Paralelní rozdělovač kanálů má jeden port RJ-11 na přední straně a dva porty RJ-11 na zadní straně.
   Obrázek : Paralelní rozdělovač
  • Extra telefonní kabely se dvěma vodiči
 2. Jeden konec telefonního kabelu dodaného s produktem zapojte do portu na zadní straně produktu označeného 1-LINE.
  Poznámka:
  K připojení produktu do telefonní zásuvky ve zdi použijte telefonní kabel, který byl dodán s produktem. Jinak nemusí faxování probíhat úspěšně.
  Poznámka:
  Telefonní kabel může být nutné připojit k adaptéru pro vaši zemi/oblast, který byl dodán s produktem.
 3. Druhý konec telefonního kabelu dodaného s produktem připojte k filtru DSL.
   Obrázek : Připojení telefonního kabelu k filtru DSL
  1. Filtr DSL
  2. Telefonní kabel dodaný v krabici s produktem
 4. Telefonní kabel z filtru DSL připojte k jednomu z duálních portů na paralelním rozdělovači.
 5. Jeden konec druhého telefonního kabelu se dvěma vodiči zapojte do jednoho portu na paralelním rozdělovači a druhý konec telefonního kabelu zapojte do telefonní zásuvky ve zdi.
   Obrázek : Zapojte filtr DSL do zásuvky ve zdi
  1. Telefonní zásuvka ve zdi
  2. Telefonní kabel se dvěma vodiči
  3. Kabel DSL k paralelnímu rozdělovači
 6. Jeden konec třetího telefonního kabelu zapojte do druhého duálního portu na paralelním rozdělovači.
 7. Druhý konec telefonního kabelu zapojte do portu OUT na modemu DSL/ADSL.
 8. Jeden konec druhého telefonního kabelu připojte k počítači a pak zapojte druhý konec telefonního kabelu do portu IN na modemu DSL/ADSL.
   Obrázek : Připojení modemu DSL/ADSL
  1. Telefonní kabel připojující modem DSL/ADSL k paralelnímu rozdělovači
  2. Telefonní kabel připojující modem DSL/ADSL k počítači
  3. Modem DSL/ADSL
 9. Je-li software modemu nastaven na automatický příjem faxů do počítače, vypněte toto nastavení.
 10. Pokud chcete, aby produkt automaticky přijímal faxová volání, nastavte produkt HP na Automatickou odpověď.
  1. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko se šipkou doprava.
  2. Stiskněte možnost Nastavení.
  3. Stiskněte možnost Nastavení faxu a poté stiskněte možnost Základní nastavení faxu.
  4. Stiskněte možnost Automatická odpověď a poté položku Zapnuto. Automatická odpověď se zapne a Základní nabídka nastavení faxu se znovu zobrazí.
 11. Změňte nastavení Počet zazvonění před odpovědí na nejnižší hodnotu.
  1. V nabídce Základní nastavení faxu stiskněte položku Počet zazvonění před odpovědí.
  2. Stisknutím některé ze šipek změňte nastavení na 2 a potom stiskněte možnost Hotovo.
 12. Stisknutím ikony Domů se vrátíte do hlavní nabídky.

Hlasová/faxová linka s počítačovým modemem

Pomocí některé z následujících možností nastavte hlasovou poštu/fax na faxové lince s počítačovým modemem.

Možnost 1: Připojení k hlasové/faxové lince pomocí modemu pro telefonické připojení

Než začnete, zkontrolujte, zda má počítač jeden nebo dva telefonní porty.
 1. Opatřete si následující položky:
  • Paralelní rozdělovač kanálů má jeden port RJ-11 na přední straně a dva porty RJ-11 na zadní straně.
   Obrázek : Paralelní rozdělovač
  • Extra telefonní kabely se dvěma vodiči
 2. Vytáhněte bílou zástrčku z portu označeného 2-EXT na zadní straně produktu.
 3. Jeden konec telefonního kabelu zapojte do portu 2-EXT na zadní straně produktu a druhý konec telefonního kabelu zapojte do jednoho portu na paralelním rozdělovači.
 4. Vypojte telefonní kabel pro vytáčené připojení ze zásuvky ve zdi a připojte ho do jednoho z duálních portů na paralelním rozdělovači. Ujistěte se, že druhý konec telefonního kabelu zůstává připojený k počítači.
 5. Zapojte telefonní kabel, který je připojený k telefonu, do druhého duálního portu na paralelním rozdělovači.
 6. Zapojte telefonní kabel dodaný s produktem do telefonní zásuvky ve zdi.
  Poznámka:
  K připojení produktu do telefonní zásuvky ve zdi použijte telefonní kabel, který byl dodán s produktem. Jinak nemusí faxování probíhat úspěšně.
  Poznámka:
  Telefonní kabel může být nutné připojit k adaptéru pro vaši zemi/oblast, který byl dodán s produktem.
 7. Druhý konec telefonního kabelu zapojte do portu na zadní straně produktu označeného 1-LINE.
   Obrázek : Dokončené nastavení připojení modemu pro telefonické připojení
  1. Telefonní zásuvka ve zdi
  2. Telefonní kabel dodaný v krabici s produktem
  3. Paralelní rozdělovač
  4. Počítač se zabudovaným modemem pro telefonické připojení
  5. Telefon
 8. Je-li software modemu nastaven na automatický příjem faxů do počítače, vypněte toto nastavení.
  Poznámka:
  Jestliže nevypnete nastavení pro automatický příjem faxů v softwaru modemu, produkt nebude moci přijímat faxy.
 9. Naprogramujte fax tak, aby hovory přijímal automaticky, nebo ručně.
  Poznámka:
  Pokud produkt nastavíte na ruční příjem faxů, musíte být osobně přítomni, abyste odpověděli na příchozí faxová volání. Jinak produkt nebude moci přijímat faxy.
  Obrázek : Automatický/ruční příjem
 10. Stisknutím ikony Domů se vrátíte do hlavní nabídky.

Možnost 2: Připojení k hlasové/faxové lince pomocí modemu DSL/ADSL

Krok 1: Připojení faxové tiskárny
 1. Opatřete si následující položky:
  • Filtr DSL od vašeho poskytovatele DSL pro každý telefon ve vaší domácnosti
   Obrázek : Filtr DSL
  • Paralelní rozdělovač kanálů má jeden port RJ-11 na přední straně a dva porty RJ-11 na zadní straně.
   Obrázek : Paralelní rozdělovač
  • Extra telefonní kabely se dvěma vodiči
 2. Zapojte telefonní kabel dodaný s produktem do filtru DSL.
  Poznámka:
  K připojení produktu k filtru DSL použijte telefonní kabel, který byl dodán s produktem. Jinak nemusí faxování probíhat úspěšně.
  Poznámka:
  Telefonní kabel může být nutné připojit k adaptéru pro vaši zemi/oblast, který byl dodán s produktem.
 3. Druhý konec telefonního kabelu dodaného s produktem zapojte do portu na zadní straně produktu označeného 1-LINE.
   Obrázek : Připojení telefonního kabelu k filtru DSL
  1. Filtr DSL
  2. Telefonní kabel dodaný v krabici s produktem
 4. Telefonní kabel z filtru DSL zapojte do jednoho z duálních portů na paralelním rozdělovači.
 5. Jeden konec druhého telefonního kabelu se dvěma vodiči zapojte do telefonní zásuvky ve zdi a pak zapojte jeho druhý konec do jednoho portu na paralelním rozdělovači.
   Obrázek : Připojení filtru DSL k paralelnímu rozdělovači
  1. Telefonní zásuvka ve zdi
  2. Telefonní kabel se dvěma vodiči
  3. Telefonní kabel se dvěma vodiči
 6. Vytáhněte bílou zástrčku z portu označeného 2-EXT na zadní straně produktu.
 7. Jeden konec telefonního kabelu zapojte do portu 2-EXT a druhý do portu na telefonu.
  Obrázek : Připojení telefonu k portu 2-EXT
 8. Jeden konec druhého telefonního kabelu zapojte do portu na modemu DSL/ADSL a druhý konec do druhého duálního portu na paralelním rozdělovači.
 9. Jeden konec druhého telefonního kabelu připojte k modemu DSL/ADSL a potom zapojte druhý konec telefonního kabelu do telefonního portu na počítači.
   Obrázek : Připojení modemu DSL/ADSL
  1. Telefonní kabel se dvěma vodiči do paralelního rozdělovače
  2. Telefonní kabel se dvěma vodiči do počítače
  3. Modem DSL/ADSL
 10. Připojte filtr DSL ke každému počítači ve vaší domácnosti nebo kanceláři, který odpovídá na stejném telefonním čísle jako služba DSL.
   Obrázek : Připojení filtru DSL k ostatním telefonům
  1. Telefonní zásuvka ve zdi
  2. Telefon
  3. Filtr DSL
  Poznámka:
  Telefony v ostatních částech domácnosti nebo kanceláře, které sdílejí stejné telefonní číslo se službou DSL, se musí připojit k dalším filtrům DSL, aby při hlasových voláních nedocházelo k šumům.
   Obrázek : Dokončené nastavení u připojení DSL/ADSL
  1. Telefonní zásuvky ve zdi
  2. Paralelní rozdělovač
  3. Filtry DSL
  4. Telefonní kabel dodaný v krabici s produktem
  5. Modem DSL/ADSL
  6. Počítač
  7. Telefony
Krok 2: Změna funkce Počet zazvonění před odpovědí na nejnižší nastavení
 1. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko se šipkou doprava.
 2. Stiskněte možnost Nastavení.
 3. Stiskněte možnost Nastavení faxu a poté stiskněte možnost Základní nastavení faxu.
 4. V nabídce Základní nastavení faxu stiskněte položku Počet zazvonění před odpovědí.
 5. Stisknutím některé ze šipek změňte nastavení na nejnižší dostupný počet zazvonění a stiskněte klávesu Hotovo.
 6. Stisknutím ikony Domů se vraťte na hlavní obrazovku.

Hlasová a faxová linka sdílená s počítačovým modemem a se záznamníkem

Pomocí některé z následujících možností nastavte hlasovou poštu/fax na faxové lince s počítačovým modemem a se záznamníkem.

Možnost 1: Připojení k modemu pro telefonické připojení

 1. Vytáhněte bílou zástrčku z portu označeného 2-EXT na zadní straně produktu.
 2. Vytáhněte kabel z telefonní zásuvky a zapojte ho do portu označeného 2-EXT na zadní straně produktu.
   Obrázek : Připojení počítače k produktu
  1. Telefonní kabel původně připojený k telefonní zásuvce ve zdi
 3. Připojte jeden konec telefonního kabelu dodaného s produktem do telefonní zásuvky ve zdi.
  Poznámka:
  K připojení produktu do telefonní zásuvky ve zdi použijte telefonní kabel, který byl dodán s produktem. Jinak nemusí faxování probíhat úspěšně.
  Poznámka:
  Telefonní kabel může být nutné připojit k adaptéru pro vaši zemi/oblast, který byl dodán s produktem.
 4. Druhý konec telefonního kabelu dodaného s produktem zapojte do portu na zadní straně produktu označeného 1-LINE.
   Obrázek : Připojení produktu
  1. Telefonní zásuvka ve zdi
  2. Telefonní kabel dodaný v krabici s produktem
  3. Počítač
 5. Zapojte telefonní kabel záznamníku do portu označeného na počítači jako OUT.
 6. Volitelně: Pokud záznamník není vybaven zabudovaným telefonním přijímačem, můžete k zadní straně záznamníku do portu OUT připojit samostatný telefon.
   Obrázek : Dokončená instalace připojení faxu
  1. Telefonní zásuvka ve zdi
  2. Telefonní kabel se dvěma vodiči
  3. Telefonní kabel se dvěma vodiči
  4. Telefon (volitelný)
  5. Záznamník
  6. Počítač
  7. Telefonní kabel dodaný v krabici s produktem
 7. Nastavte funkci softwaru modemu, který počítači umožňuje automaticky přijímat faxy, na hodnotu OFF, pokud ještě není vypnutá.
 8. Pokud chcete, aby produkt automaticky přijímal faxová volání, nastavte produkt HP na Automatickou odpověď.
  1. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko se šipkou doprava.
  2. Stiskněte možnost Nastavení.
  3. Stiskněte možnost Nastavení faxu a poté stiskněte možnost Základní nastavení faxu.
  4. Stiskněte možnost Automatická odpověď a poté položku Zapnuto. Automatická odpověď se zapne a na ovládacím panelu se zobrazí obrazovka Základní nastavení faxu.
 9. Změňte nastavení Počet zazvonění před odpovědí na maximální počet zazvonění.
  1. Nastavte záznamník tak, aby hovor přijal již po dvou zazvoněních.
  2. Na ovládacím panelu produktu HP stiskněte tlačítko se šipkou doprava.
  3. Stiskněte možnost Nastavení.
  4. Stiskněte možnost Nastavení faxu a poté stiskněte možnost Základní nastavení faxu.
  5. V nabídce Základní nastavení faxu stiskněte položku Počet zazvonění před odpovědí.
  6. Dotknutím se jedné ze šipek změňte nastavení na maximální počet zazvonění, která zazní před tím, než produkt odpoví, a stiskněte tlačítko Hotovo.
 10. Stisknutím ikony Domů se vrátíte do hlavní nabídky.

Možnost 2: Připojení k modemu DSL/ADSL

 1. Opatřete si následující položky:
  • Filtr DSL od vašeho poskytovatele DSL pro každý telefon ve vaší domácnosti nebo kanceláři
   Obrázek : Filtr DSL
  • Paralelní rozdělovač kanálů má jeden port RJ-11 na přední straně a dva porty RJ-11 na zadní straně.
   Obrázek : Paralelní rozdělovač
  • Extra telefonní kabely se dvěma vodiči
 2. Zapojte telefonní kabel dodaný s produktem do portu na filtru DSL a jeho druhý konec zapojte do portu na zadní straně produktu označeného 1-LINE.
   Obrázek : Připojení k filtru DSL produktu
  1. Filtr DSL
  2. Telefonní kabel dodaný v krabici s produktem
  Poznámka:
  K připojení produktu k filtru DSL použijte telefonní kabel, který byl dodán s produktem. Jinak nemusí faxování probíhat úspěšně.
  Poznámka:
  Telefonní kabel může být nutné připojit k adaptéru pro vaši zemi/oblast, který byl dodán s produktem.
 3. Telefonní kabel na filtru DSL zapojte do jednoho z duálních portů na paralelním rozdělovači.
 4. Jeden konec třetího telefonního kabelu zapojte do telefonní zásuvky ve zdi a pak zapojte jeho druhý konec do jednoho portu na paralelním rozdělovači.
   Obrázek : Zapojte filtr DSL do zásuvky ve zdi
  1. Telefonní zásuvka ve zdi
  2. Telefonní kabel se dvěma vodiči
  3. Telefonní kabel se dvěma vodiči
 5. Jeden konec druhého telefonního kabelu zapojte do portu na modemu DSL/ADSL a druhý konec do druhého duálního portu na paralelním rozdělovači.
 6. Jeden konec druhého telefonního kabelu připojte k modemu DSL/ADSL a potom zapojte druhý konec telefonního kabelu do telefonního portu na počítači.
   Obrázek : Připojení modemu DSL/ADSL
  1. Telefonní kabel k paralelnímu rozdělovači
  2. Telefonní kabel k počítači
  3. Modem DSL/ADSL
 7. Vytáhněte bílou zástrčku z portu označeného 2-EXT na zadní straně produktu.
 8. Odpojte telefonní kabel záznamníku od telefonní zásuvky ve zdi a potom připojte telefonní kabel k portu 2-EXT na zadní straně produktu.
   Obrázek : Dokončená instalace připojení faxu
  1. Telefonní zásuvka ve zdi
  2. Paralelní rozdělovač
  3. Filtr DSL
  4. Telefonní kabel dodaný v krabici s produktem
  5. Modem DSL/ADSL
  6. Počítač
  7. Záznamník
  8. Telefon (volitelný)
 9. Připojte filtr DSL ke každému počítači ve vaší domácnosti nebo kanceláři, který odpovídá na stejném telefonním čísle, jako je nastavené ve faxovém produktu.
   Obrázek : Připojení filtru DSL k ostatním telefonům
  1. Telefonní zásuvka ve zdi
  2. Telefon
  3. Filtr DSL
  Poznámka:
  Telefony v ostatních částech domácnosti nebo kanceláře, které sdílejí jedno telefonní číslo se službou DSL, se musí připojovat k dalším filtrům DSL, aby se při telefonátech eliminoval šum.

Hlasová/faxová linka s modemem pro telefonické připojení počítače a hlasovou poštou

Pomocí následujících kroků nastavte fax na hlasové/faxové lince s modemem pro telefonické připojení počítače a hlasovou poštu.
Telefonická internetová služba: Protože modem pro telefonické připojení počítače sdílí telefonní linku s produktem, nebude možné používat modem i produkt současně. Produkt nelze k faxování použít například tehdy, pokud je modem pro telefonické připojení počítače právě používán k odesílání elektronické pošty nebo k prohlížení Internetu.
Hlasová pošta: Pokud máte nastavenou službu hlasové pošty na stejném telefonním čísle, které používáte k faxování, nelze faxy přijímat automaticky. Musíte přijímat faxy ručně. To znamená, že při přijímání příchozích faxů musíte být osobně přítomni. Pokud chcete faxy přijímat automaticky, obraťte se na telefonickou společnost a přihlaste se k odběru služby charakteristického vyzvánění nebo vyhraďte telefonní linku pro faxování.
 1. Opatřete si následující položky:
  • Paralelní rozdělovač kanálů má jeden port RJ-11 na přední straně a dva porty RJ-11 na zadní straně.
   Obrázek : Paralelní rozdělovač
  • Extra telefonní kabely se dvěma vodiči
 2. Vytáhněte bílou zástrčku z portu označeného 2-EXT na zadní straně produktu.
 3. Jeden konec telefonního kabelu se dvěma vodiči zapojte do portu 2-EXT na zadní straně produktu.
 4. Druhý konec zapojte do jednoho portu paralelního rozdělovače.
 5. Odpojte telefonní kabel počítače od telefonní zásuvky ve zdi a zapojte tento konec kabelu do jednoho ze dvou portů na paralelním rozdělovači.
 6. Zapojte telefonní kabel dodaný s produktem do telefonní zásuvky ve zdi.
  Poznámka:
  K připojení produktu do telefonní zásuvky ve zdi použijte telefonní kabel, který byl dodán s produktem. Jinak nemusí faxování probíhat úspěšně.
  Poznámka:
  Telefonní kabel může být nutné připojit k adaptéru pro vaši zemi/oblast, který byl dodán s produktem.
 7. Druhý konec telefonního kabelu dodaného s produktem zapojte do portu na zadní straně produktu označeného 1-LINE.
   Obrázek : Zapojení produktu do zásuvky ve zdi
  1. Telefonní zásuvka ve zdi
  2. Telefonní kabel dodaný v krabici s produktem
 8. Jeden konec telefonního kabelu zapojte do druhého duálního portu na paralelním rozdělovači a druhý konec telefonního kabelu zapojte do telefonu.
   Obrázek : Dokončené nastavení telefonického připojení s hlasovou poštou
  1. Telefonní zásuvka ve zdi
  2. Telefonní kabel dodaný v krabici s produktem
  3. Paralelní rozdělovač
  4. Počítač
  5. Telefon
 9. Nastavte funkci softwaru modemu, který počítači umožňuje automaticky přijímat faxy, na hodnotu OFF, pokud ještě není vypnutá.
 10. Vypněte možnost Automatická odpověď.
  1. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko se šipkou doprava.
  2. Stiskněte možnost Nastavení.
  3. Stiskněte možnost Nastavení faxu a poté stiskněte možnost Základní nastavení faxu.
  4. Stiskněte možnost Automatická odpověď a poté položku Vypnuto. Automatická odpověď se zapne a Základní nabídka nastavení faxu se znovu zobrazí.
  5. Stisknutím ikony Domů se vrátíte do hlavní nabídky.

Sériový telefonní systém

Informace o nastavení produktu na faxování s použitím telefonního systému sériového typu uvádí webová stránka konfigurace faxu pro vaši zemi/oblast.
Obrázek : Informace na webové stránce konfigurace faxu

Krok 3: Nastavení hlasitosti faxu

Hlasitost vyzvánění faxu nastavíte pomocí následujících kroků.
 1. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko se šipkou doprava.
 2. Stiskněte možnost Nastavení.
 3. Stiskněte možnost Nastavení faxu a poté stiskněte možnost Základní nastavení faxu.
 4. Stiskněte šipku dolů a potom možnost Hlasitost zvuků faxu.
 5. Stiskněte možnost Jemné, Nahlas nebo Vypnuto.
 6. Stisknutím šipky zpět se vraťte do nabídky Nastavení faxu.

Krok 4: Nastavení hlavičky faxu

Při nastavování hlavičky faxu postupujte některým z následujících způsobů: Na odesílaných faxech se vytiskne hlavička.
 1. Na úvodní obrazovce faxu stiskněte možnost Nastavení faxu.
 2. Stiskněte možnost Hlavička faxu.
 3. Pomocí dotykové klávesnice zadejte jméno nebo název společnosti v poli Zadejte jméno: potom stiskněte možnost Hotovo. Zobrazí se číselná klávesnice.
 4. Pomocí dotykové klávesnice zadejte číslo faxu v poli Číslo faxu: potom stiskněte možnost Hotovo. Znovu se zobrazí nabídka Základní nastavení faxu.
 5. Stisknutím šipky zpět se vraťte na obrazovku Nastavení faxu.

Krok 5: Spuštění testu faxu

Spuštěním testu faxu ověřte, zda mechanismus tisku funguje správně.
 1. V nabídce Nastavení faxu stiskněte šipku dolů a potom možnost Nástroje.
 2. Vyberte možnost Šipka dolů a potom možnost Spustit test faxu. Produkt zobrazí stav testu a vytiskne protokol.
 3. Počkejte, než produkt vytiskne sestavu o testu faxu.
 4. Přečtěte si protokol.
  • Pokud sestava uvádí, že produkt testem úspěšně prošel, a máte stále problémy s faxováním, zkontrolujte nastavení faxu uvedené v sestavě k ověření, že je nastavení správné. Prázdné nebo nesprávné nastavení faxu může způsobit potíže s faxováním.
  • Pokud sestava uvádí, že produkt testem úspěšně neprošel, zjistěte v sestavě další informace o opravě problému.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...