hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tenký klient HP 505t - specifikace

Fyzické rozměry

Specifikace
Popis
Rozměry (V x Š x H)
 • Bez podstavce: 220,00 × 50,00 × 194,00 mm (8,66 × 1,97 × 7,74 palce)
 • S podstavcem: 228,50 × 50,00 × 194,00 mm (9,00 × 1,97 × 7,74 palce)
Hmotnost (přibližně)
S podstavcem: 1,47 kg (3,25 lb)

Elektrické specifikace

Specifikace
Popis
Napájení
100–240 V stř., kvalifikace 50–60 ENERGY STAR 2.0, 65W napájecí zdroj zajišťující 19 V stejnosm.

Požadavky na okolní prostředí

Specifikace
Popis
Rozsah provozních teplot
10 až 40 °C
Rozsah neprovozních teplot
30 až 60 °C
Vlhkost (nekondenzující)
 • Provozní: 10 až 90 %
 • Neprovozní: 5 až 95 %

Bezpečnostní certifikace

Specifikace
Popis
Shoda s legislativou
Bezpečnost produktu: Mezinárodní: IEC60950-1, 12:2005, s certifikátem CB a všemi místními předpisy
Ergonomie: Produkt byl testován a vyhovuje všem příslušným požadavkům na ergonomii GS.
Rušení RF: Značka CE
Další prvky shody
 • Tento produkt odpovídá požadavkům směrnice Ecodesign 2009/125/ES a jejím příslušným implementačním opatřením.
 • Směrnice o omezení používání nebezpečných látek (RoHS) – 2002/95/ES.
 • Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) – 2002/96/ES.
 • Návrh 65 zákona, který se týká bezpečné pitné vody a toxických látek Stát Kalifornie, 1986).
 • Plastové díly s hmotností nad 25 gramů používané v produktu mají značení podle norem ISO 11469 a ISO1043.
Ekologické certifikáty a prohlášení
Tento produkt obdržel certifikaci nebo u něj probíhá certifikace následujících schválení a může nést jednu nebo více těchto známek:
 • ENERGY STAR kategorie B
Zabezpeč.
 • Konfigurace na používání vylepšeného filtru zápisu nebo filtru zápisu ze souboru
 • Ochrana koncového bodu Symantec
 • Brána Microsoft firewall je k dispozici jako doplněk
 • Heslo správce a uživatele
 • Možnost vzdálené konfigurace systému BIOS k zakázání místního úložiště

Energetická spotřeba

Stav
115 V střídavého proudu (60 Hz)
230 V střídavého proudu (50 Hz)
100 V střídavého proudu (60 Hz)
Stav nečinnosti
13,80 W
13,70 W
13,76 W
Režim vypnutí
0,87 W
0,86 W
0,88 W
Poznámka:
 • Tato opatření v oblasti napájení jsou provedena bez nainstalované bezdrátové sítě Ethernet.
 • Tento produkt odpovídá nařízení exekutivy USA 13221, funkce probuzení po síti (WOL) je zakázána. Měření režimu vypnutí jsou prováděna se zakázanou funkcí WOL.
 • Skutečná spotřeba energie u koncového uživatele může být různá a závisí na řadě faktorů, včetně, ale bez omezení, na softwaru zavedeném v tenkém klientovi, připojených periferních zařízeních a požadavcích na okolní prostředí.

Rozptyl horkého vzduchu

Stav
115 V střídavého proudu (60 Hz)
230 V střídavého proudu (50 Hz)
100 V střídavého proudu (60 Hz)
Stav nečinnosti:
47,09 BTU/hod
46,75 BTU/hod
46,95 BTU/hod
Režim vypnutí:
2,97 BTU/hod
2,93 BTU/hod
3,00 BTU/hod
Poznámka:
Rozptyl horkého vzduchu se počítá na základě naměřeného výkonu (W) za předpokladu, že stav trvá po dobu jedné hodiny.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...