hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Důležité aktualizace zabezpečení tisku

  Společnost HP nedávno uvědomila zranitelnost některých inkoustových tiskáren. Společnost HP má dostupné aktualizace ke stažení s cílem vyřešit tuto chybu zabezpečení. Podrobnosti a další informace jsou k dispozici v Security Bulletin.(v angličtině)

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Spotřebitelské Legal Guarantee (Montenegro, Rumunsku, Serbia, Slovenské republice)

Pokud jste spotřebitel, nejsou vaše zákonná práva nikterak ovlivněna omezenou zárukou společnosti HP. Více o svých zákonných právech spotřebitele naleznete níže.
Zákonná záruka
Co je to?
Prodejci produktů jsou povinni zákazníkům zaručit, že produkty jsou ve shodě s odpovídající prodejní smlouvou po dobu dvou let od dodání produktu.
Pokud jste tedy zákazník (dle směrnice EU 99/44) a váš produkt má závadu, která se u něho vyskytovala v době dodání a je zřejmá do dvou let od dodání produktu, máte právo požadovat:
 1. Opravu produktu nebo jeho bezplatnou výměnu v rozumné době a bez větších nepříjemností, které by vám to mohlo způsobit.
  nebo
 2. Odpovídající slevu z ceny či zrušení smlouvy,
  • pokud produkt nelze opravit nebo vyměnit.
   nebo
  • Pokud produkt nelze opravit nebo vyměnit v rozumné době či bez výrazných komplikací pro vás.
Svá výše uvedená práva můžete uplatnit u prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.
Pokud se neprokáže opak, jakýkoliv nesoulad, který se projeví do šesti měsíců od dodání produktu, je považován za nesoulad, který existoval již při dodání, s výjimkou situace, že je tento předpoklad neslučitelný s podstatou produktu nebo podstatou nesouladu.
Další informace o svých zákonných právech naleznete na webu Evropských spotřebitelských center.
Jaký je rozdíl mezi zákonnou zárukou a obchodní zárukou?
Koncepce obchodní záruky, jako je záruka společnosti HP, je zárukou dobrovolně poskytovanou ručitelem (prodejcem či výrobcem). Obchodní záruka může mít odlišnou dobu platnosti a krytí než zákonná záruka a obvykle (jako je tomu v případě záruky společnosti HP) nevyžaduje, abyste prokazovali, že vada existovala v době dodání.
Obchodní záruka nenahrazuje ani neomezuje práva zákazníka plynoucí ze zákonné záruky.
Proto omezená záruka společnosti HP poskytovaná pro váš produkt HP je nezávislá, doplňková a nemá žádný vliv na zákonnou záruku, na kterou máte nárok a kterou vám poskytne prodejce na základě kupní smlouvy k vašemu produktu HP.
Podrobnosti o záručních podmínkách společnosti HP naleznete v prohlášení o omezené záruce společnosti HP, které je součástí vašeho produktu HP.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...