hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Komerční tiskárny a multifunkční zařízení HP LaserJet - minimální nastavení zabezpečení pro tiskárny HP

Přehled

Tisková zařízení HP přístupná ve veřejné síti internet by měla být nakonfigurována na zabezpečení konfigurace zařízení a zabránění nezamýšleného použití. Tento kontrolní seznam vám má pomoci vylepšit zabezpečení tiskárny, zejména u produktů v síti, které jsou otevřené veřejnému internetu.

Přehled

Tiskárny HP se dodávají v nekonfigurovaném a nezabezpečeném stavu a umožňují tak zákazníkům snadněji konfigurovat produkt pro jejich síťové prostředí. Doporučujeme provést konfiguraci minimálních parametrů zabezpečení pro všechny produkty HP LaserJet, čímž redukujete možnost vystavení hrozbám zabezpečení.
Doporučená nastavení k zabezpečení zařízení jsou seskupena do tří kategorií: Zabezpečení rozhraní konfigurace, zabezpečení použití zařízení a zakázání přístupových protokolů. Nastavení lze nakonfigurovat prostřednictvím integrovaného webového serveru tiskárny (EWS) a na ovládacím panelu zařízení.
Poznámka:
Ne všechna nastavení jsou dostupná ve všech zařízeních. Informace o konfiguraci specifické pro produkt získáte v návodu k obsluze.
Poznámka:
Doporučené nastavení konfigurace pro tiskárny LaserJet v podnikových sítích získáte v tématu HP Imaging and Printing Security Best Practices (Osvědčené postupy pro zabezpečení zobrazovacích a tiskových zařízení HP) (c03687863) (v angličtině).

1. Zabezpečení rozhraní konfigurace

Následující nastavení chrání aktuální konfiguraci zařízení a zabraňuje neoprávněným změnám:
 • Nastavit heslo pro zařízení / integrovaný webový server
 • Nastavit název komunity SNMP Zakázat veřejné položky
 • Nastavit heslo PJL
 • Zakázat síť Telnet
 • Zakázat režim FTP
 • Konfigurovat bezdrátové zabezpečení

2. Zabezpečení použití zařízení

Následující nastavení odebírá možnosti ovládání tiskárny z domovské stránky integrovaného webového serveru EWS a různé možnosti tisku:
 • Zakázat tisk stránky
 • Zrušit úlohu
 • Pozastavit/obnovit
 • Karta Informace o zabezpečení
 • Zakázat ePrint
 • Zakázat tisk LPD
 • Zakázat tisk IPP

3. Zakázání přístupových protokolů

Následující nastavení slouží k odebrání nezabezpečených přístupových protokolů. Pokud se protokol používá, nechte ho povolený.
 • Zakázat režim NFS
 • Zakázat vzdálené aktualizace firmwaru
 • Zakázat protokoly přístupu k disku PJL, SNMP a PostScript

Příloha A

Poznámka:
Pokud chcete získat přístup k integrovanému webovému serveru zařízení, vyhledejte IP adresu tiskárny zadáním do řádku pro URL adresu v softwaru webového prohlížeče (například: http://12.34.56.78). Příklady konfiguračních stránek integrovaného webového serveru najdete v příloze A na obrázcích 1, 2 a 3.
Obrázek : Integrovaný webový server, příklad A
Obrázek : Integrovaný webový server, příklad B
Obrázek : Integrovaný webový server, příklad C

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...