hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Řada tiskáren HP Designjet T120 a T520 ePrinter - Jak zarovnat tiskovou hlavu

Zarovnání tiskové hlavy

Přesné zarovnání tiskové hlavy je nezbytné pro dosažení vysoké kvality tisku.
Přesné barvy, plynulé barevné přechody, ostré okraje v grafických prvcích, rovné vertikální čáry a další parametry kvality tisku velmi záleží na zarovnání tiskové hlavy.
Tiskárna je vybavena automatickým procesem zarovnání tiskové hlavy, který se spustí při každém přístupu k tiskové hlavě nebo její výměně.
Tiskovou hlavu může být nutné zarovnat po uvíznutí papíru nebo kdykoliv při zjištění problémů s kvalitou tisku.

Jak spustíte proces zarovnání tiskové hlavy

 1. Vložte papír, který chcete použít; další informace naleznete v kapitole Manipulace s papírem na stránce 31 uživatelské příručky. Můžete použít roli papíru nebo jednotlivé listy; doporučuje se obyčejný bílý papír.
    Upozornění:
  K zarovnání tiskové hlavy nepoužívejte průhledný nebo poloprůhledný papír.
 2. Ujistěte se, že je zavřený kryt tiskárny, protože silný zdroj světla v blízkosti tiskárny může mít negativní vliv na zarovnání tiskové hlavy.
 3. Na čelním panelu stiskněte tlačítko a potom položku Image Quality Maintenance (Údržba kvality obrazu) > Align printhead (Zarovnat tiskovou hlavu).
  Poznámka:
  Zarovnání tiskové hlavy je možné spustit také z integrovaného webového serveru (Tools (Nástroje) > Print Quality Toolbox (Sada nástrojů pro kvalitní tisk) > Align Printhead (Zarovnat tiskovou hlavu) nebo z nástroje HP Utility (Windows: Podpora > Zarovnání tiskové hlavy; Mac OS X: Information and Print Quality (Informace a kvalita tisku) > Align (Zarovnat)).
 4. Pokud je vložený papír vyhovující, tiskárna spustí opětovné zarovnání a vytiskne vzorec opětovného zarovnání.
 5. Tento proces trvá přibližně pět minut. Počkejte, až se na displeji ovládacího panelu zobrazí zpráva o dokončení procesu. Teprve potom začněte tiskárnu znovu používat.
Pokud tiskárna nemůže úspěšně dokončit zarovnání tiskové hlavy, může se zobrazit žádost o vyčištění tiskové hlavy a opakování akce.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...