hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítače HP - Možnosti usnadnění v systému Windows 8

Tento dokument podpory se týká stolních počítačů, notebooků HP a počítačů TouchSmart se systémem Windows 8.
Systém Windows 8 nabízí různé nástroje pro usnadnění umožňující přizpůsobení počítače tak, aby se snáze používal.
  Poznámka:
Pokud nepoužíváte poslední verzi systému Windows 8, některé grafické prvky a informace uvedené v tomto dokumentu se mohou lišit. Nejnovější verzi získáte v obchodu Microsoft Store.
Seznámení s funkcí Centrum usnadnění přístupu v systému Windows 8
Funkce Centrum usnadnění přístupu představuje ústřední bod, kde lze změnit možnosti usnadnění tak, aby bylo možné počítač snáze sledovat, poslouchat a používat. Centrum usnadnění přístupu se skládá ze tří částí:
 • Část Zjednodušit ovládání počítače obsahuje funkci Rychlý přístup k běžným nástrojům, která umožňuje vyzkoušet nejpoužívanější nástroje pro usnadnění.
 • Odkaz Získat doporučení, jak usnadnit ovládání počítače otevírá volitelný dotazník, který pomůže určit, které nástroje by pro vás mohly být nejužitečnější.
 • Část Prozkoumat všechna nastavení umožňuje nastavit nástroje a změnit možnosti kliknutím na odkazy, které se věnují běžným potřebám.
Pokud jsou nástroje vybrány z nabídky Rychlý přístup k běžným nástrojům, vypnou se při odhlášení.
 1. Chcete-li otevřít Centrum usnadnění přístupu při spuštění počítače, klikněte na ikonu Usnadnění přístupu v dolním levém rohu přihlašovací obrazovky.
  Obrázek : Ikona Usnadnění přístupu na přihlašovací obrazovce
  Přihlašovací obrazovka s červenou šipkou ukazující na ikonu Usnadnění přístupu.
 2. Pokud chcete otevřít Centrum usnadnění přístupu z plochy nebo úvodní obrazovky systému Windows, stiskněte klávesy Windows + U.
  Obrázek : Centrum usnadnění přístupu
   Nabídka Centra usnadnění přístupu
  Po spuštění Centra usnadnění přístupu se postupně zvýrazní čtyři volby funkce Rychlý přístup k běžným nástrojům. Předčítání, základní nástroj pro čtení obrazovky, hlasitě přečte obsah zvýrazňovaných nástrojů a popíše aktivity na obrazovce.
 3. Pro výběr zvýrazněného nástroje stiskněte klávesu Mezerník.
  • Pokud nechcete, aby systém Windows do budoucna prohledával a zvýrazňoval nástroje v Centru usnadnění přístupu, zrušte výběr možnosti Vždy prohledat tuto část.
  • Pro ukončení automatického spouštění programu Předčítání při spuštění Centra usnadnění přístupu zrušte výběr možnosti Vždy číst tuto část nahlas.
 4. Pro výběr nástrojů můžete použít i ukazatel myši:
  • Výběr možnosti Spustit nástroj Lupa umožňuje zvětšit celou obrazovku (režim celé obrazovky), oblast kolem ukazatele myši (režim čočky) nebo část obrazovky (režim ukotvení).
  • Výběrem možnosti Spustit program Předčítání spustíte základní nástroj pro čtení obsahu obrazovky.
  • Výběrem možnosti Spustit funkci Klávesnice na obrazovce otevřete klávesnici na obrazovce. Pomocí klávesnice na obrazovce lze psát na obrazovce ukazatelem myši nebo pákovým ovladačem, případně (pokud máte počítač HP TouchSmart nebo počítač vybavený dotekovou obrazovkou) perem, psacími pomůckami drženými v ústech nebo prstem.
  • Výběrem možnosti Nastavit funkci Vysoký kontrast otevřete nabídku Nastavit zřetelnější zobrazení. Funkce Vysoký kontrast eliminuje značnou část barev na obrazovce a v mnoha oblastech se zobrazuje bílý nebo barevný text na černém pozadí.
 5. Chcete-li při spouštění počítače spustit některé nástroje Usnadnění přístupu, klikněte na odkaz Změnit nastavení přihlašování v levém horním rohu.
  Obrázek : Nabídka Změnit nastavení přihlašování
  Nabídka Změnit nastavení přihlašování v Centru usnadnění přístupu
 6. Ve sloupci Při přihlášení v okně Změnit nastavení přihlašování zaškrtněte políčka vedle nástrojů, které se mají spustit na přihlašovací obrazovce, a klikněte na tlačítko Použít.
 7. Ve sloupci Po přihlášení v okně Změnit nastavení přihlašování zaškrtněte políčka vedle nástrojů, které se mají spustit, jakmile se přihlásíte, a klikněte na tlačítko Použít.
Pokud chcete spouštět specifické nástroje automaticky při přihlášení, změňte nastavení pomocí možnosti Prozkoumat všechna nastavení v Centru usnadnění přístupu podle následujících pokynů.
Použití počítače bez monitoru
Pokud je tato funkce povolena, plní program Předčítání funkci základního nástroje pro čtení obsahu obrazovky, který v některých aplikacích a programech nahlas čte text na obrazovce. Funkce Popis zvuku, pokud je k dispozici, popisuje to, co se děje ve videích. Můžete také vypnout vizuální efekty a nastavit časové limity pro upozornění.
Nastavení a použití programu Předčítání
Použití programu Předčítání vyžaduje sluchátka, vestavěné reproduktory v počítači nebo externí reproduktory. Pokud je program Předčítání povolen, spouští se při přihlášení k systému Windows.
Při nastavení programu Předčítání postupujte podle následujících pokynů:
 1. Spusťte Centrum usnadnění přístupu stisknutím kláves Windows + U.
 2. Pod položkou Prozkoumat všechna nastavení klikněte na odkaz Používat počítač bez obrazovky.
 3. Pod položkou Nechat si text číst nahlas zaškrtněte políčko vedle možnosti Zapnout program Předčítání a klikněte na tlačítko Použít.
  Otevře se okno Nastavení programu Předčítání a program Předčítání začne nahlas číst obsah a popisovat aktivitu na obrazovce.
  Obrázek : Nabídka Nastavení programu Předčítání
  Nabídka Nastavení programu Předčítání.
 4. V okně Nastavení programu Předčítání klikněte na možnost Obecné.
  Vyberte jedno z následujících nastavení:
  • Chcete-li zrušit nutnost stisknout klávesu Caps Lock při zadávání klávesových zkratek programu Předčítání, zaškrtněte políčko Zamknout klávesy programu Předčítání, aby je nebylo nutné stisknout před každým příkazem (Caps Lock) a klikněte na tlačítko Uložit změny.
  • Chcete-li, aby program Předčítání oznámil každou klávesu, kterou stisknete, zaškrtněte políčko Slyšet při psaní názvy znaků a poté klikněte na tlačítko Uložit změny.
  • Chcete-li, aby program Předčítání četl zadávaná slova, zaškrtněte políčko Slyšet při psaní slova a poté klikněte na tlačítko Uložit změny.
  • Chcete-li, aby program Předčítání oznamoval chyby, navíc k chybovému tónu, který přehrává počítač, zaškrtněte políčko Číst nahlas chyby v programu Předčítání a poté klikněte na tlačítko Uložit změny.
  • Chcete-li, aby byl modře zvýrazňován text čtený programem Předčítání, zaškrtněte políčko Zvýraznit kurzor a poté klikněte na tlačítko Uložit změny.
   Obrázek : Příklad modrého bloku, který označuje text čtený programem Předčítání
   Příklad modrého bloku, který označuje segment čtený programem Předčítání
  • Chcete-li, aby program Předčítání přehrával zvuky navíc při provádění určitých operací, zaškrtněte políčko Přehrát zvukové signály a poté klikněte na tlačítkoUložit změny.
  • Chcete-li, aby program Předčítání četl tipy, jak pracovat např. s tlačítky a posuvníky, nebo aby nabízel dodatečné informace, zaškrtněte políčko Číst rady a tipy k položkám uživatelského rozhraní a poté klikněte na tlačítko Uložit změny.
  • Chcete-li, aby ostatní aplikace byly tišší, pokud je spuštěný program Předčítání, zaškrtněte políčko Pokud běží program Předčítání, snížit hlasitost ostatních aplikací a poté klikněte na tlačítko Uložit změny.
  • Chcete-li nastavit, jak dlouho mají být zachována oznámení, než je přečte program Předčítání, vyberte požadovanou dobu v rozevírací nabídce Zachovat oznámení k přečtení po dobu a poté klikněte na tlačítko Uložit změny.
 5. Chcete-li změnit nastavení Navigace, klikněte na možnost Navigace v okně Nastavení programu Předčítání a poté klikněte na tlačítko Uložit změny.
  Obrázek : Nastavení navigace programu Předčítání
  Nastavení navigace v programu Předčítání
  Vyberte jedno z následujících nastavení:
  • Chcete-li, aby program Předčítání četl text, který se nachází u kurzoru, zaškrtněte políčko Číst a používat obrazovku pomocí myši a klikněte na tlačítko Uložit změny.
   • Chcete-li v programu Předčítání zapnout funkci Myš klávesnicí, zaškrtněte políčko Ovládat pohyb myši na obrazovce pomocí numerické klávesnice a klikněte na tlačítko Uložit změny.
   • Chcete-li, aby program Předčítání četl vše, na co ukazujete myší, zaškrtněte políčko Program Předčítání sleduje kurzor myši a klikněte na tlačítko Uložit změny.
  • Je-li program Předčítání spuštěn, ve výchozím nastavení při tažení prstem přes dotykovou klávesnici oznámí klávesy, kterých se dotýkáte. Na klávesu se znakem, který chcete napsat, je nutné poklepat. Chcete-li, aby se znak napsal po jednom klepnutí na klávesu, zaškrtněte políčko Aktivovat klávesy na dotykové klávesnici po zvednutí prstu a poté klikněte na tlačítko Uložit změny.
  • Chcete-li přidat modrý blok, který se pohybuje s kurzorem klávesnice, zaškrtněte políčko Program Předčítání sleduje fokus kurzoru klávesnice a poté klikněte na tlačítko Uložit změny.
  • Chcete-li, aby program Předčítání četl text zadávaný v aplikacích jako Poznámkový blok nebo Microsoft Word, zaškrtněte políčko vedle položky Povolit, aby textový kurzor sledovat kurzor programu Předčítání. Pokud chcete, aby se kurzor zobrazil za kurzorem programu Předčítání, klikněte na položku Povolit, aby textový kurzor sledoval kurzor programu Předčítání.
 6. Chcete-li změnit hlas programu Předčítání, klikněte na možnost Hlas v okně Nastavení programu Předčítání.
  Vyberte jedno z následujících nastavení:
  • Chcete-li změnit rychlost čtení programu Předčítání, nastavte ukazatelem myši požadovanou rychlost čtení na posuvníku Zadejte rychlost hlasu.
  • Chcete-li změnit hlasitost čtení programu Předčítání, nastavte ukazatelem myši požadovanou hlasitost na posuvníku Zadejte hlasitost hlasu.
  • Chcete-li změnit výšku hlasu programu Předčítání, nastavte ukazatelem myši požadovanou výšku hlasu na posuvníku Zadejte výšku hlasu.
  • Chcete-li nastavit jiný hlas programu Předčítání, vyberte si požadovaný hlas v rozevírací nabídce Vyberte jiný hlas pro program Předčítání.
  • Klikněte na tlačítko Uložit změny.
   Obrázek : Nastavení hlasu programu Předčítání
    Nastavení hlasu v programu Předčítání
 7. Chcete-li změnit klávesové zkratky příkazů programu Předčítání, klikněte na možnost Příkazy v okně Nastavení programu Předčítání.
  1. V seznamu příkazů vyberte příkaz, jehož klávesovou zkratku chcete změnit.
  2. Klikněte na tlačítko Změnit klávesovou zkratku příkazu.
   Obrázek : Nabídka Příkazy v Nastavení programu Předčítání
   Nabídka Příkazy v Nastavení programu Předčítání s červeně zakroužkovaným tlačítkem Změnit klávesovou zkratku příkazu
  3. Klikněte na okno Zadat klávesovou zkratku, které se zobrazí na obrazovce.
  4. Do pole zadejte novou klávesovou zkratku.
   Nová klávesová zkratka se zobrazí v seznamu příkazů.
  5. Klikněte na tlačítko Uložit změny.
Používání klávesových zkratek příkazů programu Předčítání
Klávesové zkratky mohou usnadnit a zrychlit použití programu Předčítání.
Základní příkazy pro program Předčítání v systému Windows 8
Těmito klávesovými zkratkami zadávejte základní příkazy programu Předčítání.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + F1 (CAPS LOCK + FUNCTION + F1 pro notebooky) zobrazíte seznam všech příkazů programu Předčítání.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + F2 (CAPS LOCK + FUNCTION + F2 pro notebooky) zobrazíte příkazy pro aktuální položku.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + ESC ukončíte program Předčítání.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + F12 (CAPS LOCK + FUNCTION + F12 pro notebooky) můžete zapnout a vypnout příkazy oznámení stisknutých kláves.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + Z zamknete klávesy programu Předčítání, takže nemusíte při používání příkazů programu stisknout klávesu CAPS LOCK.
 • Po stisknutí kláves CAPS LOCK + X bude program Předčítání ignorovat další použitý příkaz zadaný klávesovou zkratkou.
 • Po stisknutí kláves CAPS LOCK + V program Předčítání zopakuje poslední frázi.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + PAGE UP zvýšíte hlasitost čtení.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + PAGE DOWN snížíte hlasitost čtení.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + plus (+) zvýšíte rychlost čtení (nepoužívejte znaménko plus na numerické klávesnici).
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + mínus (-) snížíte rychlost čtení (nepoužívejte znaménko mínus na numerické klávesnici).
 • Po stisknutí kláves CAPS LOCK + D program Předčítání přečte položku.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + F získáte další informace.
 • Po stisknutí kláves CAPS LOCK + S program Předčítání přečte položku hláskovaně.
 • Po stisknutí kláves CAPS LOCK + W program Předčítání přečte obsah okna.
 • Po stisknutí kláves CAPS LOCK + R program Předčítání přečte všechny položky v označeném bloku.
Navigační příkazy pro program Předčítání v systému Windows 8
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + MEZERNÍK provedete primární akci, například otevření vybraného dokumentu.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + ŠIPKA VPRAVO se přesunete k následující položce.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + ŠIPKA VLEVO se přesunete k předcházející položce.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + ŠIPKA NAHORU změníte zobrazení.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + ŠIPKA DOLŮ změníte zobrazení.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + ENTER přepínáte mezi režimy vyhledávání.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + NUM LOCK zapnete a vypnete režim myši.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + A přepnete mezi pokročilým a normálním režimem navigace.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + Q se přesunete k poslední položce v označeném bloku.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + G se kurzor programu Předčítání přesune k systémovému kurzoru.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + T se kurzor programu Předčítání přesune k ukazateli myši.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + vlnovka (~) nastavíte fokus na položku.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + BACKSPACE se vrátíte o jednu položku zpět.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + INSERT přeskočíte na odkazem propojenou položku.
 • Po stisknutí kláves CAPS LOCK + C program Předčítání přečte aktuální datum a čas.
Textové příkazy pro program Předčítání v systému Windows 8
 • Po stisknutí kláves CAPS LOCK + M se zahájí čtení.
 • Po stisknutí kláves CAPS LOCK + ] (zavírací hranatá závorka) program Předčítání přečte text od začátku po umístění kurzoru.
 • Po stisknutí kláves CAPS LOCK + 0 (nula) program Předčítání přečte vlastnosti textu.
 • Po stisknutí kláves CAPS LOCK + H program Předčítání přečte dokument.
 • Po stisknutí kláves CAPS LOCK + U program Předčítání přečte následující stránku.
 • Po stisknutí kláves CAPS LOCK + CTRL + U program Předčítání přečte aktuální stránku.
 • Po stisknutí kláves CAPS LOCK + SHIFT + U program Předčítání přečte předcházející stránku.
 • Po stisknutí kláves CAPS LOCK + I program Předčítání přečte následující odstavec.
 • Po stisknutí kláves CAPS LOCK + CTRL + I program Předčítání přečte aktuální odstavec.
 • Po stisknutí kláves CAPS LOCK + SHIFT + I program Předčítání přečte předcházející odstavec.
 • Po stisknutí kláves CAPS LOCK + O (písmeno O) program Předčítání přečte následující řádek.
 • Po stisknutí kláves CAPS LOCK + CTRL + O (písmeno O) program Předčítání přečte aktuální řádek.
 • Po stisknutí kláves CAPS LOCK + SHIFT + O (písmeno O) program Předčítání přečte předchozí řádek.
 • Po stisknutí kláves CAPS LOCK + P program Předčítání přečte následující slovo.
 • Po stisknutí kláves CAPS LOCK + CTRL + P program Předčítání přečte aktuální slovo.
 • Po stisknutí kláves CAPS LOCK + SHIFT + P program Předčítání přečte předcházející slovo.
 • Po stisknutí kláves CAPS LOCK + [ (otevírací hranatá závorka) program Předčítání přečte následující znak.
 • Po stisknutí kláves CAPS LOCK + CTRL + [ (otevírací hranatá závorka) program Předčítání přečte aktuální znak.
 • Po stisknutí kláves CAPS LOCK + SHIFT + [ (otevírací hranatá závorka) program Předčítání přečte předcházející znak.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + L přeskočíte k následujícímu odkazu.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + SHIFT + L přeskočíte k předcházejícímu odkazu.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + Y se přesunete na začátek textu.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + B se přesunete na konec textu.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + N při čtení dokumentu se čtení vrátí zpět.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + , (čárka) při čtení dokumentu se čtení rychle přesune vpřed.
Příkazy tabulky pro program Předčítání v systému Windows 8
V tabulkách lze navigovat pomocí zvláštních příkazů programu Předčítání.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + F3 (CAPS LOCK + FUNCTION + F3 pro notebooky) přejdete do další buňky na řádku tabulky.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + SHIFT + F3 přeskočíte na předcházející buňku v řádku tabulky.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + F4 (CAPS LOCK + FUNCTION + F4 pro notebooky) přejdete do další buňky ve sloupci.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + SHIFT + F4 přeskočíte na předcházející buňku ve sloupci tabulky.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + F5 (CAPS LOCK + FUNCTION + F5 pro notebooky) program Předčítání přečte umístění řádky a sloupce.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + F6 (CAPS LOCK + FUNCTION + F6 pro notebooky) přejdete do buňky tabulky.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + F7 (CAPS LOCK + FUNCTION + F7 pro notebooky) program Předčítání přečte aktuální sloupec.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + F8 (CAPS LOCK + FUNCTION + F8 pro notebooky) program Předčítání přečte aktuální řádek.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + F9 (CAPS LOCK + FUNCTION + F9 pro notebooky) program Předčítání přečte aktuální záhlaví sloupce.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + F10 (CAPS LOCK + FUNCTION + F10 pro notebooky) program Předčítání přečte aktuální záhlaví řádku.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + F11 (CAPS LOCK + FUNCTION + F11 pro notebooky) můžete zapnout a vypnout dotykový režim.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + J přeskočíte k následujícímu nadpisu.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + SHIFT + J přeskočíte k předcházejícímu nadpisu.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + K přeskočíte k následující tabulce.
 • Stisknutím kláves CAPS LOCK + SHIFT + K přeskočíte k předcházející tabulce.
Dotykové příkazy pro program Předčítání v systému Windows 8
Pokud je spuštěný program Předčítání, počítače s dotykovou obrazovkou, např. HP TouchSmart, používají zvláštní dotykové příkazy. Spousta dotykových příkazů programu Předčítání funguje jen na počítačích podporujících dotyk čtyřmi prsty. Pokud váš počítač nepodporuje dotyk čtyřmi prsty, vyzkoušejte níže uvedené dotykové příkazy a zjistěte, které na vašem počítači fungují.
 • Primární akci provedete dvojitým klepnutím (poklepáním) jedním prstem.
 • Primární akci provedete i tak, že jeden prst přidržíte na obrazovce a klepnete druhým prstem.
 • Sekundární akci provedete trojitým klepnutím jedním prstem.
 • Sekundární akci provedete i tak, že jeden prst přidržíte na obrazovce a dvakrát klepnete druhým prstem.
 • Rychlým posunem jedním prstem doprava se přesunete na následující položku.
 • Rychlým posunem jedním prstem doleva se přesunete na předcházející položku.
 • Rychlým posunem jedním prstem nahoru nebo dolů změníte zobrazení.
 • Posunutím dvěma prsty nahoru se posunete nahoru.
 • Posunutím dvěma prsty dolů se posunete dolů.
 • Posunutím dvěma prsty vlevo se posunete vlevo; program Předčítání vás upozorní, pokud již nelze posouvat dále doleva.
 • Posunutím dvěma prsty vpravo se posunete vpravo; program Předčítání vás upozorní, pokud již nelze posouvat dále doprava.
 • Jedním klepnutím třemi prsty zobrazíte a skryjete okno Nastavení programu Předčítání.
 • Trojitým klepnutím čtyřmi prsty zobrazíte seznam příkazů.
 • Jedním klepnutím čtyřmi prsty zobrazíte příkazy pro aktuální položku, výběr provedete klepnutím jedním prstem na položku a dvojitým klepnutím jedním prstem provedete vybranou akci.
 • Dvojitým klepnutím čtyřmi prsty přepnete režim vyhledávání.
 • Posunutím třemi prsty doprava provedete posunutí tabulátorem dopředu.
 • Posunutím třemi prsty doleva provedete posunutí tabulátorem dozadu.
 • Posuňte třemi prsty nahoru, pokud chcete, aby program Předčítání přečetl obsah okna
 • Posunutím třemi prsty dolů zahájíte čtení.
 • Klepnutím dvěma prsty zastavíte čtení.
 • Dvojitým klepnutím třemi prsty zobrazíte nebo skryjete klávesnici
 • Přidržte jeden prst na obrazovce a klepněte jednou druhým a třetím prstem, chcete-li zahájit přetahování nebo zapnout zvláštní možnosti kláves.
 • Posunutím čtyřmi prsty nahoru oddálíte obraz.
 • Posunutím čtyřmi prsty dolů přiblížíte obraz.
Jak zajistit čitelnost obsahu programem Předčítání v systému Windows 8
Verze programu Předčítání pro systém Windows 8 není schopna přečíst veškerý obsah v každé aplikaci. Pokud program Předčítání nemůže přečíst nějaký obsah, vyzkoušejte následující postup:
 1. Při spuštěném programu Předčítání zadejte na úvodní obrazovce výraz Poznámkový blok.
 2. V seznamu výsledků hledání vyberte položku Poznámkový blok.
  Zobrazí se okno aplikace Poznámkový blok bez názvu.
 3. Přepněte na aplikaci obsahující obsah, který chcete číst programem Předčítání, a zvýrazněte jej.
 4. Klikněte pravým tlačítkem na zvýrazněný obsah a vyberte možnost Kopírovat.
 5. V aplikaci Poznámkový blok klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Vložit.
 6. V aplikaci Poznámkový blok stiskněte klávesy CAPS LOCK + H pro přečtení celého dokumentu.
Nastavení a použití funkce Popis zvuku v systému Windows 8 (pokud je k dispozici)
Pokud je k dispozici, popisuje funkce Popis zvuku akce ve videích.
Zapnutí funkce Popis zvuku:
 1. Spusťte Centrum usnadnění přístupu stisknutím kláves Windows + U.
 2. Pod položkou Prozkoumat všechna nastavení klikněte na odkaz Používat počítač bez obrazovky.
 3. Pod položkou Nechat si text číst nahlas zaškrtněte políčko vedle možnosti Zapnout funkci Popis zvuku.
 4. Klikněte na tlačítko OK.
Vypnutí vizuálních efektů a nastavení časových limitů pro upozornění v systému Windows 8
 1. Spusťte Centrum usnadnění přístupu stisknutím kláves Windows + U.
 2. Pod položkou Prozkoumat všechna nastavení klikněte na odkaz Používat počítač bez obrazovky.
 3. Pro vypnutí některých vizuálních efektů, například pozvolného vysouvání, zaškrtněte políčko vedle možnosti Vypnout všechny nadbytečné animace (pokud je to možné) a klikněte na tlačítko Použít.
 4. Pro určení počtu sekund, po který mají zůstat otevřená dialogová okna s upozorněním systému Windows, vyberte hodnotu z rozevírací nabídky a klikněte na tlačítko Použít.
Úprava pro snazší sledování obrazovky počítače v systému Windows 8
Můžete zvětšit text a obrázky nebo změnit způsob zobrazení položek na obrazovce.
Spusťte Centrum usnadnění přístupu stisknutím kláves Windows + U a klikněte na odkaz Nastavit zřetelnější zobrazení pod položkou Prozkoumat všechna nastavení.
 • Pro změnu velikosti položek na obrazovce klikněte na odkaz Změnit velikost textu a ikon, pomocí ukazatele myši přesuňte jezdce do požadované velikosti a klikněte na tlačítko Použít.
 • Pro vyšší viditelnost okrajů okna změnou barvy klikněte na odkaz Upravit barvy a průhlednost okrajů oken, vyberte barvu a klikněte na tlačítko Uložit změny.
 • Chcete-li zvýraznit obdélník kolem vybraných položek v dialogových oknech, zaškrtněte políčko vedle možnosti Zobrazovat vybraný obdélník silněji a klikněte na tlačítko Použít.
 • Pro vyšší viditelnost kurzoru vyberte číslo z rozevírací nabídky Nastavit tloušťku blikajícího kurzoru a klikněte na tlačítko Použít.
 • Pro vypnutí některých vizuálních efektů, například pozvolného vysouvání, zaškrtněte políčko vedle možnosti Vypnout všechny nadbytečné animace (pokud je to možné) a klikněte na tlačítko Použít.
 • Pro vypnutí zbytečných obrázků nebo obsahu zaškrtněte políčko vedle možnosti Odebrat snímky pozadí (pokud je to možné) a klikněte na tlačítko Použít.
Zapnutí vysokého kontrastu v systému Windows 8
Zvýšením kontrastu barev textu a obrázků na obrazovce počítače funkce Vysoký kontrast zvýrazňuje položky a usnadňuje jejich identifikaci.
 1. Pod položkou Prozkoumat všechna nastavení v Centru usnadnění přístupu klikněte na odkaz Nastavit zřetelnější zobrazení.
 2. Pod položkou Vysoký kontrast pro trvalou změnu vizuálního motivu v počítači klikněte na odkaz Vybrat motiv Vysoký kontrast.
  Otevře se okno Přizpůsobení.
 3. Pod položkou Motivy Základní a Vysoký kontrast vyberte požadovanou kombinaci barev.
  Počítač se přepne na nové barevné schéma.
 4. Aby bylo možné zapnout funkci Vysoký kontrast bez spouštění Centra usnadnění přístupu, zaškrtněte políčko vedle možnosti Zapnout nebo vypnout vysoký kontrast při stisknutí levé klávesy Alt + levé klávesy Shift + klávesy Print Screen.
 5. Klikněte na tlačítko OK.
  Obrázek : Plocha a stejná plocha se zapnutou funkcí Vysoký kontrast
  Obrázek běžné plochy nad obrázkem stejné plochy se zapnutou funkcí Vysoký kontrast
  Obrázek : Úvodní obrazovka a úvodní obrazovka se zapnutou funkcí Vysoký kontrast
  Obrázek úvodní obrazovky nad obrázkem úvodní obrazovky se zapnutou funkcí Vysoký kontrast
Použití nástroje Lupa v systému Windows 8
Nástroj Lupa umožňuje zvětšit celou obrazovku, oblast kolem ukazatele myši nebo část obrazovky.
Přístup k nabídce nástrojů Lupa:
 1. Pod položkou Prozkoumat všechna nastavení v Centru usnadnění přístupu klikněte na odkaz Nastavit zřetelnější zobrazení.
 2. Pod položkou Zvětšit položky na obrazovce zaškrtněte políčko vedle možnosti Zapnout nástroj Lupa a klikněte na tlačítko OK.
 3. Pro spuštění panelu nástrojů Lupa klikněte na ikonu lupy na obrazovce.
  Obrázek : Výběr pro spuštění panelu nástrojů Lupa
  Výběr ikony lupy.
 4. Vyberte režim zobrazení kliknutím na šipku dolů Zobrazení:
  Obrázek : Možnosti zobrazení v panelu nástrojů Lupa
  Panel nástrojů Lupa s vybranou šipkou dolů Zobrazení a seznam možností zobrazení
  • Pro zvětšení celé obrazovky vyberte z rozevírací nabídky možnost Celá obrazovka.
  • Pro zvětšení oblasti kolem ukazatele myši vyberte z rozevírací nabídky možnost Čočka.
   Obrázek : Příklad nástroje Lupa v režimu Čočka
   Příklad nástroje Lupa v režimu Čočka
   1. V režimu Čočka upravte velikost čočky kliknutím na ikonu Možnosti na panelu nástrojů Lupa pro spuštění nabídky Možnosti lupy.
    Obrázek : Ikona Možnosti v panelu nástrojů Lupa
    Ikona Možnosti v panelu nástrojů Lupa
   2. Pomocí ukazatele myši přemístěte posuvníky výšky a šířky, dokud nemá čočka požadovanou velikost.
   3. Klikněte na tlačítko OK.
    Obrázek : Možnosti úpravy velikosti nástroje Lupa
    Posuvníky pro úpravu velikosti nástroje Lupa
  • Pro zvětšení části obrazovky vyberte z rozevírací nabídky možnost Ukotvené.
   Obrázek : Příklad ukotvení nástroje Lupa v horní části obrazovky se zvětšením 150 procent
   Příklad použití nástroje Lupa v režimu ukotvení se zvětšením 150 procent a ukotvením zvětšené oblasti v horní části obrazovky
 5. Pro výběr obecných možností nástroje Lupa klikněte na ikonu Možnosti na panelu nástrojů Lupa.
  • Pro změnu nastavení, o kolik se zobrazení změní při přiblížení nebo oddálení, vyberte požadovanou hodnotu zvětšení v procentech přesunutím posuvníku mezi hodnotami Méně a Více pomocí ukazatele myši a poté klikněte na tlačítko OK.
   Obrázek : Nabídka Možnosti lupy
   Nabídka Možnosti lupy s vybraným posuvníkem přiblížení/oddálení
  • Pro obrácení barevného schématu ve zvětšené oblasti zaškrtněte políčko vedle možnosti Zapnout inverzi barev.
  • Pro zobrazení oblasti kolem ukazatele myši ve zvětšené oblasti zaškrtněte políčko vedle možnosti Sledovat ukazatel myši a klikněte na tlačítko OK.
  • Pro posun oblasti zvětšení stisknutím tabulátoru nebo kláves se šipkou zaškrtněte políčko vedle možnosti Sledovat kurzor klávesnice a klikněte na tlačítko OK.
  • Pro zvětšení oblasti kolem textu zadávaného v aplikaci, například Poznámkovém bloku nebo Microsoft Word, zaškrtněte políčko vedle možnosti Lupa musí sledovat bod pro vložení textu a klikněte na tlačítko OK.
  • Pro optimalizaci vzhledu textu klikněte na odkaz Vyladit vzhled písem pro obrazovku, postupujte podle pokynů na obrazovce Optimalizace zobrazení textu ClearType a klikněte na příkaz Dokončit.
 6. V nabídce nástroje Lupa klikněte na tlačítka minus nebo plus pro snížení nebo zvýšení úrovně zvětšení.
Použití klávesových zkratek nástroje Lupa v systému Windows 8
Klávesové zkratky usnadňují a urychlují použití nástroje Lupa.
 • Podržte klávesu Windows a stiskněte klávesu + (plus) pro přiblížení nebo - (minus) pro oddálení.
 • Ukončete nástroj Lupa stisknutím kláves Windows + Escape.
 • Pro přepnutí do režimu celé obrazovky stiskněte klávesy Ctrl + Alt + F.
 • Pro přepnutí do ukotveného režimu stiskněte klávesy Ctrl + Alt + D.
 • Pro přepnutí do režimu Čočka stiskněte klávesy Ctrl + Alt + L.
 • Pro změnu velikosti čočky stiskněte klávesy Ctrl + Alt + R, posuňte ukazatel myši nahoru, dolů, doleva a doprava, dokud nezískáte požadovaný tvar a velikost, a kliknutím levým tlačítkem nastavte velikost trvale.
 • Pro převrácení barev pozadí a textu stiskněte klávesy Ctrl + Alt + I.
 • Pro posouvání nahoru, dolů, doleva nebo doprava ve zvětšené oblasti stiskněte klávesy Ctrl + Alt + šipka nahoru, šipka dolů, šipka doleva nebo šipka doprava.
Použití počítače se systémem Windows 8 bez myši a klávesnice
Funkce klávesnice na obrazovce a rozpoznávání řeči umožňují používat počítač bez myši nebo klávesnice.
 1. Spusťte Centrum usnadnění přístupu stisknutím kláves Windows + U.
 2. Pod položkou Prozkoumat všechna nastavení klikněte na odkaz Používat počítač bez myši nebo klávesnice.
Nastavení a použití funkce Klávesnice na obrazovce v systému Windows 8
Klávesnice na obrazovce je vizuální klávesnice spouštěná na obrazovce nahrazující fyzickou klávesnici. Psát lze pomocí ukazatele myši nebo pákového ovladače. Pokud máte počítač HP TouchSmart nebo počítač s dotekovou obrazovkou, můžete k psaní použít i pero, psací pomůcky držené v ústech nebo prst. Psát a používat příkazy klávesnice pomocí klávesnice na obrazovce můžete tak, že posunete kurzor k požadovanému programu, např. dokumentu aplikace Microsoft Word nebo poli internetového prohlížeče.
 1. Spusťte Centrum usnadnění přístupu stisknutím kláves Windows + U.
 2. Pod položkou Prozkoumat všechna nastavení klikněte na odkaz Používat počítač bez myši nebo klávesnice.
 3. V okně Používat počítač bez myši nebo klávesnice zaškrtněte políčko vedle možnosti Používat funkci Klávesnice na obrazovce a klikněte na tlačítko OK.
  Otevře se klávesnice na obrazovce.
 4. Pro změnu nastavení klikněte na klávesu Možnosti na klávesnici na obrazovce.
  Obrázek : Klávesnice na obrazovce se zvýrazněnou klávesou Možnosti
  Obrázek okna klávesnice na obrazovce se zvýrazněnou klávesou Možnosti
  • Pokud chcete slyšet hlasité kliknutí při výběru klávesy, zaškrtněte v nabídce Možnosti klávesnice na obrazovce políčko vedle položky Zvuk kliknutí a klikněte na tlačítko OK.
   Obrázek : Nabídka Možnosti klávesnice na obrazovce
   Nabídka Možnosti klávesnice na obrazovce
  • Pro přidání numerické klávesnice ke klávesnici na obrazovce zaškrtněte políčko vedle možnosti Zapnout numerickou klávesnici a klikněte na tlačítko OK.
  • Pro zadání textu kliknutím na klávesy na obrazovce ukazatelem myši vyberte přepínač vedle možnosti Kliknutím na klávesy a klikněte na tlačítko OK.
  • Pokud nezvolíte možnost kliknutí na klávesy, zvolte pomocí následujících pokynů režim Umístit na klávesy ukazatel myši nebo Procházet klávesy.
Použití režimu Umístit na klávesy ukazatel myši v systému Windows 8
V režimu Umístit na klávesy ukazatel myši lze zadat znaky bez stisknutí kláves na klávesnici nebo kliknutí myší. Pomocí funkce Klávesnice na obrazovce a myši nebo pákového ovladače lze psát přesunutím ukazatele na znak a jeho zastavením po předem určenou dobu.
 1. Spusťte Centrum usnadnění přístupu stisknutím kláves Windows + U.
 2. Pod položkou Prozkoumat všechna nastavení klikněte na odkaz Používat počítač bez myši nebo klávesnice.
 3. V okně Používat počítač bez myši nebo klávesnice zaškrtněte políčko vedle možnosti Používat funkci Klávesnice na obrazovce a klikněte na tlačítko OK.
  Otevře se klávesnice na obrazovce.
 4. Pro změnu nastavení klikněte na klávesu Možnosti na klávesnici na obrazovce.
  V nabídce Možnosti klávesnice na obrazovce vyberte přepínač vedle možnosti Umístit na klávesy ukazatel myši.
 5. Pro nastavení doby nutné k zastavení ukazatele na klávese do zadání znaku posuňte ukazatelem myši posuvník určující dobu zastavení ukazatele.
  Obrázek : Režim klávesnice na obrazovce Umístit na klávesy ukazatel myši
  Klávesnice na obrazovce s vybraným režimem Umístit na klávesy ukazatel myši a dobou umístění ukazatele nastavenou na 3 sekundy
 6. Klikněte na tlačítko OK.
  Obrázek : Příklad číslice 8 vybrané pomocí režimu Umístit na klávesy ukazatel myši
  Příklad číslice 8 vybrané pomocí režimu Umístit na klávesy ukazatel myši
Použití režimu Procházet klávesy v systému Windows 8
V režimu Procházet klávesy klávesnice na obrazovce prochází a zvýrazňuje oblasti klávesnice. Výběr se provádí stisknutím mezerníku na fyzické klávesnici. Klávesnice na obrazovce se prochází po řádcích až do stisknutí mezerníku. Prochází a zvýrazňují se skupiny kláves na vybraných řádcích až do dalšího stisknutí mezerníku. Klávesy jsou pak procházeny po jedné až dokud není stisknut mezerník, čímž dojde k zapsání znaku.
Pro zadání textu prohledáváním kláves vyberte přepínač vedle možnosti Procházet klávesy.
 1. Spusťte Centrum usnadnění přístupu stisknutím kláves Windows + U.
 2. Pod položkou Prozkoumat všechna nastavení klikněte na odkaz Používat počítač bez myši nebo klávesnice.
 3. V okně Používat počítač bez myši nebo klávesnice zaškrtněte políčko vedle možnosti Používat funkci Klávesnice na obrazovce a klikněte na tlačítko OK.
  Otevře se klávesnice na obrazovce.
 4. Pro změnu nastavení klikněte na klávesu Možnosti na klávesnici na obrazovce.
 5. V nabídce Možnosti klávesnice na obrazovce vyberte rychlost procházení přemístěním posuvníku ukazatelem myši.
 6. Pod položkou Výběr klávesy zaškrtněte políčko vedle jednoho nebo více vstupních zařízení, která používáte.
 7. Pro změnu klávesové zkratky klávesnice vyberte požadovanou klávesu z rozevírací nabídky Mezerník.
  Obrázek : Režim procházení klávesnice na obrazovce
  Klávesnice na obrazovce s vybranou možností Procházet klávesy, rychlostí procházení nastavenou na 1 sekundu a mezerníkem vybraným z rozevírací nabídky
 8. Klikněte na tlačítko OK.
  Obrázek : Příklad klávesnice na obrazovce procházející klávesy
  Příklad klávesnice na obrazovce procházené skupinami písmen.
Použití funkce Prediktivní vkládání textu v systému Windows 8
Prediktivní vkládání textu usnadňuje psaní tím, že podle rozepsaných slov navrhuje jejich dokončení. Navrhovaná slova se zobrazují v horním řádku klávesnice na obrazovce. Pokud navrhované slovo vyberete, automaticky se napíše.
 1. Spusťte Centrum usnadnění přístupu stisknutím kláves Windows + U.
 2. Pod položkou Prozkoumat všechna nastavení klikněte na odkaz Používat počítač bez myši nebo klávesnice.
 3. V okně Používat počítač bez myši nebo klávesnice zaškrtněte políčko vedle možnosti Používat funkci Klávesnice na obrazovce a klikněte na tlačítko OK.
  Otevře se klávesnice na obrazovce.
 4. Pro změnu nastavení klikněte na klávesu Možnosti na klávesnici na obrazovce.
 5. V nabídce Možnosti klávesnice na obrazovce zaškrtněte políčko Použít prediktivní vkládání textu a klikněte na tlačítko OK.
 6. Pokud chcete, aby se automaticky přidávaly mezery, zaškrtněte políčko Za slova nabídnutá prediktivním slovníkem vkládat mezery a klikněte na tlačítko OK.
  Obrázek : Možnosti funkce Prediktivní vkládání textu
  Okno Možnosti klávesnice na obrazovce s červeně zakroužkovanou funkcí Prediktivní vkládání textu
 7. Pokud chcete zadat text, přesuňte kurzor do textového pole v aplikaci a začněte psát pomocí klávesnice na obrazovce.
  Seznam s navrhovanými slovy se zobrazuje v horním řádku klávesnice na obrazovce nad klávesami s čísly.
 8. Jak vybrat navrhované slovo:
  • Pokud chcete použít navrhované slovo a je aktivní režim kliknutí na klávesy, klikněte na požadované navrhované slovo.
   Obrázek : Psaní v Poznámkovém bloku s využitím funkce Prediktivní vkládání textu
   Příklad textu psaného v Poznámkovém bloku pomocí klávesnice na obrazovce, slovo „easier“ je vybráno ze seznamu navržených slov
  • Pokud chcete použít navrhované slovo a je aktivní režim Umístit na klávesy ukazatel myši, umístěte ukazatel pomocí myši nebo pákového ovladače na požadované navrhované slovo.
  • Pokud chcete použít navrhované slovo a je aktivní režim Procházet klávesy, stiskněte MEZERNÍK na fyzické klávesnici, až bude zvýrazněna řada s navrhovanými slovy, pak znovu stiskněte MEZERNÍK, až bude zvýrazněna požadovaná skupina navrhovaných slov, a nakonec stiskněte MEZERNÍK ještě jednou, až bude zvýrazněno požadované slovo.
Nastavení a použití funkce Rozpoznávání řeči v systému Windows 8
Pomocí funkce Rozpoznávání řeči lze ovládat počítač hlasovými příkazy a diktovat text. Pokud počítač není vybaven vestavěným mikrofonem, připojte k němu externí mikrofon.
Při nastavování funkce Rozpoznávání řeči budete vyzváni k vytištění referenční karty řeči se základními a pokročilými příkazy, které lze použít ve většině operačních systémů Windows. Funkce v systému Windows 8 můžete používat pomocí následujících příkazů funkce rozpoznání řeči:
 • Pro přechod na úvodní obrazovku nebo přepnutí mezi úvodní obrazovkou a poslední použitou aplikací řekněte „Nabídka Start“.
 • Pro přechod na plochu Windows řekněte „plocha“.
 • Pro spuštění aplikace na úvodní obrazovce řekněte název aplikace. Například řekněte „HP Recipe Box“.
 • Pro odepnutí aplikace z úvodní obrazovky, odinstalování aplikace, zmenšení nebo zvětšení její dlaždice nebo zapnutí a vypnutí živé dlaždice řekněte „kliknout pravým tlačítkem“, pak název aplikace a pak požadovanou akci. Příklad: řekněte „kliknout pravým tlačítkem Lidé“ a poté „zapnout živou dlaždici“.
 • Pro navigaci v ovládacích tlačítcích řekněte „zobrazit ovládací tlačítka Windows“, název ovládacího tlačítka a pak názvy požadovaných funkcí nebo nastavení. Příklad: řekněte „zobrazit ovládací tlačítka Windows“, pak „Nastavení“, pak „Změnit nastavení počítače“, pak „Obecné“ a nakonec příkazem „Zvýrazňovat pravopisné chyby“ zapněte nebo vypněte dané nastavení.
 • Pro posunutí doprava nebo doleva na úvodní obrazovce řekněte „posunout doprava“, resp. „posunout doleva“.
 • Pro vypnutí počítače řekněte „zobrazit ovládací tlačítka Windows“, pak „Nastavení“, „Napájení“ a nakonec „Vypnout“.
Při nastavení funkce Rozpoznávání řeči postupujte podle následujících pokynů.
 1. Spusťte Centrum usnadnění přístupu stisknutím kláves Windows + U.
 2. Pod položkou Prozkoumat všechna nastavení klikněte na odkaz Používat počítač bez myši nebo klávesnice.
 3. V okně Používat počítač bez myši nebo klávesnice klikněte na odkaz Používat rozpoznávání řeči.
  Obrázek : Používat rozpoznávání řeči
  Používat rozpoznávání řeči
  Otevře se okno Rozpoznávání řeči.
 4. V pravém podokně klikněte na příkaz Spustit rozpoznávání řeči.
  Obrázek : Spustit rozpoznávání řeči
  Odkaz pro spuštění funkce Rozpoznávání řeči
 5. V okně Vítá vás Rozpoznávání řeči klikněte na tlačítko Další.
 6. Po zobrazení výzvy vyberte ze seznamu typ vašeho mikrofonu a klikněte na tlačítko Další.
  Obrázek : Možnosti typu mikrofonu
  Možnosti typu mikrofonu v průvodci nastavením funkce Rozpoznávání řeči v Usnadnění přístupu
 7. Zkontrolujte informace o umístění mikrofonu v okně Nastavit rozpoznávání řeči a klikněte na tlačítko Další.
 8. Přečtěte skript v okně Upravit hlasitost mikrofonu a klikněte na tlačítko Další.
 9. V okně Mikrofon je nastaven klikněte na tlačítko Další.
 10. V okně Zlepšit přesnost rozpoznávání řeči klikněte na položku Přečtěte si online prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.
 11. Přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft pro systém Windows 8 a určete, zda chcete povolit, aby systém Windows revidoval vaše dokumenty a e-mail:
  • Pro povolení, aby systém Windows revidoval dokumenty a e-mail s cílem určit, která slova a fráze používáte nejčastěji, vyberte přepínač vedle možnosti Povolit revizi dokumentů a klikněte na tlačítko Další.
  • Pokud nechcete, aby systém Windows revidoval dokumenty nebo e-mail, vyberte přepínač vedle možnosti Zakázat revizi dokumentů a klikněte na tlačítko Další.
 12. V okně Zvolit režim aktivace vyberte preferovanou možnost nové aktivace rozpoznávání řeči poté, kdy byla tato funkce deaktivována.
 13. Na stránce Tisk referenční karty řeči klikněte na položku Zobrazit referenční list v případě, že si chcete přečíst a vytisknout seznam příkazů funkce Rozpoznávání řeči, a klikněte na tlačítko Další.
 14. Na stránce Spustit funkci Rozpoznávání řeči při každém spuštění počítače zaškrtněte políčko vedle možnosti Spustit funkci Rozpoznávání řeči při spuštění.
Nastavení pokročilých možností funkce Rozpoznávání řeči v systému Windows 8
Funkce Rozpoznávání řeči pracuje lépe při využití pokročilých možností.
 1. Spusťte Centrum usnadnění přístupu stisknutím kláves Windows + U.
 2. Pod položkou Prozkoumat všechna nastavení klikněte na odkaz Používat počítač bez myši nebo klávesnice.
 3. V okně Používat počítač bez myši nebo klávesnice klikněte na odkaz Používat rozpoznávání řeči.
  Obrázek : Používat rozpoznávání řeči
  Používat rozpoznávání řeči
  Otevře se okno Rozpoznávání řeči.
 4. Klikněte na odkaz Upřesnit možnosti rozpoznávání řeči v levé horní části okna Rozpoznávání řeči.
  Obrázek : Pokročilé možnosti funkce Rozpoznávání řeči
  Odkaz Pokročilé možnosti funkce Rozpoznávání řeči v části Rozpoznávání řeči funkce Usnadnění přístupu
  Otevře se okno Vlastnosti programu Speech.
Přidání nového profilu rozpoznávání řeči v systému Windows 8
V počítači můžete vytvořit různé profily, aby mohli funkci Rozpoznávání řeči používat všichni, nebo různé profily pro jednotlivá prostředí s různou úrovní hluku.
 1. Spusťte Centrum usnadnění přístupu stisknutím kláves Windows + U.
 2. Pod položkou Prozkoumat všechna nastavení klikněte na odkaz Používat počítač bez myši nebo klávesnice.
 3. V okně Používat počítač bez myši nebo klávesnice klikněte na odkaz Používat rozpoznávání řeči.
  Obrázek : Používat rozpoznávání řeči
  Používat rozpoznávání řeči
  Otevře se okno Rozpoznávání řeči.
 4. Klikněte na odkaz Upřesnit možnosti rozpoznávání řeči v levé horní části okna Rozpoznávání řeči.
  Obrázek : Upřesnit možnosti rozpoznávání řeči
  Upřesnit možnosti rozpoznávání řeči
  Otevře se okno Vlastnosti programu Speech.
 5. V okně Vlastnosti programu Speech klikněte na tlačítko Nový pod položkou Profily rozpoznávání.
  Obrázek : Nastavení nového profilu v okně Vlastnosti programu Speech
  Nastavení nového profilu v okně Vlastnosti programu Speech se zvýrazněným tlačítkem Nový
 6. V okně Přidat profil zadejte název profilu a klikněte na tlačítko OK.
 7. Postupujte podle pokynů na obrazovce v Průvodci nastavením mikrofonu.
 8. Pro změnu výchozího mikrofonu klikněte na tlačítko Upřesnit v okně Vlastnosti programu Speech.
  • V okně Nastavení zvukového vstupu vyberte přepínač vedle možnosti Použít toto vstupní zvukové zařízení.
  • Vyberte požadovaný vstup z mikrofonu z rozevírací nabídky.
  • Klikněte na tlačítko OK.
Nastavení uživatelských nastavení rozpoznávání řeči v systému Windows 8
Můžete zlepšit schopnost rozpoznávání řeči tak, aby počítač vaší řeči rozuměl.
 1. Spusťte Centrum usnadnění přístupu stisknutím kláves Windows + U.
 2. Pod položkou Prozkoumat všechna nastavení klikněte na odkaz Používat počítač bez myši nebo klávesnice.
 3. V okně Používat počítač bez myši nebo klávesnice klikněte na odkaz Používat rozpoznávání řeči.
  Obrázek : Používat rozpoznávání řeči
  Používat rozpoznávání řeči
  Otevře se okno Rozpoznávání řeči.
  Klikněte na odkaz Upřesnit možnosti rozpoznávání řeči v levé horní části okna Rozpoznávání řeči.
  Obrázek : Upřesnit možnosti rozpoznávání řeči
  Upřesnit možnosti rozpoznávání řeči
  Otevře se okno Vlastnosti programu Speech.
 4. Klikněte na odkaz Upřesnit možnosti rozpoznávání řeči v levé horní části okna Rozpoznávání řeči.
  Obrázek : Upřesnit možnosti rozpoznávání řeči
  Upřesnit možnosti rozpoznávání řeči
  Otevře se okno Vlastnosti programu Speech.
  V okně Vlastnosti programu Speech zvýrazněte název profilu.
 5. Klikněte na tlačítko Výuka a postupujte podle pokynů na obrazovce průvodce Výuka rozpoznávání hlasu.
 6. Pokud chcete, aby se funkce Rozpoznávání řeči spouštěla automaticky po přihlášení, vyberte v okně Vlastnosti programu Speech zaškrtávací políčko vedle možnosti Při spuštění spustit rozpoznávání řeči (volitelné).
 7. V okně Vlastnosti programu Speech zaškrtněte políčko vedle možnosti Povolit aktivaci hlasem (volitelné).
 8. Pro změnu počtu mezer mezi větami vyberte požadovaný počet z rozevíracího seznamu Počet mezer vkládaných po interpunkci:.
Nastavení motivů zvuku v systému Windows 8
Počítač vydává zvuky oznamující různé události, například příjem nového e-mailu. Zvuky pro události funkce Rozpoznávání řeči lze změnit.
 1. Spusťte Centrum usnadnění přístupu stisknutím kláves Windows + U.
 2. Pod položkou Prozkoumat všechna nastavení klikněte na odkaz Používat počítač bez myši nebo klávesnice.
 3. V okně Používat počítač bez myši nebo klávesnice klikněte na odkaz Používat rozpoznávání řeči.
  Obrázek : Používat rozpoznávání řeči
  Používat rozpoznávání řeči
  Otevře se okno Rozpoznávání řeči.
 4. Klikněte na odkaz Upřesnit možnosti rozpoznávání řeči v levé horní části okna Rozpoznávání řeči.
  Obrázek : Upřesnit možnosti rozpoznávání řeči
  Upřesnit možnosti rozpoznávání řeči
  Otevře se okno Vlastnosti programu Speech.
 5. V okně Vlastnosti programu Speech klikněte na tlačítko Zvukový vstup.
  Obrázek : Zvukový vstup
  Zvukový vstup
  Otevře se okno Zvuk.
 6. V okně Zvuk klikněte na kartu Zvuky.
  Obrázek : Karta Zvuky
  Karta ZvukyOtevře se karta Zvuky.
 7. Pod položkou Události programů posuňte zobrazení dolů k událostem programu Rozpoznávání řeči systému Windows.
  Obrázek : Události programů
  Události programů
 8. Klikněte na událost programu, kterou chcete změnit.
 9. Vyberte nový zvuk z rozevírací nabídky Zvuky.
  Obrázek : Možnosti zvuků pro události programu Rozpoznávání řeči
   Možnosti zvuků pro události programu Rozpoznávání řeči v nabídce Zvuk
 10. Kliknutím na tlačítko Zkusit vyzkoušejte zvuk.
 11. Klikněte na tlačítko Použít.
Zlepšení výkonu mikrofonu
Ztlumením nebo snížením hlasitosti zvuku pozadí lze zlepšit schopnost funkce Rozpoznávání řeči porozumět řeči.
 1. Spusťte Centrum usnadnění přístupu stisknutím kláves Windows + U.
 2. Pod položkou Prozkoumat všechna nastavení klikněte na odkaz Používat počítač bez myši nebo klávesnice.
 3. V okně Používat počítač bez myši nebo klávesnice klikněte na odkaz Používat rozpoznávání řeči.
  Obrázek : Používat rozpoznávání řeči
  Používat rozpoznávání řeči
  Otevře se okno Rozpoznávání řeči.
 4. Klikněte na odkaz Upřesnit možnosti rozpoznávání řeči v levé horní části okna Rozpoznávání řeči.
  Obrázek : Upřesnit možnosti rozpoznávání řeči
  Upřesnit možnosti rozpoznávání řeči
  Otevře se okno Vlastnosti programu Speech.
 5. V okně Vlastnosti programu Speech klikněte na tlačítko Zvukový vstup.
  Obrázek : Zvukový vstup
  Zvukový vstup
  Otevře se okno Zvuk.
 6. V okně Zvuk klikněte na kartu Komunikace.
  Obrázek : Karta Komunikace
  Karta Komunikace
 7. Vyberte tlačítko vedle preferované možnosti a klikněte na tlačítko Použít.
  Obrázek : Možnosti ztlumení nebo snížení hlasitosti zvuků
  Možnosti snížení hlasitosti nebo ztlumení jiných zvuků při použití mikrofonu
Usnadnění použití myši
Viditelnost ukazatele myši lze zlepšit změnou jeho vzhledu a zapnutím funkcí, které usnadňují použití myši.
 1. Spusťte Centrum usnadnění přístupu stisknutím kláves Windows + U.
 2. Pod položkou Prozkoumat všechna nastavení klikněte na odkaz Usnadnit používání myši.
Změna barvy a velikosti ukazatelů myši
Pokud vám činí potíže sledovat ukazatel myši na obrazovce, můžete zlepšit jeho viditelnost podle následujících pokynů.
 1. Spusťte Centrum usnadnění přístupu stisknutím kláves Windows + U.
 2. Pod položkou Prozkoumat všechna nastavení klikněte na odkaz Usnadnit používání myši.
 3. Pod položkou Ukazatele myši vyberte přepínač vedle požadované kombinace barvy a velikosti.
  Obrázek : Možnosti změny ukazatele myši
  Možnosti změny barvy a velikosti ukazatele myši
 4. Klikněte na tlačítko Použít.
Zapnutí funkce Myš klávesnicí
Povolení funkce Myš klávesnicí umožňuje používat numerickou klávesnici k posouvání ukazatele myši na obrazovce.
Nastavení funkce Myš klávesnicí:
 1. Spusťte Centrum usnadnění přístupu stisknutím kláves Windows + U.
 2. Pod položkou Prozkoumat všechna nastavení klikněte na odkaz Usnadnit používání myši.
 3. Klikněte na odkaz Usnadnit používání myši pod položkou Prozkoumat všechna nastavení v nabídce Centrum usnadnění přístupu.
 4. Zaškrtněte políčko vedle možnosti Zapnout funkci Myš klávesnicí a klikněte na tlačítko Použít.
 5. Klikněte na odkaz Nastavit funkci Myš klávesnicí.
 6. Aby bylo možné zapnout funkci Myš klávesnicí bez spouštění Centra usnadnění přístupu, zaškrtněte políčko vedle možnosti Zapnout funkci Myš klávesnicí levou klávesou Alt+levou klávesou Shift+klávesou Num Lock a klikněte na tlačítko Použít.
 7. Pod položkou Rychlost ukazatele nastavte nejvyšší rychlost nebo zrychlení ukazatele myši přesunutím posuvníku na požadovanou úroveň a klikněte na tlačítko Použít.
 8. Pro manuální ovládání rychlosti ukazatele myši při používání počítače zaškrtněte políčko vedle možnosti Podržením klávesy Ctrl zrychlíte pohyb, podržením klávesy Shift pohyb zpomalíte.
 9. Pod položkou Další nastavení vyberte pomocí přepínače vedle možnosti Zapnuto nebo Vypnuto, zda chcete použít funkci Myš klávesnicí při zapnuté nebo vypnuté klávese Num Lock, a klikněte na tlačítko Použít.
 10. Pro vizuální připomenutí toho, že je funkce Myš klávesnicí zapnutá, zaškrtněte políčko vedle možnosti Zobrazovat ikonu funkce Myš klávesnicí na hlavním panelu a klikněte na tlačítko Použít.
 11. V okně Nastavit funkci Myš klávesnicí zvolte požadované funkce:
  • Pro zobrazení výstrahy při zapnutí funkce Myš klávesnicí zaškrtněte políčko vedle možnosti Zobrazit upozornění při zapnutí nastavení a klikněte na tlačítko Použít.
   Obrázek : Výstraha zobrazená při zapnutí funkce Myš klávesnicí
   Výstraha zobrazená při zapnutí funkce Myš klávesnicí
  • Pokud chcete slyšet zvuk při zapnutí nebo vypnutí funkce Myš klávesnicí, zaškrtněte políčko vedle možnosti Přehrát zvuk při zapnutí nebo vypnutí nastavení a klikněte na tlačítko Použít.
Použití funkce Myš klávesnicí
Posuňte ukazatel myši pomocí numerické klávesnice.
 • Posuňte ukazatel nahoru a doleva stisknutím tlačítka 7.
 • Posuňte ukazatel nahoru stisknutím tlačítka 8.
 • Posuňte ukazatel nahoru a doprava stisknutím tlačítka 9.
 • Posuňte ukazatel doleva stisknutím tlačítka 4.
 • Posuňte ukazatel doprava stisknutím tlačítka 6.
 • Posuňte ukazatel dolů a doleva stisknutím tlačítka 1.
 • Posuňte ukazatel dolů stisknutím tlačítka 2.
 • Posuňte ukazatel dolů a doprava stisknutím tlačítka 3.
 • Přetáhněte položku tak, že na ni přejdete, stisknete tlačítko 0 a požadované směrové tlačítko.
 • Pusťte přetahovanou položku tak, že na ni přejdete a stisknete tlačítko . (tečka).
 • Pro kliknutí levým tlačítkem stiskněte na numerické klávesnici klávesy / (lomítko) a 5.
 • Pro kliknutí pravým tlačítkem stiskněte na numerické klávesnici klávesy - (minus) a 5.
 • Pro dvojité kliknutí stiskněte na numerické klávesnici klávesy / (lomítko) a + (plus).
 • Pro výběr položky a kliknutí pravým tlačítkem stiskněte na numerické klávesnici klávesy * (hvězdička) a 5.
Změna způsobu přepínání mezi okny
Pokud je kliknutí myší obtížné, lze změnit možnosti v Centru usnadnění přístupu tak, aby byl možný výběr okna umístěním ukazatele a použitím myši nebo pákového ovladače.
 1. Spusťte Centrum usnadnění přístupu stisknutím kláves Windows + U.
 2. Pod položkou Prozkoumat všechna nastavení klikněte na odkaz Usnadnit používání myši.
 3. Klikněte na odkaz Usnadnit používání myši pod položkou Prozkoumat všechna nastavení v Centru usnadnění přístupu.
 4. Pod položkou Usnadnění správy oken zaškrtněte políčko vedle možnosti Aktivovat okno ukázáním pomocí myši.
 5. Klikněte na tlačítko Použít.
Zakázání přichycení prostředí Aero
Přichycení prostředí Aero je funkce systému Windows 8 umožňující změnu velikosti aplikace přetažením okna k okraji obrazovky. Lze ji zakázat v Centru usnadnění přístupu.
 1. Spusťte Centrum usnadnění přístupu stisknutím kláves Windows + U.
 2. Pod položkou Prozkoumat všechna nastavení klikněte na odkaz Usnadnit používání myši.
 3. Klikněte na odkaz Usnadnit používání myši pod položkou Prozkoumat všechna nastavení v Centru usnadnění přístupu.
 4. Pod položkou Usnadnění správy oken zaškrtněte políčko vedle možnosti Zabránit automatickému uspořádávání oken při přesunutí na okraj obrazovky.
 5. Klikněte na tlačítko Použít.
Usnadnění použití klávesnice
Změna nastavení v systému Windows 8 může usnadnit použití klávesnice, které je pak pohodlnější.
Nastavení a použití funkce Jedním prstem
Funkce Jedním prstem umožňuje při použití kombinace kláves, například Ctrl + Alt + Delete, stisknout vždy jen jednu klávesu.
Konfigurace funkce Jedním prstem:
 1. Na úvodní obrazovce klikněte na šipku v levém dolním rohu obrazovky a otevřete seznam aplikací.
  Obrázek : Šipka pro přístup k aplikacím
 2. V nabídce Systém Windows klikněte na položku Ovládací panely.
  Obrázek : Ovládací panely na obrazovce Aplikace
  Zvětšená ikona Ovládací panely na obrazovce Všechny aplikace
 3. V Ovládacích panelech klikněte na položku Usnadnění přístupu.
 4. Klikněte na položku Centrum usnadnění přístupu.
 5. Klikněte na odkaz Usnadnit používání klávesnice pod položkou Prozkoumat všechna nastavení v nabídce Centrum usnadnění přístupu.
 6. V nabídce Usnadnit používání klávesnice zaškrtněte políčko vedle možnosti Zapnout funkci Jedním prstem a klikněte na tlačítko Použít.
  Obrázek : Nastavení funkce Jedním prstem v nabídce Usnadnit používání klávesnice
  Nastavení funkce Jedním prstem v nabídce Usnadnit používání klávesnice
 7. Klikněte na odkaz Nastavit funkci Jedním prstem a vyberte požadované funkce:
  • Aby bylo možné zapnout funkci Jedním prstem bez spouštění Centra usnadnění přístupu, zaškrtněte políčko vedle možnosti Zapnout funkci Jedním prstem poté, co bude pětkrát stisknuta klávesa Shift a klikněte na tlačítko Použít.
  • Pro zobrazení výstrahy při zapnutí funkce Jedním prstem zaškrtněte políčko vedle možnosti Zobrazit upozornění při zapnutí nastavení a klikněte na tlačítko Použít.
   Obrázek : Výstraha zobrazená při zapnutí funkce Jedním prstem
   Výstraha zobrazená při zapnutí funkce Jedním prstem
  • Pokud chcete slyšet zvuk při zapnutí nebo vypnutí funkce Jedním prstem, zaškrtněte políčko vedle možnosti Přehrát zvuk při zapnutí nebo vypnutí nastavení a klikněte na tlačítko Použít.
  • Pro umožnění uzamčení modifikační klávesy, například Ctrl, Alt, Shift nebo Windows , zaškrtněte políčko vedle možnosti Uzamknout modifikační klávesy dvojnásobným stisknutím a klikněte na tlačítko Použít.
  • Pro umožnění vypnutí funkce Jedním prstem při současném stisknutí modifikační klávesy a další klávesy zaškrtněte políčko vedle možnosti Vypnout funkci Jedním prstem při stisknutí dvou kláves zároveň a klikněte na tlačítko Použít.
  • Pro poslech zvukového upozornění při stisknutí, uzamčení nebo uvolnění modifikační klávesy zaškrtněte políčko vedle možnosti Upozornit zvukovým signálem při stisknutí modifikačních kláves a klikněte na tlačítko Použít.
  • Pro vizuální připomenutí toho, že je funkce Jedním prstem zapnutá, zaškrtněte políčko vedle možnosti Zobrazovat ikonu funkce Jedním prstem na hlavním panelu a klikněte na tlačítko Použít.
   Obrázek : Nastavení funkce Jedním prstem
    Nabídka Nastavit funkci Jedním prstem se zvýrazněným tlačítkem Použít
Nastavení a použití funkce Ozvučení kláves
Povolení funkce Ozvučení kláves umožňuje přehrát zvuková upozornění při stisknutí zamykacích kláves, například Caps Lock, Num Lock nebo Scroll Lock.
Pro nastavení použití funkce Ozvučení kláves postupujte podle následujících pokynů:
 1. Spusťte Centrum usnadnění přístupu stisknutím kláves Windows + U.
 2. Klikněte na odkaz Usnadnit používání klávesnice pod položkou Prozkoumat všechna nastavení v nabídce Centrum usnadnění přístupu.
 3. V nabídce Usnadnit používání klávesnice zaškrtněte políčko vedle možnosti Zapnout funkci Ozvučení kláves a klikněte na tlačítko Použít.
 4. Aby bylo možné zapnout funkci Ozvučení kláves bez spouštění Centra usnadnění přístupu, zaškrtněte políčko vedle možnosti Zapnout funkci Ozvučení kláves podržením klávesy Num Lock po dobu pěti sekund a klikněte na tlačítko Použít.
Nastavení a použití funkce Filtrování kláves
Funkce Filtrování kláves brání počítači ve zpracování krátkých nebo opakovaných úhozů. Zapnutím funkce Filtrování kláves lze i zpomalit rychlost opakovaného zadání znaku při podržení klávesy.
Pro nastavení použití funkce Filtrování kláves postupujte podle následujících pokynů:
 1. Na úvodní obrazovce klikněte na šipku v levém dolním rohu obrazovky a otevřete seznam aplikací.
  Obrázek : Šipka pro přístup k aplikacím
 2. V nabídce Systém Windows klikněte na položku Ovládací panely.
  Obrázek : Ovládací panely na obrazovce Aplikace
  Zvětšená ikona Ovládací panely na obrazovce Všechny aplikace
 3. V Ovládacích panelech klikněte na položku Usnadnění přístupu.
 4. Klikněte na položku Centrum usnadnění přístupu.
 5. Klikněte na odkaz Usnadnit používání klávesnice pod položkou Prozkoumat všechna nastavení v nabídce Centrum usnadnění přístupu.
 6. V nabídce Usnadnit používání klávesnice zaškrtněte políčko vedle možnosti Zapnout funkci Filtrování kláves a klikněte na tlačítko Použít.
 7. Klikněte na odkaz Nastavit funkci Filtrování kláves a vyberte požadované funkce:
  • Aby bylo možné zapnout funkci Filtrování kláves bez spouštění Centra usnadnění přístupu, zaškrtněte políčko vedle možnosti Zapnout funkci Filtrování kláves poté, co bude stisknuta klávesa Shift po dobu 8 sekund a klikněte na tlačítko Použít.
  • Pro zobrazení výstrahy při zapnutí funkce Filtrování kláves zaškrtněte políčko vedle možnosti Zobrazit upozornění při zapnutí nastavení a klikněte na tlačítko Použít.
   Obrázek : Výstraha zobrazená při zapnutí funkce Filtrování kláves
   Výstraha zobrazená při zapnutí funkce Filtrování kláves
  • Pokud chcete slyšet zvuk při zapnutí nebo vypnutí funkce Filtrování kláves, zaškrtněte políčko vedle možnosti Přehrát zvuk při zapnutí nebo vypnutí nastavení a klikněte na tlačítko Použít.
  • Pro zvukové oznámení zaškrtněte políčko vedle možnosti Upozornit zvukem na stisknutí nebo přijetí kláves a klikněte na tlačítko Použít.
  • Pro vizuální připomenutí toho, že je funkce Filtrování kláves zapnutá, zaškrtněte políčko vedle možnosti Zobrazovat ikonu funkce Filtrování kláves na hlavním panelu a klikněte na tlačítko Použít.
Nastavení a použití funkcí Odskok kláves, Opakování kláves a Pomalé klávesy
Funkce Odskok kláves brání počítači ve zpracování opakovaného úhozu. Můžete zadat dobu, po kterou chcete, aby počítač vyčkával před zpracováním opakovaného úhozu. Funkce Opakování kláves a Pomalé klávesy brání počítači ve zpracování všech opakovaných úhozů nebo těch, které nastanou během zadané doby.
Funkce Odskok kláves
Při použití funkce Odskok kláves počítač ignoruje rychle se opakující úhozy.
Při nastavení funkce Odskok kláves postupujte podle následujících pokynů:
 1. Na úvodní obrazovce klikněte na šipku v levém dolním rohu obrazovky a otevřete seznam aplikací.
  Obrázek : Šipka pro přístup k aplikacím
 2. V nabídce Systém Windows klikněte na položku Ovládací panely.
  Obrázek : Ovládací panely na obrazovce Aplikace
  Zvětšená ikona Ovládací panely na obrazovce Všechny aplikace
 3. V Ovládacích panelech klikněte na položku Usnadnění přístupu.
 4. Klikněte na položku Centrum usnadnění přístupu.
 5. Klikněte na odkaz Usnadnit používání klávesnice pod položkou Prozkoumat všechna nastavení v nabídce Centrum usnadnění přístupu.
 6. Klikněte na odkaz Nastavit funkci Filtrování kláves.
 7. V nabídce Nastavit funkci Filtrování kláves vyberte přepínač vedle možnosti Zapnout funkci Odskok kláves a klikněte na tlačítko Použít.
 8. Z rozevírací nabídky vyberte požadovanou dobu, po kterou bude počítač čekat, než přijme úhoz.
  Obrázek : Rozevírací nabídka funkce Odskok kláves v nabídce Nastavit funkci Filtrování kláves
  Rozevírací nabídka funkce Odskok kláves v nabídce Nastavit funkci Filtrování kláves
Funkce Opakování kláves a Pomalé klávesy
Při použití funkcí Opakování kláves a Pomalé klávesy lze nastavit prodlevu pro prevenci nechtěných úhozů, ignorování opakovaného úhozu nebo snížení rychlosti přijetí opakovaného úhozu počítačem.
Při nastavení funkcí Opakování kláves a Pomalé klávesy postupujte podle následujících pokynů:
 1. Na úvodní obrazovce klikněte na šipku v levém dolním rohu obrazovky a otevřete seznam aplikací.
 2. V nabídce Systém Windows klikněte na položku Ovládací panely.
 3. V Ovládacích panelech klikněte na položku Usnadnění přístupu.
 4. Klikněte na položku Centrum usnadnění přístupu.
 5. Klikněte na odkaz Usnadnit používání klávesnice pod položkou Prozkoumat všechna nastavení v nabídce Centrum usnadnění přístupu.
 6. Klikněte na odkaz Nastavit funkci Filtrování kláves.
 7. V nabídce Nastavit funkci Filtrování kláves vyberte přepínač vedle možnosti Zapnout funkce Opakování kláves a Pomalé klávesy.
 8. Klikněte na odkaz Nastavit funkce Opakování kláves a Pomalé klávesy.
 9. Z rozevírací nabídky v sekci Vyhnout se náhodným úhozům vyberte požadovanou dobu, po kterou bude počítač čekat, než přijme úhoz.
 10. Chcete-li počítači zabránit ve zpracování opakovaného úhozu, vyberte přepínač vedle možnosti Ignorovat opakované úhozy.
 11. Chcete-li počítači zabránit ve zpracování všech opakovaných úhozů nastalých během specifické doby, vyberte přepínač vedle možnosti Zpomalené opakování kláves.
 12. Pokud je vybrána možnost Zpomalené opakování kláves, použijte první rozevírací nabídku pro nastavení doby, po kterou bude počítač čekat před přijetím prvního opakovaného úhozu, druhou pro výběr doby, po kterou bude čekat před přijetím následujících opakovaných úhozů.
 13. Klikněte na tlačítko Použít.
 14. Pro test nastavení zadejte vzorek textu do pole Zde si můžete nastavení vyzkoušet zadáním textu a klikněte na tlačítko Použít.
  Obrázek : Nastavení testu
  Pole pro zadání textu pro test nastavení funkcí Opakování kláves a Pomalé klávesy
 15. Klikněte na tlačítko OK.
Zvýšení viditelnosti klávesových zkratek a přístupových kláves
Zapnutí funkce Podtrhávat klávesové zkratky a přístupové klávesy může zvýšit viditelnost klávesových zkratek a přístupových kláves. Příklad: Nabídku Nápověda v řádku nabídek aplikace Internet Explorer lze kdykoliv otevřít stisknutím kláves Alt + N. Pokud je povolena funkce Podtrhávat klávesové zkratky a přístupové klávesy, znak N v nabídce Nápověda je podtržený, což vizuálně upomíná na to, kterou klávesu je třeba použít. Pro spuštění nabídky Nápověda nebo libovolné jiné nabídky stiskněte současně klávesu Alt a podtrženou klávesu.
Obrázek : Nabídka Nápověda otevřená pomocí klávesové zkratky Alt + N
Nabídka Nápověda v řádku nabídek aplikace Internet Explorer (verze pro klasickou pracovní plochu) otevřená stisknutím kláves Alt + N
Pokud je povolena funkce Podtrhávat klávesové zkratky a přístupové klávesy, lze kdykoli vybrat nebo zrušit výběr přepínačů a zaškrtávacích políček současným stisknutím klávesy Alt a podtržené klávesy. Například, v okně navigace Nastavení programu Předčítání, je pro možnost Aktivovat klávesy na dotykové klávesnici po zvednutí prstu podtržené písmeno A. Chcete-li zaškrtnout pole Aktivovat klávesy na dotykové klávesnici po zvednutí prstu, stiskněte klávesy ALT + A.
Obrázek : Příklad zaškrtávacího políčka vybraného stisknutím kláves Alt + A
Možnost Aktivovat klávesy na dotykové klávesnici po zvednutí prstu v okně navigace Nastavení programu Předčítání se zvětšeným a červeně zakroužkovaným písmenem A.
Při volbě podtrhávání klávesových zkratek a přístupových kláves postupujte podle následujících pokynů:
 1. Spusťte Centrum usnadnění přístupu stisknutím kláves Windows + U.
 2. Pod položkou Prozkoumat všechna nastavení klikněte na odkaz Usnadnit používání klávesnice.
 3. Pod položkou Zjednodušit používání klávesových zkratek zaškrtněte políčko vedle možnosti Podtrhávat klávesové zkratky a přístupové klávesy a klikněte na tlačítko Použít.
Náhrada textu nebo vizuální alternativy zvuků
Po zapnutí vizuálních upozornění jsou zvuky a oznámení systému nahrazeny vizuálními upozorněními, například bliknutím na obrazovce, což vizuálně upozorňuje na výstrahu systému. V některých aplikacích můžete zapnout textové popisky pro zobrazení mluveného rozhovoru jako textu.
 1. Spusťte Centrum usnadnění přístupu stisknutím kláves Windows + U.
 2. Pod položkou Prozkoumat všechna nastavení klikněte na odkaz Použít text nebo vizuální alternativy zvuků.
 3. Pro náhradu výstrah systému vizuálním upozorněním zaškrtněte políčko vedle možnosti Zapnout vizuální upozornění zvuků (ukázka zvuku).
  • Pro bliknutí popisků v horní části dialogového okna nebo okna během zvukové události vyberte přepínač vedle možnosti Zabliká aktivní popisek a klikněte na tlačítko Použít.
  • Pokud má během zvukové události blikat celé okno, vyberte přepínač vedle možnosti Zabliká aktivní okno a klikněte na tlačítko Použít.
   Obrázek : Příklad bliknutí při povolení blikání aktivního okna
   Blikající dialogové okno s povolenou vizuální výstrahou Zabliká aktivní okno
  • Pokud má během zvukové události blikat celá plocha, vyberte přepínač vedle možnosti Zabliká plocha a klikněte na tlačítko Použít.
   Obrázek : Příklad bliknutí při povolení blikání plochy
   Blikající plocha s povolenou vizuální výstrahou Zabliká plocha
 4. Pro nastavení zobrazení systémových zvuků a mluveného dialogu jako textu (pokud je k dispozici) zaškrtněte políčko vedle možnosti Zapnout titulky u mluvených dialogů.
 5. Klikněte na tlačítko OK.
Další související informace
Další informace o možnostech usnadnění najdete na webové stránce Accessibility in Windows 8 (v angličtině).

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...