hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Skenery HP Scanjet - Vytvoření/načtení profilu pomocí softwaru Centrum řešení HP

Prostředí

Skenery HP Scanjet
Software Centrum řešení HP

Dotaz/příznaky

Vytvoření/načtení profilu pomocí softwaru Centrum řešení HP

Příčina

Odpověď/řešení

Pomocí softwaru Centrum řešení HP můžete vytvořit nový profil skenování s požadovaným nastavením pro budoucí použití. Nový profil skenování vytvoříte podle následujícího postupu:

1. Spusťte software Centrum řešení HP.

2. Klikněte na možnost Scan Document (Skenovat dokument)3. Zobrazí se okno Scanning from the Scan Document button (Skenování pomocí tlačítka Skenovat dokument).4. V seznamu Scan to: (Skenovat do:) vyberte možnost Save to file (Uložit do souboru).

5. V seznamu File Type: (Typ souboru:) vyberte možnost .PDF.

6. Klikněte na tlačítko Scan Document Settings... (Nastavení skenování dokumentu...).7. Nastavte rozlišení na 300 DPI.

8. Zaškrtněte políčko Automatically Crop Scanned Document (Automaticky oříznout skenovaný dokument).

9. Označte přepínač Retain page formatting (Zachovat formátování stránky) a klikněte na tlačítko OK.10. Klikněte na tlačítko Save to file Save Options... (Možnosti uložení pro Uložit do souboru...).
11. Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte umístění, kam se má uložit soubor. Potom klikněte na tlačítko OK.

12. Klikněte na tlačítko Scan (Skenovat).13. Zobrazí se náhled skenování.

14. Klikněte na položku Resize (Změnit velikost) a proveďte požadované změny.15. Klikněte na položku Lighten/Darken (Zesvětlit/ztmavit) a proveďte požadované změny.

16. Klikněte na položku Sharpen (Zostřit) a vyberte jednu z následujících možností: None /Low /Medium /High /Extreme High (Žádné/slabé/střední/silné/velmi silné).

17. Klikněte na položku Color Adjustment (Úpravy barev) a podle potřeby změňte nastavení.

18. Potom klikněte na nabídku Scan (Skenovat) -> Scan Profile (Profil skenování) -> Save (Uložit)19. Napište název profilu a klikněte na tlačítko Save (Uložit).Profil se uloží.

20. Chcete-li načíst profil, spusťte software Centrum řešení HP a postupujte následovně:

a. Vyberte Scan Document (Skenovat dokument).

b. Klikněte na položku Scan Document Settings (Nastavení skenování dokumentu).

c. Vyberte v seznamu View Scan Profile (Zobrazit profily skenování) název profilu.

d. Klikněte na tlačítko OK a spusťte skenování.

NEBO

a. Spusťte software Centrum řešení.

b. Klikněte na tlačítko Scan Document (Skenovat dokument) a vyberte Scan (Skenovat).

c. Potom klikněte na nabídku Scan (Skenovat) -> Scan Profile (Profil skenování) -> Load (Načíst).d. Vyberte název profilu a klikněte na tlačítko Load (Načíst).
e. Zkontrolujte náhled a jste-li spokojeni, klikněte na tlačítko Accept (Přijmout).

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...