hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítače HP  - Řešení problémů s telefonickým připojením (Windows 7)

Tento dokument se týká počítačů HP se systémem Microsoft Windows 7.
Tento dokument obsahuje řešení pro nejběžnější problémy s modemy pro telefonické připojení. Problémy s připojením mohou být důsledkem špatné kvality zvuku na telefonní lince, špatného připojení kabelů (ohnuté kabely nebo kontakty), vysokých objemů hovorů u poskytovatele služeb internetu nebo nesprávné konfigurace ovladačů a softwaru modemu. Tento dokument může pomoci při řešení většiny těchto typů problémů. Prostudujte a proveďte jednotlivé kroky, dokud nenaleznete řešení problému.
Poznámka:
Modemy pro telefonické připojení nejsou nainstalovány ve všech počítačích. Pokud modem pro telefonické připojení není nainstalován v počítači, lze jej připojit pomocí kabelu rozhraní USB nebo nainstalovat kartu modemu.
Vzhledem ke způsobu odstraňování potíží s připojením pomocí modemu je vhodné nejprve prostudovat celý tento dokument a teprve poté se pokusit odstranit potíže s připojením. Může také být vhodné vytisknout tento dokument pro referenci při odstraňování potíží.

Než začnete s odstraňováním potíží s telefonickým připojením

Před zahájením odstraňování potíží s telefonickým připojením zkontrolujte následující položky:
 • Připravte systém Windows na odstraňování potíží a řešení většiny problémů souvisejících s prohlížením internetu obnovením nastavení internetu následujícím způsobem:
  1. Zavřete všechna okna aplikace Internet Explorer.
  2. Klikněte na tlačítko Start, na možnost Ovládací panely a na možnost Síť a Internet.
  3. Klikněte na položku Možnosti Internetu.
   Zobrazí se okno Vlastnosti internetu.
  4. Klikněte na záložku karty Upřesnit a na tlačítko Obnovit.
   Obrázek : Tlačítko Obnovit na kartě Upřesnit v okně Vlastnosti Internetu
   Tlačítko Obnovit na kartě Upřesnit v okně Vlastnosti Internetu
   Zobrazí se okno Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer.
  5. Přečtěte si informace na obrazovce a klikněte na příkaz Obnovit.
   Obrázek : Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer
   Okno Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer
  6. Jakmile systém Windows obnoví nastavení aplikace Internet Explorer, klikněte na tlačítko Zavřít.
 • Zkontrolujte, zda je telefonní kabel připojen k portu modemu RJ11, nikoliv k portu RJ45 síťové karty. Pokud byl telefonní kabel v nesprávném konektoru, zkuste jej připojit znovu.
  Obrázek : Konektor modemu RJ11
 • Zkontrolujte, zda je nastaven účet u poskytovatele služeb internetu (ISP). ISP by vám měl poskytnout důležité informace nutné k nastavení účtu: nejméně jedno telefonní číslo pro přístup, heslo (pokud se vyžaduje), speciální software pro nastavení účtu (pokud se používá) a informace o speciálním nastavení (informace o nastavení serveru pop3, e-mailu, diskusní skupiny, šifrování nebo komprese a mnoha dalších nastaveních). ISP může zodpovědět tyto typy otázek o nastavení a pomoci vám provést nutné úpravy v systému Windows v případě, že jste tak ještě neučinili.
 • Připravte si telefonní kabel RJ11, jehož délka nepřesahuje 1,83 m. Pokud možno si připravte jiný kabel než ten, který je již připojen k modemu.
 • Zkontrolujte, zda máte přístup k analogové telefonní lince (zásuvce RJ11 ve stěně nebo podlaze).
 • Vyhledejte fungující analogový telefon.

Krok 1: Ověření, zda je kvalita telefonní linky a kvalita zvuku dostatečná pro telefonické připojení

Špatná kvalita telefonní linky mohla být příčinou toho, že jste se nemohli připojit, docházelo k nepravidelnému odpojování a nízké přenosové rychlosti modemu. Zkontrolujte, zda problém způsobuje telefonní linka nebo připojení.
Poznámka:
Pokud zkoušíte připojit modem pro telefonické připojení k mobilnímu telefonu, digitální lince nebo zařízení s protokolem VOIP, tento dokument vám nepomůže, protože k emulaci analogové telefonní linky je obvykle třeba speciální hardware. Některé mobilní telefony lze připojit k počítači pomocí kabelu rozhraní USB. V systému Windows se zobrazují jako zařízení WinModem. Pokud u libovolného z těchto typů připojení nastávají problémy s připojením nebo nastavením, využijte v každém případě podporu zajišťovanou výrobcem mobilního telefonu nebo zařízení. Výrobce může navrhnout takové nastavení modemu pro telefonické připojení, které bude ignorovat oznamovací tón, nebo nastavení prodlevy před vytočením. Výrobce mobilního telefonu nebo zařízení by měl být schopen zajistit informace, které jeho zařízení vyžaduje.
Podle následujícího postupu zkontrolujte telefonní kabel, analogová připojení, oznamovací tón a jasnost zvuku:
 1. Odpojte telefonní linku od modemu a připojte ji k normálnímu analogovému telefonu (ne digitálnímu). Pro účely testování je třeba telefonní kabel připojit přímo od telefonního konektoru v budově (stěně nebo podlaze) do telefonu.
  Obrázek : Přímé připojení telefonu k telefonní lince
  Obrázek analogového telefonu připojeného k telefonní lince
  Poznámka:
  Jak poznat, zda je telefonní systém analogový nebo digitální? Podívejte se na zadní stranu telefonu, který je k němu připojen. Pokud je telefon vybaven konektorem RJ11 (pouze dva nebo čtyři kontakty) a na štítku pod telefonem je uvedeno připojení a číslo REN (Ring Equivalence Number), jsou telefon i linka pravděpodobně analogové. Pokud je třeba vytočit číslo (obvykle „9“) pro vnější linku nebo telefon používá k vyzvánění tón, je pravděpodobně digitální. Tento článek se nevěnuje digitálním telefonických systémům, protože ty nejsou navrženy tak, aby pracovaly s modemy pro telefonické připojení.
 2. Pro účely testování zkontrolujte, zda jsou pravdivé všechny následující podmínky, které zajišťují co nejvýraznější útlum rušení na lince:
  • Rozdělovače jsou odstraněny, kabel je připojen přímo do zásuvky ve zdi.
  • Telefonní kabel není omotán kolem žádných jiných vodičů ani svinut do smyčky.
  • Telefonní kabel se nenachází v blízkosti reproduktorů domácí spotřební elektroniky a reproduktory, které se nalézají v jeho blízkosti, nejsou po dobu testu používány.
  • Všechna ostatní telefonická zařízení na stejné lince (tj. se stejným telefonním číslem) jsou odpojena. Zahrnuje to mj. terminály pro kreditní karty, faxy, modemy DSL využívající stejné telefonní číslo jako telefonické připojení a bezdrátové telefony (i ty je třeba vypnout). Zařízení připojená ke stejné lince mohou zeslabit signál REN.
 3. Zvedněte sluchátko telefonu a naslouchejte.
 4. Co je slyšet? Podle toho, co je slyšet, použijte pro pomoc při odstraňování potíží následující informace:
  • Pokud slyšíte oznamovací tón, zkontrolujte, zda se u telefonní linky nevyskytují problémy s kvalitou. Vytočte pomocí stejného přístroje číslo přítele a naslouchejte, jestli na lince není slyšet statická elektřina, praskavé zvuky nebo jiné hlasy:
  • Pokud není slyšet oznamovací tón, může být vadný telefonní konektor ve zdi (nebo podlaze), nebo může být nefunkční telefonní služba. Zkontrolujte, zda je funkční telefon a telefonní kabel. Připojte telefon a kabel k přípojce ve zdi v jiné místnosti (která používá stejné telefonní číslo) a znovu poslechem zkontrolujte přítomnost oznamovacího tónu:
   • Pokud není slyšet oznamovací tón z jiné místnosti, obraťte se na telefonní společnost a požádejte o opětovné zapojení telefonních služeb pro tuto linku. Jakmile je oznamovací tón k dispozici, připojte modem do zásuvky ve zdi a zkuste se znovu připojit k internetu.
   • Pokud je oznamovací tón slyšet v jiné místnosti, opravte zásuvku ve zdi, kterou modem používal. Po opravě zásuvky ve zdi, a jakmile je na stejné lince slyšet oznamovací tón, připojte modem do zásuvky ve zdi a zkuste se znovu připojit k internetu.

Krok 2: Odstraňování potíží s telefonickým připojením vytočením přístupového čísla

Pomocí telefonu zavolejte na přístupové číslo použité k připojení k internetu a poslouchejte zvuky ze sluchátka.
Co je slyšet? Podle toho, co je slyšet, použijte pro pomoc při odstraňování potíží následující informace:
 • Pokud linku zvedne nějaká osoba, používáte nesprávné číslo nebo bylo přístupové číslo změněno. Vyhledejte správné přístupové číslo pro telefonické připojení k internetu a zopakujte akci.
 • Pokud přístupové číslo nepřetržitě vyzvání a nikdy nepřijme hovor, může být přístup vypnutý. Zkuste použít jiné přístupové číslo (pokud je k dispozici) nebo zavolejte na číslo podpory ISP a zjistěte, zda u poskytovatele nenastaly problémy se službou. Zopakujte akci.
 • Pokud je slyšet obsazovací signál, jsou pro dané číslo obsazeny všechny linky. Zkuste jiné přístupové číslo nebo pokračujte ve vytáčení, dokud přístupové číslo nepřijme hovor.
 • Pokud slyšíte statickou elektřinu nebo praskavé zvuky pouze při vytáčení tohoto čísla, je kvalita linky pro toto přístupové číslo špatná. Použijte jiné přístupové číslo.
 • Pokud přístupové číslo přijme hovor a slyšíte pištivé tóny s vysokým kmitočtem, měl by modem mít možnost připojit se k internetu. Ukončete hovor, znovu připojte modem do zásuvky ve zdi pomocí telefonního kabelu a zkuste se znovu připojit. Pokud je připojení stále neúspěšné, pokračujte dalším krokem a zkontrolujte možnosti vytáčení.

Krok 3: Odstraňování potíží s telefonickým připojením ověřením možností vytáčení

Je třeba před hovorem vytočit číslo 9? Používáte na stejné lince čekání hovorů? Používáte běžně k vytáčení ven volací kartu? Pokud modem nemůže vytočit připojení k ISP nebo náhle dojde ke ztrátě připojení k internetu v důsledku příchodu dalšího hovoru na stejnou linku, upravte podle následujících pokynů pravidla vytáčení pro modem. Pokud se modem dříve úspěšně připojil k ISP ze stejného telefonního čísla, tento krok přeskočte.
Nastavení možností vytáčení lze zkontrolovat a upravit z okna Telefon a modem těmito kroky:
 1. Klikněte na tlačítko Start a poté do vyhledávacího pole zadejte text telefon a modem. Klikněte na položku Telefon a modem.
  Budete-li vyzváni k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo jej potvrďte.
  Obrázek : Otevření okna Telefon a modem
  Otevření okna Telefon a modem pomocí vyhledávacího pole
 2. Vyberte umístění a klikněte na tlačítko Upravit v okně Možnosti telefonu a modemu.
  Obrázek : Telefon a modem
  Okno Telefon a modem
 3. Upravte pravidla vytáčení.
  Obrázek : Možnosti vytáčení pro umístění
  Okno Upravit umístění
  • Vyberte zemi/oblast.
  • Zadejte směrové číslo oblasti nebo města.
  • Pokud je třeba vytočit při volání na čísla mimo budovu číslo navíc, zadejte toto číslo do pole „Zadejte číslo pro přístup k vnější lince“.
  • Podle potřeby zadejte kód poskytovatele.
  • Pro zakázání čekání hovorů při připojování k internetu vyberte možnost Zakázat čekání hovorů vytočením: a vyberte možnost *70, 1170 nebo 70# z rozevíracího seznamu nebo zadejte číselnou řadu, kterou telefonní služba vyžaduje pro zakázání čekání hovorů.
  • Podle telefonního systému vyberte možnost Tónová volba nebo Pulsní volba.
  • Pokud telefonní číslo vyžaduje ke svému vytočení volací kartu, klikněte na kartu Volací karta a zadejte příslušné informace.
 4. Klikněte na OK a zkuste se znovu připojit k internetu. Pokud se modem nadále nemůže připojit k internetu, pokračujte dalším krokem pro test hardwaru modemu.

Krok 4: Kontrola modemu a nastavení modemu pro telefonické připojení v systému Windows 7

Společnost HP poskytuje nástroj pro diagnostiku modemu ve všech počítačích dodávaných s modemy a systémem Windows 7. Tento nástroj použijte k diagnostice a opravě všech problémů:
 1. Uložte všechny otevřené dokumenty a ukončete všechny programy.
 2. Klikněte na tlačítko Start, na možnost Všechny programy, PC Help & Tools a na položku Hardware Diagnostic Tools.
  Budete-li vyzváni k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo jej potvrďte.
 3. Pokud se zobrazuje zpráva vyzývající k uložení všech dokumentů a ukončení všech aplikací, klikněte na položku OK.
  Aplikace Hardware Diagnostic Tools shromažďuje informace o počítači.
 4. Pro modem pro telefonické připojení klikněte na položku KomunikaceSpustit test.
  Obrázek : Aplikace Hardware Diagnostic Tools
  Aplikace Hardware Diagnostic Tools
 5. Zaškrtněte políčka vedle všech možností testu modemu a klikněte na položku Ano.
  Obrázek : Testy modemu
  Testy modemu
  Aplikace Hardware Diagnostic Tools spustí testy modemu.
 6. Jakmile test pokročí k testu Jednoduché připojení, otevře se okno. Test Jednoduché připojení vytáčí vnější telefonní číslo, a testuje tak, zda modem může navázat připojení. Pro tuto akci zadejte všechny speciální požadavky na vytáčení nutné k dosažení vnější linky.
  • Do pole Směrové číslo oblasti zadejte směrové číslo oblasti, ze které vytáčíte.
  • Pokud je třeba vytočit číslo před vytáčením vnější linky, zadejte jej do pole Předčíslí pravidla vytáčení.
  • Pokud telefonní systém využívá čekání hovorů, zadejte do pole Zakázat čekání hovorů číselnou řadu, která zakazuje čekání hovorů. Pokud číslo neznáte, může test proběhnout úspěšné i v případě, že není zadáno žádné číslo. Pokud během probíhajícího testu přijde hovor a nastane porucha, spusťte test znovu.
  Obrázek : Obrazovka Telefon jednoduchého testu připojení
  Obrazovka Telefon jednoduchého testu připojení
 7. Po dokončení testu se všechny poruchy zobrazí na obrazovce Informace o výsledcích testu. Ve výsledcích jsou uvedeny užitečné informace pro pomoc při odstranění potíží v případě, že jsou zjištěny poruchy. Podle výsledků proveďte následující akce:
  • Test oznamovacího tónu
   • ÚSPĚCH – Indikuje, že modem je schopen detekovat oznamovací tón na telefonní lince.
   • NEÚSPĚCH – Pokud tento test neproběhne úspěšně, měl by při použití telefonní linky s oznamovacím tónem neúspěšně proběhnout i jednoduchý test připojení. Obvykle se jedná o problém s telefonní linkou, kabelem nebo připojením. Při použití telefonní linky bez oznamovací tónu může vyřešit problémy s připojením k internetu nastavení modemu tak, aby ignoroval oznamovací tón. Při nastavení modemu tak, aby ignoroval oznamovací tón, postupujte podle následujících pokynů:
    1. Klikněte na tlačítko Start a do pole hledání zadejte Správce zařízení. Klikněte na možnost Správce zařízení.
     Obrázek : Otevření Správce zařízení
    2. Ve Správci zařízení dvakrát klikněte na položku Modemy.
    3. Klikněte pravým tlačítkem na název modemu a vyberte možnost Vlastnosti.
    4. Klikněte na kartu Modem. Zrušte zaškrtnutí políčka Před vytáčením čekat na oznamovací tón.
    5. Klikněte na OK, zavřete okno Správce zařízení a zkuste se znovu připojit.
  • Test příkazu faxu nebo Test posledního hovoru
   • Tyto testy se týkají pouze specifických funkcí modemu a neměly by mít vliv na úspěch či neúspěch připojení k internetu.
  • Testy zpětné smyčky modemu
   • ÚSPĚCH – Indikuje, že interní informace hardwaru byly úspěšně předány z firmwaru modemu do diagnostického softwaru. Je velmi pravděpodobné, že problémy s připojením nezpůsobuje modem. Problém pravděpodobně způsobuje software nebo připojení k lince.
   • NEÚSPĚCH – Pokud selže některý z testů zpětné smyčky, mohou selhat i všechny ostatní testy. To znamená, že je špatné spojení mezi modemem a slotem základní desky (nebo ovladačem rozhraní USB, v případě použití modemu USB) nebo je špatný modem. Pokud nové osazení modemu do slotu problém nevyřeší, vyměňte modem. Pokud používáte modem USB, zkuste odebrat modem z portu, restartujte počítač, vyčkejte na úplné spuštění systému Windows a zasuňte modem do jiného portu rozhraní USB na zadní straně počítače.
  • Jednoduchý test připojení
   • ÚSPĚCH – Pokud test připojení proběhne úspěšně, je problém v připojení k ISP. Zkontrolujte heslo připojení a obraťte se na číslo podpory ISP. ISP by vám měl být schopen pomoci s připojením. Pokud se vám ISP pokusí pomoci s odstraněním potíží s modemem, oznamte mu, že modem úspěšně absolvoval test připojení ke vzdálenému testovacímu serveru.
   • NEÚSPĚCH – Modem není schopen navázat připojení ke vzdálenému testovacímu serveru. Pokud selže i test oznamovacího tónu, je problém velmi pravděpodobně v telefonním připojení k lince. Pokud jsou během tohoto testu slyšet pištivé zvuky připojení, byl modem schopen vytočit číslo, ale nebylo možné navázat připojení. Přečtěte si všechny užitečné informace a reagujte na ně. Pokud ani další postup problém nevyřeší, může být nutné modem vyměnit.

Krok 5: Kontaktování poskytovatele služeb internetu po otestování telefonického připojení

Pokud přetrvávají problémy při připojení počítače k internetu a testy hardwaru modemu jsou úspěšné, je možné, že software pro připojení k internetu dodaný ISP není správně konfigurován nebo modem není nastaven na připojení k telefonnímu systému ISP. Obraťte se na ISP s žádostí o pomoc při konfiguraci nastavení v systému Windows a jím dodaného softwaru.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...