hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítač HP Compaq Pro 6300 Microtower - demontáž a výměna karty PCIe

Tento dokument se týká pouze počítačů HP Compaq Pro 6300 Microtower s následujícím vzhledem:
Úvod
Tento dokument slouží jako pomoc při vyjmutí a výměně karty PCIe u počítačů HP Compaq Pro 6300 Microtower.
Minimální úroveň schopností
K výměně poškozené součásti nepotřebuje koncový uživatel žádné speciální školení ohledně hardwaru. Koncový uživatel by měl být seznámen s hardwarem a softwarem systému, který se chystá opravovat.
Potřebné díly
  Poznámka:
Čísla dílů se mohou měnit.
Číslo náhradního dílu se liší podle druhu vyměňované karty PCIe. Je-li u náhradního dílu u položky „Vyžaduje vrácení“ uvedeno „Ano“, je třeba poškozený díl vrátit společnosti HP. Další informace o vracení dílů společnosti HP získáte kliknutím sem.
Popis
Číslo dílu
Vyžaduje vrácení
Karta PCI, sestava portu eSATA
645558-001
(upraveno)
Ano
  Poznámka:
Pro zákazníky z oblastí, kde platí směrnice RoHS (např. EU, Čína apod.), je omezeno používání nebezpečných látek v elektrických zařízeních. Směrnice RoHS reguluje používání originálních náhradních dílů. Pokud zařízení obsahuje díl označený „změněným“ číslem dílu, je nutné objednat „změněný“ náhradní díl. Pokud zařízení obsahuje díl označený „původním“ číslem dílu, je nutné objednat „původní“ náhradní díl. V tomto případě lze zaslat náhradní díl označený „původním“ nebo „změněným“ číslem, výkon či funkčnost zařízení to neovlivní.
Pokyny k demontáži karty PCIe
Chcete-li spustit video s postupem demontáže / výměny karty PCIe, kliknutím sem získáte přístup do knihovny médií služeb společnosti HP, kde potom klikněte na odkaz Remove/Replace videos (Videa o demontáži / výměně). V novém okně, které se zobrazí, klikněte v nabídce v levé horní části na odkaz PCIe card (karta PCIe).
Před zahájením popsaného postupu zkontrolujte bezpečnostní zásady. Klikněte na následující odkaz:
  Upozornění:
Pokud tato opatření nedodržíte, může dojít k poškození produktu nebo ztrátě dat.
Krok
Postup
Pokyn
1
Odstraňte přístupový panel
2
Odpojte všechny kabely připojené ke kartě PCIe.
3
Zvedněte přidržovací klapku karty PCI a otočte ji až do úplného otevření.
4
Vysuňte kartu ze slotu směrem nahoru.
  Poznámka:
  1. Pokud je slot PCIe vybaven zajišťovací západkou, je nutné ji při vytahování karty otevřít a přidržet.
  2. Nebudete-li kartu PCIe vyměňovat, uzavřete otvor pro slot PCI ve stěně pomocí kovové krytky.
Pokyny k výměně karty PCIe
Krok
Postup
Pokyn
1
Před instalací nové karty PCIe odstraňte kovovou krytku příslušného slotu PCI.
2
Vyrovnejte konektory na kartě se slotem na systémové desce.
3
Zatlačte kartu do slotu, až se pevně usadí.
4
Uzavřete přidržovací klapku nad blokem karet PCI.
5
Připojte ke kartě PCIe všechny kabely.
6
Nasaďte přístupový panel
Vrácení náhradních dílů
Je-li náhradní díl potřeba vrátit, klikněte na příslušný odkaz:

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...