hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítač HP Compaq Pro 6300 Microtower  -  demontáž a výměna bloku vypínače napájení s kontrolkou

Tento dokument se týká pouze počítačů HP Compaq Pro 6300 Microtower s následujícím vzhledem:

Úvod

Tento dokument slouží jako pomoc při demontáži a výměně bloku vypínače napájení s kontrolkou u počítačů HP Compaq Pro 6300 Microtower.

Minimální úroveň schopností

K výměně poškozené součásti nepotřebuje koncový uživatel žádné speciální školení ohledně hardwaru. Koncový uživatel by měl být seznámen s hardwarem a softwarem systému, který se chystá opravovat.

Potřebné díly

Poznámka:
Čísla dílů se mohou měnit.
Číslo náhradního dílu se liší podle druhu vyměňovaného bloku vypínače napájení s kontrolkou. Je-li u náhradního dílu u položky „Vyžaduje vrácení“ uvedeno „Ano“, je třeba poškozený díl vrátit společnosti HP. Další informace o vracení dílů společnosti HP získáte kliknutím sem.
Popis
Číslo dílu
Vyžaduje vrácení
Blok vypínače napájení s kontrolkou LED
646828-001
(upraveno)
Ano
Poznámka:
Pro zákazníky z oblastí, kde platí směrnice RoHS (např. EU, Čína apod.), je omezeno používání nebezpečných látek v elektrických zařízeních. Směrnice RoHS reguluje používání originálních náhradních dílů. Pokud zařízení obsahuje díl označený „změněným“ číslem dílu, je nutné objednat „změněný“ náhradní díl. Pokud zařízení obsahuje díl označený „původním“ číslem dílu, je nutné objednat „původní“ náhradní díl. V tomto případě lze zaslat náhradní díl označený „původním“ nebo „změněným“ číslem, výkon či funkčnost zařízení to neovlivní.

Pokyny k demontáži bloku vypínače napájení s kontrolkou

Chcete-li spustit video s postupem demontáže / výměny bloku vypínače napájení s kontrolkou, kliknutím sem získáte přístup do knihovny médií služeb společnosti HP, kde potom klikněte na odkaz Remove/Replace videos (Videa o demontáži / výměně). V novém okně, které se zobrazí, klikněte v nabídce v levé horní části na odkaz power switch-LED assembly (blok vypínače napájení s kontrolkou).
Před zahájením popsaného postupu zkontrolujte bezpečnostní zásady. Klikněte na následující odkaz:
  Upozornění:
Pokud tato opatření nedodržíte, může dojít k poškození produktu nebo ztrátě dat.
Krok
Postup
Pokyn
1
Odstraňte přístupový panel.
2
Sejměte čelní kryt.
3
Demontujte blok předních vstupů-výstupů.
4
Odpojte kabel bloku vypínače napájení s kontrolkou od systémové desky.
5
Uvolněte kabel bloku vypínače ze svorky na bloku předního ventilátoru.
6
Stiskněte výstupky na levé straně vypínače napájení a natočte jej směrem ven z otvoru na čelní stěně skříně počítače.
7
Protáhněte kabel bloku otvorem a vyjměte blok.

Pokyny k výměně bloku vypínače napájení s kontrolkou

Krok
Postup
Pokyn
1
Protáhněte kabel bloku otvorem v čelní stěně skříně počítače.
2
Vložte výstupky na pravé straně vypínače napájení do otvoru a zatlačte vypínač proti skříni, až zaklapne na svoje místo.
3
Upevněte kabel bloku do svorky na bloku předního ventilátoru.
4
Zapojte kabel bloku vypínače napájení s kontrolkou do systémové desky.
5
Vraťte zpět blok předních vstupů-výstupů.
6
Vraťte zpět čelní kryt.
7
Nasaďte přístupový panel.

Vrácení náhradních dílů

Je-li náhradní díl potřeba vrátit, klikněte na příslušný odkaz:

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...