hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítač HP Compaq Pro 6300 Microtower - demontáž a výměna optické jednotky

Tento dokument se týká pouze počítačů HP Compaq Pro 6300 Microtower s následujícím vzhledem:
Úvod
Tento dokument slouží jako pomoc při demontáži a výměně optické jednotky u počítačů HP Compaq Pro 6300 Microtower.
Minimální úroveň schopností
K výměně poškozené součásti nepotřebuje koncový uživatel žádné speciální školení ohledně hardwaru. Koncový uživatel by měl být seznámen s hardwarem a softwarem systému, který se chystá opravovat.
Potřebné díly
  Poznámka:
Čísla dílů se mohou měnit.
Číslo náhradního dílu se liší podle druhu vyměňované optické jednotky. Je-li u náhradního dílu u položky „Vyžaduje vrácení“ uvedeno „Ano“, je třeba poškozený díl vrátit společnosti HP. Další informace o vracení dílů společnosti HP získáte kliknutím sem.
Popis
Číslo dílu
Vyžaduje vrácení
Jednotka SATA 16x DVD-ROM
581599-001
(upraveno)
Ano
Jednotka DVD±RW SATA 16x
660408-001
(upraveno)
Ano
Jednotka Blu-ray BD-RW DL
656792-001
(upraveno)
Ano
Jednotka Blu-ray BD-Writer XL
682219-001
(upraveno)
Ano
  Poznámka:
Pro zákazníky z oblastí, kde platí směrnice RoHS (např. EU, Čína apod.), je omezeno používání nebezpečných látek v elektrických zařízeních. Směrnice RoHS reguluje používání originálních náhradních dílů. Pokud zařízení obsahuje díl označený „změněným“ číslem dílu, je nutné objednat „změněný“ náhradní díl. Pokud zařízení obsahuje díl označený „původním“ číslem dílu, je nutné objednat „původní“ náhradní díl. V tomto případě lze zaslat náhradní díl označený „původním“ nebo „změněným“ číslem, výkon či funkčnost zařízení to neovlivní.
Pokyny k demontáži optické jednotky
Chcete-li spustit video s postupem demontáže / výměny optické jednotky, kliknutím sem získáte přístup do knihovny médií služeb společnosti HP, kde potom klikněte na odkaz Remove/Replace videos (Videa o demontáži / výměně). V novém okně, které se zobrazí, klikněte v nabídce v levé horní části na odkaz optical drive (optická jednotka).
Před zahájením popsaného postupu zkontrolujte bezpečnostní zásady. Klikněte na následující odkaz:
  Upozornění:
Pokud tato opatření nedodržíte, může dojít k poškození produktu nebo ztrátě dat.
Krok
Postup
Pokyn
1
Odstraňte přístupový panel.
2
Sejměte čelní kryt.
3
Odpojte z jednotky napájecí a datové kabely.
4
Odklopením pojistky uvolněte jednotku a vysuňte ji z její pozice.
  Poznámka:
Jestliže nová jednotka není vybavena vodicími šrouby, vyšroubujte je z vyjmuté jednotky nebo použijte náhradní šrouby ze skříně jednotky.
Pokyny k výměně optické jednotky
Krok
Postup
Pokyn
1
Zarovnejte vodicí šrouby na jednotce s vodicími drážkami a zasuňte jednotku, až zaklapne na svoje místo.
2
Připojte k jednotce napájecí a datové kabely.
3
Vraťte zpět čelní kryt
4
Nasaďte přístupový panel.
Vrácení náhradních dílů
Je-li náhradní díl potřeba vrátit, klikněte na příslušný odkaz:

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...