hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítače HP - Používání nástroje Migrace profilu uživatele (Windows 8)

Tento dokument platí pro počítače a tablety HP a Compaq se systémy Windows 10 nebo Windows 8.
Pomocí nástroje Migrace profilu uživatele Windows můžete přenést své údaje z jednoho počítače do druhého, včetně uživatelských účtů, souborů, složek, fotografií, hudby a videa a, v závislosti na operačním systému, e-mailových zpráv, kontaktů, nastavení systému Windows a internetu a oblíbených internetových stránek. Softwarové programy se nepřenášejí.
  Poznámka:
Nástroj Migrace profilu uživatele nemůže přenášet soubory mezi 64bitovou a 32bitovou verzí systému Windows. Místo toho je nutné soubory přenést ručně pomocí externích paměťových zařízení. Informaci o verzi systému Windows ve vašem počítači naleznete v dokumentu podpory Je verze systému Windows mého počítače 32bitová, nebo 64bitová?.
Jak používat nástroj Migrace profilu uživatele Windows v systému Windows 8.1
Nástroj Migrace profilu uživatele Windows můžete použít k přenosu informací do počítače se systémem Windows 8.1 z počítačů s některým z následujících operačních systémů:
 • Windows 8
 • Windows RT
 • Windows 7
Nástroj Migrace profilu uživatele Windows nemůže zálohovat soubory na počítači se systémem Windows 8.1 pro přenos do jiného počítače. Pro zálohování a přenos souborů z počítače se systémem Windows 8.1 použijte OneDrive nebo soubory přeneste ručně pomocí externích paměťových zařízení.
Krok 1: Určení nejlepší metody přenosu
Při přenosu souborů do počítače se systémem Windows 8.1 z počítače se systémem Windows 8, Windows RT nebo Windows 7 nástroj Migrace profilu uživatele Windows podporuje následující metody:
 • Jednotka flash pro rozhraní USB: Každý počítač musí mít port USB.
 • Externí pevný disk: Použijete-li externí pevný disk, musí být kompatibilní s oběma počítači.
Při výběru metody zvažte, kolik informací budete přenášet. Pokud budete přenášet všechno od všech uživatelů v počítači, je vhodným řešením externí pevný disk. Chcete-li přenášet jen několik souborů nebo složek, bude stačit jednotka USB flash.
Krok 2: Shromažďování souborů z původního počítače pro přenos
Pomocí následujícího postupu lze v původním počítači shromáždit soubory pro přenos do nového počítače se systémem Windows 8.1. Musíte být přihlášeni jako správce.
Před provedením následujících kroků odpojte oba počítače od internetu a dočasně zakažte případně spuštěný software brány firewall.
 1. Přihlaste se k původnímu počítači.
 2. V počítači vyhledejte nástroj Migrace profilu uživatele Windows.
  • V systému Windows 7: Klikněte na tlačítko Start, do pole pro hledání zadejte Migrace profilu uživatele Windows a vyberte nástroj ze seznamu výsledků vyhledávání.
   Obrázek : Jak používat nástroj Migrace profilu uživatele Windows v systému Windows 7
   Výsledky vyhledávání pro nástroj Migrace profilu uživatele Windows se šipkou ukazující na nástroj a červeně zakroužkovaným polem pro hledání
  • V systému Windows 8: Na úvodní obrazovce zadejte text migrace a ve výsledcích vyhledávání vyberte možnost Migrace profilu uživatele Windows.
   Obrázek : Jak používat nástroj Migrace profilu uživatele Windows v systému Windows 8
   Výsledky vyhledávání výrazu „migrace“
 3. Na uvítací obrazovce klikněte na tlačítko Další.
  Obrázek : Uvítací obrazovka nástroje Migrace profilu uživatele Windows
  Uvítací obrazovka nástroje Migrace profilu uživatele
 4. Na obrazovce Co chcete použít k přenosu položek do nového počítače vyberte možnost Externí pevný disk nebo jednotka USB Flash.
  Obrázek : Výběr metody přenosu
  Volba externího pevného disku nebo jednotky USB flash v nástroji Migrace profilu uživatele Windows
 5. Na obrazovce Který počítač nyní používáte vyberte možnost To je můj starý počítač.
  Obrázek : Značí, který počítač se používá
  Volba To je můj starý počítač v nástroji Migrace profilu uživatele Windows
  Nástroj Migrace profilu uživatele Windows prohledá uživatelské účty, aby nalezl vše, co lze přenést.
 6. Na obrazovce Vyberte, co chcete z počítače přenést zaškrtněte políčko vedle položek, které chcete přenést, a poté klikněte na tlačítko Další.
  Obrázek : Výběr toho, co chcete přenést z původního počítače
  Výběr položek pro přenos v nástroji Migrace profilu uživatele Windows s červeně zakroužkovaným tlačítkem Další
 7. V případě potřeby na obrazovce Uložte soubory a nastavení k přenosu zadejte heslo pro ochranu souboru nástroje Migrace profilu uživatele Windows a klikněte na tlačítko Uložit.
  Obrázek : Zadání hesla (volitelné)
   Obrazovka Uložte soubory a nastavení pro přenos s červeně zakroužkovaným tlačítkem Uložit
 8. Přejděte do umístění externího pevného disku nebo jednotky USB flash, které používáte k přenosu souborů, a klikněte na tlačítko Otevřít.
 9. Klikněte na tlačítko Uložit.
 10. Po dokončení přenosu klikněte na tlačítko Další na obrazovce Přenosový soubor byl dokončen.
  Obrázek : Přenosový soubor byl dokončen
  Obrazovka Přenosový soubor byl dokončen s červeně zakroužkovaným tlačítkem Další
 11. Ověřte si, že se soubory uložily do správného umístění, a pak klikněte na tlačítko Zavřít.
 12. Vyjměte externí pevný disk nebo jednotku USB flash a položte je stranou, dokud nebudete připraveni k přenosu souborů do nového počítače.
 13. Pokud jste v původním počítači zakázali spouštění softwaru brány firewall, znovu jej povolte.
Krok 3: Přenos souborů do počítače se systémem Windows 8.1
Na novém počítači proveďte přenos souborů podle následujících kroků.
 1. Na úvodní obrazovce nového počítače se systémem Windows 8.1 zadáním výrazu migrace otevřete ovládací tlačítko Hledání a ze seznamu výsledků vyberte Nástroj Migrace profilu uživatele Windows.
  Obrázek : Výběr nástroje Migrace profilu uživatele Windows
  Výsledky vyhledávání výrazu „migrace“
 2. Na uvítací obrazovce klikněte na tlačítko Další.
  Obrázek : Uvítací obrazovka nástroje Migrace profilu uživatele Windows
  Uvítací obrazovka nástroje Migrace profilu uživatele
 3. Na obrazovce Už jste použili nástroj Migrace profilu uživatele Windows pro uložení souborů z původního počítače klikněte na tlačítko Ano.
  Obrázek : Značí, zda byly uloženy soubory
  Obrazovka Už jste použili nástroj Migrace profilu uživatele Windows pro uložení souborů z původního počítače nástroje Migrace profilu uživatele Windows s vybranou odpovědí Ano
 4. Vložte externí pevný disk nebo jednotku USB flash použitou ke shromáždění souborů z původního počítače do dostupného portu USB.
 5. V okně Otevřít soubor nástroje Migrace profilu uživatele Windows vyberte externí pevný disk nebo jednotku USB flash, které chcete použít k přenosu položek, a klikněte na tlačítko Otevřít.
  Obrázek : Příklad zařízení použitého k přenosu položek
  Obrazovka Otevřít soubor nástroje Migrace profilu uživatele Windows se zvýrazněnou jednotkou a červeně zakroužkovaným tlačítkem Otevřít
  Zobrazí se seznam souborů uložených na externím pevném disku nebo jednotce USB flash.
 6. V zobrazeném seznamu vyberte přenosové soubory a klikněte na tlačítko Otevřít.
  Obrázek : Příklad přenosového souboru nástroje Migrace profilu uživatele Windows
  Druhá obrazovka Otevřít soubor nástroje Migrace profilu uživatele Windows s červeně zakroužkovaným tlačítkem Otevřít
  Jste-li vyzváni, zadejte heslo použité k ochraně svého přenosového souboru a klikněte na tlačítko Další.
  Obrázek : Zadání hesla (volitelné)
  Obrazovka nástroje Migrace profilu uživatele Windows s červeně zakroužkovaným tlačítkem Další
 7. Přečtěte si všechny zprávy na obrazovce a reagujte na ně.
 8. Na obrazovce Vyberte, co chcete přenést do počítače vyberte uživatelské účty pro přenos a klikněte na tlačítko Přenést.
  Obrázek : Vyberte, co chcete přenést
  Uživatelské účty a soubory v nástroji Migrace profilu uživatele Windows s červeně zakroužkovaným tlačítkem Přenést
 9. Po dokončení přenosu souboru klikněte na tlačítko Zavřít na obrazovce Vaše soubory byly přeneseny.
  Obrázek : Dokončená akce nástroje Migrace profilu uživatele Windows
  Obrazovka Vaše soubory byly přeneseny s červeně zakroužkovaným tlačítkem Zavřít
 10. Vyjměte externí pevný disk nebo jednotku USB flash z počítače a uložte je na bezpečném místě.
 11. Pokud jste v novém počítači zakázali spouštění softwaru brány firewall, znovu jej povolte.
Krok 4: Vyhledání přenesených souborů v počítači se systémem Windows 8.1
Uživatelské účty přenesené z původního počítače jsou nyní v novém počítači se systémem Windows 8.1. Při vyhledávání přenesených souborů postupujte podle následujících pokynů.
 1. Přihlaste se na novém počítači pomocí účtu, který byl přenesen z původního počítače.
 2. Na úvodní obrazovce zadejte výraz průzkumník souborů, tím otevřete ovládací tlačítko Hledat. Poté v seznamu výsledků vyberte položku Průzkumník souborů.
  Obrázek : Vyhledávání výrazu Průzkumník souborů
  Pole pro hledání na úvodní obrazovce s vybraným nástrojem Průzkumník souborů
 3. V nástroji Průzkumník souborů rozbalte seznam kliknutím na trojúhelníček vedle položky Tento počítač.
 4. V části Tento počítač vyhledejte své soubory ve složkách. Pokud soubory nemůžete nalézt, proveďte následující kroky:
  1. V části Tento počítač klikněte na trojúhelníček vedle položky OS (C:) a rozbalte seznam.
  2. Klikněte na trojúhelníček vedle položky Uživatelé a rozbalte seznam.
  3. Klikněte na trojúhelníček vedle názvu profilu, který byl přenesen.
  4. Vyhledejte své soubory ve složkách.
   Obrázek : Nalezení přenesených souborů v Průzkumníku souborů
   Průzkumník souborů s adresářem jednotky C a rozbalenou položkou Uživatelé
  5. Soubory podle potřeby otevřete poklepáním.
Krok 5: Přidání aplikací, které vlastníte, do nového počítače se systémem Windows 8.1
Pokud přenášíte soubory z počítače se systémem Windows 8, postupujte podle pokynů níže a přidejte aplikace do nového počítače.
 1. Přihlaste se na novém počítači pomocí účtu, který byl přenesen z původního počítače.
 2. Na úvodní obrazovce klikněte na dlaždici Store.
 3. Na webu Windows Store pravým tlačítkem klikněte na libovolnou prázdnou plochu.
 4. V levém horním rohu obrazovky klikněte na položku Vaše aplikace.
  Obrázek : Vyhledání aplikací
  Výběr položky Vaše aplikace na webu Windows Store
  Zobrazí se seznam aplikací, které vlastní majitel účtu.
 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na každou aplikaci, kterou chcete znovu nainstalovat, nebo klikněte na položku Vybrat vše a poté klikněte na tlačítko Instalovat.
  Obrázek : Výběr aplikací k instalaci
  Obrazovka Vaše aplikace se seznamem aplikací vybraných k instalaci
 6. Na úvodní obrazovce klikněte na šipku dolů v levém dolním rohu obrazovky a otevřete seznam aplikací.
  Obrázek : Šipka aplikace na úvodní obrazovce
  Úvodní obrazovka s červeně zakroužkovanou šipkou aplikace
 7. Klikněte na šipku dolů vedle Aplikace podle názvu a v rozevíracím seznamu vyberte položku podle data instalace.
  Obrázek : Řazení aplikací podle data instalace
  Část podle data instalace obrazovky Aplikace
  Nově nainstalované aplikace se v seznamu objeví první. Vedle dlaždice aplikace se zobrazí slovo NOVÉ.
  Obrázek : Příklad nově nainstalované aplikace
  Příklad nové aplikace s červenou šipkou ukazující na slovo NOVÉ
 8. Klikněte pravým tlačítkem myši na aplikace, které chcete připnout na úvodní obrazovku, a klikněte na ikonu Připnout na úvodní obrazovku v levém dolním rohu obrazovky.
  Obrázek : Připnutí aplikace na úvodní obrazovku
  Ikona Připnout na úvodní obrazovku na obrazovce aplikace
Přenos souborů a nastavení s nástrojem Migrace profilu uživatele Windows v systému Windows 8
Nástroj Migrace profilu uživatele Windows podporuje několik metod pro přenos souborů a nastavení.
Nástroj Migrace profilu uživatele můžete použít k přenosu informací do počítače se systémem Windows 8 z počítačů s některým z následujících operačních systémů:
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2) nebo Service Pack 3 (SP3)
  Poznámka:
Nástroj Migrace profilu uživatele nemůže přenášet soubory mezi 64bitovou a 32bitovou verzí systému Windows. Místo toho je nutné soubory přenést ručně pomocí externích paměťových zařízení. Informaci o verzi systému Windows ve vašem počítači naleznete v dokumentu podpory Je verze systému Windows mého počítače 32bitová, nebo 64bitová?.
Krok 1: Určení nejlepší metody přenosu
Při přenosu souborů mezi počítači se systémem Windows XP, Windows Vista, Windows 7 nebo Windows 8 vyberte metodu, která funguje u obou počítačů. Nástroj Migrace profilu uživatele podporuje následující metody přenosu:
 • Jednotka USB flash nebo externí pevný disk: Pro použití jednotky USB flash musí být oba počítače vybaveny portem USB. Použijete-li externí pevný disk, musí být kompatibilní s oběma počítači.
 • Kabel nástroje Migrace profilu uživatele Windows: Potřebujete zvláštní kabel USB navržený pro práci se systémem Windows 8 a nástrojem Migrace profilu uživatele a na každém počítači port USB. Pokud kabel nástroje Migrace profilu uživatele nemáte, můžete si ho objednat online nebo koupit v prodejně s elektronikou. Kabel nástroje Migrace profilu uživatele Windows je podporován v počítačích se systémem Windows XP, Windows Vista, Windows 7 a Windows 8.
    Poznámka:
  K přenosu souborů a nastavení mezi počítači nelze použít standardní kabel USB.
 • Síť: Oba počítače musí být připojeny ke stejné kabelové nebo bezdrátové síti a oba počítače musí být schopny sdílet soubory a složky.
Při výběru metody zvažte, kolik informací budete přenášet. Pokud budete přenášet všechno pro všechny uživatele počítače nebo všechny soubory z vašeho uživatelského účtu, je vhodný kabel nástroje Migrace profilu uživatele, externí pevný disk nebo přenos po síti. Chcete-li přenášet jen několik souborů nebo složek, bude stačit jednotka USB flash.
Krok 2: Otevření nástroje Migrace profilu uživatele v novém počítači se systémem Windows 8.1
Nástroj Migrace profilu uživatele otevřete v novém počítači se systémem Windows 8 následujícím postupem. Musíte být přihlášeni pomocí účtu správce.
  Poznámka:
Před provedením následujících kroků odpojte oba počítače od internetu a dočasně zakažte případně spuštěný software brány firewall.
 1. Na úvodní obrazovce zadejte text migrace a ve výsledcích vyhledávání vyberte možnost Migrace profilu uživatele Windows.
  Obrázek : Výběr nástroje Migrace profilu uživatele Windows
  Výsledky vyhledávání výrazu „migrace“
 2. Na uvítací obrazovce pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
  Obrázek : Uvítací obrazovka nástroje Migrace profilu uživatele Windows
  Uvítací obrazovka nástroje Migrace profilu uživatele
 3. Na obrazovce Co chcete použít k přenosu položek do nového počítače vyberte metodu pro přenos položek.
  • Kabel nástroje Migrace profilu uživatele Windows: Zvláštní kabel USB, který si můžete pořídit k přenosu souborů mezi dvěma počítači. K přenosu souborů pomocí nástroje Migrace profilu uživatele nemůžete použít běžný kabel USB.
  • Síť: Přeneste soubory po síti.
  • Externí pevný disk nebo jednotka USB flash: Použijte úložný prostor na externím pevném disku nebo jednotce USB flash.
  Obrázek : Výběr metody přenosu
  Volby nástroje Migrace profilu uživatele Windows pro přenos souborů
 4. V okně Který počítač nyní používáte klikněte na tlačítko To je můj nový počítač.
  Obrázek : Značí, který počítač se používá
  Výběr pro otázku Který počítač nyní používáte?
 5. V okně Potřebujete nainstalovat nástroj Migrace profilu uživatele Windows do původního počítače zvolte, zda chcete nainstalovat nástroj Migrace profilu uživatele Windows do původního počítače.
  • Pokud váš původní počítač používá systémy Windows XP nebo Windows Vista, klikněte na možnost Můj původní počítač má systém Windows XP nebo Windows Vista. Pokračujte dalším krokem.
  • Jestliže již je nástroj Migrace profilu uživatele v původním počítači nainstalován, klikněte na možnost Již je nainstalován v mém původním počítači. Přeskočte tuto část a pokračujte krokem Shromažďování souborů a nastavení z původního počítače.
  • Pokud váš původní počítač používá systém Windows 8 nebo Windows 7, klikněte na možnost V původním počítači je spuštěn systém Windows 7 nebo 8. Přeskočte tuto část a pokračujte krokem Shromažďování souborů a nastavení z původního počítače.
  Obrázek : Výběr z možností operačního systému pro nástroj Migrace profilu uživatele Windows
  Obrazovka Potřebujete nainstalovat nástroj Migrace profilu uživatele Windows do původního počítače
 6. Na obrazovce Jak chcete nástroj Migrace profilu uživatele Windows nainstalovat do původního počítače vyberte umístění pro uložení souborů nástroje Migrace profilu uživatele Windows k instalaci do původního počítače. Pokud používáte externí pevný disk nebo jednotku USB flash, připojte externí pevný disk nebo jednotku USB flash do nového počítače a proveďte výběr.
  Obrázek : Výběr metody pro instalaci nástroje Migrace profilu uživatele Windows
  Obrazovka Jak chcete nástroj Migrace profilu uživatele Windows nainstalovat do původního počítače
 7. Postupujte podle pokynů pro metodu, kterou chcete použít.
 8. Na externím pevném disku, v síti nebo na jednotce USB flash vyhledejte složku pro uložení souborů nástroje Migrace profilu uživatele Windows a klikněte na tlačítko OK.
  Obrázek : Vyhledání složky k přenosu souborů
  Obrazovka Vyhledání složky
  Nástroj Migrace profilu uživatele začne kopírovat soubory a zobrazovat průběh na obrazovce.
 9. Když nástroj Migrace profilu uživatele dokončí kopírování souborů, otevře se okno s pokyny pro instalaci nástroje Migrace profilu uživatele do původního počítače.
    Poznámka:
  Neklikejte na tlačítko Další, dokud nebude na původním počítači nainstalován nástroj Migrace profilu uživatele a uloženy soubory pro přenos do nového počítače.
  Obrázek : Instalace nástroje Migrace profilu uživatele Windows do původního počítače
  Obrazovka Instalace nástroje Migrace profilu uživatele Windows do původního počítače s červeně zakroužkovaným tlačítkem Další
 10. Pokud používáte externí pevný disk nebo jednotku USB Flash, odeberte je z počítače.
Krok 3: Instalace nástroje Migrace profilu uživatele do původního počítače (jen systémy Windows XP a Vista)
Pokud váš původní počítač používá systém Windows 8 nebo Windows 7, přeskočte tuto část a pokračujte krokem Shromažďování souborů a nastavení z původního počítače.
Pomocí následujících kroků provedených v původním počítači nainstalujte nástroj Migrace profilu uživatele z externího pevného disku, síťové jednotky nebo jednotky USB flash.
 1. Pokud používáte jednotku USB Flash nebo externí pevný disk, připojte je nyní k počítači.
 2. V Průzkumníku Windows nebo Průzkumníku souborů přejděte na externí pevný disk, síťovou jednotku nebo paměťové zařízení USB.
 3. Poklepejte na externí pevný disk, síťovou jednotku nebo paměťové zařízení USB.
 4. Po dokončení instalace pokračujte dalším krokem.
Krok 4: Shromažďování souborů a nastavení z původního počítače
Po instalaci nástroje Migrace profilu uživatele do původního počítače (není to nutné, pokud původní počítač používá systémy Windows 8 nebo Windows 7) shromážděte v původním počítači soubory a nastavení pro přenos do nového počítače následujícím postupem.
 1. Na úvodní obrazovce klikněte na tlačítko Další.
  Obrázek : Vítá vás nástroj Migrace profilu uživatele
  Uvítací obrazovka nástroje Migrace profilu uživatele
 2. V následujícím okně vyberte metodu, kterou chcete pro přenos informací použít:
  • Kabel nástroje Migrace profilu uživatele Windows: Zvláštní kabel USB, který si můžete pořídit k přenosu souborů mezi dvěma počítači. K přenosu souborů pomocí nástroje Migrace profilu uživatele nemůžete použít běžný kabel USB.
  • Síť: Přeneste soubory po síti.
  • Externí pevný disk nebo jednotka USB flash: Použijte úložný prostor na externím pevném disku nebo jednotce USB flash.
  Obrázek : Výběr metod přenosu
  Obrázek nástroje Migrace profilu uživatele
 3. Zvolte možnost Toto je můj starý počítač.
  Obrázek : Značí, který počítač se používá
  Volba To je můj starý počítač v nástroji Migrace profilu uživatele Windows
  Nástroj Migrace profilu uživatele prohledá uživatelské účty, aby nalezl všechny soubory a nastavení, které lze přenést.
 4. Vyberte položky pro přenos. Až budete hotovi, klikněte na tlačítko Další.
  Obrázek : Výběr toho, co chcete přenést z původního počítače
  Výběr pro soubory pro přenos v nástroji Migrace profilu uživatele Windows s červeně zakroužkovaným tlačítkem Další
  Pokud chcete chránit soubor nástroje Migrace profilu uživatele Windows heslem, na obrazovce Uložte soubory a nastavení k přenosu zadejte heslo a klikněte na tlačítko Uložit.
  Obrázek : Zadání hesla (volitelné)
  Okno hesla v nástroji Migrace profilu uživatele Windows s červeně zakroužkovaným tlačítkem Uložit
 5. Vyhledejte na síťové jednotce, externím pevném disku nebo na jednotce USB flash umístění pro uložení přenosového souboru a klikněte na tlačítko Otevřít.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit.
 7. Na obrazovce Přenosový soubor byl dokončen klikněte na tlačítko Další.
  Obrázek : Přenosový soubor byl dokončen
  Zpráva Přenosový soubor byl dokončen s červeně zakroužkovaným tlačítkem Další
 8. Ověřte si, že se soubory uložily do správného umístění, a pak klikněte na tlačítko Zavřít.
 9. Pokud jste v počítači zakázali spouštění softwaru brány firewall, znovu jej povolte.
Krok 5: Přenos souborů a nastavení do nového počítače
Podle těchto kroků přeneste soubory a nastavení do počítače se systémem Windows 8.1.
 1. V závislosti na tom, jakým způsobem chcete soubory a nastavení přenést, zvolte některý z těchto postupů:
  • Připojte k oběma počítačům kabel nástroje Migrace profilu uživatele Windows.
  • Připojte externí pevný disk nebo jednotku USB Flash k novému počítači.
  • V novém počítači přejděte do složky, kam jste uložili přenosový soubor.
 2. V novém počítači by stále mělo být otevřeno okno nástroje Migrace profilu uživatele. Pokud není, otevřete nástroj Migrace profilu uživatele znovu a klikněte na tlačítko Další.
    Poznámka:
  Následující pokyny platí pro přenos dat z počítače se systémem Windows Vista do počítače se systémem Windows 8 pomocí jednotky USB flash. Používáte-li jiné verze systému Windows nebo jinou metodu přenosu, mohou být vaše obrazovky odlišné.
  Obrázek : Instalace nástroje Migrace profilu uživatele Windows do původního počítače
  Obrazovka Instalace nástroje Migrace profilu uživatele Windows do původního počítače
 3. Na další stránce klikněte na tlačítko Ano.
  Obrázek : Značí, zda byly uloženy soubory
  Stránka udává, zda nástroj Migrace profilu uživatele Windows uložil soubory, s vybranou možností Ano
 4. Vyhledání souboru nástroje Migrace profilu uživatele Windows. Klikněte na soubor nástroje Migrace profilu uživatele a poté klikněte na tlačítko Otevřít.
  Obrázek : Otevření souboru nástroje Migrace profilu uživatele Windows
  Průzkumník souborů se zvýrazněnou jednotkou USB flash a červeně zakroužkovaným tlačítkem Otevřít.
  Pokud jste při ukládání přenosového souboru použili heslo, zadejte je a poté klikněte na tlačítko Další.
  Obrázek : Zadání hesla (volitelné)
  Pole pro zadání hesla s červeně zakroužkovaným tlačítkem Další
 5. Vyberte uživatelské účty pro přenos a potom klikněte na tlačítko Přenést.
  Obrázek : Vyberte, co chcete přenést
  Výběr položek pro přenos v nástroji Migrace profilu uživatele Windows s červeně zakroužkovaným tlačítkem Přenést
  Nástroj Migrace profilu uživatele přenese soubory a nastavení do nového počítače.
  Obrázek : Přenos položek
   Nástroj Migrace profilu uživatele Windows během přenosu souborů
 6. Po dokončení přenosu si můžete podle pokynů níže prohlédnout seznam souborů, které byly přeneseny, nebo seznam aplikací, které byste mohli nainstalovat do nového počítače.
  • Na obrazovce Přenosový soubor byl dokončen kliknutím na možnost Zobrazit přenesené položky zobrazíte sestavu přenosu s výpisem přenesených souborů a nastavení.
   Obrázek : Otevření sestav nástroje Migrace profilu uživatele Windows
   Možnosti pro zobrazení přenesených souborů či seznamu aplikací, které lze nainstalovat do nového počítače
   Obrazovka Sestavy nástroje Migrace profilu uživatele Windows se zobrazí na kartě Sestava přenosu.
   Obrázek : Karta Sestava přenosu na obrazovce Sestavy nástroje Migrace profilu uživatele Windows
   Karta Sestava přenosu na obrazovce Sestavy nástroje Migrace profilu uživatele Windows
   • Chcete-li zobrazit seznam aplikací, které byly přeneseny z původního počítače, klikněte na kartu Sestava aplikací na obrazovce Sestavy nástroje Migrace profilu uživatele Windows.
    Obrázek : Karta Sestava aplikací na obrazovce Sestavy nástroje Migrace profilu uživatele Windows
    Karta Sestava aplikací na obrazovce Sestavy nástroje Migrace profilu uživatele Windows
 7. Pokud jste v počítači zakázali spouštění softwaru brány firewall, znovu jej povolte.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...