hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítače HP - Vytvoření a používání jednotky USB pro obnovení Microsoft (Windows 8)

Tento dokument se týká všech počítačů HP a Compaq se systémem Windows 8.
Pomocí jednotky USB pro obnovení můžete spustit počítač v případě problému. Jednotka obsahuje také nástroje na obnovení systému Windows, které mohou pomoci obnovit systém Windows po závažné chybě nebo obnovit počítač z bitové kopie operačního systému.
Poznámka:
Pokud nepoužíváte poslední verzi systému Windows 8, některé grafické prvky a informace uvedené v tomto dokumentu se mohou lišit. Nejnovější verzi získáte v obchodu Microsoft Store.

Vytvoření jednotky USB pro obnovení společnosti Microsoft v systému Windows 8

Pomocí jednotky pro obnovení můžete vyřešit potíže s počítačem, i když se operační systém nespustí. Na jednotku můžete také zkopírovat oddíl pro obnovení HP. Jednotku USB pro obnovení vytvořte podle následujících pokynů:
 1. Připojte jednotku USB k počítači.
  Poznámka:
  Při vytvoření jednotky pro obnovení dojde ke smazání veškerých souborů na jednotce.
  Poznámka:
  Pro zkopírování oddílu pro obnovení je vyžadováno mnoho prostoru, a je tedy nutné použít jednotku USB s velkou kapacitou.
 2. Na úvodní obrazovce zadejte výraz jednotka pro obnovení, tím otevřete ovládací tlačítko Hledat. Poté v seznamu výsledků vyberte položku Vytvořit jednotku pro obnovení.
  Obrázek : Vyhledání jednotky pro obnovení
  Výsledky hledání jednotky pro obnovení
 3. Chcete-li oddíl pro obnovení překopírovat na jednotku USB, vyberte možnost Zkopírovat oddíl pro obnovení z počítače na jednotku pro obnovení. Pro zkopírování oddílu pro obnovení je vyžadováno mnoho prostoru, a je tedy nutné použít jednotku USB s velkou kapacitou.
  Obrázek : Vytvoření jednotky pro obnovení
  Obrázek okna jednotky pro obnovení
 4. Klikněte na tlačítko Další.
  Nástroj pro vytvoření jednotky pro obnovení určí velikost místa vyžadovaného pro vytvoření jednotky pro obnovení.
 5. Zvolte jednotku USB, kterou chcete použít, a klikněte na tlačítko Další.
  Obrázek : Výběr jednotky USB
  Obrázek okna jednotky pro obnovení
 6. Klikněte na položku Vytvořit.
  Jednotka pro obnovení je vytvořena.
 7. Jakmile bude jednotka připravena, klikněte na možnost Dokončit.
  Obrázek : Jednotka pro obnovení je připravena
  Obrázek okna jednotky pro obnovení
 8. Jednotkou pro obnovení uložte na bezpečném místě.

Použití jednotky USB pro obnovení v systému Windows 8

Jednotku USB pro obnovení vytvořte podle následujících pokynů:
 1. Vypněte počítač.
 2. Vložte jednotku USB pro obnovení do portu USB počítače a počítač znovu zapněte.
 3. Stisknutím klávesy se šipkou dolů vyberte jednotku USB (například UEFI: HP v220w 2.0PMAP) a následně stiskněte klávesu Enter.
 4. Klikněte na jazyk, který používá vaše klávesnice.
 5. Klikněte na položku Odstranit potíže.
  Postupem popsaným v níže uvedených oddílech vyřešíte potíže s počítačem:
 • Částečné obnovení počítače
  Při částečném obnovení počítače dojde k opětovné instalaci systému Windows, přičemž vaše osobní soubory, aplikace a mnohá nastavení zůstanou nedotčeny. Částečné obnovení počítače může pomoci při řešení potíží, například pokud se počítač nespustí.
  Následujícími kroky částečně obnovíte počítač.
  1. Na obrazovce Odstranit potíže klikněte na možnost Částečně obnovit počítač.
  2. Klikněte na tlačítko Další.
  3. Klikněte na operační systém (Windows 8).
  4. Kliknutím na možnost Částečně obnovit počítač zahájíte obnovení.
 • Obnovení počítače do továrního nastavení
  Obnovením počítače do továrního nastavení dojde k opětovné instalaci systému Windows a k odebrání všech osobních souborů a nastavení.
    Upozornění:
  Vaše osobní soubory i nastavení budou po provedení tohoto kroku odstraněny. Než budete pokračovat, ujistěte se, že máte zálohu všech důležitých souborů. Nepokračujte, pokud máte na pevném disku důležité soubory, jejichž zálohu nemáte k dispozici. Přejděte k další části a pomocí nástroje Obnovení systému zazálohujte soubory. Soubory můžete obnovit za pomoci profesionální služby na záchranu dat.
  1. Na obrazovce Odstranit potíže klikněte na možnost Obnovit počítač do továrního nastavení.
  2. Klikněte na tlačítko Další.
  3. Klikněte na operační systém (Windows 8).
  4. Kliknutím na možnost Smazat jenom moje soubory zahájíte obnovení.
 • Obnova systému
  Pomocí jednotky USB pro obnovení můžete otevřít nástroj HP System Recovery a obnovit počítač do původního stavu nebo zálohovat důležité soubory. Níže uvedeným postupem otevřete nástroj HP System Recovery:
  1. Na obrazovce Odstranit potíže klikněte na položku Obnovení systému.
  2. Kliknutím na možnost Obnovení systému obnovíte počítač do původního továrního nastavení, v němž se počítač dodává. Nebo klikněte na možnost Program zálohování souborů a zazálohujte soubory na prázdný disk nebo jednotku USB.
   Obrázek : Recovery Manager
   Obrázek nástroje Recovery Manager
   Další informace o obnovení systému naleznete v dokumentu Řešení s průvodcem společnosti HP - Obnova systému HP.
 • Obnovení systému
  Pomocí jednotky USB pro obnovení lze otevřít funkci Obnovení systému Microsoft a obnovit počítač do dřívějšího stavu. Níže uvedeným postupem otevřete funkci Obnovení systému:
  1. Na obrazovce Odstranit potíže klikněte na možnost Upřesnit možnosti a poté klikněte na položku Obnovení systému.
  2. Klikněte na operační systém (Windows 8).
   Otevře se funkce Obnovení systému.
  3. Klikněte na tlačítko Další.
   Vyberte bod obnovení a klikněte na tlačítko Další.
  4. Kliknutím na tlačítko Dokončit obnovte počítač do vybraného bodu obnovení.
   Další informace o používání funkce Obnovení systému najdete v dokumentu podpory HP Použití obnovení systému Microsoft (Windows 8).
 • Obnovení bitové kopie systému
  Bitová kopie systému je přizpůsobenou zálohou diskového oddílu, který obsahuje systém Windows, programy a data uživatelů, jako jsou například dokumenty, obrázky a hudba. Obnovení bitové kopie systému nahradí veškerá data na diskovém oddílu příslušné jednotky jinou bitovou kopií oddílu jednotky. Chcete-li použít tuto možnost, je nutné nejdříve vytvořit bitovou kopii systému.
  Další informace o funkci obnovení bitové kopie systému najdete v dokumentu podpory společnosti HP – Vytvoření a používání bitové kopie systému k obnovení počítače.
 • Automatická oprava
  Automatická oprava automaticky opraví určité problémy, jako jsou například chybějící nebo poškozené systémové soubory, kvůli nimž se systém Windows nemůže správně spustit. Automatická oprava dokáže opravit pouze určité potíže, jako jsou například chybějící nebo poškozené systémové soubory. Nemůže opravit selhání hardwaru, (například vadný pevný disk či nekompatibilní paměť) a nechrání proti útokům virů.
  Dojde-li ke zjištění potíží se spouštěním systému, automatická oprava se automaticky spustí a pokusí se potíže opravit. Jsou-li potíže natolik závažné, že se Automatická oprava sama od sebe nespustí, spusťte automatickou opravu pomocí jednotky USB pro obnovení.
  1. Na obrazovce Odstranit potíže klikněte na možnost Upřesnit možnosti a poté klikněte na položku Automatická oprava.
  2. Klikněte na operační systém (Windows 8).
   Nástroj Automatická oprava zkontroluje, zda počítač nemá potíže, které by bránily ve spuštění systému Windows.
 • Příkazový řádek
  Pokročilí uživatelé mohou pomocí příkazového řádku v prostředí WinRE zadat řádky příkazů pro diagnostiku a řešení potíží. Kliknutím na možnost Příkazový řádek otevřete okno příkazového řádku. Lze zadat mnoho řádků s příkazy. Před zadáním příkazu se ujistěte, že rozumíte danému příkazu a souvisejícím rizikům. Seznam dostupných příkazů a jejich popisů zobrazíte zadáním příkazu help na příkazovém řádku.
 • Nastavení firmwaru rozhraní UEFI
  Rozhraní UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) poskytuje při spuštění systému rozhraní mezi operačním systémem Windows 8 a firmwarem počítače. Nedoporučujeme měnit nastavení firmwaru rozhraní UEFI.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...