hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Vliv coronaviru (COVID19):

  V současnosti je čekací doba na spojení s agentem delší než obvykle. Místo čekání na spojení je možno použít k řešení problémů některý z digitálních nástrojů, jako je například Virtual Agent (v angličtině), HP diagnostické nástroje (v angličtině) nebo Váš účet HP Support Portal.

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP OFFICEJET PRO X476 AND X576 MFP SERIES - Kontrolní seznam pro řešení problémů

Při odstraňování problémů se zařízením postupujte podle následujících pokynů.

Krok 1: Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.

 1. Zkontrolujte, zda je zařízení zapojené do elektrické sítě a zda je zapnuté.
 2. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojený k produktu a elektrické zásuvce.
 3. Ověřte napájecí zdroj zapojením napájecího kabelu do jiné zásuvky.
 4. Pokud se motory produktu neotáčejí, ujistěte se, zda jsou nainstalovány inkoustové kazety a zda jsou zavřena všechna dvířka. Na ovládacím panelu se zobrazují zprávy označující tyto problémy.
 5. Pokud se motor podavače dokumentů neotáčí, otevřete kryt podavače dokumentů a vyjměte veškerý balicí materiál nebo přepravní pásku.
 6. Pokud se žárovka skeneru během kopírování, skenování nebo faxování nerozsvítí, kontaktujte podporu společnosti HP.

Krok 2: Zkontrolujte, zda se na ovládacím panelu nezobrazují chybové zprávy.

Ovládací panel by měl označovat stav připravenosti. Zobrazí-li se chybová zpráva, vyřešte chybu.

Krok 3: Zkontrolujte funkci tisku

 1. Na úvodní obrazovce ovládacího panelu stiskněte tlačítko Nastavení.
 2. Otevřete nabídku Tisk hlášení a výběrem příkazu Hlášení o stavu tiskárny vytiskněte hlášení.
 3. Pokud se zpráva nevytiskne, ujistěte se, zda je v zásobníku vložený papír a na ovládacím panelu ověřte, zda nedošlo k uvíznutí papíru uvnitř produktu.
  Poznámka:
  Ujistěte se, že papír v zásobníku splňuje minimální specifikace pro tento produkt.

Krok 4: Zkontrolujte funkci kopírování.

 1. Umístěte konfigurační stránku do podavače dokumentů a zkopírujte ji. Pokud se papír v podavači dokumentů nepodává správně, může být nutné vyčistit válečky a oddělovací podložku podavače dokumentů. Ujistěte se, že papír splňuje specifikace pro tento produkt.
 2. Umístěte konfigurační stránku na pracovní plochu skeneru a zkopírujte ji.
 3. Pokud není kvalita tisku zkopírovaných stránek přijatelná, vyčistěte pracovní plochu skeneru a malý skleněný proužek.

Krok 5: Zkontrolujte funkci odesílání faxu.

 1. Na úvodní obrazovce ovládacího panelu stiskněte tlačítko Nastavení.
 2. Otevřete nabídku Nastavení faxu a poté nabídku Nástroje faxu. Stisknutím tlačítka Spustit test faxu ověřte funkci faxu.
 3. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Tlačítko Fax a poté Spustit faxování.

Krok 6: Zkontrolujte funkci příjmu faxu.

 1. Na úvodní obrazovce ovládacího panelu stiskněte tlačítko Nastavení.
 2. Stiskněte nabídku Nastavení faxu a potom nabídku Nástroje faxu. Stisknutím tlačítka Spustit test faxu ověřte funkci faxu.
 3. Odešlete do tohoto zařízení fax z jiného faxového zařízení.
 4. Zkontrolujte nastavení faxu v zařízení a znovu je nastavte.

Krok 7: Zkuste odeslat tiskovou úlohu z počítače.

 1. K odeslání tiskové úlohy do zařízení použijte textový procesor.
 2. Pokud se úloha nevytiskne, ujistěte se, zda jste vybrali správný ovladač tiskárny.
 3. Odinstalujte a znovu nainstalujte software zařízení.

Krok 8: Vyzkoušejte funkci Tisk ihned po zapojení jednotky USB

 1. Vložte dokument PDF nebo fotografii JPEG do jednotky USB flash a vložte ji do slotu v přední části produktu.
 2. Otevře se nabídka USB Print. Zkuste vytisknout dokument nebo fotografii.
 3. Pokud nejsou uvedeny žádné dokumenty, vyzkoušejte jiný typ jednotky USB flash.

Faktory ovlivňující výkonnost zařízení

Dobu tisku úlohy ovlivňuje několik faktorů:
 • Softwarový program, který používáte, a jeho nastavení
 • použití speciálního papíru (jakou jsou průhledné fólie, silný papír a papír vlastního formátu),
 • doba zpracování a načítání,
 • složitost a rozsáhlost grafiky,
 • rychlost použitého počítače,
 • připojení k portu USB nebo k síti,
 • Tiskne zařízení barevně, nebo černobíle?
 • typ jednotky USB, pokud ji používáte

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...