hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Vliv coronaviru (COVID19):

  V současnosti je čekací doba na spojení s agentem delší než obvykle. Místo čekání na spojení je možno použít k řešení problémů některý z digitálních nástrojů, jako je například Virtual Agent (v angličtině), HP diagnostické nástroje (v angličtině) nebo Váš účet HP Support Portal.

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP OFFICEJET PRO X476 AND X576 MFP SERIES - Použití funkcí skenování

Pomocí zařízení naskenujte dokument z pracovní plochy skeneru nebo podavače dokumentů.
  Upozornění:
Při použití podavače dokumentů se ujistěte, že se v dokumentu nenachází žádné svorky.
  Upozornění:
Chcete-li dosáhnout nejvyšší kvality při skenování, zavřete před spuštěním tiskárny víko skeneru. Skener se tak bude moci nakalibrovat.

Metody skenování

Úlohy skenování provádějte následujícími způsoby.
 • Z ovládacího panelu produktu proveďte skenování na jednotku USB
 • Skenování z počítače pomocí programu Skenování HP
 • Skenování ze softwaru vyhovujícího specifikaci TWAIN nebo WIA (Windows Imaging Application)
Poznámka:
Chcete-li se naučit ovládat a používat program pro rozpoznávaní textu, nainstalujte si z disku CD se softwarem program Readiris. Software pro rozpoznávání textu je také označován jako software OCR (Optical Character Recognition).

Skenování na jednotku USB

 1. Umístěte dokument na pracovní plochu skeneru nebo do podavače dokumentů.
 2. Připojte jednotku USB k portu na přední nebo zadní straně zařízení.
 3. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Tlačítko Skenovat.
 4. Dotkněte se obrazovky Skenování na jednotku USB.
 5. Stisknutím tlačítka Skenování naskenujte a uložte soubor. Produkt na jednotce USB vytvoří složku s názvem HP a uloží soubor ve formátu PDF nebo JPG pomocí automaticky generovaného názvu souboru.
  Poznámka:
  Po otevření souhrnné obrazovky můžete dotykem upravit nastavení.

Skenování předlohy prostřednictvím softwaru pro skenování HP

Postupujte podle pokynů k vašemu operačnímu systému.
Poznámka:
Pomocí softwaru HP naskenujte dokumenty do podoby upravitelného textu. Jedná se o formát, který umožňuje hledat, kopírovat, vkládat a upravovat naskenovaný dokument. V tomto formátu můžete upravovat dopisy, články z novin a řadu dalších dokumentů.
Systém Windows
 1. Vložte předlohu do levého zadního rohu skla tiskovou stranou dolů nebo do podavače ADF tiskovou stranou nahoru.
 2. V počítači otevřete software pro skenování HP:
  • Na ploše systému v počítači klepněte na tlačítko Start.
  • Klepněte na možnost Programy nebo Všechny programy.
  • Vyberte složku pro vaši tiskárnu HP.
  • Vyberte položku Skenování HP.
 3. Klepněte na zástupce pro skenování. Podle potřeby upravte nastavení skenování.
 4. Skenování spustíte klepnutím na tlačítko Skenovat.
Mac OS X
 1. Vložte předlohu do levého zadního rohu skla tiskovou stranou dolů nebo do podavače ADF tiskovou stranou nahoru.
 2. Poklepejte na ikonu Skenování HP. Ikonu naleznete ve složce Hewlett-Packard, která je ve složce Applications v nejvyšší úrovni pevného disku.
 3. Skenování dokončete podle pokynů.

Skenování pomocí jiného softwaru

Zařízení vyhovuje specifikaci TWAIN a WIA (Windows Imaging Application). Zařízení spolupracuje s programy systému Windows, které podporují skenovací zařízení vyhovující specifikaci TWAIN nebo WIA, a s programy systému Macintosh, které podporují skenovací zařízení vyhovující specifikaci TWAIN.
Při práci v programu, který vyhovuje specifikaci TWAIN nebo WIA, můžete získat přístup k funkcím skenování a skenovat obrázek přímo ze spuštěného programu. Další informace naleznete v souboru nápovědy nebo v dokumentaci, která vám byla dodána spolu se softwarem kompatibilním se systémem TWAIN nebo WIA. Případně můžete nahlédnout do části Postup skenování v systému Windows bez použití softwaru HP.

Skenování z programu vyhovujícího specifikaci TWAIN

Obecně platí, že softwarový program vyhovuje specifikaci TWAIN, pokud poskytuje příkaz jako Načíst, Načíst soubor, Skenovat, Importovat nový objekt, Vložit z nebo Skener. Pokud si nejste jisti, zda program specifikaci vyhovuje, nebo nevíte, jak se příkaz nazývá, přečtěte si nápovědu nebo dokumentaci k programu.
Při skenování z programu vyhovujícího specifikaci TWAIN se může automaticky spustit softwarový program Skenování HP. Jestliže se program Skenování HP spustí, můžete provádět změny při prohlížení náhledu obrázku. Pokud se program automaticky nespustí, je obrázek okamžitě předán programu vyhovujícímu specifikaci TWAIN.
Spusťte skenování z programu vyhovujícího specifikaci TWAIN. Informace o příslušných příkazech a postupech najdete v nápovědě nebo dokumentaci programu.

Skenování z programu vyhovujícího specifikaci WIA

Specifikace WIA představuje další možnost, jak skenovat přímo do programu. Specifikace WIA využívá ke skenování místo programu Skenování HP software společnosti Microsoft.
Obecně platí, že softwarový program vyhovuje specifikaci WIA, pokud v nabídce Vložit nebo Soubor obsahuje příkaz jako Obrázek/Ze skeneru nebo fotoaparátu. Pokud nevíte, zda daný program vyhovuje specifikaci WIA, přečtěte si jeho nápovědu nebo dokumentaci.
Spusťte skenování z programu vyhovujícího specifikaci WIA. Informace o příslušných příkazech a postupech najdete v nápovědě nebo dokumentaci programu.
-nebo-
V ovládacích panelech systému Windows ve složce Fotoaparáty a skener (v rámci složky Hardware a zvuky v systému Windows Vista a Windows 7) dvakrát klikněte na ikonu produktu. Tato operace spustí standardního průvodce WIA společnosti Microsoft, který umožňuje skenování do souboru.

Skenování pomocí softwaru pro optické rozpoznávání písma (OCR)

Chcete-li importovat naskenovaný text do upřednostňovaného textového editoru pro úpravy, otevřete program Skenování HP a vyberte zástupce s názvem Uložit jako upravitelný text (OCR).
Můžete také použít software OCR jiného výrobce. Program Readiris Pro OCR je k dispozici na samostatném disku CD, který je dodáván se zařízením. Chcete-li používat program Readiris Pro, nainstalujte jej z příslušného disku CD se softwarem a postupujte podle pokynů v nápovědě online.

Zrušení skenování

Chcete-li zrušit úlohu skenování, použijte jeden z následujících postupů:
 • Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko Storno .
 • Po ukončení časového limitu úlohu vyberte a odstraňte ze stavového řádku.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...