hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Vliv coronaviru (COVID19):

  V současnosti je čekací doba na spojení s agentem delší než obvykle. Místo čekání na spojení je možno použít k řešení problémů některý z digitálních nástrojů, jako je například Virtual Agent (v angličtině), HP diagnostické nástroje (v angličtině) nebo Váš účet HP Support Portal.

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP OFFICEJET PRO X476 AND X576 MFP SERIES - Správa inkoustových kazet

Správné používání, skladování a monitorování inkoustové kazety pomáhá zajistit vysokou kvalitu výsledného tisku.

Změna nastavení inkoustových kazet

Tisk v případě, že inkoustová kazeta dosáhne konce životnosti

Upozornění týkající se spotřebního materiálu se zobrazují na ovládacím panelu zařízení.
 • Když se blíží odhadovaný konec životnosti inkoustové kazety, zobrazí se zpráva Nízká hladina – <spotřební materiál>, kde <spotřební materiál> představuje danou kazetu. Tisk může pokračovat, ale připravte si náhradní spotřební materiál.
 • Zpráva Velmi nízká hladina – <spotřební materiál> se zobrazí, jestliže inkoustová kazeta téměř dosáhla konce odhadované životnosti. Mějte připravenou náhradní inkoustovou kazetu.
 • Zpráva Došel inkoust – <spotřební materiál> se zobrazí v případě, že je inkoustová kazeta prázdná.
Poznámka:
I když je možné s nastavením Pokračovat tisknout i při velmi nízké hladině inkoustu bez výměny kazety, zařízení se vypne dříve, než dojde k potížím s tiskem.

Úprava nastavení upozornění na nízkou hladinu inkoustu prostřednictvím ovládacího panelu

Výchozí nastavení můžete kdykoli povolit nebo zakázat a není nutné je znovu povolovat po instalaci nové inkoustové kazety.
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu stiskněte tlačítko Nastavení.
 2. Stiskněte položku nabídky Nastavení zařízení.
 3. Vyberte položku Nízká hladina inkoustu.
 4. Zvolte z následujících možností:
  • Výběrem možnosti Automaticky zachováte výchozí nastavení upozornění na nízkou hladinu inkoustu.
  • Výběrem možnosti Vlastní můžete určit, při jaké úrovni inkoustu se zobrazí upozornění na nízkou hladinu.

Tisk v režimu Běžná kancelář

Tisk v režimu Běžná kancelář spotřebovává menší množství inkoustu, což může prodloužit životnost kazety.
 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.
 2. Vyberte produkt a klikněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Klikněte na kartu Papír/Kvalita.
 4. V rozevíracím poli Kvalita tisku vyberte možnost Běžná kancelář.

Uchovávání a recyklace spotřebního materiálu

Recyklace spotřebního materiálu

Úplné informace o recyklaci a možnost objednávky předplacených nálepek, obálek nebo recyklačních boxů naleznete na adrese hp.com/recycle.

Skladování inkoustové kazety

Nevyjímejte inkoustovou kazetu z obalu dříve, než budete připraveni ji použít.

Zásady společnosti HP týkající se neoriginálních inkoustových kazet

Společnost Hewlett-Packard nemůže doporučit používání jiných inkoustových kazet než HP, ať už nových, nebo repasovaných.
Poznámka:
Společnost HP neposkytuje na škody způsobené jinou tiskovou kazetou záruku a servisní smlouvu HP.

Webové stránky společnosti HP proti padělání

Pokud se při instalaci tiskové kazety od společnosti HP na ovládacím panelu zobrazí zpráva, že se jedná o použitou kazetu nebo padělek, přejděte na adresu www.hp.com/go/anticounterfeit. Společnost HP podnikne potřebné kroky k vyřešení tohoto problému.
Nastanou-li níže uvedené skutečnosti, inkoustová kazeta pravděpodobně není originální inkoustovou kazetou HP:
 • Na stránce stavu spotřebního materiálu se zobrazuje informace, že se používá použitý spotřební materiál nebo padělek.
 • Nastává příliš mnoho problémů s inkoustovou kazetou.
 • Kazeta nevypadá jako obvykle (například balení kazety se liší od balení výrobků HP).

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...