hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet  - Podpora ovladače, který je součástí systému Windows 8 / Windows 8.1 nebo služby Windows Update

Úvod

Tento dokument slouží k nalezení doporučených ovladačů LaserJet pro systémy Windows 8 nebo Windows 8.1 a odkazu na ovladače a pokyny k instalaci.
Mnoho tiskáren HP LaserJet je při dodání vybaveno ovladačem ze služby Windows Update nebo je tento ovladač součástí operačního systému Windows 8 nebo Windows 8.1 (tzv. „součást OS“). U některých tiskáren LaserJet se jedná o jediné ovladače, které jsou pro danou tiskárnu k dispozici, a není proto nutné stahovat žádné soubory ze stránek www.hp.com.
Je-li tiskárna podporována, můžete získat ovladač jedním ze dvou způsobů:
Pokud se chcete přesvědčit, zda je tiskárna podporovaná, nebo pokud si chcete prohlédnout seznam ovladačů a softwaru pro tiskárny HP LaserJet, určených k používání v systémech Windows 8 nebo Windows 8.1, najdete jej na stránce Drivers and software support for Windows 8 and Windows 8.1 (Ovladače a softwarová podpora pro systémy Windows 8 a Windows 8.1) (c03365145) (v angličtině).
Poznámka:
Systém Windows 8/8.1 také disponuje funkcí automatické instalace, která při připojení tiskárny k počítači prostřednictvím sítě automaticky zjistí typ tiskárny a nainstaluje správný ovladač HP. Automatická instalace ovladače proběhne za těchto podmínek:
 • Uživatel má přístupová oprávnění správce
 • Síť není součástí domény
 • V síti je maximálně 30 zařízení

Stažení ovladače pro pozdější využití nebo pro použití v jiném počítači

Pokud chcete nainstalovat ovladač do stejného počítače, který právě používáte, přejděte k části Okamžité stažení a instalace ovladače do počítače. Chcete-li stáhnout ovladač služby Windows Update a nainstalovat jej později nebo do jiného počítače, postupujte takto:
Poznámka:
Tento postup je obvykle určen pro správce systému a odborníky z oddělení podpory IT. Tento postup mohou použít také zákazníci, kteří se nemohou připojit ke službě Windows Update nebo chtějí alternativní možnost, jak získat soubor ovladače.
 1. Než budete pokračovat, přejděte na článek 323166 znalostní báze Microsoft Knowledge Base a přečtěte si pokyny.
 2. Přejděte na katalog služby Microsoft Update (http://catalog.update.microsoft.com) a budete-li vyzváni, vytvořte uživatelské jméno a přihlaste se.
  Poznámka:
  Chcete-li zobrazit seznam nejčastějších dotazů týkajících se katalogu služby Microsoft Update, přejděte na následující webové stránky společnosti Microsoft http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Faq.aspx.
 3. Do vyhledávacího pole zadejte název tiskárny HP a poté klikněte na možnost Hledat.
 4. Ve výsledcích hledání katalogu služby Microsoft Update vyhledejte ovladač ve sloupci Klasifikace podle označení Drivers (Printers) (Ovladače (tiskárny)), vyberte možnost ovladače s nejnovějším datem uvedeným ve sloupci Poslední aktualizace a poté klikněte na možnost Přidat.
 5. Opakujte tento proces pro všechny další ovladače tiskárny v systému Windows 8 nebo Windows 8.1 a poté stáhněte aktualizace.
 6. Postupujte podle pokynů společnosti Microsoft a rozbalte a nainstalujte ovladače, jak je uvedeno v článku 323166 znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

Okamžité stažení a instalace ovladače do počítače

Tyto kroky provádějte v uvedeném pořadí.

Krok 1: Připojte kabel USB nebo síťový kabel

Poznámka:
Následující postup lze využít pouze v případě, pokud jste dosud nepřipojili kabel USB z tiskárny k počítači. Jestliže jste již kabel USB z tiskárny k počítači připojili a tisk se nezdařil, vyzkoušejte tento postup také.
 1. Zkontrolujte, zda je počítač připojen k internetu a zda je povolena funkce služby Windows Update.
  Poznámka:
  Není-li přístup k internetu k dispozici nebo jestliže vaše společnost omezuje přístup ke službě Windows Update, obraťte se na správce systému nebo oddělení podpory IT, případně vyzkoušejte kroky uvedené výše v části Stažení ovladače pro pozdější využití nebo pro použití v jiném počítači.
 2. Připojte kabel USB nebo síťový kabel k tiskárně a k počítači a vyčkejte, dokud systém Windows 8/8.1 hardware nerozpozná.
  Poznámka:
  Připojením kabelu USB dojde v tomto kroku k vytvoření portu a v některých případech se ovladač nainstaluje automaticky. Pokud se zobrazí okno Zařízení jsou připravena k použití a nezavře se automaticky, zavřete je.
 3. Pokud instalujete v síti, pokračujte krokem 2: Nainstalujte ovladač.
  Provádíte-li instalaci prostřednictvím připojení USB, zkuste naskenovat nebo vytisknout zkušební stránku.
  Poznámka:
  Tiskárny, jejichž ovladač je součástí systému Windows 8 nebo Windows 8.1: Pokud připojíte počítač k internetu a poté zařízení k počítači pomocí kabelu USB, systém Windows 8 nebo Windows 8.1 rozpozná hardware a automaticky nainstaluje správný ovladač.
  • Jestliže je možné skenování a tisk prostřednictvím připojení USB, není nutné dokončit zbývající postup.
  • Pokud se z nějakého důvodu ovladač nenainstaloval automaticky nebo dochází k jedné nebo více z následujících situací, přejděte ke kroku 2: Nainstalujte ovladač a ručně nainstalujte ovladače HP ze složky Zařízení a tiskárny:
   • Nelze tisknout
   • Nelze skenovat
   • Ztráta funkčnosti
   • Ovladač není v seznamu
   • Ovladač je v seznamu, ale nefunguje

Krok 2: Nainstalujte ovladač

 1. V nabídce Start systému Windows klikněte pravým tlačítkem na dolní část stránky, vyberte možnost Všechny aplikace a klikněte na nabídku Ovládací panely.
 2. V nabídce Hardware a zvuk vyberte možnost Zobrazit zařízení a tiskárny a klikněte na položku Přidat tiskárnu.
 3. Systém Windows začne vyhledávat tiskárny. Klikněte na položku Požadovaná tiskárna není v seznamu.
 4. Vyberte možnost Přidat místní nebo síťovou tiskárnu pomocí ručního nastavení a potom klikněte na tlačítko Další.
 5. U síťových instalací se ujistěte, že je k dispozici IP adresa nebo název hostitele tiskárny.
  Poznámka:
  Pokud neznáte nebo nemáte k dispozici IP adresu tiskárny, vytiskněte konfigurační stránku, která IP adresu tiskárny obsahuje. Pokyny naleznete v uživatelské příručce, která je dodávána s tiskárnou.
  U instalací prostřednictvím rozhraní USB vyberte možnost Použít stávající port, klikněte na možnost Další a vyčkejte na nalezení portu.
  1. Vyberte možnost Vytvořit nový port, z rozbalovacího seznamu vyberte položku Standardní port TCP/IP a potom klikněte na tlačítko Další.
  2. Zadejte IP adresu tiskárny (nebo název hostitele tiskárny), klikněte na tlačítko Další a vyčkejte na vytvoření portu.
   Poznámka:
   Pokud neznáte nebo nemáte k dispozici IP adresu tiskárny, vytiskněte konfigurační stránku, která IP adresu tiskárny obsahuje. Pokyny naleznete v uživatelské příručce, která je dodávána s tiskárnou.
  3. Budete-li vyzváni k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte.
 6. V seznamu výrobců klikněte na HP a poté pozorně procházejte seznamem a vyhledejte požadovanou tiskárnu, vyberte ji a klikněte na tlačítko Další.
  Poznámka:
  Toto jsou ovladače, které jsou součástí operačního systému Windows 8/8.1 (součást OS). Služba Windows Update nahradí tento seznam. Než spustíte službu Windows Update, seznam řádně projděte. Pokud tiskárna na seznamu není uvedena, pokračujte dalším krokem.
 7. Zkontrolujte, zda jste připojeni k internetu. Klikněte na položku Windows Update a vyčkejte na dokončení procesu aktualizace.
  Poznámka:
  Proces aktualizace službou Windows Update může nějakou dobu trvat (v závislosti na prostředí to může být hodina i více). Proces nepřerušujte a vyčkejte na jeho dokončení.
 8. Ze seznamu výrobců vyberte možnost HP, ze seznamu tiskáren vyberte příslušnou tiskárnu a klikněte na tlačítko Další.
  Poznámka:
  Pokud jste daný model tiskárny instalovali již dříve, může se zobrazit dotaz na použití ovladače, který je již nainstalován. V takovém případě vyberte možnost Nahradit aktuální ovladač a klikněte na tlačítko Další.
 9. Použijte výchozí možnost nebo zadejte název tiskárny a klikněte na tlačítko Další.
  Poznámka:
  Pokud se zobrazí dotaz, vyberte možnost Nesdílet tuto tiskárnu a klikněte na tlačítko Další.
 10. Vyberte možnost Nastavit jako výchozí tiskárnu a klikněte na možnost Tisk zkušební stránky nebo kliknutím na tlačítko Dokončit dokončete instalaci a okno zavřete.
 11. Zkontrolujte, zda je tiskárna nainstalována.
  Poznámka:
  Pokud jsou v nabídce Zařízení a tiskárny uvedeny dvě tiskárny a vy chcete používat pouze jednu, odstraňte tiskárnu, která není označena jako výchozí. Chcete-li ji odstranit, klikněte pravým tlačítkem na tiskárnu, která není označena jako výchozí, a vyberte možnost Odebrat zařízení.
Pokud se nezdařila úspěšná instalace ovladače tiskárny, který je součástí operačního systému Windows 7, podívejte se do části Poradce při potížích.

Typy ovladačů v systému Windows 8/8.1 nebo službě Windows Update

Ovladače PCL6, PCL5 a PS uvedené v nabídce Zařízení a tiskárny systému Windows se mírně liší. Při výběru ovladače, který nejlépe odpovídá vašim potřebám tisku, použijte následující tabulku.
Poznámka:
Ovladač PCL5 NENÍ v systému Windows 8/8.1 podporován.
Typ ovladače
Vhodnost použití
PCL6
 • Doporučuje se pro tiskové nároky obecných kancelářských aplikací, například textových či tabulkových procesorů apod.
PS (PostScript)
 • Pokud víte, že máte tiskárnu s funkcí PostScript;
 • Tisknete-li z aplikace Adobe nebo jiného graficky náročného softwaru;
 • Tisknete-li dokumenty obsahující velké množství grafiky nebo maker;
 • Tisknete-li ve smíšeném prostředí, tzn. pokud například používáte současně aplikace Windows i Macintosh.
Poznámka:
Aby tiskárna mohla tento ovladač používat, musí být vybavena funkcí postscriptového tisku.
Poznámka:
Ovladač, který je součástí operačního systému, je obvykle v nabídce Zařízení a tiskárny označen jako „Class“. Tento ovladač doporučujeme pouze v případě, kdy není k dispozici žádná jiná možnost. Více informací o doporučených ovladačích naleznete v dokumentu Drivers and software support for Windows 8 and Windows 8.1 (Podpora ovladačů a softwaru pro systémy Windows 8 a Windows 8.1) (c03365145) (v angličtině).

Poradce při potížích

Pokud máte potíže při instalaci, použijte následující tipy, které vám pomohou zajistit úspěšnou instalaci:
 • Ujistěte se, zda je počítač, do kterého chcete nainstalovat ovladače, připojen k internetu.
  Poznámka:
  Abyste získali ovladače pomocí služby Windows Update, budete potřebovat přístup k internetu. Některé společnosti mohou omezit přístup k internetu nebo ke službě Windows Update. Pokud se vám nedaří přístup k internetu nebo službě Windows Update, obraťte se na správce systému nebo oddělení podpory IT.
 • V případě potřeby dočasně deaktivujte bránu firewall, abyste mohli službu Windows Update využít.
 • Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a správně nakonfigurovaná.
 • Ujistěte se, že je tiskárna podporovaná. Přejděte k dokumentu Products Not Supported in Windows 8/8.1 (Produkty nepodporované v systému Windows 8/8.1) (c03450061) (v angličtině).
Pokud se vám nepodařilo úspěšně nainstalovat ovladač tiskárny, který je součástí operačního systému Windows 8/8.1 nebo služby Windows Update, může být pro tiskárnu k dispozici jiný ovladač nebo daná tiskárna nemusí být podporována. Více informací najdete v dokumentu Drivers and software support for Windows 8 and Windows 8.1 (Podpora ovladačů a softwaru pro systémy Windows 8 a Windows 8.1) (c03365145) (v angličtině).

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...