hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Scanjet - Ovladač pro skenování a software pro systém OS X 10.8 (Mountain Lion)

Úvod

Skenery HP Scanjet jsou vybaveny ovladačem ICA, který umožňuje skenování pomocí aplikace Image Capture od společnosti Apple, nebo softwarem umožňujícím skenování pomocí aplikace HP Scan v systému OS X 10.8 (Mountain Lion). V tomto dokumentu naleznete informace o tom, pro které skenery Scanjet jsou k dispozici ovladače a software, a doporučený postup pro jejich instalaci.

Ovladač ICA pro aplikaci Image Capture od společnosti Apple

Následující modely skenerů HP Scanjet jsou vybaveny ovladačem ICA kompatibilním se systémem OS X 10.8 (Mountain Lion) pro aplikaci Image Capture od společnosti Apple:
Poznámka:
Software HP Scanjet ICA lze použít v systému OS X 10.6 (Snow Leopard), OS X 10.7 (Lion) a OS X 10.8 (Mountain Lion).
 • Fotoskener HP Scanjet G3110
 • Fotoskener HP Scanjet G4010
 • Fotoskener HP Scanjet G4050
 • Plochý skener ke skenování dokumentů HP Scanjet N6310
 • Plochý digitální skener HP Scanjet 5590
 • Plochý skener ke skenování dokumentů HP Scanjet 8270
Chcete-li stáhnout software HP Scanjet ICA , přejděte na stránky podpory www.hp.com/go/support.

Dostupný software HP Scan

Následující modely skenerů HP Scanjet jsou vybaveny softwarem HP Scan kompatibilním se systémem OS X 10.8 (Mountain Lion).
 • Plochý skener HP Scanjet G2410
 • Fotoskener HP Scanjet G2710
 • Fotoskener HP Scanjet G3010
 • Fotoskener HP Scanjet G3110
 • Fotoskener HP Scanjet G4010
 • Fotoskener HP Scanjet G4050
 • Plochý skener HP Scanjet N6310
 • Plochý digitální skener HP Scanjet 2400
 • Fotoskener HP Scanjet 3800
 • Řada skenerů HP Scanjet 4070 Photosmart
 • Fotoskener HP Scanjet 4370
 • Fotoskener HP Scanjet 4850
 • Fotoskener HP Scanjet 4890
 • Řada skenerů HP Scanjet 5530 Photosmart
 • Řada plochých digitálních skenerů HP Scanjet 5590
 • Plochý skener ke skenování dokumentů HP Scanjet 7650
 • Síťový plochý skener ke skenování dokumentů HP Scanjet 7650n
 • Řada skenerů HP Scanjet 8200c (8200c, 8250 a 8290)
 • Řada skenerů HP Scanjet 8270
 • Plochý digitální skener HP Scanjet 8300
 • Plochý skener ke skenování dokumentů HP Scanjet 8350
 • Plochý skener ke skenování dokumentů HP Scanjet 8390
Je-li váš skener uveden výše, pokračujte k pokynům ohledně instalace softwaru HP Scanjet pro skenování v systému OS X 10.8 (Mountain Lion).
Jestliže váš skener není výše uveden, zkuste zvážit upgrade na novější skener HP, který bude spolupracovat s novým operačním systémem Macintosh. Podrobnější informace naleznete na webu HP Shopping (http://www.shopping.hp.com).

Instalace softwaru HP Scanjet pro skenování v systému OS X 10.8 (Mountain Lion)

Chcete-li skenovat v systému OS X 10.8 (Mountain Lion), použijte ovladače a software pro systém OS X 10.6 (Snow Leopard) A ZÁROVEŇ i pro systém OS X 10.7 (Lion).
Poznámka:
NEINSTALUJTE žádný starší software z disku CD společnosti HP, který je dodáván k zařízení HP Scanjet. Pokud není v dokumentaci ke skeneru uvedeno jinak, tento software není určen pro systém OS X 10.8 (Mountain Lion).

Krok 1: Odstranění stávajícího softwaru HP Scanjet

 1. Přejděte do panelu Dock, klikněte na složku Applications (Aplikace) a vyberte složku Hewlett-Packard.
 2. Klikněte na ikonu odinstalačního programu HP Uninstaller.
 3. Klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat).
 4. Vyberte model skeneru a klikněte na možnost Uninstall (Odinstalovat).
 5. Kliknutím na tlačítko OK proces odinstalace dokončete.

Krok 2: Stažení softwaru a aktualizací HP Scanjet pro systém OS X 10.6 I pro systém OS X 10.7

 1. Přejděte na stránku www.hp.com/go/support, vyberte možnost Drivers & Software (Ovladače a software), do pole vyhledávání zadejte název skeneru (například Scanjet G2410) a poté klikněte na tlačítko Search (Hledat).
  Poznámka:
  Někdy je třeba skener vybrat z rozbalovacího seznamu výsledků vyhledávání.
 2. Vyberte jazyk ovladače/softwaru a poté vyberte systém Mac OS X.
 3. V části Software vyberte nabídku HP Scanjet Full Feature Software and Drivers for Mac OS X 10.6 (Plně funkční software a ovladače HP Scanjet pro Mac OS X 10.6) a klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).
  Soubor bude automaticky stažen do složky stažených souborů.
  Poznámka:
  Pokud se otevře instalační okno, zavřete je, dokud nedokončíte veškerá stahování.
 4. Opakujte předchozí postup a stáhněte si soubor HP Scanjet Update for OS X 10.7 (Aktualizace pro HP Scanjet pro systém OS X 10.7) a pokračujte dalším krokem.

Krok 3: Instalace plně funkčního softwaru HP pro OS X 10.6 (Snow Leopard)

Poznámka:
Instalace softwaru HP pro systém OS X 10.6 (Snow Leopard) je nutná, aby byla zajištěna instalace nejnovějších oprav a aktualizací ještě před instalací aktualizace HP Scanjet update for Mac OS X 10.7.
 1. Otevřete složku stažených souborů, kde se nachází soubor aktualizace HP Scanjet Update for Mac OS X 10.7, a dvojím kliknutím na soubor, který jste stáhli v Kroku 2, spusťte instalační program.
  Poznámka:
  V závislosti na nastavení můžete také dvakrát kliknout na symbol pro vložení disku nebo na ikonu na ploše, která se vytvoří při stažení souboru.
 2. Zobrazí-li se zpráva „...Driver comes from an unidentified developer“ (Ovladač pochází z neověřeného zdroje), postupujte následovně:
  1. Kliknutím na OK zprávu ignorujte a zavřete.
  2. Stiskněte a přidržte klávesu Ctrl a klikněte na soubor, který jste si stáhli v Kroku 2.
  3. V místním okně klikněte na tlačítko Open (Otevřít) a poté znovu na tlačítko Open (Otevřít).
 3. Podle pokynů průvodce dokončete instalaci a přejděte k následujícímu kroku.
  Poznámka:
  Pokud budete vyzváni k restartování počítače, nejprve jej restartujte a teprve poté nainstalujte soubor aktualizace HP Scanjet Update for Mac OS X 10.7.

Krok 4: Instalace aktualizace pro HP Scanjet pro systém OS X 10.7 (Lion)

 1. Otevřete složku stažených souborů, kde se nachází soubor aktualizace HP Scanjet Update for Mac OS X 10.7, a dvojím kliknutím na soubor, který jste stáhli v Kroku 2, spusťte instalační program.
  Poznámka:
  V závislosti na nastavení můžete také dvakrát kliknout na symbol pro vložení disku nebo na ikonu na ploše, která se vytvoří při stažení souboru.
 2. Zobrazí-li se zpráva „...Driver comes from an unidentified developer“ (Ovladač pochází z neověřeného zdroje), postupujte následovně:
  1. Kliknutím na OK zprávu ignorujte a zavřete.
  2. Stiskněte a přidržte klávesu Ctrl a klikněte na soubor .dmg.
  3. V místním okně klikněte na tlačítko Open (Otevřít) a poté znovu na tlačítko Open (Otevřít).
 3. Podle pokynů průvodce dokončete instalaci.
  Poznámka:
  Pokud budete vyzváni k restartování počítače, restartujte jej. I když se výzva k restartování nezobrazí, může být restart nutný, aby byla aktualizace správně nainstalována.

Odstraňování problémů označených chybovými zprávami během instalace

Pokud instalujete starší software, který byl vydán ještě před systémem Mountain Lion, může se zobrazit tato chybová zpráva:
 • „...Driver comes from an unidentified developer“ (Ovladač pochází z neověřeného zdroje)
Zobrazí-li se tato zpráva, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Kliknutím na OK zprávu ignorujte a zavřete.
 2. Stiskněte a přidržte klávesu Ctrl a klikněte na soubor .dmg.
 3. V místním okně klikněte na tlačítko Open (Otevřít) a poté znovu na tlačítko Open (Otevřít).
Pokud se tato zpráva stále zobrazuje, můžete také přepsat bezpečnostní nastavení deaktivací funkce Gatekeeper. V takovém případě postupujte následovně:
 1. Otevřete předvolby systému a v části Personal (Osobní) vyberte možnost Security & Privacy (Zabezpečení a ochrana osobních údajů).
 2. Kliknutím na ikonu zámku () vlevo dole můžete změnit nastavení nabídky Zabezpečení a ochrana osobních údajů.
 3. Zadejte heslo a klikněte na možnost Unlock (Odemknout).
 4. Změňte nastavení z hodnoty Mac App Store and identified developers (Mac App Store a ověření vydavatelé) na hodnotu Anywhere (Odkudkoli) a klikněte na možnost Allow From Anywhere (Umožnit libovolné umístění).
  Poznámka:
  Společnost HP doporučuje nastavit tuto položku na hodnotu „Mac App Store and identified developers“ (Mac App Store a ověření vydavatelé).
 5. Kliknutím na ikonu zámku () vlevo dole uložte změny.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...