hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP OFFICEJET PRO X451 AND X551 MFP SERIES - Odstraňování problémů se softwarem zařízení v systému Mac

V seznamu Print & Fax (Tisk a fax) není uvedený ovladač tiskárny.

 1. Zkontrolujte, zda je soubor .GZ produktu v následující složce na pevném disku: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources. Pokud to bude nutné, nainstalujte software znovu.
 2. Pokud ve složce není uveden soubor GZ, může být soubor PPD poškozený. Odstraňte soubor a znovu nainstalujte software.

Název produktu se nezobrazuje v seznamu produktů v seznamu Print & Fax (Tisk a fax)

 1. Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny a produkt je zapnutý.
 2. Zkontrolujte název produktu vytištěním konfigurační stránky. Zkontrolujte, zda název na konfigurační stránce odpovídá názvu v seznamu Print & Fax (Tisk a fax).
 3. Nahraďte kabel USB nebo ethernetový kabel kvalitním kabelem.

Ovladač tiskárny nenastavil automaticky zařízení zvolené v seznamu Print & Fax (Tisk a fax)

 1. Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny a produkt je zapnutý.
 2. Zkontrolujte, zda je soubor .GZ produktu v následující složce na pevném disku: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources. Pokud to bude nutné, nainstalujte software znovu.
 3. Pokud ve složce není uveden soubor GZ, může být soubor PPD poškozený. Odstraňte soubor a znovu nainstalujte software.
 4. Nahraďte kabel USB nebo ethernetový kabel kvalitním kabelem.

Tisková úloha nebyla zaslána do požadovaného produktu

 1. Otevřete tiskovou frontu a restartujte tiskovou úlohu.
 2. Je možné, že tisková úloha byla přijata jiným produktem se stejným nebo podobným názvem. Zkontrolujte název produktu vytištěním konfigurační stránky. Zkontrolujte, zda název na konfigurační stránce odpovídá názvu v seznamu Print & Fax (Tisk a fax).

Při připojení kabelem USB se po výběru ovladače nezobrazí toto zařízení v seznamu Print & Fax (Tisk a fax)

Řešení potíží se softwarem
 1. Zkontrolujte, zda používáte operační systém Mac OS X 10.6 nebo novější.
Řešení potíží s hardwarem
 1. Ujistěte se, že je produkt zapnutý.
 2. Ověřte, zda je kabel USB správně připojen.
 3. Ověřte, zda používáte odpovídající vysokorychlostní kabel USB.
 4. Zajistěte, aby nebylo nainstalováno příliš mnoho zařízení USB odebírajících energii současně. Odpojte z řetězce všechna zařízení a připojte kabel zařízení MFP přímo k portu USB počítače.
 5. Zkontrolujte, zda v řadě nejsou připojeny více než dva nenapájené rozbočovače USB. Odpojte z řetězce všechna zařízení a připojte kabel přímo k portu USB počítače.
  Poznámka:
  Klávesnice počítače iMac představuje nenapájený rozbočovač USB.

Pro připojení USB používáte obecný ovladač tiskárny

Pokud jste kabel USB připojili před instalací softwaru, je možné, že používáte obecný ovladač tiskárny místo ovladače pro tento produkt.
 1. Odstraňte obecný ovladač tiskárny.
 2. Znovu nainstalujte software z disku CD produktu. Nepřipojujte kabel USB, dokud k tomu nebudete instalačním programem softwaru vyzváni.
 3. Pokud je nainstalováno více tiskáren, vyberte v rozevírací nabídce Formát dialogového okna Tisk správnou tiskárnu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...