hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP OFFICEJET PRO X451 AND X551 MFP SERIES - Zlepšení kvality tisku

Většině potíží s kvalitou tisku můžete zabránit dodržením následujících pravidel.

Použití správného nastavení typu papíru v ovladači tiskárny

Pokud máte některé z následujících problémů, zkontrolujte nastavení typu papíru:
 • Na vytištěných stránkách je rozmazaný inkoust.
 • Na vytištěných stránkách se zobrazují opakované značky.
 • Vytištěné stránky jsou zvlněné.
 • Potištěné stránky mají malé nepotištěné plochy.

Změna nastavení typu nebo formátu papíru v systému Windows

 1. V softwaru nabízejícím funkci Tisk klepněte na nabídku Soubor a poté na možnost Tisk.
 2. Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby.
 3. Klikněte na kartu Papír/Kvalita.
 4. V rozbalovacím seznamu Typ papíru klikněte na možnost Další....
 5. Rozbalte seznam možností Typ:.
 6. Rozbalujte jednotlivé kategorie typů papíru, dokud nenajdete typ papíru, který používáte.
 7. Vyberte možnost odpovídající typu papíru, který používáte, a klikněte na tlačítko OK.

Změna nastavení typu nebo formátu papíru v systému Mac

 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk.
 2. Z rozbalovacího seznamu Formát papíru vyberte formát.
 3. Otevřete nabídku Papír/kvalita.
 4. Z rozbalovacího seznamu Typ média vyberte typ.
 5. Klikněte na tlačítko Tisk.

Nastavení barvy

Správu barev lze provádět změnou nastavení na kartě Barva (Windows) a Možnosti barev (Mac) v ovladači tiskárny.

Změna motivu barev u tiskové úlohy

 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.
 2. Klepněte na příkaz Vlastnosti nebo Předvolby (Windows).
 3. Klepněte na kartu Barva (Windows) nebo Možnosti barev (Mac) a zrušte zaškrtnutí možnosti HP EasyColor.
 4. V rozevírací nabídce Barevná témata (Windows) nebo Barva RGB (Mac) vyberte barevné téma.
  Obrázek : Karta Barvy
  • Výchozí (sRGB): Tento motiv nastaví produkt pro tisk dat RGB v režimu zařízení typu raw. Při použití tohoto motivu můžete spravovat barvy v softwarovém programu nebo v operačním systému pro správné vykreslení.
  • Živé barvy: Produkt zvyšuje barevnou sytost ve středních tónech. Tento motiv používejte při tisku obchodní grafiky.
  • Fotografie: Produkt interpretuje barvu RGB tak, jak by byla vytištěna na fotografii z digitálního minilabu. Vytváří hlubší a sytější barvy jinak než při použití motivu Výchozí (sRBG). Tento motiv využijte k tisku fotografií.
  • Foto (Adobe RGB 1998): Tento motiv zvolte při tisku digitálních fotografií, které využívají barevný prostor AdobeRGB místo barevného prostoru sRGB. Při použití tohoto motivu vypněte správu barev v softwarovém programu.
  • Žádný: Není použit žádný barevný motiv.

Změna možností barev

Nastavení možností barev pro aktuální tiskovou úlohu můžete změnit z karty Barva ovladače tiskárny.
 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.
 2. Klepněte na příkaz Vlastnosti nebo Předvolby (Windows).
 3. Klepněte na kartu Barva (Windows) nebo Možnosti barev (Mac).
 4. Zrušte zaškrtnutí políčka HP EasyColor.
  Obrázek : Karta Barvy
 5. Klepněte na tlačítko Nastavení inkoustu (Windows) nebo rozevřete nabídku Upřesnit (Mac) a pomocí jezdce proveďte následující úpravy:
  • Doba schnutí
  • Sytost
  • Rozsah černého inkoustu
   Poznámka:
   Pokud nastavení barev změníte ručně, může to mít vliv na výstup. Společnost HP doporučuje, aby změny těchto nastavení prováděli pouze odborníci na barevnou grafiku.
  Poznámka:
  Pokud nastavení barev změníte ručně, může to mít vliv na výstup. Společnost HP doporučuje, aby změny těchto nastavení prováděli pouze odborníci na barevnou grafiku.
 6. Klepnutím na tlačítko OK uložte úpravy a okno zavřete nebo klepnutím na tlačítko Obnovit obnovte výchozí nastavení z výroby (Windows).
 7. Klepnutím na možnost Tisk ve stupních šedi (Windows) nebo Vytisknout barvu jako odstíny šedé (Mac) vytisknete barevný dokument v černé barvě a odstínech šedé. Tuto volbu použijte k tisku barevných dokumentů ke kopírování nebo faxování. Lze ji použít také k tisku konceptů nebo z důvodu prodloužení životnosti barevné kazety.
 8. Klepněte na tlačítko OK (Windows).

Použití papíru odpovídajícího specifikacím společnosti HP

Pokud máte některý z následujících problémů, použijte jiný papír:
 • Tisk je příliš světlý nebo se některé oblasti zdají vybledlé.
 • Na vytištěných stránkách jsou stopy inkoustu.
 • Na vytištěných stránkách je rozmazaný inkoust.
 • Vytištěné znaky vypadají deformovaně.
 • Vytištěné stránky jsou zvlněné.
Vždy používejte papír typu a hmotnosti, které tento produkt podporuje. Při výběru papíru navíc dodržujte následující doporučení:
 • Používejte papír dobré kvality, který není naříznutý, poškrábaný, potrhaný, neobsahuje hrbolky, uvolněné částice, prach, díry, není zkrabatělý a nemá zvlněné nebo ohnuté okraje.
 • Používejte papír, na který se zatím netisklo.
 • Používejte papír určený pro inkoustové tiskárny.
 • Nepoužívejte příliš hrubý papír. Použití jemnějšího papíru zpravidla zajistí lepší kvalitu tisku.
Poznámka:
Na základě výsledků interních testů společnosti HP prováděných s řadou běžných papírů doporučuje společnost HP s tímto produktem používat papíry s logem ColorLok®. Podrobnosti naleznete na adrese http://www.hp.com/go/printpermanence.
Obrázek : Logo Colorlok

Zkontrolujte tiskové kazety

Inkoustové kazety zkontrolujte vytištěním hlášení o stavu a podle potřeby je vyměňte, pokud dochází k následujícím potížím:
 • Potištěné stránky mají malé nepotištěné plochy.
 • Potištěné stránky mají skvrny nebo pruhy.
Poznámka:
Pokud používáte nastavení tisku konceptu, může se tisk jevit světlejší.
Pokud určíte, že je třeba inkoustovou kazetu vyměnit, kazetu si prohlédněte nebo vytiskněte stránku stavu spotřebního materiálu a vyhledejte číslo dílu správné originální inkoustové kazety HP.

Doplněné nebo recyklované inkoustové kazety

Společnost Hewlett-Packard nedoporučuje použití nového nebo recyklovaného spotřebního materiálu od jiných výrobců. Vzhledem k tomu, že nejde o originální výrobky, nemůže společnost HP ovlivnit jejich konstrukci ani kontrolovat jejich kvalitu. Pokud používáte naplněnou nebo recyklovanou inkoustovou kazetu a nejste spokojeni s kvalitou tisku, vyměňte tuto kazetu za originální tiskovou kazetu HP.
Poznámka:
Při výměně neoriginální inkoustové kazety HP za originální inkoustovou kazetu HP může tisková hlava i nadále obsahovat část neoriginálního inkoustu HP. Nově vložená originální inkoustová kazeta HP se začne používat až po vyčerpání tohoto inkoustu z tiskové hlavy.

Interpretace hlášení o kvalitě tisku

 1. Na ovládacím panelu produktu stiskněte (X451 Series) nebo dotykem vyberte (X551 Series) tlačítko Nastavení.
 2. Stiskněte nebo dotykem vyberte položku v nabídce Tisk hlášení.
 3. Stisknutím nebo dotykem položky Hlášení kvality tisku ji vytisknete.
 4. Postupujte podle pokynů na vytištěné stránce.
Tato stránka obsahuje čtyři barevná pásma, která jsou rozdělena do skupin, jak znázorňuje následující obrázek. Prozkoumáním jednotlivých skupin lze lokalizovat konkrétní barvu inkoustu, která problém způsobuje.
  Obrázek : Pruhy na stránce pro řešení problémů s kvalitou tisku
 1. Černá
 2. Azurová
 3. Purpurová
 4. Žlutá
 • Jestliže se v jedné nebo více skupinách nachází tečky či šmouhy, vyčistěte tiskovou hlavu. Pokud se tím problém nevyřeší, obraťte se na společnost HP.
 • Pokud se šmouhy nachází v několika barevných pásmech, zkontrolujte, zda problém přetrvá i po dalším čištění tiskové hlavy. Pokud ano, obraťte se na společnost HP. Příčinou problému může být jiná součást než inkoustová kazeta.

Kontrola poškození inkoustové kazety

 1. Inkoustové kazety vyjměte z produktu a ověřte, zda se na dráze kazety nenachází nečistoty.
 2. Zkontrolujte kovový konektor na inkoustové kazetě.
    Upozornění:
  Kovového konektoru na okraji kazety se nedotýkejte. Otisky prstů na kovovém konektoru mohou způsobit problémy s kvalitou tisku.
 3. Pokud na kovovém konektoru uvidíte škrábance nebo jiná poškození, inkoustovou kazetu vyměňte.
 4. Jestliže se vám kovový konektor nezdá poškozený, zatlačte jemně na kazetu směrem zpět na její pozici, dokud neuslyšíte cvaknutí. Zkuste vytisknout několik stránek, abyste zjistili, zda došlo k vyřešení problému.

Odstranění rozmazaného inkoustu

Vytištěním čisticí stránky odeberte z tiskové hlavy a dráhy papíru prach a nadbytečný inkoust v případě, že dochází k následujícím potížím:
 • Na vytištěných stránkách jsou stopy inkoustu.
 • Na vytištěných stránkách je rozmazaný inkoust.
 • Na vytištěných stránkách se zobrazují opakované značky.
Při čištění rozmazaného inkoustu postupujte podle následujících pokynů.
 1. Po zobrazení výzvy vložte obyčejný papír formátu Letter nebo A4.
 2. Na ovládacím panelu stiskněte (X451 Series) nebo dotykem vyberte (X551 Series) tlačítko Nastavení.
 3. Stiskněte nebo dotykem vyberte tlačítko v nabídce Nástroje.
 4. Stiskněte nebo dotykem vyberte tlačítko v nabídce Odstranění rozmazaného inkoustu.
 5. Proces čištění spustíte stisknutím tlačítka OK.
  Zařízením pomalu projde jedna stránka. Tuto stránku si ponechte pro pozdější potřeby vyhodnocení kvality.

Vyčištění tiskové hlavy

Vyčištění tiskové hlavy může pomoci opravit řadu problémů s kvalitou tisku.
Při čištění tiskové hlavy postupujte podle následujících pokynů.
 1. Vložte obyčejný papír formátu Letter nebo A4.
 2. Na ovládacím panelu stiskněte (X451 Series) nebo dotykem vyberte (X551 Series) tlačítko Nastavení.
 3. Stiskněte nebo dotykem vyberte tlačítko v nabídce Nástroje.
 4. Stiskněte nebo dotykem vyberte tlačítko v nabídce Vyčištění tiskové hlavy.
 5. Proces čištění spustíte stisknutím tlačítka OK.
  Zařízením pomalu projde jedna stránka. Tuto stránku si ponechte pro pozdější potřeby vyhodnocení kvality.
 6. Postupujte podle pokynů na ovládacím panelu.

Použití ovladače tiskárny, který nejlépe odpovídá vašim tiskovým potřebám

Pokud má potištěná stránka neočekávané čáry v obrázcích, chybí na ní text, obrázky, má nesprávné formátování nebo nahrazená písma, může být nutné použít jiný ovladač tiskárny.
Ovladač HP PCL 6
 • Je poskytován jako výchozí ovladač. Tento ovladač je automaticky nainstalován při použití disku CD
 • Doporučený pro všechny systémy Windows
 • Nabízí celkově nejlepší rychlost, kvalitu tisku a podporu funkcí produktu pro většinu uživatelů
 • Navržen v souladu s grafickým rozhraním zařízení (GDI) pro nejlepší rychlost v systémech Windows
 • Nemusí být zcela kompatibilní se softwarem třetích stran a zvláštními softwarovými programy založenými na jazyce PCL 5
Ovladač HP UPD PS
 • Doporučený pro tisk prostřednictvím softwarových programů společnosti Adobe® nebo podobných softwarových programů pro náročnou práci s grafikou
 • Nabízí podporu tisku s dodatkovou emulací a podporu dodatkových flash fontů
 • Tento ovladač je k dispozici ke stažení na adrese http://www.hp.com/go/upd
HP UPD PCL 5
 • Doporučený pro základní kancelářský tisk v systémech Windows
 • Kompatibilní s předchozími verzemi jazyka PCL a staršími zařízeními HP Inkjet
 • Nejlepší volba pro tisk se softwarem třetích stran a zvláštními softwarovými programy
 • Nejlepší volba při práci ve smíšených prostředích, která vyžadují nastavení produktu na jazyk PCL 5 (UNIX, Linux, sálové počítače)
 • Navržený pro použití ve firemních prostředích systémů Windows k zajištění jediného ovladače pro několik různých modelů tiskáren
 • Doporučený při tisku na několika modelech tiskáren z notebooku se systémem Windows
 • Tento ovladač je k dispozici ke stažení na adrese http://www.hp.com/go/upd
HP UPD PCL 6
 • Doporučeno pro tisk ve všech prostředích Windows
 • Poskytuje nejlepší celkovou rychlost, kvalitu tisku a podporu funkcí tiskáren pro většinu uživatelů
 • Vyvinuto v souladu s rozhraním Windows GDI (Graphic Device Interface) pro optimální rychlost v prostředích Windows
 • Nemusí být plně kompatibilní s řešeními jiných výrobců a vlastními řešeními založenými na standardu PCL5
 • Tento ovladač je k dispozici ke stažení na adrese http://www.hp.com/go/upd
Další ovladače tiskárny si můžete stáhnout z těchto webových stránek: http://www.hp.com/go/support.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...