hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Notebooky HP - Počítač se spustí, ale obrazovka zůstává prázdná (Windows 10, 8)

Tento dokument platí pro notebooky HP a Compaq se systémy Windows 10 nebo Windows 8.
Pomocí pokynů uvedených v tomto dokumentu vyřešíte potíže s prázdnou obrazovkou po zapnutí počítače. Pokud se počítač nezapne (nesvítí kontrolky ani nejsou slyšet žádné zvukové signály) nebo se na obrazovce zobrazí chybová zpráva, naleznete další informace v dokumentu Řešení s průvodcem společnosti HP – Řešení nedostupnosti napájení nebo nemožnosti spuštění nebo Počítač se nespustí (Windows 8). Pokud se po zadání hesla objeví prázdná obrazovka a na obrazovce bliká kurzor, nahlédněte do části Černá nebo prázdná obrazovka s blikajícím kurzorem po zadání hesla systému Windows.
Krok 1: Proveďte úplný reset
Mnoho problémů, které způsobí prázdnou obrazovku, může vyřešit reset počítače. Pomocí kroků v nabídce Provedení úplného resetu nebo vynuceného restartu resetujte notebook.
Pokud problém není provedením úplného resetu vyřešen, pokračujte dalším krokem odstraňování problémů.
Krok 2: Otestujte displej připojením externího monitoru
Displej notebooku může zůstat černý, pokud došlo k poškození ovladače grafické karty nebo k problému s podsvícením LCD displeje. Displej můžete otestovat připojením externího monitoru a restartováním počítače. Testování pomocí externího displeje je užitečné, je-li displej notebooku černý, ale neslyšíte zvuky, např. větráky, otáčející se jednotky, pípání, které udává, že počítač běží.
Obrázek : Připojení externího monitoru
Notebook připojený k externímu monitoru
 1. Připojte k notebooku externí monitor. Pokyny o připojení externího monitoru najdete v části Připojení monitoru, projektoru nebo televizoru (Windows 10, 8).
 2. Pokud se na externím monitoru automaticky nezobrazí obrazovka počítače, stiskněte klávesu F4 (nebo klávesu s tímto symbolem ), dokud se obrazovka neukáže.
 3. Pokud se na externím monitoru zobrazí obraz, mohlo dojít ke konfliktu ovladače grafiky s LCD displejem notebooku. Připojte externí monitor, přejděte na zákaznickou podporu HP a stáhněte a nainstalujte nejnovější ovladače grafické karty a čipové sady pro svůj počítač. Pokud není k dispozici aktualizovaná verze systému BIOS, proveďte instalaci pomocí kroků Aktualizace systému BIOS.
Pokud jste aktualizovali ovladače čipové sady a grafické karty a systém BIOS, ale obrazovka notebooku stále zůstává černá, má možná obrazovka LCD závadu. Pokud chcete požádat o technickou pomoc nebo zaslat notebook na servis, obraťte se na společnost HP.
Pokud slyšíte provozní zvuky počítače, ale nevidíte obraz na žádném displeji, přejděte k dalšímu kroku odstraňování problémů.
Krok 3: Obnovte systém BIOS notebooku pomocí kombinace stisknutých kláves
Při upgradu systému BIOS na notebooku se do oddílu pevného disku HP_TOOLS ukládá předchozí verze systému BIOS. Mnoho notebooků HP má nouzovou funkci obnovení systému BIOS, která vám umožní obnovit a nainstalovat poslední známou dobrou verzi systému BIOS z pevného disku, pokud pevný disk stále funguje. Tato nouzová funkce obnovení je oddělená od systému BIOS a měla by fungovat i v případě katastrofické závady systému BIOS.
Tyto kroky použijte i v případě, že na monitoru nic nevidíte:
 1. Vypněte počítač.
 2. Připojte notebook ke zdroji napájení pomocí napájecího adaptéru.
 3. Když je počítač vypnutý, stiskněte a podržte zároveň klávesy Windows () a B.
 4. Zatímco stále držíte klávesu Windows a klávesu B, stiskněte a na 1 sekundu podržte tlačítko napájení na notebooku. Potom uvolněte tlačítko napájení i obě klávesy.
  Kontrolka LED napájení bude svítit a obrazovka zůstane prázdná po dobu asi 40 sekund. Také může být slyšet pípání. Nakonec se zobrazí obrazovka HP BIOS Update a automaticky se spustí aktualizace systému BIOS.
Pokud obnovení systému BIOS problém s prázdnou obrazovkou nevyřešilo, přejděte na další krok řešení problémů.
Krok 4: Upravte usazení paměťových modulů
V případě uvolněného paměťového modulu se na monitoru nezobrazí obraz. Potíže s prázdnou obrazovkou může způsobovat opakované usazení paměťových modulů. Chcete-li upravit pozici paměťového modulu, podle kroků uvedených v této části vyjměte paměťový modul z paměťového slotu a poté jej vraťte do slotu tak, aby byl zajištěn lepší kontakt a počítač mohl paměť rozpoznat.
  Poznámka:
Tyto kroky lze použít pro většinu notebooků. Chcete-li zjistit postup pro váš model počítače, zadejte číslo modelu a text replace memory do vyhledávacího pole v horní části okna. Pokud například máte počítač HP Mini 210-3000, do vyhledávacího pole zadejte 210-3000 replace memory. Pokud nemůžete najít postup výměny paměti pro váš model počítače, podívejte se do uživatelské příručky.
Další informace naleznete v části Notebooky HP – upgrade paměti (RAM).
 1. Odpojte od notebooku adaptér napájení (připojení do zásuvky).
  Odpojte počítač od všech zdrojů napájení a zabraňte náhodnému poškození elektrických částí:
  1. Vypněte počítač stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 30 sekund.
  2. Odpojte od notebooku adaptér napájení.
  3. Posuňte západku baterie do odemčené polohy a podržte ji.
  4. Prstem zvedněte baterii směrem nahoru a ven.
 2. Vyjměte paměťový modul a podle následujících kroků upravte jeho pozici:
  1. Sejměte kryt paměťového modulu na spodní straně notebooku.
    Obrázek : Odstranění krytu paměťového modulu
    Postup odstranění krytu paměťového modulu
   1. Povolte zádržné šrouby oddílu.
   2. Zvedněte kryt paměťového oddílu a vyjměte jej.
  2. Vyjměte paměťové moduly z paměťových slotů.
    Obrázek : Odstranění paměťových modulů
    Postup vyjmutí paměťových modulů
   1. Odsuňte zádržné svorky ze stran paměťového modulu.
   2. Opatrně vytáhněte modul ze slotu paměťového modulu.
     Upozornění:
   Abyste zabránili poškození paměťového modulu, uchopte jej po stranách. Nedotýkejte se kovových kontaktů.
  3. Upravte polohu paměťového modulu tím, že jej podržíte pod úhlem 45 stupňů, a pevně jej zatlačte do paměťového slotu, dokud bezpečně nezapadne.
    Obrázek : Upravte usazení paměťových modulů
    Postup úpravy pozice paměťových modulů
   1. Vyrovnejte drážkovanou hranu modulu s výčnělkem ve slotu.
   2. Pevně zatlačte modul do slotu.
   3. Nasaďte horní hranu paměťového modulu na otočené čepy, dokud nezaklapnou zádržné svorky.
  4. Opět na paměťový oddíl vraťte kryt.
    Obrázek : Vrácení krytu paměťového modulu na místo
    Postup vrácení krytu paměťového modulu na místo
   1. Vyrovnejte kryty.
   2. Utáhněte šrouby krytu oddílu paměti.
 3. Znovu připojte adaptér napájení.
  Při odstraňování problémů používejte k provádění testů pouze zdroj napájení. Po odstranění problému můžete počítač vypnout a vložit baterii do notebooku.
  1. Připojte adaptér napájení do notebooku a poté jej zapojte do funkčního zdroje elektrické energie.
  2. Pomocí testů ověřte, zda se počítač spustí a načte systém Windows.
  3. Po vypnutí počítače zatlačte baterii do krytu, dokud se nezaklapnou zádržné svorky.
  4. Zapněte počítač.
  Pokud se na počítači po spuštění nenačte plocha systému Windows, nesvítí žádné kontrolky LED počítač nevydává pípnutí, kontaktujte společnost HP a požádejte o podporu. Pokud se počítač nepodaří spustit, ale kontrolky LED svítí nebo se ozývá pípání, přejděte k dalšímu kroku.
Krok 5: Zjistěte význam kontrolek LED
Kontrolky LED mohou označovat různé chybové stavy. Jestliže počítač před spuštěním jednou nebo dvakrát krátce pípne, je to normální a počítač vám sděluje, že spuštění systému BIOS bylo úspěšné. Pokud počítač pípne a nespustí se, pravděpodobně došlo k závažnějšímu problému s hardwarem.
Pokud předchozí kroky nevyřešily potíže, v dokumentu Řešení s průvodcem společnosti HP – Řešení nedostupnosti napájení nebo nemožnosti spuštění vyhledejte informace o kódech se zvukovým signálem nebo vzorech blikání a svícení kontrolek LED.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...