hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Notebooky HP - Správa možností napájení (Windows 8)

Tento dokument se týká notebooků a tabletů HP a Compaq se systémem Windows 8.
  Poznámka:
Pokud nepoužíváte poslední verzi systému Windows 8, některé grafické prvky a informace uvedené v tomto dokumentu se mohou lišit. Nejnovější verzi získáte v obchodu Microsoft Store.
Tento dokument poskytuje informace o práci se schématy napájení systému Windows. Tento dokument dále poskytuje metody vypnutí počítače, používání různých režimů napájení a řešení problémů s napájením.
Práce se schématy napájení systému Windows 8
Schéma napájení je sada hardwarových a systémových nastavení, která určuje, jak počítač používá energii. Pomocí schémat napájení lze snížit množství energie, kterou počítač spotřebovává, maximalizovat výkon nebo tyto mezní možnosti vzájemně vyvážit. Možnosti správy napájení dostupné ve vašem počítači se mohou mírně lišit od možností představených v tomto dokumentu.
Systém Windows poskytuje následující výchozí schémata, která pomáhají spravovat spotřebu energie.
Schéma napájení
Popis
Rovnováha (doporučeno)
Automaticky vyvažuje výkon a spotřebu energie.
Úsporný režim
Šetří energii snižováním výkonu systému.
Vysoký výkon
Maximalizuje výkon a rychlost reakce systému.
Vypínání počítače
Tato část poskytuje tři různé postupy vypnutí počítače.
Používání režimu spánku
Ve výchozím nastavení přejde systém Windows do režimu spánku po výběru možnosti Režim spánku nebo stisknutí tlačítka napájení. Tento postup uloží aktuální pracovní relaci do paměti a přepne počítač do režimu s nízkou spotřebou. Všechny spuštěné programy i otevřené dokumenty zůstanou zachovány, což umožní po návratu k počítači rychle pokračovat v práci.
Používání režimu hibernace
Hibernace je režim úspory energie, který uloží otevřené dokumenty a spuštěné programy na pevný disk a poté vypne počítač. Při dalším zapnutí počítače pomocí tlačítka napájení přejde počítač rychle z hibernace a obnoví spuštěné programy i otevřené dokumenty, které byly uloženy.
Aktivace rozšířeného úsporného režimu při sdílení mediálních souborů
Rozšířený úsporný režim umožňuje počítači provádět úlohy, například zaznamenávat televizní pořady nebo sdílet video a hudbu, i když jej delší dobu nikdo nepoužívá. Pokud počítač přejde do rozšířeného úsporného režimu, dojde k následujícímu:
 • Počítač stále může provádět úlohy, například záznam naplánovaných televizních pořadů nebo vysílání datového proudu videa a hudby na vzdálené místo.
 • Displej je vypnutý.
 • Zvuk je ztlumený.
 • Počítač pracuje, ale v režimu snížené spotřeby energie.
 • Ventilátor počítače funguje.
 • Pracovní plocha se zobrazí téměř okamžitě po stisknutí tlačítka Úsporný režim na dálkovém ovladači.
Rozšířený úsporný režim aktivujte pomocí následujícího postupu:
 1. Na úvodní obrazovce zadejte Možnosti napájení, čímž otevřete ovládací tlačítko Hledat. V seznamu výsledků vyberte možnost Možnosti napájení.
  Obrázek : Možnosti napájení
  Obrazovka hledání položky Možnosti napájení
 2. V okně Volba nebo přizpůsobení schématu napájení klikněte na položku Změnit nastavení schématu vedle schématu, které chcete změnit.
 3. V okně Změňte nastavení pro schéma klikněte na položku Změnit pokročilé nastavení napájení.
 4. Kliknutím na znaménko plus (+) vedle položky Nastavení multimédií rozbalte seznam.
 5. Klikněte na znaménko plus (+) vedle položky Při sdílení médií.
 6. V závislosti na tom, zda chcete použít rozšířený úsporný režim při provozu počítače na baterie, ze sítě nebo v obou případech, vyberte položku Umožnit počítači přejít do rozšířeného úsporného režimu z rozevíracích seznamů Baterie nebo Napájen ze sítě.
    Poznámka:
  Není-li možnost Umožnit počítači přejít do rozšířeného úsporného režimu k dispozici, váš počítač tuto funkci neumožňuje.
  Obrázek : Aktivace rozšířeného úsporného režimu
  Aktivace rozšířeného úsporného režimu
 7. Klikněte na tlačítko Použít, na tlačítko OK a potom na tlačítko Uložit změny.
  Pokud sdílíte mediální soubory, systém Windows přejde do rozšířeného úsporného režimu automaticky.
Změna nastavení tlačítka napájení a víka
Energií lze šetřit, pokud určíte, co má počítač dělat po zavření víka nebo po stisknutí tlačítka napájení.
 • V závislosti na zadaném nastavení může počítač po stisknutí tlačítka napájení provést jednu z následujících akcí: Nedělat nic, přejít do režimu spánku, přejít do režimu hibernace nebo se vypnout.
 • V závislosti na zadaném nastavení může počítač po zavření víka provést jednu z následujících akcí: Nedělat nic, přejít do režimu spánku, přejít do režimu hibernace nebo se vypnout.
Při změně nastavení tlačítka napájení a víka použijte následující postup:
 1. Na úvodní obrazovce zadejte Možnosti napájení, čímž otevřete ovládací tlačítko Hledat. V seznamu výsledků vyberte možnost Možnosti napájení.
  Obrázek : Možnosti napájení
  Obrazovka hledání položky Možnosti napájení
 2. V levém podokně klikněte na položku Nastavení tlačítka napájení nebo Nastavení pro zavření víka.
  Obrázek : Možnosti tlačítka napájení a zavření víka
  Možnosti tlačítka napájení a zavření víka
 3. Chcete-li změnit nastavení tlačítka napájení, klikněte na šipku vedle položky Po stisknutí tlačítka napájení, vyberte nastavení, které chcete použít, a klikněte na tlačítko Uložit změny.
  Obrázek : Změna nastavení tlačítka napájení
  Změna nastavení tlačítka napájení a tlačítka Úsporný režim
 4. Chcete-li změnit nastavení zavření víka, klikněte na šipku vedle položky Při zavření víka, vyberte nastavení, které chcete použít, a klikněte na tlačítko Uložit změny.
  Obrázek : Změna nastavení zavření víka
  Změna nastavení zavření víka
Oprava problémů pomocí nástroje Poradce při potížích s napájením
Pomocí nástroje Poradce při potížích s napájením systému Windows lze automaticky upravit nastavení časovače napájení počítače.
Nástroj Poradce při potížích s napájením spusťte pomocí následujícího postupu:
 1. Na úvodní obrazovce zadejte Odstraňování problémů. Tím otevřete ovládací tlačítko Hledání. V seznamu výsledků vyberte možnost Odstraňování problémů.
  Obrázek : Odstraňování problémů
  Obrazovka hledání položky Odstraňování problémů
 2. V okně Poradce při potížích v části Systém a zabezpečení vyberte položku Vylepšit využití energie.
  Obrázek : Poradce při potížích s počítačem
  Poradce při potížích s počítačem
 3. V okně Napájení klikněte na tlačítko Další. Poradce při potížích s napájením začne hledat potíže.
  Obrázek : Obrazovka Zjišťování problémů
  Obrazovka Zjišťování problémů
 4. Po dokončení vyhledávání se zobrazí doporučené řešení.
  Chcete-li doporučenou opravu použít, vyberte položku Použít tuto opravu, chcete-li pokračovat v řešení potíží bez použití opravy, vyberte položku Přeskočit tuto opravu.
  Obrázek : Doporučená oprava
  Doporučená oprava

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...