hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Notebooky HP - Baterie nenapájí notebook nebo neudrží nabitý stav

Tento dokument se týká notebooků HP s vyměnitelnou baterií.
Pokud baterie vašeho notebooku nenapájí notebook nebo neudrží nabitý stav, postupujte podle řešení potíží a zjistěte, zda není třeba baterii vyměnit. Pokud indikátor LED baterie u ikony napájení nesvítí nebo neustále bliká, existuje problém s baterií. Váš počítač může fungovat správně, když je připojen k adaptéru napájení, avšak nikoliv při použití baterie.
  Poznámka:
Chcete-li zkontrolovat, jestli se program stažení a výměny baterie notebooku týká i vaší baterie, přejděte do části Program bezpečnostního stažení a výměny baterie notebooku HP, kde naleznete další informace.
  Poznámka:
Maximální kapacita baterie časem a vlivem používání klesá. Snížení kapacity baterie se liší v závislosti na konfiguraci a používání produktu, mimo jiné v závislosti na: modelu produktu, spuštěných aplikacích, nastavení správy napájení a funkcích produktu. Záruka baterie se nevztahuje na přirozené snížení kapacity baterie. Na vaši baterii se vztahuje záruka na vady materiálu nebo provedení, které způsobí selhání. Při kontaktování zákaznické podpory společnosti HP můžete být požádáni o provedení diagnostického testu HP za účelem zjištění, zda se na vaši baterii vztahuje záruka.
Řešení potíží s napájením notebooku
Před řešením potíží s baterií notebooku se ujistěte, zda správně funguje napájecí zdroj. Při kontrole adaptéru napájení střídavým proudem a napájecího zdroje postupujte následovně.
 1. Ověřte, že používáte napájecí adaptér dodaný s počítačem.
  Počítač byl dodán se správným adaptérem napájení. Nicméně pokud máte více adaptérů, zkontrolujte, zda používáte správný adaptér pro daný počítač.
  Starší adaptéry mají výkon 60 wattů, ale novější notebooky vyžadují adaptéry s výkonem 90 nebo 130 wattů.
  Pokud je třeba zakoupit náhradní síťový zdroj napájení / adaptér, použijte číslo modelu počítače a zkontrolujte správné číslo dílu adaptéru v obchodě se součástmi HP. Pokud budete volat zákaznickou podporu HP, budete také potřebovat číslo modelu. Vizte Jak zjistím číslo svého modelu nebo číslo produktu?.
 2. Zapojte napájecí adaptér do funkční elektrické zásuvky, nikoli do prodlužovacího kabelu, přepěťové ochrany ani sekundárního zdroje napájení, pak zkontrolujte, zda je do notebooku přiváděn elektrický proud z napájecího zdroje kontrolou následujících:
  • Odpojte kabel síťového adaptéru od notebooku a pak vyjměte baterii notebooku. Znovu připojte kabel síťového adaptéru do notebooku a zapněte jej. Pokud se notebook zapne, je problém s baterií. Přejděte na Řešení potíží s baterií notebooku.
   Pokud se notebook nezapne, pokračujte ve čtení tohoto seznamu položek, které je třeba zkontrolovat.
  • Zkontrolujte, zda jsou všechny napájecí konektory pevně zapojeny. Zkontrolujte tělo adaptéru napájení střídavým proudem a ujistěte se, zda jsou bezpečně připojeny všechny vyjímatelné kabely.
   Pokud je připojení adaptéru napájení k počítači uvolněné, může být poškozený konektor a bude třeba jej opravit. S žádostí o další pomoc kontaktujte společnost HP.
  • Ověřte, že tlačítko napájení nebo kontrolka napájení svítí, pokud je počítač zapnutý.
   Kontrolka baterie (také označována jako kontrolka napájení) může svítit v závislosti na modelu bíle, zeleně nebo oranžově, pokud je připojen adaptér napájení a pokud do počítače dodává proud. Pokud kontrolka LED napájení nesvítí, pokračujte ve čtení tohoto seznamu položek, které je třeba zkontrolovat.
  • Pokud je na síťovém adaptéru kontrolka LED napájení, zkontrolujte, zda svítí a indikuje tím, že počítač je napájen proudem ze zásuvky. Pokud kontrolka LED nesvítí, zkuste zapojit síťový adaptér do jiné zásuvky a zkontrolujte zdroj napájení. Pokud kontrolka LED napájení nesvítí, může být nutné vyměnit síťový adaptér.
  • Zkontrolujte kabel síťového adaptéru po celé jeho délce, zda není zapletený nebo poškozený. Zkontrolujte, zda nejsou poškozené konce propojovacích kabelů. Zkontrolujte tělo síťového adaptéru. Pokud jsou na něm patrná místa se změněnou barvou nebo zprohýbaná místa, nebo zjistíte jakékoliv problémy s napájecí šňůrou nebo konektory propojovacích kabelů, síťový adaptér vyměňte.
Otestování síťového adaptéru pomocí diagnostických testů UEFI Hardware Diagnostics
Pokud se počítač spustí a chcete-li otestovat síťový adaptér, použijte následující postup:
 1. Zkontrolujte, zda jsou napájecí kabel a adaptér spojené a že jsou zapojené do zásuvky a k počítači.
 2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se počítač zcela nevypne.
 3. Zapněte počítač.
 4. Ihned stiskněte opakovaně (asi jednou za sekundu) klávesu F2, dokud se nezobrazí obrazovka nástroje UEFI Hardware Diagnostics.
 5. V hlavní nabídce UEFI vyberte možnost Test komponent.
  Obrázek : Hlavní nabídka UEFI s vybranou možností Testy komponent
  Hlavní nabídka UEFI s vybranou možností Testy komponent
 6. V nabídce Testy komponent vyberte možnost Napájení
  Obrázek : Nabídka UEFI Testy komponent s vybranou možností Napájení
  Nabídka UEFI Testy komponent s vybranou možností Napájení
 7. V nabídce Napájení vyberte test Napájecí adaptér.
  Obrázek : Nabídka Testy napájení s vybranou možností Napájecí adaptér
  Nabídka Testy napájení s vybranou možností Napájecí adaptér
 8. Spusťte test a postupujte podle pokynů na obrazovce.
  Obrázek : Spuštění Testu napájecího adaptéru
  Spuštění Testu napájecího adaptéru
 9. Po dokončení testu se zobrazí výsledky.
  Obrázek : Příklad výsledků Testu napájecího adaptéru
  Příklad výsledků Testu napájecího adaptéru
  Je-li test ÚSPĚŠNÝ, je napájecí adaptér v pořádku. Není nutné jej vyměnit.
  Pokud napájecí adaptér při testu neuspěje, zapište si informace, abyste je měli k dispozici při kontaktování oddělení podpory zákazníků HP.
Řešení potíží s baterií notebooku
Po ověření správné funkce adaptéru napájení proveďte následující kroky pro řešení potíží s baterií:
  Poznámka:
Než začnete s tímto krokem, obraťte počítač a podívejte se, zda uvidíte dvířka přihrádky pro baterii. Pokud přihrádku pro baterii nemá, nebude možné tyto kroky provést.
 1. Vyjměte baterii notebooku, zkontrolujte kontaktní body a ujistěte se, že nejsou poškozeny.
 2. Odpojte od notebooku všechna zařízení USB.
  Mnoho modelů notebooků zařízení USB prostřednictvím portů USB dále napájí, i když je počítač vypnutý nebo v režimu spánku či hibernace.
 3. Odpojte napájecí kabel.
 4. Vložte baterii do oddílu pro baterii ve spodní části notebooku.
 5. Zapojte napájecí kabel do počítače a do síťové zásuvky a poté nechte baterii 15 až 30 minut nabíjet.
    Poznámka:
  Kontrolka LED, umístěná v blízkosti ikony napájení, při nabíjení baterie svítí.
 6. Odpojte kabel napájení od notebooku.
 7. Stisknutím a uvolněním tlačítka napájení spustíte počítač pouze s baterií jako zdrojem napájení.
 8. Pokud máte do počítače druhou baterii, nahraďte původní baterii druhou baterií a znovu proveďte kroky odstraňování potíží.
  • Pokud se počítač s druhou baterií zapne a baterie se nabíjí správně, obraťte se na zákaznickou podporu společnosti HP ohledně výměny baterie. Viz Nákup náhradní baterie.
  • Pokud problém s novou baterií přetrvává, je třeba vyměnit systémovou desku. Kontaktujte zákaznickou podporu HP s žádostí o další pomoc.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...