hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítače HP - Zálohování, úpravy a obnova registrů systému Windows (Windows 10, 8)

Tento dokument se týká počítačů HP s operačním systémem Windows 10 a 8.
Registr je databáze v systému Windows, která obsahuje důležité informace o hardwaru systému, nainstalovaných programech a nastavení a profily jednotlivých uživatelských účtů v počítači. Systém Windows informace v registru často čte a aktualizuje.
V běžných případech softwarové programy automaticky provádějí změny v registru. Registry není vhodné zbytečně měnit. V důsledku nesprávné změny souborů registru může systém Windows přestat pracovat nebo může vykazovat nesprávné informace.
Změny provádějte, pouze pokud pocházejí z důvěryhodných zdrojů, a před provedením změn registr vždy zálohujte.
  Upozornění:
Nesprávný zápis do registru může způsobit závažné systémové problémy nebo zabránit spuštění počítače. Pokud je úprava registrů nutná k odstranění problémů, je nutné vždy provést zálohu podle postupu v kroku 1: Zálohování registrů systému Windows. Pokud došlo v důsledku úprav k poškození registru, ale nebyla vytvořena záloha, jediným řešením je obnova systému.
Tento dokument popisuje způsob vytvoření zálohy registrů systému Windows, jejich úpravy a obnovení v případě problémů.
Poznámka:
Pokud u firemních počítačů dochází po restartování ke ztrátě změn nebo pokud jsou položky nedostupné či neaktivní, nabízí se možnost zavést opatření pro správu zásad zabezpečení počítače. Pro informace se obraťte na IT oddělení vaší společnosti nebo na místní IT servis.

Krok 1: Zálohování registrů systému Windows

K provedení těchto kroků se musíte přihlásit jako správce. Pokud nejste přihlášeni jako správce, změny lze použít pouze na aktuálně otevřený uživatelský účet.
Před provedením změn klíče nebo podklíče registru vytvořte zálohu registru. Záložní kopii můžete uložit do zadaného umístění, například do složky na pevném disku nebo vyměnitelném paměťovém zařízení. Pokud chcete určité změny vrátit, importujte záložní kopii.
Poznámka:
V závislosti na verzi systému Windows se mohou grafické karty uvedené v tomto dokumentu mírně lišit od skutečnosti v počítači. Informace a obsah každého okna jsou stejné, ale okraje mohou vypadat mírně odlišně.
Při zálohování kompletního registru systému Windows postupujte následovně:
 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete nabídku regedit.
 2. Budete-li vyzváni k zadání hesla správce nebo potvrzení změn v počítači, zadejte heslo nebo jej potvrďte.
  Otevře se nástroj Editor registru.
 3. Chcete-li provést zálohu celého registru, klikněte na možnost Počítač.
  Chcete-li provést zálohu určitého klíče nebo podklíče, klikněte na klíč nebo podklíč, který chcete zálohovat.
  Obrázek : Editor registru
  Obrázek okna Editoru registru
 4. Klikněte na nabídku Soubor a poté na příkaz Export.
 5. Zadejte název záložního souboru a uložte záložní kopii do libovolného umístění.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Krok 2: Úprava registru (pokročilé)

Editor registru se používá k zobrazování a změně nastavení systémového registru, který obsahuje informace o tom, jak počítač pracuje. Systém Windows tyto informace používá a aktualizuje je, když provedete změny v počítači; například když nainstalujete nový program, vytvoříte profil uživatele nebo přidáte nový hardware. Editor registru umožňuje zobrazit složky, soubory a nastavení pro jednotlivé soubory registru.
Úprava registru se v mnohém podobá práci se soubory v Průzkumníku souborů. Můžete přejít do umístění v registru a přidat, přejmenovat a změnit data nebo odstranit klíče a hodnoty.
Následující kroky představují příklad přidání, úpravy, vyhledání a odstranění položek registru. K úpravě registru použijte podobné kroky.

Přidání klíče

Podle následujících kroků přidejte klíč registru.
 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete nabídku regedit.
 2. Budete-li vyzváni k zadání hesla správce nebo potvrzení změn v počítači, zadejte heslo nebo jej potvrďte.
  Otevře se nástroj Editor registru.
 3. Klikněte na šipku vedle položky HKEY_CURRENT_USER.
 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku HKEY_CURRENT_USER, vyberte příkaz Nový a klikněte na položku Klíč.
  Zobrazí se nový klíč, který vypadá jako složka.
 5. Jako název nového klíče zadejte AAAAA a stiskněte klávesu Enter.
  Byl vytvořen nový klíč registru.

Přidání názvu hodnoty ke klíči

Pomocí následujících kroků přidejte hodnotu k právě vytvořenému klíči.
 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na nový klíč pojmenovaný AAAAA, vyberte příkaz Nový a klikněte na položku Řetězcová hodnota.
 2. Jako název nové hodnoty zadejte BBBBB a stiskněte klávesu Enter.
  Právě jste ke klíči přidali novou hodnotu.

Přidání dat k názvu hodnoty.

Pomocí kroků v této části změňte položku registru, kterou jste vytvořili v předchozí části.
 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na hodnotu BBBBB a na příkaz Změnit.
 2. Pro data hodnoty zadejte CCCCC a klikněte na tlačítko OK.
  Právě jste přidali data k hodnotě registru. Tento postup lze použít také ke změně existujících dat.

Vyhledání položky registru

Pomocí kroků v této části vyhledejte položku registru, kterou jste změnili v předchozí části.
 1. Kliknutím na šipku vedle položky HKEY_CURRENT_USER zavřete větev klíčů registru.
 2. V okně registru klikněte na položku Počítač.
 3. Klikněte na nabídku Úpravy a pak na příkaz Najít.
 4. Do pole Najít zadejte výraz CCCCC.
 5. Zkontrolujte, zda jsou zaškrtnuta políčka Klíče, Hodnoty a Data a klikněte na tlačítko Najít další.
  Obrázek : Vyhledávání v registru
  Okno Najít se zaškrtnutými políčky Klíče, Hodnoty a Data
  Editor registru prohledá registr, zastaví vyhledávání a zvýrazní hodnotu BBBBB.
 6. Dvojklikem na položku BBBBB ji otevřete; uvnitř uvidíte data CCCCC.
  Právě jste úspěšně prohledali registr a našli data hodnoty CCCCC.

Odstranění položky registru

Pomocí kroků v této části odstraňte položku registru, kterou jste vytvořili v dřívější části.
 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na klíč pojmenovaný AAAAA a poté na příkaz Odstranit.
 2. Kliknutím na tlačítko Ano potvrďte odstranění klíče AAAAA, hodnoty BBBBB a dat hodnoty CCCCC.
  Stejným způsobem lze odstranit jednotlivé klíče, hodnoty a data hodnoty.
    Upozornění:
  Při odstraňování klíče pamatujte, že budou odstraněny také všechny dílčí klíče, které daný klíč obsahuje.
  Klíč registru a jeho hodnoty byly úspěšně odstraněny z registru.

Krok 3: Obnovení uloženého registru

Pokud je po úpravě registru systém nestabilní nebo hardware či software přestane pracovat, pomocí následujících kroků obnovte registr z uložené zálohy.
 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete nabídku regedit.
 2. Budete-li vyzváni k zadání hesla správce nebo potvrzení změn v počítači, zadejte heslo nebo jej potvrďte.
  Otevře se nástroj Editor registru.
 3. Vyberte možnost Počítač.
 4. Klikněte na nabídku Soubor a poté na příkaz Import.
 5. Vyhledejte uložený soubor registru.
 6. Vyberte soubor a klikněte na tlačítko Otevřít.
 7. Po importu registru restartujte počítač.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...