hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítače HP - Používání nástroje Obnovení systému (Windows 10, 8)

Tento dokument platí pro počítače HP a Compaq se systémem Windows 10 a 8.
Tento dokument vysvětluje použití a řešení problémů s funkcí Obnovení systému v systému Windows 10 a Windows 8.
U firemních počítačů, pokud nejsou možnosti povoleny nebo se neobnovují podle očekávání, se obraťte na poskytovatele služeb IT nebo na místní IT servis, protože oprávnění správce počítače mohou být přepsána omezením Global Policy Object (GPO).

O Obnovení systému

Obnovení systému je softwarový program dostupný ve všech verzích systému Windows 10 a Windows 8. Automaticky vytváří body obnovení, což je paměť systémových souborů a nastavení v počítači v určitém okamžiku v čase. Bod obnovení si také můžete vytvořit sami. Pokud pak použijete Obnovení systému k obnovení počítače do bodu před výskytem problému, tento program vrátí počítač do stavu souborů a nastavení z bodu obnovení. Vaše osobní soubory a dokumenty dotčeny nebudou.
Pokud obnovení problém nevyřeší nebo pokud se problém zhorší, můžete se vrátit do stavu před použitím nástroje Obnovení systému.
Poznámka:
V závislosti na verzi systému Windows se informace a grafika v tomto dokumentu a videa v odkazech mohou mírně lišit.

Rozdíly mezi nástroji Obnovení systému a HP Recovery Manager

Program Obnovení systému společnosti Microsoft je někdy zaměňován za software Recovery Manager společnosti HP.
 • Obnovení systému umožňuje změnit sadu systémových souborů systému Windows na konfiguraci, která existovala v určitém okamžiku v čase. Nedojde ke ztrátě ani změně žádných osobních datových souborů, jako jsou e-maily, dokumenty nebo obrázky.
 • HP Recovery Manager umožňuje obnovit celou konfiguraci softwaru počítače na původní nastavení z výroby. Přeinstaluje původní operační systém (například Windows) a odstraní všechny softwarové a osobní datové soubory. Po dokončení obnovy je k dispozici pouze software, který byl původně s počítačem dodán. Bude nutné přeinstalovat další software a všechny osobní soubory, které byly zálohovány.
Kdykoli se v počítači najednou vyskytne problém, je vhodné nejprve provést Obnovení systému a pokusit se problém odstranit, než přejdete k úplnému obnovení pomocí nástroje HP Recovery Manager.

Povolení nástroje Obnovení systému

Obnovení systému Microsoft je ve výchozím nastavení povoleno u většiny nebo u všech počítačů HP, které se dodávají se systémem Windows. Nicméně Obnovení systému Microsoft lze zakázat a může způsobit problémy, pokud se pokusíte provést obnovu z předchozího bodu. Chcete-li zkontrolovat, zda je nástroj Obnovení systému povolen, postupujte následovně:
 1. Uložte všechny otevřené soubory a ukončete všechny programy.
 2. V systému Windows vyhledejte položku obnovení a v seznamu výsledků otevřete nabídku Vytvořit bod obnovení.
  Vytvoření bodu obnovení
  Zobrazí se okno Vlastnosti systému s vybranou kartou Ochrana systému.
 3. Na kartě Ochrana systému vyberte svůj pevný disk a poté klikněte na možnost Konfigurovat.
   Okno Vlastnosti systému
  Zobrazí se okno Ochrana systému pro místní disk.
 4. Klikněte na položku Zapnout ochranu systému a na tlačítko OK.
  Okno Ochrana systému z okna Místní disk s vybranou položkou Zapnout ochranu systému a zvýrazněným tlačítkem OK

Vytvoření bodu obnovení

Systém Windows v pravidelných intervalech a před instalacemi softwaru automaticky vytváří body obnovení. Pokud chcete bod obnovení vytvořit ručně, postupujte následovně:
 1. Uložte všechny otevřené soubory a ukončete všechny programy.
 2. V systému Windows vyhledejte položku obnovení a v seznamu výsledků otevřete nabídku Vytvořit bod obnovení.
  Vytvoření bodu obnovení
  Zobrazí se okno Vlastnosti systému s vybranou kartou Ochrana systému.
 3. Na kartě Ochrana systému klikněte na tlačítko Vytvořit.
  Okno Vlastnosti systému
  Zobrazí se okno Vytvořit bod obnovení.
 4. V textovém poli zadejte popisný název bodu obnovení, pomocí kterého si zapamatujete, kdy jste bod vytvořili. Pak klikněte na tlačítko Vytvořit disk.
  Okno Ochrana systému – Vytvoření bodu obnovení
  Počítač vytvoří bod obnovení.
  Okno Ochrana systému se zobrazeným indikátorem průběhu vytváření bodu obnovení
 5. Když se zobrazí okno s oznámením, že bod obnovení byl úspěšně vytvořen, klikněte na tlačítko Zavřít.
  Zpráva o úspěšném vytvoření bodu obnovení v okně Ochrana systému

Obnovte svůj počítač, pokud se systém Windows spouští standardně

Pokud počítač přestane pracovat správně, můžete jej obnovit na předchozí bod v čase, kdy ještě správně pracoval. Pomocí následujících kroků obnovíte konfiguraci počítače.

Toto video ukazuje obnovení počítače, pokud se systém Windows normálně spustí

 1. Uložte všechny otevřené soubory a ukončete všechny programy.
 2. V systému Windows vyhledejte položku obnovení a v seznamu výsledků otevřete nabídku Vytvořit bod obnovení.
  Vytvoření bodu obnovení
  Zobrazí se okno Vlastnosti systému s vybranou kartou Ochrana systému.
 3. Na kartě Ochrana systému klikněte na možnost Obnova systému.
  Výběr položky Obnova systému na kartě Ochrana systému
  Otevře se okno Obnovení systému.
 4. Klikněte na ikonu Další.
  Okno Obnovení systému s červeně zakroužkovanou položkou Další
 5. Klikněte na Bod obnovení, který chcete použít, a poté klikněte na tlačítko Další.
  Otevře se okno pro potvrzení.
 6. Kliknutím na tlačítko Dokončit obnovte počítač do předchozího bodu.
  Okno vlastností systému Potvrďte bod obnovení s vybraným tlačítkem Dokončit
 7. Jakmile se obnovení systému spustí, nepřerušujte je. Mohlo by dojít k poškození pevného disku a k dalším problémům. V zobrazeném upozornění klikněte na tlačítko Ano.
  Upozornění, které se zobrazí před zahájením obnovení systému
 8. Obnovení systému vrátí konfiguraci počítače do předchozího bodu v čase a provede restart.

Obnovte svůj počítač, pokud systém Windows nelze spustit běžným způsobem

Pomocí následujících kroků obnovíte počítač, pokud systém Windows nelze spustit běžným způsobem.

Toto video ukazuje obnovení počítače, pokud se systém Windows standardně nespustí

 1. Zcela vypněte počítač a počkejte alespoň 5 sekund.
 2. Zapněte počítač a opakovaně (asi jednou za sekundu) tiskněte klávesu F11, dokud se neotevře obrazovka s načítáním systému Windows.
 3. Pokud se otevře obrazovka s výběrem jazyka, vyberte jazyk, který chcete používat.
 4. Na obrazovce Zvolte rozložení klávesnice vyberte rozložení klávesnice, které odpovídá typu vaší klávesnice.
  Obrazovka Zvolte rozložení klávesnice
 5. Na obrazovce Zvolte možnost klikněte na položku Odstranit potíže.
  Obrazovka Zvolte možnost s vybranou položkou Odstranit potíže
 6. Na obrazovce Odstranit potíže klikněte na položku Upřesnit možnosti.
  Obrazovka Odstranit potíže s vybranou položkou Upřesnit možnosti
 7. Na obrazovce Upřesnit možnosti klikněte na položku Obnovení systému.
  Obrazovka Upřesnit možnosti s vybranou položkou Obnovení systému
 8. Jako cílový operační systém vyberte kliknutím Windows 8, Windows 8.1 nebo Windows 10.
  Obrazovka Obnovení systému s vybraným cílovým operačním systémem
  Otevře se okno Obnovení systému.
 9. Klikněte na ikonu Další.
  Okno Obnovení systému s červeně zakroužkovanou položkou Další
 10. Klikněte na Bod obnovy, který chcete použít, a poté klikněte na tlačítko Další.
  Otevře se okno Potvrdit bod obnovení.
 11. Kliknutím na tlačítko Dokončit obnovte počítač do předchozího bodu.
  Obrazovka Potvrďte bod obnovení s červeně zakroužkovaným tlačítkem Dokončit
 12. Jakmile se obnovení systému spustí, nepřerušujte je. Mohlo by dojít k poškození pevného disku a k dalším problémům. V zobrazeném upozornění klikněte na tlačítko Ano.
  Upozornění, které se zobrazí před zahájením obnovení systému
 13. Obnovení systému vrátí konfiguraci počítače do předchozího bodu v čase a provede restart.

Vrácení obnovení systému

Chcete-li vrátit obnovení a vrátí tak soubory a programy v počítači do stavu před použitím nástroje Obnovení systému, postupujte následovně.

Toto video ukazuje, jak zrušit obnovu systému ve Windows 8

 1. Uložte všechny otevřené soubory a ukončete všechny programy.
 2. V systému Windows vyhledejte položku obnovení a v seznamu výsledků otevřete nabídku Vytvořit bod obnovení.
  Vytvoření bodu obnovení
  Zobrazí se okno Vlastnosti systému s vybranou kartou Ochrana systému.
 3. Na kartě Ochrana systému klikněte na možnost Obnova systému.
  Okno Vlastnosti systému
  Otevře se okno Obnovení systému.
 4. Klikněte na tlačítko Vrátit obnovení systému a pak na tlačítko Další.
  Obrazovka Vrátit obnovení systému s vybraným tlačítkem Další
 5. Potvrďte, že je datum a čas správné a klikněte na tlačítko Dokončit.
  Obrazovka Potvrďte bod obnovení s vybraným tlačítkem Dokončit
 6. Jakmile se obnovení systému spustí, nepřerušujte je. Mohlo by dojít k poškození pevného disku a k dalším problémům. V zobrazeném upozornění klikněte na tlačítko Ano.
  Upozornění, které se zobrazí před zahájením obnovení systému
 7. Obnovení systému vrátí obnovení a provede restart.

Odstranění bodů obnovy

Body obnovení systému lze odstranit, aby se v počítači dočasně vytvořilo více místa. Lze odstranit buď všechny body obnovy, nebo všechny s výjimkou nejnovějšího bodu obnovy. Nelze odstranit všechny body obnovení s výjimkou konkrétního bodu obnovení (mimo nejnovějšího). Místo na pevném disku se použije znovu, když počítač vytvoří nové body obnovení.
Poznámka:
Jakmile odstraníte body obnovení, počítač také odstraní předchozí verze souborů.

Odstranění všech bodů obnovení

Pomocí tohoto postupu odstraníte všechny body obnovení systému v počítači.
 1. Uložte všechny otevřené soubory a ukončete všechny programy.
 2. V systému Windows vyhledejte položku obnovení a v seznamu výsledků otevřete nabídku Vytvořit bod obnovení.
  Vytvoření bodu obnovení
  Zobrazí se okno Vlastnosti systému s vybranou kartou Ochrana systému.
 3. Na kartě Ochrana systému klikněte na možnost Obnova systému. Tím zobrazíte všechny aktuální body obnovení. Poté klikněte na tlačítko Další.
  Klikněte na možnost Obnovení systému
 4. Zobrazí se seznam všech aktuálních bodů obnovení. Zkontrolujte, zda se jedná o body obnovení, které chcete odstranit a kliknutím na tlačítko Zrušit uzavřete okno.
  Seznam aktuálních bodů obnovení
 5. Na kartě Ochrana systému klikněte na možnost Konfigurovat.
   Okno Vlastnosti systému
 6. V okně Ochrana systému klikněte na možnost Odstranit vedle položky Odstranit všechny body obnovení pro tuto jednotku.
  Odstranit všechny body obnovení pro tuto jednotku
 7. Po výzvě klikněte na tlačítko Pokračovat.
  Poznámka:
  Jakmile odstraníte body obnovení, nemůžete je obnovit.
  Pokračovat

Odstranění všech bodů obnovení s výjimkou nejnovějšího

Pomocí následujícího postupu odstraníte všechny body obnovení s výjimkou nejnovějšího.
 1. V hlavním panelu na obrazovce počítače klikněte na možnost Průzkumník souborů.
  Průzkumník souborů
 2. Klikněte na možnost Tento počítač, klikněte pravým tlačítkem na jednotku C: a poté zvolte možnost Vlastnosti.
  Zobrazení vlastností jednotky C:
 3. V okně Vlastnosti klikněte na možnost Vyčištění disku.
  Možnost Vlastnosti s vybraným nástrojem Vyčištění disku
 4. V okně Vyčištění disku klikněte na možnost Vyčistit systémové soubory.
  Výběr možnosti Vyčistit systémové soubory
 5. V okně Vyčištění disku klikněte na kartu Další možnosti a poté na příkaz Vyčistit v možnosti Obnova systému a stínové kopie.
  Čištění souborů Systémové obnovy
 6. Po výzvě klikněte na možnost Odstranit.
  Poznámka:
  Jakmile odstraníte body obnovení, nemůžete je obnovit.
  Opravdu chcete provést odstranění s vybranou možností Odstranit?

Jak postupovat, pokud je obnovení systému neúspěšné.

Pokud nástroj Obnovení systému nevytvoří bod obnovení nebo neprovede obnovení, postupujte následovně.

Krok 1: Zákaz ochrany prohledávání virů

Software pro vyhledávání malwaru může mít integrované systémy ochrany, které brání ostatním programům, včetně nástroje Obnovení systému, ve změně jejich struktury. Pokud nástroj Obnovení systému nemůže použít soubory prohledávacího softwaru, bude nástroj neúspěšný a zobrazí se následující zpráva:
Chybová zpráva nástroje Obnovení systému
Chcete-li systém úspěšně obnovit, dočasně zakažte vyhledávání virů a integrovanou ochranu. Postupujte podle níže uvedených pokynů.

Toto video ukazuje, jakým způsobem lze vypnout antivirovou kontrolu v systému Windows 8

Většina antivirových aplikací má ikonu na hlavním panelu. V takovém případě přejděte do zobrazení plochy a pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu svého antivirového programu na hlavním panelu. Z nabízených možností vyberte ty, které vám umožní dočasně zakázat skenování či antivirovou ochranu. Při dočasném vypnutí antivirové ochrany je dobré odpojit všechny síťové kabely a odpojit se od internetu.

Krok 2: Povolení nástroje Obnovení systému

Pokud Obnovení systému nefunguje, potom podle následujících kroků zkontrolujte, zda je Obnovení systému povoleno a aktivní.
 1. Uložte všechny otevřené soubory a ukončete všechny programy.
 2. V systému Windows vyhledejte položku obnovení, a v seznamu výsledků otevřete nabídku Vytvořit bod obnovení.
 3. V okně Vlastnosti systému na kartě Ochrana systému zvolte svůj pevný disk a poté klikněte na možnost Konfigurovat.
   Okno Vlastnosti systému
  Zobrazí se okno Ochrana systému pro místní disk.
 4. Klikněte na položku Zapnout ochranu systému, a na tlačítko OK.
  Okno Ochrana systému pro místní disk s vybranou položkou Zapnout ochranu systému a vybraným tlačítkem OK

Krok 3: Vytvoření bodu obnovení

Pokud ve vašem počítači nemáte žádný bod obnovení, nelze nástroj Obnovení systému dokončit. Zobrazí se chybová zpráva Na systémové jednotce počítače nebyly vytvořeny žádné body obnovení .
Chybová zpráva, která se zobrazí, pokud v počítači nebyly vytvořeny žádné body obnovení
Tato zpráva zároveň informuje o tom, že nejsou dostupná žádná data, která by mohla sloužit pro obnovení, a že systém nelze vrátit do předchozího bodu. Je nicméně možné vytvořit bod obnovení z aktuálního systému a provést obnovení pomocí systémových souborů v počítači. Tímto způsobem, přestavěním struktury souborů, můžete vyřešit celou řadu potíží. Pomocí pokynů v části Vytvoření bodu obnovení vytvořte bod obnovení.

Krok 4: Spuštění nástroje Obnovení systému z úvodní obrazovky

Pomocí pokynů v části Obnovte svůj počítač, pokud systém Windows nelze spustit běžným způsobem obnovte počítač mimo běžné prostředí operačního systému Windows.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...