hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítače HP - Funkce a nastavení myši (Windows 10, 8)

Tento dokument platí pro počítače HP a Compaq se systémy Windows 10 nebo 8.
V tomto dokumentu je vysvětleno, jak používat funkce myši a jak změnit nebo upravit nastavení myši v systému Windows 10 nebo 8.

Používání myši

Myš je ruční zařízení nebo zařízení typu touchpad, které se používá k práci v prostředí systému Windows. Následující seznam obsahuje popis základních funkcí myši:
 • Ukazovat na objekty na obrazovce a vybírat je.
 • Vybírat nebo přesouvat data nebo soubory technikou přetažení.
 • Spouštět softwarové aplikace a zástupce nebo otevírat soubory.
 • Posouvat obsah oken aplikací nebo webových stránek kliknutím a podržením posuvníku nebo pohybem kolečka myši (třetí tlačítko ve formě kolečka na některých modelech myší).
V následujících částech jsou uvedeny podrobnější informace o použití myši.

Změna vzhledu ukazatele myši

Obrázek ukazatele myši (kurzoru) můžete změnit následovně:
 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Změnit vzhled ukazatele myši.
 2. V okně Vlastnosti myši klikněte na kartu Ukazatele.
  • Výběr nového obrázku ukazatele: V poli Přizpůsobit klikněte na funkci ukazatele (například Normální výběr) a klikněte na tlačítko Procházet. Ze seznamu vyberte volbu ukazatele.
   Obrázek : Vlastní nastavení vlastností myši
   Možnosti vlastního nastavení ve vlastnostech myši
  • Změna celého schématu ukazatelů: Klikněte na šipku dolů v poli Schéma a ze seznamu vyberte nové schéma ukazatele.
 3. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny.

Změna rychlosti ukazatele myši

Rychlost pohybu ukazatele nastavíte tímto postupem:
 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete možnost Změnit tvar nebo rychlost ukazatele myši.
 2. V okně Vlastnosti myši klikněte na kartu Možnosti ukazatele.
 3. V poli Pohyb nastavte rychlost myši tak, že kliknete a podržíte posuvník při současném pohybu myší doprava nebo doleva.
  Obrázek : Posuvník rychlosti ukazatele v Možnostech ukazatele
  Posuvník rychlosti ukazatele v Možnostech ukazatele
 4. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny.

Nastavení myši pro práci pravou nebo levou rukou

Pomocí následujícího postupu nastavíte myš pro práci pravou nebo levou rukou:
 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete možnost Změnit nastavení myši.
 2. V poli Vybrat primární tlačítko klikněte na šipku, pak vyberte možnost Vlevo, pokud chcete používat levé tlačítko pro primární funkce (například výběr a přetažení), nebo vyberte možnost Vpravo, pokud chcete pro primární funkce používat pravé tlačítko.
  Obrázek : Záměna tlačítek myši (příklad pro systém Windows 10)
  Záměna tlačítek myši

Úprava rychlosti dvojitého kliknutí

Rychlost dvojitého kliknutí nastavíte následujícím postupem. Používáte-li pro otevření složky raději jednotlivé kliknutí než dvojité, přejděte do části Otevírání složek jedním nebo dvojitým kliknutím.
 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete možnost Změnit tvar nebo rychlost ukazatele myši.
 2. V okně Vlastnosti myši klikněte na kartu Tlačítka.
 3. Kliknutím a přidržením posuvníku při současném pohybu myší doprava nebo doleva v části Rychlost dvojitého kliknutí nastavte rychlost dvojitého kliknutí myší.
  Obrázek : Úprava rychlosti dvojitého kliknutí
  Obrázek posuvníku rychlosti dvojitého kliknutí
 4. Vyzkoušejte upravenou rychlost dvojitým kliknutím na složku vpravo od posuvníku.
  Obrázek : Test rychlosti dvojitého kliknutí
  Obrázek testu rychlosti dvojitého kliknutí
 5. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny.

Otevírání složek jedním nebo dvojitým kliknutím

Pomocí následujících kroků nastavíte, jakým způsobem se kliknutím myší otevírají složky a soubory:
 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Možnosti složky.
 2. V okně Možnosti složky klikněte na kartu Obecné.
 3. V oblasti Kliknutí a dvojité kliknutí zvolte jednu z následujících možností:
  • Otevřít položku kliknutím (vybrat ukázáním)
  • Otevřít položku dvojitým kliknutím (vybrat kliknutím)
  Obrázek : Vyberte možnost jednoho nebo dvojitého kliknutí
  Karta Obecné s možnostmi jednoho nebo dvojitého kliknutí
 4. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...