hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP - Tisk pomocí funkce Apple AirPrint (iOS)

Tento dokument je určen pro tiskárny HP kompatibilní s funkcí AirPrint a Apple iPhone, iPad a iPod touch.
Apple AirPrint je integrované řešení bezdrátového tisku pro mobilní zařízení Apple. Můžete tisknout z většiny aplikací iOS, které jsou vybavené funkcí tisku.
Většina tiskáren HP vyrobených v roce 2010 a později podporuje funkci AirPrint. Seznam podporovaných tiskáren najdete v článku Podpory Apple – O funkci AirPrint .

Krok 1: Nastavení síťového připojení

Aby bylo možné používat funkci AirPrint, bezdrátově připojte tiskárnu a zařízení Apple.
 1. Ujistěte se, že máte v zařízení Apple zapnutou funkci Wi-Fi a že je zaškrtnuté políčko vedle názvu vaší místní sítě Wi-Fi. Pokud jste připojeni k jiné síti, klepněte na název vaší sítě a připojte se k ní.
  Pokud neznáte přihlašovací údaje k síti, přejděte do části Vyhledání hesla bezdrátové sítě.
  Poznámka:
  Pokud místní síť není k dispozici nebo tiskárnu k počítači připojujete prostřednictvím kabelu USB, přejděte k části Jak používat funkci AirPrint, pokud není k dispozici síť Wi-Fi?, kde najdete postup připojení tiskárny pomocí funkce Wi-Fi Direct nebo HP Wireless Direct.
 2. Zkontrolujte stav připojení tiskárny k síti.
  • Tiskárny s dotykovým ovládacím panelem: Stiskněte ikonu Bezdrátová síť nebo otevřete nabídku Nastavení sítě nebo Nastavení a zobrazte stav síťového připojení.
  • Tiskárny bez dotykového ovládacího panelu: Stiskněte současně tlačítka Bezdrátová síť a Informace nebo současně stiskněte tlačítka Bezdrátová síť a Zahájit černobílé kopírování. Vytiskne se Protokol testu bezdrátové sítě se stavem připojení k síti.
 3. V závislosti na stavu připojení proveďte následující:
  • Pokud je tiskárna připojena k síti, přejděte ke kroku pro tisk ze zařízení.
  • Pokud tiskárna není připojena k síti, pokračujte dalším krokem.
 4. Připojte tiskárnu k síti.
  • Tiskárny s dotykovým ovládacím panelem: Na tiskárně otevřete nabídku Nastavení, Síť nebo Bezdrátové připojení, vyberte položku Průvodce instalací bezdrátové sítě a poté podle pokynů na obrazovce připojte tiskárnu k síti.
  • Tiskárny bez dotykového ovládacího panelu: Současně stiskněte a podržte tlačítka Bezdrátové připojeníZrušit, dokud nezabliká kontrolka Napájení, a poté počkejte, dokud nezabliká kontrolka Bezdrátové připojení. U tiskáren Tango stiskněte a podržte tlačítko Bezdrátové připojení na zadní straně tiskárny po dobu pěti sekund, dokud kontrolky Edge modře nezablikají.
   Do dvou hodin stiskněte a podržte tlačítko WPS (Wi-Fi Protected Setup) na směrovači, dokud se nezahájí proces připojování. Po dokončení připojování kontrolka bezdrátové sítě na tiskárně přestane blikat.

Krok 2: Tiskněte ze zařízení Apple

Tiskněte dokumenty, fotografie a webové stránky pomocí funkce AirPrint.
 1. Přesvědčte se, že je tiskárna zapnutá, jsou nainstalovány inkoustové kazety a do hlavního zásobníku je vložen obyčejný papír.
 2. Otevřete položku, kterou chcete vytisknout, a pak klepněte na ikonu Sdílet nebo .
 3. Klepněte na tlačítko Tisk nebo na ikonu Tisk a otevřete nabídku Možnosti tiskárny.
 4. Klepnutím na položku Vybrat tiskárnu vyberte svou tiskárnu.
 5. Změňte libovolné z následujících nastavení tiskových úloh. Dostupná nastavení se liší v závislosti na aplikaci, ze které tisknete, typu tiskové úlohy a na tiskárně.
  • Papír: Proveďte případné změny formátu papíru na tiskárně. Funkce AirPrint automaticky rozpozná formát papíru založeného v tiskárně nebo formát vybraný na ovládacím panelu tiskárny. Je-li zjištěný formát jiný než formát papíru v zásobníku, může se zobrazit chybová zpráva s výzvou k potvrzení formátu.
  • Počet kopií: Vyberte počet kopií, které chcete vytisknout.
  • Černobílý: Tuto možnost vyberte, pokud chcete tisknout v odstínech šedi. Tato možnost se zobrazí pouze pro barevné tiskárny.
  • Oboustranný tisk: U určitých typů souborů tiskněte na obě strany papíru.
  • Rozsah stránek: Vyberte konkrétní stránky v rámci dokumentu nebo webové stránky, které chcete tisknout.
  Obrazovka s volbami tiskárny

Nejčastější dotazy

Projděte si seznam nejčastějších dotazů ohledně tisku pomocí funkce AirPrint.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...