hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Pro MFP M521 and HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570 - Tiskové úlohy (systém Mac OS X)

Použití předvolby tisku (Mac OS X)

 1. Klikněte na nabídku Soubor a potom na možnost Tisk.
 2. Vyberte tento produkt v nabídce Tiskárna.
 3. V nabídce Předvolby vyberte předvolbu tisku.
 4. Klikněte na tlačítko Tisk.
Poznámka:
Chcete-li použít výchozí nastavení tiskového ovladače, vyberte možnost standardní.

Vytvoření předvolby tisku (Mac OS X)

Předvolby tisku můžete použít, chcete-li uložit aktuální nastavení tisku pro budoucí použití.
 1. Klikněte na nabídku Soubor a potom na možnost Tisk.
 2. Vyberte tento produkt v nabídce Tiskárna.
 3. V tiskovém ovladači se standardně zobrazuje nabídka Kopie a stránky. Otevřete rozevírací seznam nabídek a vyberte nabídku, ve které chcete změnit nastavení tisku.
 4. V každé nabídce vyberte nastavení tisku, která chcete uložit pro budoucí použití.
 5. V nabídce Předvolby klikněte na možnost Uložit jako... a zadejte název předvolby.
 6. Klikněte na tlačítko OK.

Automatický oboustranný tisk (Mac OS X)

 1. Klikněte na nabídku Soubor a potom na možnost Tisk.
 2. Vyberte tento produkt v nabídce Tiskárna.
 3. V tiskovém ovladači se standardně zobrazuje nabídka Kopie a stránky. Otevřete rozevírací seznam nabídky a klikněte na položku Rozvržení.
 4. Vyberte nastavení vazby z rozbalovacího seznamu Oboustranný.
 5. Klikněte na tlačítko Tisk.

Ruční oboustranný tisk (Mac OS X)

 1. Klikněte na nabídku Soubor a poté klikněte na možnost Tisk.
 2. Vyberte tento produkt v nabídce Tiskárna.
 3. Podle výchozího nastavení se zobrazí nabídka Kopie a stránky. V rozevíracím seznamu s nabídkami klikněte na nabídku Ruční oboustranný tisk.
 4. Klikněte na pole Ruční oboustranný tisk a vyberte nastavení vazby.
 5. Klikněte na tlačítko Tisk.
 6. Přejděte k produktu a ze zásobníku 1 vyjměte veškerý nepotištěný papír.
 7. Z výstupní přihrádky vyjměte stoh potištěných papírů a vložte jej potištěnou stranou nahoru do vstupního zásobníku.
 8. Pokud se zobrazí výzva, pokračujte stisknutím příslušného tlačítka na ovládacím panelu.

Tisk více stránek na list (Mac OS X)

 1. Klikněte na nabídku Soubor a potom na možnost Tisk.
 2. Vyberte tento produkt v nabídce Tiskárna.
 3. V tiskovém ovladači se standardně zobrazuje nabídka Kopie a stránky. Otevřete rozevírací seznam nabídky a klikněte na položku Rozvržení.
 4. V rozevíracím seznamu Počet stránek na list vyberete, kolik stránek se má tisknout na jeden list.
 5. V oblasti Směr rozvržení vyberte pořadí a umístění stránek na listu.
 6. V nabídce Okraje vyberte typ okrajů, které se mají kolem jednotlivých stránek listu vytisknout.
 7. Klikněte na tlačítko Tisk.

Výběr orientace stránky (Mac OS X)

 1. Klikněte na nabídku Soubor a potom na možnost Tisk.
 2. Vyberte tento produkt v nabídce Tiskárna.
 3. V nabídce Kopie a stránky klikněte na tlačítko Vzhled stránky.
 4. Klikněte na ikonu odpovídající požadované orientaci stránky a poté klikněte na tlačítko OK.
 5. Klikněte na tlačítko Tisk.

Výběr typu papíru (Mac OS X)

 1. Klikněte na nabídku Soubor a potom na možnost Tisk.
 2. Vyberte tento produkt v nabídce Tiskárna.
 3. V tiskovém ovladači se standardně zobrazuje nabídka Kopie a stránky. Otevřete rozevírací seznam nabídky a klikněte na položku Úpravy.
 4. Z rozbalovacího seznamu Typ média vyberte typ.
 5. Klikněte na tlačítko Tisk.

Tisk titulní stránky (Mac OS X)

 1. Klikněte na nabídku Soubor a potom na možnost Tisk.
 2. Vyberte tento produkt v nabídce Tiskárna.
 3. V tiskovém ovladači se standardně zobrazuje nabídka Kopie a stránky. Otevřete rozevírací seznam nabídky a klikněte na položku Úvodní stránka.
 4. Vyberte, kam se má tisknout titulní stránka. Klikněte na tlačítko Před dokumentem nebo na tlačítko Za dokumentem.
 5. V nabídce Typ úvodní stránky vyberte sdělení, které se má vytisknout na titulní stránce.
  Poznámka:
  Pokud chcete vytisknout prázdnou titulní stránku, vyberte možnost standardní v nabídce Typ úvodní stránky.
 6. Klikněte na tlačítko Tisk.

Přizpůsobení dokumentu velikosti stránky (Mac OS X)

 1. Klikněte na nabídku Soubor a potom na možnost Tisk.
 2. Vyberte tento produkt v nabídce Tiskárna.
 3. V tiskovém ovladači se standardně zobrazuje nabídka Kopie a stránky. Otevřete rozevírací seznam nabídky a klikněte na položku Manipulace s papírem.
 4. V oblasti Cílová velikost papíru klikněte na pole Přizpůsobení velikosti formátu papíru a v rozevíracím seznamu vyberte formát papíru.
 5. Klikněte na tlačítko Tisk.

Vytvoření brožury (Mac OS X)

 1. Klikněte na nabídku Soubor a potom na možnost Tisk.
 2. Vyberte tento produkt v nabídce Tiskárna.
 3. V tiskovém ovladači se standardně zobrazuje nabídka Kopie a stránky. Otevřete rozevírací seznam nabídky a klikněte na položku Rozvržení.
 4. Vyberte nastavení vazby z rozbalovacího seznamu Oboustranný.
 5. Otevřete rozevírací seznam nabídky a klikněte na položku Tisk brožury.
 6. Klikněte na pole Formátovat výstup jako brožuru a vyberte nastavení vazby.
 7. Vyberte formát papíru.
 8. Klikněte na tlačítko Tisk.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...