hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise 700 M712 - Povolení nebo zakázání voleb

Povolení nebo zakázání voleb Velmi nízký stav na ovládacím panelu

Výchozí nastavení můžete kdykoli povolit nebo zakázat a není třeba je znovu povolovat po instalaci nové kazety.
 1. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Domů .
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Správa
  • Správa spotřebního materiálu
  • Nastavení spotřebního materiálu
 3. Otevřete jednu z následujících možností:
  • Černá tisková kazeta
  • Sada pro údržbu
 4. Vyberte možnost Velmi nízký stav.
 5. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Pokud vyberete možnost Zastavit, produkt nebude tisknout (ani faxy), dokud nevyměníte tiskovou kazetu.
  • Pokud vyberete možnost Výzva k pokračování, produkt nebude tisknout (ani faxy) a zobrazí výzvu k výměně tiskové kazety. Výzvu můžete potvrdit a pokračovat v tisku.
  • Pokud vyberete možnost Continue (Pokračovat), produkt vás upozorní, že je tisková kazeta téměř prázdná, ale tisk bude pokračovat.
   Poznámka:
   Použití nastavení Continue (Pokračovat) umožňuje tisk i při velmi nízké úrovni bez zásahu uživatele a může vést k neuspokojivé kvalitě tisku.
Vyberete-li volbu Zastavit nebo Výzva k pokračování, přestane produkt při dosažení velmi nízké úrovně tisknout. Po výměně kazety produkt automaticky obnoví tisk.
Je-li produkt nastaven na volbu Zastavit nebo Výzva k pokračování, existuje určité riziko, že se faxy po obnovení tisku nevytisknou. Tento případ může nastat, pokud produkt během čekání přijal více faxů, než je jeho paměť schopna pojmout.
Vyberete-li pro barevné a černé kazety volbu Continue (Pokračovat), může produkt po dosažení velmi nízké úrovně dále bez přerušení tisknout faxy, může však dojít ke snížení kvality tisku.
Jakmile spotřební materiál HP dosáhne stavu velmi nízké úrovně, skončí u něj platnost záruky HP Premium Protection Warranty.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...