hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775, HP LaserJet Enterprise MFP M725 - Sešívačka/stohovač (pouze modely z a z+)

Úvod

Sešívačka/stohovač může sešívat až 30 listů papíru s gramáží 75 g/m2. Do zařízení se vejde až 500 listů papíru. Sešívačku lze použít na tyto formáty:
 • A3 (orientace na výšku)
 • A4
 • B4 (orientace na výšku)
 • B5 (orientace na šířku)
 • Ledger (orientace na výšku)
 • Legal (orientace na výšku)
 • Letter
Gramáž papíru může být v rozsahu od 60 až 120 g/m2. Těžší papír může mít pro sešívání nižší limit než 30 listů.
Pokud úloha sestává jen z jednoho listu nebo pokud sestává z více než 30 listů, produkt vytiskne úlohu do přihrádky, ale nesešije ji.
Sešívačka slouží výhradně k sešívání papíru. Nepokoušejte se sešívat jiné typy papíru, například obálky, fólie nebo štítky.
Chcete-li nakonfigurovat výchozí umístění pro sešívání, postupujte podle následující části:

Konfigurace výchozí polohy sešívačky

Nakonfigurujte výchozí polohy sešívačky pro dokumenty. Chcete-li potlačit výchozí nastavení pro konkrétní úlohu, můžete použít ovládací panel. Pro výchozí polohu sešívačky jsou k dispozici následující možnosti:
 • Žádné: Žádné sešívací svorky
 • Vlevo nebo vpravo nahoře: Je-li dokument orientován na výšku, je sešívací svorka v levém horním rohu kratší strany papíru. Je-li dokument orientován na šířku, je sešívací svorka v pravém horním rohu delší strany papíru.
 • Vlevo nahoře: Sešívací svorka je v levém horním rohu kratší strany papíru.
 • Vpravo nahoře: Sešívací svorka je v pravém horním rohu delší strany papíru.
  Obrázek : Polohy sešívačky
 1. Levý horní roh kratší strany papíru
 2. Pravý horní roh delší strany papíru
Poznámka:
Kroky se liší podle typu ovládacího panelu.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu produktu vyhledejte a stiskněte tlačítko Administration (Správa).
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Nastavení sešívačky/stohovače
  • Sešívání
 3. Ze seznamu možností vyberte příslušné polohy sešívačky a poté vyberte tlačítko Save (Uložit).
FutureSmart 4
Pomocí tohoto postupu získejte adresu IP tiskárny a pak nakonfigurujte výchozí nastavení sešívání z integrovaného webového serveru HP.
 1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele v přesném tvaru, v jakém se zobrazil na ovládacím panelu tiskárny. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu Enter. Spustí se server EWS.
  Obrázek : Příklad IP adresy v okně prohlížeče
  Poznámka:
  Pokud se ve webovém prohlížeči zobrazí zpráva, že přístup na stránku nemusí být bezpečný, vyberte možnost pokračovat na stránku. Vstupem na stránku nedojde k poškození počítače.
 2. V integrovaném webovém serveru HP vyberte kartu Kopírování/tisk a poté v levé nabídce vyberte možnost Správa sešívačky/stohovače.
 3. V rozevírací nabídce Sešívání vyberte umístění svorek a potom vyberte možnost Použít.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...