hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Deskjet 2520 All-in-One series - Popis ovládacího panelu produktu

  Obrázek : Obrázek – Ovládací panel zařízení HP Deskjet 2520 All-in-One series
 1. 1 Zapnout: Slouží k zapnutí a vypnutí produktu. Když je zařízení vypnuté, stále je napájeno minimálním proudem. Chcete-li zcela odpojit napájení, vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel. Další informace uvádí téma .
 2. 2 Skenování: Po připojení k počítači spustí skenování z předního panelu.
 3. 3 Storno: Přeruší probíhající operaci.
 4. 4 Přizpůsobit na stránku: Zvětší nebo zmenší předlohu umístěnou na skleněné ploše.
 5. 5 Kontrolka Přizpůsobení na stránku: Informuje o výběru funkce zvětšení nebo zmenšení.
 6. 6 Kopírovat černobíle: Zahájí úlohu černobílého kopírování. Zvyšte počet kopií několikanásobným stisknutím tlačítka. Po vyřešení potíží s tiskem funguje také jako tlačítko pro pokračování.
 7. 7 Kopírovat barevně: Spouští barevné kopírování. Zvyšte počet kopií několikanásobným stisknutím tlačítka. Po vyřešení potíží s tiskem funguje také jako tlačítko pro pokračování.
 8. 8 Kontrolka upozornění: Označuje, že došlo k uvíznutí papíru, v tiskárně došel papír nebo některé události vyžadují vaši pozornost.
 9. 9 Displej ovládacího panelu: Informuje o počtu kopií, chybě médií, stavu inkoustu nebo chybě inkoustu.

Stavové kontrolky

Když je produkt zapnutý, kontrolka tlačítka Napájení bude svítit. Když produkt zpracovává úlohu, bude kontrolka tlačítka Napájení blikat. Další blikající kontrolky signalizují chyby, které můžete vyřešit. Informace o blikajících kontrolkách a postupu viz níže.
Chování
Příčina a řešení
Kontrolka napájení bliká a kontrolka upozornění svítí.
Obrázek : Obrázek - stavové kontrolky HP Deskjet 2520 All-in-One series
Při pokusu o tisk je výstupní zásobník zavřený.
Otevřete výstupní zásobník.
Kontrolka napájení, ikony stavu inkoustu a kontrolka upozornění blikají.
Obrázek : Obrázek - stavové kontrolky HP Deskjet 2520 All-in-One series
Dvířka kazety jsou otevřená.
Zavřete dvířka kazety.
Obě ikony stavu inkoustu blikají.
Obrázek : Obrázek - stavové kontrolky HP Deskjet 2520 All-in-One series
Obě kazety chybí, nemají sejmutou ochrannou pásku nebo mohou být vadné.
Nainstalujte kazety, sejměte z kazet ochrannou pásku nebo vyměňte vadné kazety.
Jedna ikona stavu inkoustu bliká.
Obrázek : Obrázek - stavové kontrolky HP Deskjet 2520 All-in-One series
Blikající ikona oznamuje, že odpovídající kazeta chybí, nemá sejmutou ochrannou pásku nebo může být vadná. Tiskárna bude tisknout pouze pomocí jedné kazety.
Nainstalujte chybějící černou nebo barevnou kazetu, sejměte z kazety ochrannou pásku nebo vyměňte vadnou kazetu.
Písmeno „P“, ikona médií a kontrolka upozornění blikají.
Obrázek : Obrázek - stavové kontrolky HP Deskjet 2520 All-in-One series
Není přítomen žádný papír nebo papír není podáván.
Vložte papír a stiskněte libovolné tlačítko vyjma tlačítka Zrušit, abyste pokračovali v tisku.
Písmeno „J“, ikona médií a kontrolka upozornění blikají.
Obrázek : Obrázek - stavové kontrolky HP Deskjet 2520 All-in-One series
Došlo k uvíznutí papíru.
Odstraňte zaseknutý papír. Poté stiskněte libovolné tlačítko vyjma tlačítka Zrušit, abyste pokračovali v tisku.
Písmeno „C“, ikony stavu inkoustu a kontrolka upozornění blikají.
Obrázek : Obrázek - stavové kontrolky HP Deskjet 2520 All-in-One series
Vozík tiskových kazet uvnitř tiskárny uvízl.
Otevřete dvířka vozíku a zkontrolujte, zda nic vozíku nebrání v pohybu. Přesuňte vozík doprava, zavřete dvířka a poté stiskněte libovolné tlačítko vyjma tlačítka Zrušit, abyste pokračovali.
Kontrolka napájení, ikona médií a kontrolka upozornění blikají.
Obrázek : Obrázek - stavové kontrolky HP Deskjet 2520 All-in-One series
Skener nefunguje. Stisknutím tlačítka Napájení vypněte a znovu zapněte tiskárnu.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na společnost HP. Přestože skener nefunguje, tiskárna může i nadále tisknout.
Kontrolka napájení, písmeno „E“, ikona médií, ikony stavu inkoustu, ikona kaňky inkoustu a kontrolka upozornění blikají.
Obrázek : Obrázek - stavové kontrolky HP Deskjet 2520 All-in-One series
Tiskárna je v chybovém stavu.
Resetujte tiskárnu.
Jedna ikona stavu inkoustu a ikona kaňky inkoustu blikají a kontrolka upozornění svítí.
Obrázek : Obrázek - stavové kontrolky HP Deskjet 2520 All-in-One series
Blikající ikona stavu inkoustu oznamuje, že došlo k problému s odpovídající kazetou. Kazeta může být nesprávně nainstalovaná, nekompatibilní, vadná, falešná nebo téměř prázdná.
 • Pokud se na obrazovce počítače zobrazí zpráva, přečtěte si ji, abyste se o problému dozvěděli více.
 • Pokud se na obrazovce počítače žádná zpráva nezobrazila, zkuste kazetu vyjmout a znovu vložit.
 • Zkontrolujte, zda používáte kazetu HP, která je určena pro danou tiskárnu.
 • Zkontrolujte, zda kazeta není vadná. Postup:
  • Vyjměte černou tiskovou kazetu.
  • Zavřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám.
  • Bliká-li kontrolka Zapnout, měli byste vyměnit trojbarevnou tiskovou kazetu. Pokud kontrolka Zapnout nebliká, vyměňte černou tiskovou kazetu.
 • Pokud je kvalita tisku horší, zvažte výměnu kazety.
Obě ikony stavu inkoustu a ikona kaňky inkoustu blikají a kontrolka upozornění svítí.
Obrázek : Obrázek - stavové kontrolky HP Deskjet 2520 All-in-One series
Došlo k problému s oběma kazetami. Kazety mohou být nesprávně nainstalované, nekompatibilní, vadné, falešné nebo téměř prázdné.
 • Pokud se na obrazovce počítače zobrazí zpráva, přečtěte si ji, abyste se o problému dozvěděli více.
 • Pokud se na obrazovce počítače žádná zpráva nezobrazila, zkuste kazety vyjmout a znovu vložit.
 • Zkontrolujte, zda používáte kazety HP, které jsou určeny pro danou tiskárnu.
 • Zkontrolujte, zda kazeta není vadná. Postup:
  • Vyjměte černou tiskovou kazetu.
  • Zavřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám.
  • Bliká-li kontrolka Zapnout, měli byste vyměnit trojbarevnou tiskovou kazetu. Pokud kontrolka Zapnout nebliká, vyměňte černou tiskovou kazetu.
 • Pokud je kvalita tisku horší, zvažte výměnu kazet.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...