hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Informace o nedávno objevené zranitelnosti.

  HP si je vědomo nedavných tříd nedostatků, které były popsány jako ,,spekulační vyjímky vedlejších-kanálů poruch,, které můžou objevit v mnoha moderních procesorů  (Intel, AMD, and ARM ) a operačních systémech. HP bude dále poskytovat updatované informace na stránce podpory jakmile budou dostupné.

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Deskjet 3510 e-All-in-One series - Popis ovládacího panelu produktu

  Obrázek : Obrázek – Ovládací panel zařízení HP Deskjet 3510 e-All-in-One series
 1. 1 Zpět: Návrat na předchozí stránku.
 2. 2 Storno: Zastavuje probíhající operaci a obnovuje výchozí nastavení.
 3. 3 Tlačítko Selection: Kontextové tlačítko se mění v závislosti na obsahu zobrazeném na obrazovce.
 4. 4 Tlačítko Nahoru: Pomocí tohoto tlačítka je možné procházet nabídkami a provádět výběr počtu kopií.
 5. 5 Tlačítko Dolů: Pomocí tohoto tlačítka je možné procházet nabídkami a provádět výběr počtu kopií.
 6. 6 OK: Potvrzení aktuálního výběru.
 7. 7 Kontrolka a tlačítko Bezdrátové připojení: Modrá kontrolka signalizuje bezdrátové připojení. Stisknutím tlačítka zobrazíte stav bezdrátového připojení a volby nabídky. Stiskem a podržením tlačítka do chvíle, než začne kontrolka blikat, spustíte režim tlačítka WPS (Wi-Fi Protected Setup).
 8. 8 Kontrolka a tlačítko ePrint: Bílé světlo signalizuje, že je služba ePrint připojená. Stiskem tlačítka zobrazíte nabídku webových služeb, ve které můžete zobrazit e-mailovou adresu tiskárny a upravit nastavení služby ePrint.
 9. 9 Tlačítko Svítí: Umožňuje zapnout či vypnout tiskárnu.
Nastavení bezdrátového připojení
Stisknutím tlačítka Bezdrátové připojení zobrazíte stav bezdrátového připojení a možnosti nabídky.
 • Pokud je tiskárna připojená k bezdrátové síti, bude kontrolka bezdrátového připojení svítit modře. Současně bude na displeji tiskárny zobrazen nápis Připojeno a IP adresa tiskárny.
 • Pokud je bezdrátové připojení zakázáno (bezdrátové rádio je vypnuto) a bezdrátová síť není dostupná, kontrolka bezdrátového připojení svítit nebude. Současně bude na displeji zobrazen nápis Bezdrát. vypnuto.
 • Pokud je bezdrátové připojení povoleno (bezdrátové rádio je zapnuto), avšak tiskárna k žádné bezdrátové síti připojena není, bude kontrolka bezdrátového připojení blikat. Současně bude na displeji zobrazen buď nápis Probíhá připojení, nebo Nepřipojeno.
Displej tiskárny můžete použít k získání informací o vaší bezdrátové síti, k vytvoření bezdrátového připojení a mnohem více.
Postupy
Pokyny
Tisk stránky s konfigurací sítě
Stránka s konfigurací sítě bude obsahovat stav sítě, název hostitele, název sítě a další.
Tisk protokolu testu bezdrátové sítě
Protokol testu bezdrátové sítě bude obsahovat výsledky diagnostiky stavu bezdrátové sítě, sílu bezdrátového signálu, nalezené sítě a další.
Obnovení nastavení sítě do výchozího nastavení
Zapnutí a vypnutí bezdrátového připojení
Stavové kontrolky
Kontrolka stavu bezdrátového připojení
Obrázek : Obrázek - Kontrolka bezdrátového stavu
Chování kontrolky
Řešení
Vyp
Bezdrátové připojení vypnuto. K přístupu do nabídky bezdrátového připojení na displeji tiskárny stiskněte tlačítko Bezdrátové připojení. Pomocí nabídky bezdrátového připojení povolte bezdrátový tisk.
Pomalu bliká
Bezdrátové připojení je zapnuto, ale nejste připojeni k síti. Pokud není připojení možné, ujistěte se, že je tiskárna v dosahu bezdrátového signálu.
Rychlé blikání
Došlo k chybě bezdrátového připojení. Viz zprávy na displeji tiskárny.
Svítí
Bylo vytvořeno bezdrátové připojení a vy můžete tisknout.
Kontrolka stavu služby ePrint
Obrázek : Obrázek - Kontrolka bezdrátového stavu
Chování kontrolky
Řešení
Vyp
Služba ePrint je zakázaná. Stisknutím tlačítka ePrint otevřete nabídku služby ePrint na displeji tiskárny.
Svítí
Služba ePrint je aktivní a připojená.
Kontrolka tlačítka Napájení
Chování kontrolky
Řešení
Vyp
Zařízení je vypnuto.
Problikává
Zařízení je v úsporném režimu. Zařízení se do úsporného režimu přepne automaticky po 5 minutách nečinnosti.
Rychlé blikání
Došlo k chybě. Viz zprávy na displeji tiskárny.
Neustále bliká
Tiskárna tiskne, skenuje nebo kopíruje.
Svítí
Tiskárna je zapnuta a připravena k tisku.
Automatické vypnutí
Po zapnutí tiskárny je podle výchozího nastavení funkce Vypínat automaticky aktivní. Pokud je funkce automatického vypnutí povolena, tiskárna se po 2 hodinách nečinnosti automaticky vypne a šetří tak spotřebu energie. Funkce Vypínat automaticky se automaticky deaktivuje ve chvíli, kdy tiskárna naváže bezdrátové připojení nebo připojení v síti Ethernet (je-li tato možnost podporována). Nastavení funkce Vypínat automaticky můžete upravit prostřednictvím ovládacího panelu. Poté, co nastavení změníte, zůstane v tiskárně zachované. Funkce Vypínat automaticky slouží k úplnému vypnutí tiskárny, přičemž je třeba k jejímu následnému spuštění použít tlačítko napájení.
Změna nastavení funkce Automatické vypnutí
  Poznámka:
Pokud tisknete v rámci bezdrátové sítě nebo sítě Ethernet, je vhodné funkci Automatické vypnutí zakázat, aby nedocházelo ke ztrátě tiskových úloh. I v případě zakázané funkce Automatické vypnutí se tiskárna z důvodu úspory energie po 5 minutách nečinnosti uvede do režimu spánku.
 1. V ovládacím panelu na úvodní obrazovce s položkami Kopírovat, Skenovat a Rychlé formuláře stiskněte tlačítko Nastavení.
    Poznámka:
  Pokud nevidíte úvodní obrazovku, mačkejte tlačítko Zpět, dokud ji neuvidíte.
 2. V nabídce Nastavení na displeji tiskárny vyberte možnost Předvolby.
 3. V nabídce Předvolby vyberte možnost Auto-Off.
 4. V nabídce Auto-Off vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto a volbu potvrďte stiskem tlačítka Pokračovat.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...