hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP  - Tisk fotografií (Windows)

Tento dokument je určen pro tiskárny a počítače HP se systémem Windows.
Tiskněte lépe vypadající fotografie z počítače se systémem Windows pomocí správného typu papíru a odpovídajících nastavení tiskové úlohy.
Krok 1: Vložte fotografický papír do hlavního vstupního zásobníku
Vložte fotografický papír do hlavního zásobníku papíru. Způsob vkládání papíru závisí na tom, kde je zásobník a jaký typ tiskárny máte.
  Poznámka:
Pokud má vaše tiskárna samostatný zásobník na fotografický papír a chcete jej použít, nahlédněte do uživatelské příručky a přečtěte si, jak ze zásobníku tisknout.
 1. Z hlavního zásobníku papíru vyjměte veškerý obyčejný papír.
 2. Vložte fotografický papír krátkou stranou do zásobníku, v závislosti na typu tiskárny. Má-li papír perforovaný výstupek pro manipulaci s fotografií po tisku, vkládejte papír tak, aby výstupek směřoval nahoru nebo k vám a nedošlo k jeho potisknutí.
  • Inkoustové tiskárny se zásobníkem pro vkládání zezadu: Lesklou nebo tiskovou stranou nahoru
  • Inkoustové tiskárny se zásobníkem pro vkládání zepředu: Lesklou nebo tiskovou stranou dolů
  • Tiskárny LaserJet se zásobníkem pro vkládání zepředu: Lesklou nebo tiskovou stranou nahoru
  Vložení fotografického papíru do zásobníku pro vkládání zezadu
  Vložení fotografického papíru do zásobníku pro vkládání zepředu
  Vložení fotografického papíru do zásobníku pro vkládání zezadu
  Vložení fotografického papíru do zásobníku pro vkládání zepředu
 3. Nastavte vodítka šířky papíru tak, aby těsně přiléhala k okrajům papíru.
Krok 2: Tisk fotografie
Otevřete tiskové okno a vlastnosti dokumentu a nastavte tiskovou úlohu.
 1. Před tiskem upravte fotografie vylepšením barev, jasu, kontrastu a dalších nastavení vzhledu.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na fotografii, kterou chcete tisknout, vyberte možnost Otevřít pomocí a pak vyberte možnost Windows Prohlížeč fotografií nebo Malování.
    Poznámka:
  Abyste mohli tyto kroky využít v případě systému Windows 10, otevřete fotografii pomocí aplikace Malování. Se systémem Windows 10 se nedodává Windows Prohlížeč fotografií. Byl nahrazen aplikací Fotografie.
 3. Klikněte na možnost Tisk, na možnost Soubor nebo na ikonu nabídky (Malování), poté klikněte na možnost Tisk.
  Otevře se okno Tisk nebo Tisk fotografií s obecným nastavením tiskové úlohy.
 4. Otevřete okno tiskárny Vlastnosti dokumentu a získejte přístup k dalším nastavením rozvržení, kvality, barvy a pokročilým nastavením tisku.
  • V okně Tisk fotografií ve Windows Prohlížeči fotografií klikněte na tlačítko Možnosti… v pravém dolním rohu obrazovky a poté klikněte na tlačítko Vlastnosti tiskárny… v okně Nastavení tisku.
  • V okně Tisk v nástroji Malování klikněte na tlačítko Předvolby.
  Obrázek : Příklad okna tiskárny Vlastnosti dokumentu s kartami nastavení a tlačítkem Pokročilá nastavení
  Okno tiskárny Vlastnosti dokumentu HP s kartami nastavení a tlačítkem Pokročilá nastavení
 5. Pomocí tohoto průvodce můžete vyhledat a použít nastavení tiskové úlohy pro fotografie v okně Vlastnosti dokumentu. Názvy nabídek a dostupných nastavení tisku se u jednotlivých tiskáren liší.
    Poznámka:
  Má-li okno Vlastnosti dokumentu kartu Zkratky pro tisk, vyberte jednu ze zkratek fotografické tiskové úlohy, ve které již máte základní nastavení vybraná.
  Nastavení
  Umístění
  Orientace na výšku či na šířku
  Vyberte orientaci na výšku pro svislý tisk nebo na šířku pro vodorovný tisk.
  Nabídka Orientace na kartě Rozvržení, Úpravy nebo Funkce
  Zásobník nebo zdroj papíru
  Pokud má vaše tiskárna má více než jeden zásobník, vyberte zásobník, do kterého jste vložili fotografický papír.
  Nabídka Zdroj nebo Zdroj papíru na kartě Papír/kvalita nebo Funkce
  Typ fotografického papíru
  Nastavte typ papíru, který používáte, například fotografický papír HP, lesklý nebo matný povrch, aby tiskárna papír správně zpracovala a potiskla.
  Nabídka Typ, Typ papíru nebo Média na kartě Papír/kvalita nebo Funkce
  Formát papíru
  Vyberte formát papíru, který jste vložili do tiskárny, například papír 4 x 6, 5 × 7 nebo 8 x 10.
  Nabídka Formát nebo Formát papíru v nabídce Upřesnit možnosti nebo na kartě Funkce
  Některé novější tiskárny podporují více možností papíru. Další informace najdete v části Vytvoření vlastních formátů papíru.
  Přidání nebo odebrání okraje
  Pokud vaše tiskárna tuto funkci podporuje, přidejte kolem fotografie bílý okraj nebo tiskněte zcela k okraji papíru.
  Nabídka Tisk bez okrajů nebo Formát papíru v nabídce Upřesnit možnosti
  Karta Zkratky pro tisk může zahrnovat zkratky pro tisk s okrajem nebo bez něj
 6. Změníte následující nastavení barvy a kvality, abyste získali co nejlepší výsledky tisku fotografií.
  Nastavení
  Umístění
  Kvalita: Měří se v bodech rozlišení tisku na palec (DPI). Vyšší DPI znamená jasnější a detailnější fotografie, ale zpomalí rychlost tisku a může spotřebovat více inkoustu. Rychlosti tisku naleznete v technických údajích k tiskárně (měří se ve stránkách za minutu).
  • Koncept: Nejnižší DPI se obvykle používá při nízké hladině inkoustu v kazetě nebo když není třeba tisk vysoké kvality
  • Normální: Výchozí kvalita nastavení vhodná pro většinu tiskových úloh
  • Nejlepší: Vyšší DPI než u nastavení Normální
  • Maximální DPI: Nejvyšší dostupné nastavení DPI
  Nabídka Nastavení kvality nebo Média na kartě Papír/Kvalita
  Nabídky Tisk v režimu Max DPI nebo Kvalita výstupu jsou v závislosti na tiskárně k dispozici v nabídce Upřesnit možnosti
  Tisk barevně nebo černobíle: V závislosti na tiskárně mohou být k dispozici následující nastavení.
  • Barevně: Využívá všechny kazety k tisku fotografií v plných barvách
  • Černobíle, Pouze černý inkoust, nebo Černobíle: Tiskárna používá pouze černou inkoustovou kazetu; vhodné pro černobílý tisk normální nebo nižší kvality
  • Odstínů šedi: Tiskárna používá inkoust ze všech kazet k vytvoření širší škály tónů černé a šedé; vhodné pro vysoce kvalitní černobílý tisk
  V závislosti na tiskárně existuje několik míst, kde lze vybrat nastavení barevného a černobílého tisku.
  Vyberte možnost Barevně nebo Černobíle na kartě Papír/kvalita
  Na kartě Barva, kartě Funkce nebo v nabídce Upřesnit možnosti klikněte na nabídku vedle možnosti Tisk v odstínech šedi a zvolte možnost Vypnuto pro barevné výtisky, Odstíny šedi vysoké kvality nebo Pouze černý inkoust
 7. Klikněte na tlačítko OK a na možnost Tisk.
 8. Po tisku vyjměte ze zásobníku veškerý fotografický papír a uložte jej do balení, ve kterém byl dodán, nebo do plastového sáčku. Ponecháte-li papír delší dobu v zásobníku, může se začít vlnit.
Tipy pro tisk kvalitních fotografií
Přečtěte si tyto tipy a doporučení k tisku nejlepších obrázků na vaší tiskárně HP.
 • Použijte fotografický papír HP: Fotografické papíry HP jsou optimalizovány pro použití s inkoustovými tiskárnami a poskytují kvalitní výtisky pro domácí tvorbu nebo k zarámování.
 • Pořiďte fotografii s vysokým rozlišením: Vyšší rozlišení fotografie má za následek jasnější, zářivější výtisky.
 • Upravte fotografie před tiskem: Před tiskem pomocí nástrojů pro úpravu fotografií proveďte oříznutí a vylepšete barvy, jas, kontrast a další nastavení vzhledu.
 • Zkontrolujte zobrazení na počítači: Zobrazují-li se na monitoru počítače barvy nepřesně, může být kvalita tištěné fotografie neuspokojivá. Zkuste změnit výchozí nastavení barev na monitoru nebo si pomocí nástroje pro kalibraci ověřte přesnost barev.
 • V nastavení tisku použijte nejlepší nebo maximální kvalitu DPI: Nastavení vyšší kvality tisku dává nejlepší výsledky.
Nejčastější dotazy
Přečtěte si časté dotazy k tisku fotografií.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...