hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise and HP LaserJet Enterprise MFP - Prohlášení o omezené záruce na fixační sadu, přenosovou sadu a přenášecí sadu pro tiskárny Color LaserJet

Prohlášení o omezené záruce na fixační sadu, přenosovou sadu a přenášecí sadu pro tiskárny Color LaserJet

U tohoto produktu HP je zaručeno, že neobsahuje žádné závady materiálu ani zpracování do okamžiku, kdy ovládací panel tiskárny zobrazí zprávu o konci životnosti.
Tato záruka se nevztahuje na produkty, které (a) byly obnoveny, repasovány nebo jakkoli upraveny, (b) mají potíže vyplývající z nesprávného užití, nesprávného uskladnění nebo provozu mimo specifikace prostředí pro danou tiskárnu nebo (c) vykazují opotřebení z běžného užívání.
Chcete-li využít záruční servis vraťte produkt na místo prodeje (spolu s písemným popisem problému) nebo se obraťte na středisko podpory zákazníků společnosti HP. Společnost HP na základě vlastního uvážení buď vadný produkt nahradí, nebo proplatí jeho kupní cenu.
VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY JSOU V ROZSAHU DANÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY JEDINÝMI A VÝLUČNÝMI ZÁRUKAMI, ŽÁDNÁ DALŠÍ ZÁRUKA ČI PODMÍNKA, ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÁ, JIMI NENÍ VYJÁDŘENA ANI Z NICH NEVYPLÝVÁ. SPOLEČNOST HP SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK ČI PODMÍNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY A ZPŮSOBILOSTI K URČITÉMU ÚČELU.
V ROZSAHU DANÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY NERUČÍ SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ, NÁSLEDNÉ (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU NEBO ZTRÁTY DAT) NEBO JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY, DELIKTU ČI JINÉ SKUTEČNOSTI.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY OBSAŽENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ, VYJMA ZÁKONEM POVOLENÉHO ROZSAHU, NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ ANI NEUPRAVUJÍ, ALE DOPLŇUJÍ ZÁVAZNÁ STATUTÁRNÍ PRÁVA PLATNÁ PRO PRODEJ TOHOTO PRODUKTU.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...