hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Photosmart 5520 e-All-in-One series; HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-All-in-One series - Popis ovládacího panelu produktu

HP Photosmart 5520 e-All-in-One series; HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-All-in-One series – Popis ovládacího panelu produktu

 • Stiskem směrových kláves můžete přecházet mezi dvěma úvodními obrazovkami.
   Obrázek : Ovládací panel zařízení HP Photosmart 5520 e-All-in-One series; HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-All-in-One series
  1. 1 Domů: Umožňuje návrat na úvodní obrazovku, která je zobrazena po prvním spuštěním tiskárny.
  2. 2 Nápověda: Umožňuje na úvodní obrazovce zobrazit všechna témata nápovědy. Na další obrazovce naleznete informace nebo animace na displeji, které vám usnadní provedení aktuální činnosti.
  3. 3 Směrová tlačítka: Slouží k navigaci mezi dvěma úvodními obrazovkami, fotografiemi, náhledy tisku, aplikacemi a možnostmi vodorovné nabídky.
  4. 4 Zpět: Návrat na předchozí stránku.
  5. 5 Zrušit: Přeruší probíhající operaci.
  6. 6 Ikona ePrint: Otevřete nabídku Shrnutí webových služeb umožňující prohlížet podrobnosti o stavu služby ePrint, měnit její nastavení nebo vytisknout stránku s informacemi.
  7. 7 Ikona Bezdrátové připojení: Otevře nabídku Přehled bezdr. přip, kde můžete zkontrolovat stav a změnit nastavení bezdrátového připojení. Také můžete vytisknout zprávu o testu bezdrátového připojení, která pomáhá při diagnostice problémů s připojením k síti.
  8. 8 Ikona Inkoust: Zobrazení přibližného množství inkoustu v tiskové kazetě. Zobrazuje varovný symbol, pokud je úroveň inkoustu nižší, než je minimální očekávaná úroveň.
  9. 9 Ikona Nastavení: Umožňuje otevřít nabídku Nastavení, kde je možné upravit předvolby nebo používat různé nástroje k provádění údržby.
  10. 10 Fotografický: Otevře nabídku Fotografický, ve které můžete prohlížet a tisknout fotografie nebo znovu vytisknout fotografie již vytištěné.
  11. 11 Aplikace: Nabízí rychlý a snadný způsob přístupu a tisku informací z webu, např. kupónů, omalovánek, skládanek a řady dalších.
  12. 12 Kopírovat: Otevře nabídku Kopírovat, kde můžete zvolit typ kopie nebo změnit nastavení kopírování.
  13. 13 Skenovat: Otevře nabídku Skenovat, ve které je možné zvolit cílové umístění skenovaného dokumentu.
  14. 14 Rychlé formuláře: Pomocí aplikace HP Quick Forms můžete tisknout kalendáře, kontrolní seznamy, hry, poznámkový papír, milimetrový papír a notový papír.
 • Tlačítko a kontrolka stavu bezdrátového připojení
  Obrázek : Tlačítko a kontrolka stavu bezdrátového připojení
  Tlačítko a kontrolka stavu bezdrátového připojení
  1
  Kontrolka stavu bezdrátového připojení
  • Nepřerušované modré světlo signalizuje, že bylo provedeno bezdrátové připojení a že můžete tisknout.
  • Pomalu blikající světlo signalizuje, že je možnost bezdrátové připojení zapnutá, avšak tiskárna není připojená k síti. Zkontrolujte, zda je vaše tiskárna v dosahu bezdrátového signálu.
  • Rychle blikající světlo signalizuje chybu bezdrátového připojení. Přečtěte si zprávu na displeji tiskárny.
  2
  Tlačítko bezdrátového připojení
  Stisknutím tlačítka zobrazíte stav bezdrátového připojení, adresu IP, název sítě, hardwarovou adresu (adresu MAC) a stav Wireless Direct.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...