hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Photosmart 7520 Series - Odstranění uvíznutého papíru

Je to poprvé, kdy se vyskytla tato chyba, nebo se chyba stala už dříve? Klepněte na níže uvedený odkaz odpovídající vaší odpovědi.
Odstranění uvíznutého papíru
Pro vyřešení problému zkuste následující řešení. Řešení jsou uvedena v pořadí od toho nejpravděpodobnějšího úspěšného. Pokud problém nevyřeší první řešení, zkuste ta následující, dokud se problém nevyřeší.
  Poznámka:
Pokud jste se nepokusili uvíznutý papír odstranit, přejděte zpět do elektronické nápovědy a nejdříve zkuste toto řešení.
Řešení 1: Zkontrolujte, zda je příslušenství pro oboustranný tisk nainstalováno a zda je automatický podavač dokumentů zavřen
 1. Pokud jste za účelem odstranění uvíznutého papíru demontovali příslušenství pro oboustranný tisk, ověřte, zda je opět řádně upevněno na svém místě.
  Obrázek : Obrázek - Výměna zadních dvířek
 2. Zkontrolujte, zda je automatický podavač dokumentů zavřený.
 3. Zkuste tiskárnu použít znovu.
Řešení 2: Ověřte, že je v zásobníku papíru správně vložen papír
 1. Proveďte jeden z následujících kroků:
  Vložení papíru formátu A4 nebo
  1. Zvedněte zásobník na fotopapír.
   Posuňte vodítko papíru směrem ven.
   Obrázek : Obrázek - Posunutí vodítka šířky papíru do krajní pozice
   Vyjměte všechna další dříve vložená média.
   Vložení papíru:
   • Balík papírů vložte do zásobníku kratší stranou dopředu a tiskovou stranou dolů.
    Obrázek : Obrázek - Vložení papíru do vstupního zásobníku
   • Zasuňte balík papíru až na doraz.
   • Posuňte vodítko šířky papíru směrem dovnitř, dokud se nezastaví o okraj papíru.
    Obrázek : Obrázek - Vložení papíru do vstupního zásobníku
   Sklopte zásobník na fotopapír.
  Vložte papír o rozměrech 10 x 15 cm
  1. Zvedněte víko zásobníku fotografického papíru a posuňte vodítko šířky papíru směrem ven.
   Do zásobníku na fotografický papír vložte balík fotografických papírů kratší stranou dopředu a tiskovou stranou dolů.
   Obrázek : Obrázek - Posunutí vodítka šířky papíru do krajní pozice
   Zasuňte balík fotografického papíru až k dorazu.
     Poznámka:
   Jestliže má používaný fotografický papír perforované chlopně, vložte jej tak, aby se chlopně nacházely co nejblíže k vám.
   Posuňte vodítko šířky papíru směrem dovnitř, dokud se nezastaví o okraj papíru.
   Obrázek : Obrázek - Posunutí vodítka šířky papíru do krajní pozice
   Sklopte víko zásobníku fotografického papíru.
   Obrázek : Obrázek - Sklopte víko zásobníku fotografického papíru
  Vložení obálek
  1. Zvedněte zásobník na fotopapír.
   Posuňte vodítko papíru směrem ven.
   Obrázek : Obrázek - Posunutí vodítka šířky papíru do krajní pozice
   Vyjměte všechna další dříve vložená média.
   Vložení obálek:
   • Vložte jednu nebo více obálek až k pravé straně hlavního vstupního zásobníku chlopněmi nahoru a doleva.
    Obrázek : Obrázek - Úprava vodítka šířky papíru
   • Zasouvejte balík obálek, dokud se nezastaví.
   • Posouvejte vodítko šířky papíru směrem dovnitř, dokud se nezastaví o okraj obálky.
    Obrázek : Obrázek - Úprava vodítka šířky papíru
   Sklopte zásobník na fotopapír.
 2. Zkuste tiskárnu použít znovu.
Řešení 3: Obraťte se na zástupce technické podpory společnosti HP
 1. Pokud vám žádné z těchto řešení nepomohlo, společnost HP poskytuje pro váš produkt různé možnosti asistované podpory.
  Při kontaktování podpory mějte k dispozici následující informace:
  • Název produktu (HP Photosmart 7520 series)
  • Číslo modelu (umístěno uvnitř dvířek tiskové kazety)
   Obrázek : Obrázek - Nalezení čísla modelu
  • Sériové číslo tiskárny (desetimístný kód)
   Sériové číslo je uvedeno na nálepce v zadní nebo dolní části tiskárny. Sériové číslo je desetimístný kód na nálepce. Obsahuje čísla a písmena, žádné pomlčky.
 2. Klepněte na níže uvedený odkaz, abyste navštívili stránku podpory pro vaši tiskárnu.
  Pokud se zobrazí výzva, zvolte zemi/oblast a potom klepnutím na položku Kontaktovat HP získejte informace o technické podpoře.
 3. Navštivte fóra podpory společnosti HP a připojte se k uživatelům HP, čímž získáte nápady, tipy a odpovědi na otázky o své tiskárně. Fóra zobrazíte klepnutím na odkaz níže. (Fóra podpory společnosti HP nemusí být k dispozici ve všech jazycích.)
Postup pro odstranění opakovaně uvíznutého papíru
Pokud máte časté problémy s uvíznutím papíru, zkuste jedno z níže uvedených řešení. Řešení jsou uvedena v pořadí od toho nejpravděpodobnějšího úspěšného. Pokud problém nevyřeší první řešení, zkuste ta následující, dokud se problém nevyřeší.
Řešení 1: Zkontrolujte obvyklé příčiny „uvíznutí papíru“
 1. Ujistěte se, že jste již vyzkoušeli níže uvedená řešení. Potřebujete-li podrobné informace, přejděte zpět na horní část stránky a vyberte možnost Jedná se o mé první uvíznutí papíru / občas se to stává.
  • Odstraňte uvíznutý papír. (Podrobnosti naleznete v nápovědě tiskárny.)
  • Zkontrolujte, zda je příslušenství pro oboustranný tisk nainstalováno a zda je automatický podavač dokumentů zavřen.
  • Ověřte, že je v zásobníku papíru správně vložen papír.
Řešení 2: Zkontrolujte, zda papír není natržený nebo zašpiněný
 1. Odstraňte veškerá média ze zásobníků a ze skleněné plochy skeneru, abyste zkontrolovali, zda dvířka přístupu ke kazetě nejsou zamčená.
 2. Otevřete přístupová dvířka kazety.
  Obrázek : Obrázek — Otevření přístupových dvířek
 3. Pokud je to možné, použijte baterku a vyhledejte uvnitř produktu útržky papíru nebo cizí tělesa a odstraňte je.
 4. Pokud nedosáhnete na všechny nečistoty nebo pokud je nemůžete jednoduše odstranit, postupujte podle následujících kroků:
  1. Pokud je tiskárna stále zapnutá, odpojte kabel napájení nejlépe vytažením ze zásuvky ve zdi.
   Ponechejte přístupová dvířka kazety otevřená, abyste mohli sledovat činnost tiskárny po obnovení napájení.
   Počkejte 30 sekund a poté napájecí kabel připojte.
   Při spouštění tiskárny sledujte přední přístupovou oblast. Válce pro podávání papíru se začnou otáčet a mohou uvolnit kousky papíru nebo vám mohou alespoň ukázat místa s nahromaděným tiskovým materiálem.
   Jestliže se tiskárna nezapne automaticky, stiskněte vypínač.
     Varování:
   Při restartu do tiskárny nesahejte ani do ní nevkládejte nástroje nebo jiné předměty. Může dojít k poškození.
 5. Pokud se vám povedlo uvíznutý materiál odstranit, vložte papír do zásobníku papíru a opakujte akci.
Řešení 3: Zkontrolujte kvalitu papíru v zásobníku papíru
 1. Zkontrolujte, zda je v zásobníku vložen rovný papír.
 2. Zkontrolujte okraje papíru, zda nejsou špinavé, natržené nebo jakkoli pokrčené.
 3. Odstraňte veškerý pokrčený nebo poškozený papír, zbývající papír vložte zpět do zásobníku a zkuste použít tiskárnu znovu.
 4. Aby nedocházelo k uvíznutí papíru, postupujte podle následujících pokynů:
  • Posuňte vodítka šířky papíru v zásobníku papíru tak, aby těsně přiléhala k papíru. Vodítko šířky papíru nesmí papír v zásobníku ohýbat.
  • Potištěné papíry ze zásobníku papíru často odebírejte.
  • Nezasouvejte papír do zásobníku papíru násilím ani příliš hluboko.
  • Do zásobníku nevkládejte příliš mnoho papíru. Přeplněný zásobník může způsobit uvíznutí papíru.
  • Nepoužívejte příliš tenký nebo silný papír, papír s hladkou strukturou ani papír, který lze snadno natáhnout. Tyto papíry mohou být zaváděny nesprávně cestou zavádění papíru, a mohou způsobit uvíznutí papíru.
  • Fotografická média skladujte v původním obalu, v uzavíratelném plastovém sáčku na rovném povrchu, na chladném a suchém místě. Pokud chcete zahájit tisk, vyjměte pouze tolik papíru, kolik chcete bezprostředně použít. Po dokončení tisku vraťte nepoužitý fotografický papír zpět do plastového sáčku.
  • Nepoužitý fotografický papír nenechávejte v zásobníku papíru. Papír by se mohl časem zkroutit, což by mohlo snížit kvalitu výtisků. Zkroucený papír může způsobit uvíznutí.
  • Ve vstupním zásobníku nekombinujte různé typy a formáty papíru. V zásobníku musí být pouze papír stejného formátu a typu.
  • Nepoužívejte obálky se sponami nebo s okénky. Mohou uvíznout mezi válci a způsobit uvíznutí papíru. Je také vhodné přehnout klopu dovnitř každé obálky. Tím se zabrání uvíznutí papíru.
  • Tisknete-li štítky, ujistěte se, že papíry štítků nejsou starší, než dva roky. Starší štítky by se při průchodu tiskárnou mohly odlepit a mohlo by pak dojít k jejich uvíznutí.
  • Používejte typy papírů doporučené pro tiskárnu.
Řešení 4: Upravte stoh papíru
 1. Změňte množství papíru ve stohu.
  Například pokud je ve stohu málo papíru, přidejte jej. Pokud je stoh příliš vysoký, odeberte papír.
 2. Poklepejte hranami papíru na rovném povrchu tak, aby se okraje papíru zarovnaly a poté vložte papír zpět.
 3. Zkuste tiskárnu použít znovu.
 4. Pokud potíže přetrvávají, postupujte podle následujících kroků:
  1. Vyjměte stoh papíru a profoukněte jej, aby se odstranila statická elektřina.
   Otočte stoh papíru o 180 stupňů a potom poklepejte hranami papíru na rovné podložce tak, aby se zarovnaly okraje.
   Vložte papír zpět.
   Zkuste tiskárnu použít znovu.
Řešení 5: Obraťte se na zástupce technické podpory společnosti HP
 1. Pokud vám žádné z těchto řešení nepomohlo, společnost HP poskytuje pro váš produkt různé možnosti asistované podpory.
  Při kontaktování podpory mějte k dispozici následující informace:
  • Název produktu (HP Photosmart 7520 series)
  • Číslo modelu (umístěno uvnitř dvířek tiskové kazety)
   Obrázek : Obrázek - Nalezení čísla modelu
  • Sériové číslo tiskárny (desetimístný kód)
   Sériové číslo je uvedeno na nálepce v zadní nebo dolní části tiskárny. Sériové číslo je desetimístný kód na nálepce. Obsahuje čísla a písmena, žádné pomlčky.
 2. Klepněte na níže uvedený odkaz, abyste navštívili stránku podpory pro vaši tiskárnu.
  Pokud se zobrazí výzva, zvolte zemi/oblast a potom klepnutím na položku Kontaktovat HP získejte informace o technické podpoře.
 3. Navštivte fóra podpory společnosti HP a připojte se k uživatelům HP, čímž získáte nápady, tipy a odpovědi na otázky o své tiskárně. Fóra zobrazíte klepnutím na odkaz níže. (Fóra podpory společnosti HP nemusí být k dispozici ve všech jazycích.)

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...