hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - Vytvoření uložené úlohy (Mac OS X)

Vytvoření uložené úlohy (Mac OS X)

Úlohy lze v zařízení ukládat, takže je můžete kdykoli vytisknout.
 1. Klikněte na nabídku Soubor a potom na možnost Tisk.
 2. Vyberte tento produkt v nabídce Tiskárna.
 3. V tiskovém ovladači se standardně zobrazuje nabídka Kopie a stránky. Otevřete rozevírací seznam nabídky a klikněte na položku Ukládání úlohy.
 4. V rozbalovacím seznamu Režim vyberte typ ukládané úlohy.
  • Kontrola a přidržení: Možnost vytištění a zkontrolování jedné kopie úlohy a následného tisku dalších kopií.
  • Osobní úloha: Úloha se nevytiskne, dokud si nevyžádáte její tisk na ovládacím panelu produktu. Pokud přiřadíte osobní identifikační číslo (PIN) k úloze, musíte zadat požadované číslo PIN na ovládacím panelu.
  • Rychlá kopie: Vytiskne se požadovaný počet kopií úlohy a kopie úlohy se uloží v paměti produktu, bude ji tak možné vytisknout později.
  • Uložená úloha: Úloha se uloží v produktu a ostatní uživatelé budou mít možnost úlohu kdykoli vytisknout. Pokud bude mít úloha přiřazeno osobní identifikační číslo (PIN), bude při tisku úlohy potřeba zadat příslušné číslo PIN na ovládacím panelu.
 5. Chcete-li použít vlastní uživatelské jméno nebo název úlohy, klikněte na tlačítko Vlastní a zadejte uživatelské jméno nebo název úlohy.
  Vyberte, která možnost se má použít v případě, že některá jiná uložená úloha již má stejný název.
  Použít název úlohy + (1 - 99)
  Přidejte jedinečné číslo na konec názvu úlohy.
  Nahradit stávající soubor
  Přepište stávající uloženou úlohu novou úlohou.
 6. Pokud jste v kroku 3 vybrali možnost Uložená úloha nebo Osobní úloha, můžete ochránit úlohu pomocí kódu PIN. Zadejte do pole Použít kód PIN pro tisk 4místný kód. Pokud se o tisk této úlohy pokusí další lidé, zařízení je vyzve k zadání tohoto čísla PIN.
 7. Kliknutím na tlačítko Tisk spustíte zpracování úlohy.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...