hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítače HP - Řešení problémů s připojením pomocí portů USB (Windows 7)

Tento dokument je určen pro počítače HP a Compaq se systémem Windows 7.
Tento dokument popisuje běžné chyby a všeobecné tipy k řešení potíží, týkající se zařízení USB v systému Windows 7.

Než začnete

U některých zařízení USB, například multifunkčních tiskáren, skenerů či kopírek, je nutné nainstalovat software a ovladače zařízení USB před připojením zařízení USB k počítači. Vždy postupujte podle instalační dokumentace od výrobce zařízení USB.
Při odstraňování potíží se zařízením USB bude pravděpodobně nutné zařízení USB odpojit.
  Upozornění:
Při odpojování zařízení USB od počítače vždy postupujte podle pokynů výrobce. Některá zařízení USB je před odpojením od počítače nutné vypnout nebo vysunout. Některá jiná zařízení USB podporují funkci Bezpečně odebrat hardware systému Windows.

Kroky pro odstranění problémů

Při řešení problémů s nesprávně fungujícími zařízeními USB proveďte odpovídající kroky:
 1. Napájení: Je-li zařízení USB napájeno z baterií, zkontrolujte, zda jsou baterie správně usazené a zda jsou funkční. Je-li zařízení USB napájeno z externího zdroje, zkontrolujte, že jsou všechny napájecí konektory pevně zapojeny a napájecí kabel je připojen ke zdroji napájení.
 2. Kontrola připojení USB: Někdy lze problém vyřešit jednoduše tak, že zařízení USB odpojíte a poté znovu připojíte k počítači:
  1. Odpojte VŠECHNA zařízení USB připojená k počítači s výjimkou myši a klávesnice USB (pokud je používáte). To platí pro rozbočovače, USB flash disky, tiskárny a videokamery.
  2. Po odpojení všech zařízení USB postupujte následovně:
   • Pokud máte stolní počítač, připojte zařízení, které nefunguje správně, do jednoho z portů USB na zadní straně počítače (porty připojené přímo k základní desce).
   • Pokud používáte notebook, připojte zařízení, které nefunguje správně, do portu USB notebooku. Nepoužívejte replikátor portů USB (například dokovací stanice nebo rozbočovač USB).
  Co se stane po připojení zařízení?
  • Zařízení funguje správně: Potíže velmi pravděpodobně souvisí s napájením nebo nedostatečným celkovým výkonem systému.
   Poznámka:
   Chcete-li v budoucnu předejít selhání zařízení USB: K počítači nepřipojujte příliš mnoho zařízení; po připojení zařízení počkejte 5 sekund, než zařízení použijete; k připojení dalších zařízení použijte aktivní (napájené) rozbočovače; zařízení USB nepřipojujte, je-li systém zaneprázdněný (běží pomaleji, než je běžné).
  • Zařízení nefunguje: Nechte zařízení připojené a pokračujte dalším krokem.
 3. Instalace softwaru od výrobce zařízení USB: Aby některá zařízení USB správně fungovala, je nutné nainstalovat software od výrobce.
  1. Dodává-li se zařízení se softwarem, který jste předtím nenainstalovali, nainstalujte software nyní dle pokynů výrobce.
  2. Po instalaci softwaru od výrobce znovu připojte zařízení USB, s nímž jste měli potíže, a otestujte, zda funguje.
   Zařízení by nyní mělo pracovat správně. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším krokem.
 4. Microsoft Fix it: Společnost Microsoft poskytuje webovou aplikaci pro automatickou diagnostiku a opravu. Přejděte na stránku Diagnose and fix Windows USB problems automatically (v angličtině) a klikněte na zelené tlačítko Run now. Poté postupuje podle pokynů na obrazovce. Jestliže zařízení stále nefunguje, pokračujte dalším krokem.
 5. Windows Update: Spuštěním nástroje Windows Update zkontrolujete, zda počítač potřebuje aktualizaci operačního systému. Přejděte na stránku Windows Update (v angličtině) a podle pokynů na obrazovce zkontrolujte dostupnost aktualizací a přijměte všechny doporučené a volitelné aktualizace ovladačů. Jestliže zařízení stále nefunguje, pokračujte dalším krokem.
 6. Obnovení systému Microsoft: Pokud zařízení USB dříve fungovalo a až později přestalo fungovat, zkuste pomocí funkce Obnovení systému Microsoft obnovit stav, ve kterém zařízení ještě fungovalo. Další informace naleznete v části Použití obnovení systému Microsoft (Windows 7). Jestliže zařízení stále nefunguje, pokračujte dalším krokem.
 7. Řešení potíží se zařízením USB pomocí Správce zařízení: Zařízení USB jsou uvedena ve Správci zařízení. Proveďte tyto kroky podle toho, jak je zařízení ve Správci zařízení uvedeno:
  1. Klikněte na tlačítko Start a do pole pro vyhledávání zadejte správce zařízení.
  2. V seznamu výsledků klikněte na položku Správce zařízení.
   Otevře se správce zařízení.
  3. Zařízení bude uvedeno jako jedno z následujících:
   • Neznámé zařízení: Není nainstalován nebo správně nastaven ovladač (například pokud jste zařízení USB odebrali v okamžiku, kdy je systém Windows nastavoval jako nově nalezený hardware). K nápravě tohoto problému, odinstalujte a znovu nainstalujte ovladač zařízení následujícím způsobem:
    1. Odpojte zařízení
    2. Pravým tlačítkem myši klikněte na položku „Neznámé zařízení“ a vyberte možnost Odinstalovat. Otevře se okno Potvrďte odinstalaci zařízení.
    3. Klikněte na políčko vedle položky Odstranit software ovladače tohoto zařízení. Poté klikněte na tlačítko OK.
    4. Odpojte zařízení USB od počítače.
    5. Restartujte počítač.
    6. Znovu nainstalujte zařízení podle pokynů výrobce.
   • Jiné zařízení: Porty USB fungují, avšak je nutné nainstalovat ovladače zařízení. K nápravě tohoto problému:
    1. Odpojte zařízení USB a vyčkejte 20 sekund
    2. Nainstalujte ovladače podle pokynů výrobce.
   • Je zobrazen název zařízení: Porty USB a základní funkce plug-and-play fungují správně. V zařízení došlo k fyzickým potížím nebo k potížím s ovladači zařízení. Potíže lze někdy vyřešit jedním z následujících kroků:
    • Restartujte počítač a zkuste zařízení USB připojit znovu.
    • Odpojte zařízení USB, odinstalujte software zařízení (je-li k dispozici) a software znovu nainstalujte.
    • Odinstalujte a opět nainstalujte zařízení takto:
     1. Po připojení zařízení klikněte ve Správci zařízení pravým tlačítkem myši na název zařízení a vyberte možnost Odinstalovat.
     2. Jakmile odeberete název zařízení, zařízení odpojte a restartujte počítač.
     3. Zkuste zařízení znovu nainstalovat podle pokynů výrobce.
    • Jedná-li se o komunikační zařízení, dvakrát klikněte na název zařízení a nastavte port COM na jiné číslo; například z COM4 na COM3.
   • Zařízení není v seznamu uvedeno: Není-li zařízení vůbec uvedeno v seznamu, pokračujte dalším krokem.
 8. Odinstalace kořenových rozbočovačů USB: Odinstalace kořenového rozbočovače USB vynutí přeinstalaci kořenových rozbočovačů při příštím spuštění počítače. Kořenové rozbočovače USB odinstalujte podle následujících pokynů:
  1. Odpojte všechna zařízení USB připojená k počítači s výjimkou myši a klávesnice USB (pokud je používáte). To platí pro rozbočovače, USB flash disky, tiskárny a videokamery.
  2. Klikněte na tlačítko Start a do pole pro vyhledávání zadejte správce zařízení.
  3. Dvakrát klikněte na položku Řadiče USB a seznam rozbalte.
  4. V seznamu klikněte pravým tlačítkem myši na první Kořenový rozbočovač USB a vyberte možnost Odinstalovat.
   Obrázek : Výběr odinstalace v okně Správce zařízení
   Výběr odinstalace v okně Správce zařízení
   Pokračujte odinstalací všech uvedených kořenových rozbočovačů USB.
  5. Zavřete aplikaci Správce zařízení a restartujte počítač.
  6. Dodává-li se zařízení, s nímž máte potíže, se softwarem, který jste předtím nenainstalovali, nainstalujte software nyní dle pokynů výrobce.
  7. Opětovně připojte zařízení USB, s nímž jste měli potíže, a otestujte, zda funguje.

Zařízení USB nerozpoznáno systémem Windows 7 (ve Správci zařízení není uveden název zařízení) - možné potíže s napájením

Zařízení odpojte a postupujte dle níže uvedených kroků, dokud systém zařízení nezjistí:
 1. Restartujte počítač.
 2. Připojte zařízení a počkejte pět sekund. Jestliže systém zařízení nerozpozná, zařízení odpojte a přejděte k dalšímu kroku.
 3. Klikněte na tlačítko Start a do pole pro vyhledávání zadejte správce zařízení.
 4. Dvakrát klikněte na položku Řadiče USB a seznam rozbalte.
 5. Dvakrát klikněte na možnost Kořenový rozbočovač USB, klikněte na kartu Napájení a poté klikněte na možnost Nastavení napájení (pokud se zobrazuje).
  Zobrazí se zařízení připojená k rozbočovači spolu s požadovaným napájením. Překračuje-li celkové uvedené napájení hodnotu 500 mA, zařízení odeberte a použijte aktivní (napájený) rozbočovač.
  Obrázek : Okno vlastností napájení kořenového rozbočovače USB zobrazující dvě zařízení s odběrem 198 z 500 mA
  Okno vlastností rozbočovače USB zobrazující seznam zařízení spolu s jejich požadovanou spotřebou energie
 6. Prohlédněte si také další rozbočovače USB a jejich vlastnosti napájení. Překračuje-li celkové požadované napájení celkovou hodnotu napájení dostupnou pro daný rozbočovač, zařízení odeberte z příslušného rozbočovače. Tím snížíte hodnotu požadovaného napájení.
 7. Připojte zařízení a počkejte pět sekund. Jestliže systém zařízení nerozpozná, zařízení odpojte a přejděte k dalšímu kroku.
 8. Odeberte vysokorychlostní kabely USB s délkou přesahující tři metry a použijte vysokorychlostní kabely, které jsou kratší než tři metry.
  S vysokorychlostními zařízeními USB (multifunkční zařízení, skenery a fotoaparáty) používejte pouze vysokorychlostní kabely, které jsou kratší než tři metry.
 9. Je-li zařízení USB připojeno k portu USB na klávesnici, zařízení odpojte a připojte je do portu USB na počítači nebo do aktivního (napájeného) rozbočovače.
 10. Mohlo dojít k potížím s portem USB. Pokuste se zařízení připojit do jiného portu USB. Zobrazí-li se zařízení USB v aplikaci Správce zařízení po zapojení kabelu do jiného portu, odinstalujte a opětovně nainstalujte software ovladače zařízení USB.
 11. Pokud se zařízení ani nadále nezobrazuje, obraťte se na výrobce zařízení, který vám poskytne podporu.

Paměťové zařízení USB se nezobrazuje v okně Bezpečně odebrat hardware na počítačích se systémem Windows 7

Připojíte-li paměťové zařízení USB, například jednotku USB flash, zařízení se při kliknutí v oznamovací oblasti na ikonu Bezpečně odebrat hardware na ploše systému Windows nemusí objevit v okně Bezpečně odebrat hardware.
Obrázek : Ikona Bezpečně odebrat hardware v oznamovací oblasti
Ikona Bezpečně odebrat hardware v oznamovací oblasti
Paměťové zařízení USB: Zařízení USB se nemusí objevit v případě, že jste předtím zastavili jeho činnost a neodpojili jej z portu USB. Chcete-li zařízení zobrazit v okně Bezpečně odebrat hardware, proveďte tento postup:
 1. Odpojte zařízení, vyčkejte přibližně 20 sekund a poté zařízení znovu připojte.
  Zařízení by měl objevit v seznamu okně Bezpečně odebrat hardware.
 2. Pokud se zařízení v seznamu nezobrazí, restartujte počítač a zopakujte krok 1.
Paměťová karta ve čtečce karet USB: Je-li zařízením paměťová karta ve čtečce karet USB, restartováním počítače by se potíže měly vyřešit.
Poznámka:
Nepoužívejte ikonu bezpečně odebrat Hardware k odebrání paměťové karty. Chcete-li odebrat paměťovou kartu, vysuňte ji pomocí funkce systému Windows takto:
 1. Nebliká-li kontrolka na čtečce karet, vložte paměťovou kartu.
  Zobrazí se okno automatického přehrání. Pokud se nezobrazí, otevřete obsah karty pomocí aplikace Průzkumník Windows.
 2. K paměťové kartě je přiřazeno písmeno jednotky, stejně jako v případě jednotky flash, jednotky CD-ROM, disketové jednotky či pevného disku. Paměťovou kartu používejte stejně jako kteroukoli jinou jednotku v počítači. Dvojitým kliknutím na ikonu paměťové karty například otevřete nové okno se soubory na kartě CompactFlash.
 3. Po dokončení práce se soubory na paměťové kartě klikněte pravým tlačítkem na ikonu paměťové karty a vyberte možnost Vysunout.
  Obrázek : Funkce vysunutí v systému Windows 7
 4. Počkejte, až kontrolka na čtečce paměťových karet zhasne nebo přestane blikat. Poté vyjměte paměťovou kartu ze slotu.

Po aktualizaci řadiče Texas Instruments XHCI přestanou pracovat porty rozhraní USB 3.0

Prostřednictvím služby Microsoft Windows Update byla dodána nekompatibilní aktualizace řadiče Texas Instruments XHCI. Obdrží-li počítač tuto aktualizaci, postupem dle níže uvedených kroků vraťte ovladač řadiče zpět na předchozí verzi:
 1. Klikněte na tlačítko Start, do pole pro vyhledávání zadejte správce zařízení a ve výsledcích klikněte na položku Správce zařízení.
 2. Ve Správci zařízení klikněte na znaménko plus (+) vedle položky Řadiče sběrnice USB a rozbalte seznam.
 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na možnost Řadič Texas Instruments XHCI a poté vyberte položku Vlastnosti.
  Poznámka:
  Není-li řadič Texas Instruments XHCI v seznamu uveden, nejedná se o příčinu problému se zařízením USB. Další postup neprovádějte a zkuste jiné doporučené řešení v tomto dokumentu.
  Obrázek : Správce zařízení se seznamem řadiče Texas Instruments XHCI
   Okna Správce zařízení se seznamem řadiče Texas Instruments XHCI
 4. Klikněte na kartu Ovladač a položku Vrátit změny ovladače.
 5. Kliknutím v potvrzujícím okně na možnost Ano se vrátíte k předchozímu ovladači.
 6. Klikněte na tlačítko Zavřít a restartujte počítač. Porty USB by měly opět fungovat.
  Poznámka:
  Pokud porty USB stále nefungují, nemusí být vodiče připojující desku USB ke kontaktům základní desky USB správně připojeny. K připojení vodičů desky USB ke konektorům základní desky bude v některých případech nutné provést servis počítače.

Systém Windows 7 zamrzne nebo při používání zařízení USB dochází k selhání přenosu dat

Při používání zařízení USB s rozhraním NVIDIA USB EHCI (Enhanced Host Controller Interface) dochází k selhání přenosu dat nebo systém Windows 7 přestane reagovat. Používá-li počítač čipovou sadu rozhraní NVIDIA USB EHCI, stáhněte a nainstalujte opravu hotfix společnosti Microsoft. Další informace najdete v článku podpory společnosti Microsoft Při přesunutí dat z počítače se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2 vybaveného čipovou sadou NVIDIA USB EHCI a nejméně 4 GB paměti RAM pomocí technologie USB může dojít k potížím (v angličtině).

Chyba: Selhání aktivace portu USB v systému BIOS

V systému BIOS povolte možnost Legacy USB Support postupem uvedeným v části O funkcích Legacy USB Support.

Přední porty USB vašeho stolního počítače nefungují

Jestliže jste zakoupili stolní počítač s porty USB na přední straně počítače a porty nefungují, je možné, že se odpojil kabel uvnitř počítače. Zapojením zařízení USB do zadního portu však nejprve ověřte, zda fungují porty USB na zadní straně počítače. Nedojde-li k rozpoznání zařízení v zadním portu, postupem dle dalších částí tohoto dokumentu potíže vyřešte. Níže uvedeným postupem se přesvědčíte, zda se přední porty USB neodpojily ze základní desky.
  Upozornění:
Tento produkt obsahuje součásti, které se mohou poškodit elektrostatickým výbojem (ESD). Chcete-li omezit riziko poškození výbojem ESD, pracujte na podlaze bez koberců, používejte pracovní plochu pohlcující statickou elektřinu (například vodivou podložku z pěnové hmoty) a antistatický náramek připojený k uzemněnému povrchu.
 1. Vypněte počítač, odpojte kabel napájení a umístěte počítač tak, abyste k němu měli při práci snadný přístup. V případě nutnosti odpojte kabely a počítač přesuňte na stůl, který je umístěn na podlaze bez koberců.
 2. Odstraňte boční kryt. V případě potřeby můžete prohledáním webu Péče o zákazníky společnosti HP (v horní části stránky) vyhledat pokyny, které jsou určeny přímo pro příslušný počítač. Použijte přitom číslo modelu počítače a výraz „otevření skříně počítače“.
  Obrázek : Sejmutí bočního panelu (váš počítač může vypadat odlišně, je však podobný)
   Obrázek sejmutí bočního panelu.
 3. Podívejte se dovnitř počítače. Vodiče vycházející z desky USB PCA na přední straně počítače jsou vedeny k soustavě kontaktů USB na základní desce. Zkontrolujte, zda je tento kontakt bezpečně připojen. Nejsou-li vodiče připojeny nebo jsou připojeny pouze částečně, bezpečně vodiče připojte do správného kontaktu USB na základní desce.
  Chcete-li vyhledat umístění konektoru USB na základní desce, vyhledejte 5 párů kontaktů se štítkem, jehož označení začíná na USB, JUSB, FRONT_USB či F_USB. Jsou-li na základní desce dvě sady kontaktů, například FUSB1 a USB2, použijte nejdříve sadu s nižším číslem. Kromě toho najdete další informace ve specifikaci základní desky, která odpovídá příslušnému modelu počítače. Na webu Péče o zákazníky společnosti HP vyhledejte specifikaci základní desky příslušného počítače.
  Obrázek : Příklad vodičů předního portu USB připojených k základní desce
   Připojení USB na základní desce
 4. Jakmile bezpečně připojíte vodiče předního portu USB, opětovně namontujte přední panel.
 5. Zapojte napájecí kabel (a myš a klávesnici, pokud jste je předtím odpojili).
 6. Zkontrolujte, zda k předním portům USB nejsou připojena žádná zařízení či kabely.
 7. Zapněte počítač a vyčkejte, než systém Windows vyhledá nový hardware.
 8. Jakmile systém Windows nainstaluje ovladače portů USB, můžete použít přední porty.

Při používání programu Windows Media Player 11 se z nově připojeného zvukového zařízení USB neozývá žádný zvuk

Připojíte-li zvukové zařízení USB a program Windows Media Player 11 je otevřen, počítač nemusí rozpoznat nově připojené zařízení. K tomu může dojít v případě, kdy jsou reproduktory připojeny k počítači prostřednictvím portu pro výstup zvuku a nové zvukové zařízení USB připojíte po kliknutí v programu Windows Media Player 11 na tlačítko Stop a před kliknutím na tlačítko Přehrát. Zvuk uslyšíte například pouze z původně připojených reproduktorů, nikoli však z nově připojených sluchátek.
Chcete-li tyto potíže vyřešit, zavřete aplikaci Windows Media Player 11 a poté ji znovu otevřete. Tím přehrávač přinutíte k rozpoznání nového zvukového zařízení.

Po odpojení zvukového zařízení USB neslyšíte přehrávaný zvuk

Odpojíte-li zvukové zařízení USB, jako jsou například sluchátka či mikrofon, neozývá se z reproduktorů přehrávaný zvuk.
K tomu může dojít proto, že systém Windows 7 nezjistí odebrání zvukového zařízení USB a nadále se pokouší odeslat zvuk do odpojeného zařízení.
Chcete-li tyto potíže vyřešit, zavřete přehrávač Media Player a poté jej opět spusťte. Nebo po odpojení zvukového zařízení USB restartujte počítač. Tím se v systému Windows vynutí opětovné vytvoření grafu přehrávání a systém rozpozná, že zařízení bylo odpojeno.

O funkci Legacy USB Support

Mnohé potíže s portem USB lze vyřešit zakázáním funkce USB Legacy Support v systému BIOS. Toto nastavení nemusí být na vašem modelu počítače k dispozici. Kroky pro přístup k funkcím USB Legacy Support se mohou lišit.
Poznámka:
Pokud funkci Legacy USB Support počítač používá, je nutné pro klávesnici nebo myš USB v systému BIOS povolit funkci USB Legacy Support, aby tato zařízení pracovala v aplikacích systému MS-DOS či v jiných systémech, než je Windows. Předtím, než provedete níže uvedené kroky, ověřte, zda je do počítače zapojena myš a klávesnice PS/2.
Níže uvedeným postupem povolte, nebo zakažte funkci USB Legacy Support v počítači:
 1. Zapněte nebo restartujte počítač.
 2. Jakmile se objeví první obrazovka, opakovaně stiskněte klávesu F10, dokud se nezobrazí obrazovka nastavení systému.
 3. Pomocí šipky vlevo a šipky vpravo vyberte kartu Rozšířené.
 4. Pomocí šipky nahorua dolů vyberte možnost USB Legacy Support a poté stiskněte klávesu Enter.
 5. Pomocí šipky nahoru, šipky dolů a klávesy Enter vyberte možnost Povoleno, či Zakázáno a stiskněte klávesu Enter.
 6. Stisknutím klávesy F10 uložte a ukončete nastavení.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...