hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - Instalace produktu v bezdrátové síti se systémem Windows (pouze bezdrátové modely)

Poznámka:
Postupujte podle tohoto postupu v případě, že nepoužíváte nástroj HP Smart Install.
Před instalací softwaru produktu nesmí být produkt připojen k síti pomocí síťového kabelu.
Pokud váš bezdrátový směrovač nepodporuje protokol WPS (Wi-Fi Protected Setup), požádejte o síťové nastavení bezdrátového směrovače správce sítě nebo proveďte následující akce:
 • Obstarejte si název bezdrátové sítě nebo identifikátor SSID.
 • Určete bezpečnostní heslo nebo šifrovací klíč pro bezdrátovou síť.

Připojení produktu k bezdrátové síti pomocí protokolu WPS

Pokud váš bezdrátový směrovač podporuje nastavení chráněné pomocí sítě Wi-Fi (WPS), jedná se o nejjednodušší způsob nastavení produktu v bezdrátové síti.
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko Bezdrátové .
 2. Stiskněte tlačítko Bezdrátová nabídka a potom tlačítko Nastavení chráněné pomocí sítě Wi-Fi.
 3. Nastavení lze dokončit některým z následujících způsobů:
  • Tlačítko: Vyberte možnost Příkazové tlačítko a postupujte podle pokynů na ovládacím panelu. Nastavení bezdrátového připojení může několik minut trvat.
  • PIN: Vyberte možnost Generovat PIN a postupujte podle pokynů na ovládacím panelu. Produkt vygeneruje jedinečný kód PIN, který je nutné zadat na instalační obrazovce bezdrátového směrovače. Nastavení bezdrátového připojení může několik minut trvat.
Poznámka:
Pokud tato metoda není úspěšná, vyzkoušejte Průvodce instalací bezdrátové sítě na ovládacím panelu produktu nebo metodu připojení pomocí kabelu USB.

Připojení produktu k bezdrátové síti pomocí Průvodce instalací bezdrátové sítě

Pokud váš bezdrátový směrovač nepodporuje nastavení chráněné sítí WiFi (WPS), můžete produkt nainstalovat v bezdrátové síti touto metodou.
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko Bezdrátové .
 2. Stiskněte tlačítko Bezdrátová nabídka a potom tlačítko Průvodce instalací bezdrátové sítě.
 3. Produkt vyhledá dostupné bezdrátové sítě a zobrazí seznam síťových názvů (identifikátorů SSID). V seznamu vyberte identifikátor SSID pro svůj bezdrátový směrovač, pokud je k dispozici. Jestliže identifikátor SSID pro váš bezdrátový směrovač není v seznamu uveden, stiskněte tlačítko Zadejte číslo SSID.. Po výzvě k zadání typu zabezpečení sítě vyberte volbu, kterou používá váš bezdrátový směrovač. Na displeji ovládacího panelu se zobrazí klávesnice.
 4. Pokud váš bezdrátový směrovač používá zabezpečení WPA, zadejte pomocí klávesnice přístupový kód.
  Pokud váš bezdrátový směrovač používá zabezpečení WEP, zadejte pomocí klávesnice kód.
 5. Stiskněte tlačítko OK a počkejte, než produkt naváže připojení s bezdrátovým směrovačem. Nastavení bezdrátového připojení může několik minut trvat.

Připojení produktu k bezdrátové síti pomocí kabelu USB

Pokud váš bezdrátový směrovač nepodporuje nastavení chráněné sítí WiFi (WPS), nastavte produkt v bezdrátové síti touto metodou. Přenesení nastavení pomocí kabelu USB usnadňuje nastavení bezdrátového připojení. Po dokončení nastavení můžete kabel USB odpojit a použít bezdrátové připojení.
 1. Vložte disk CD se softwarem do jednotky CD počítače.
 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Po výzvě vyberte volbu Připojit pomocí bezdrátové sítě. Po výzvě připojte kabel USB mezi produkt a počítač.
    Upozornění:
  Nepřipojujte kabel USB, dokud vás k tomu instalační program nevyzve.
 3. Po dokončení instalace se vytištěním konfigurační stránky ujistěte, že má produkt název SSID.
 4. Po dokončení instalace odpojte kabel USB.

Instalace softwaru pro bezdrátový produkt aktuálně nainstalovaný v síti

Pokud již produkt má IP adresu v bezdrátové síti a chcete nainstalovat software produktu do počítače, proveďte následující kroky.
 1. Z ovládacího panelu produktu vytiskněte konfigurační stránku k získání IP adresy produktu.
 2. Nainstalujte software z disku CD-ROM.
 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 4. Po zobrazení výzvy vyberte možnost Připojit pomocí bezdrátové sítě a potom klikněte na tlačítko Další.
 5. Ze seznamu dostupných tiskáren vyberte tiskárnu, která má správnou IP adresu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...