hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - Vložení papíru do zásobníků

Plnění zásobníku 1

 1. Otevřete zásobník 1.
  Obrázek : Otevřete zásobník 1.
 2. Vytáhněte nástavec zásobníku.
  Obrázek : Nástavec zásobníku 1
 3. Pokud vkládáte dlouhé listy papíru, použijte nástavec.
  Obrázek : Otevřete nástavec zásobníku 1.
 4. Roztáhněte zcela vodítka na papír (popisek 1) a poté vložte stoh papíru do zásobníku 1 (popisek 2). Nastavte vodítka papíru podle formátu papíru.
  Poznámka:
  Vložte papír do zásobníku 1 tiskovou stranou nahoru a horním okrajem směrem do tiskárny.
  Obrázek : Naplňte zásobník 1.

Naplňte zásobník 2 nebo volitelný zásobník 3

 1. Vytáhněte zásobník ze zařízení.
  Obrázek : Otevřete zásobník 2.
 2. Vysunutím rozevřete vodítka délky a šířky papíru.
  Obrázek : Rozevřete vodítka papíru.
 3. Chcete-li vložit papír formátu Legal, vysuňte zásobník stisknutím a podržením poutka nástavce a táhněte přední část zásobníku směrem k sobě.
  Poznámka:
  Je-li v zásobníku vložený papír formátu Legal, zásobník vyčnívá z přední části zařízení přibližně o 64 mm (2,5 palce).
  Obrázek : Vložte papír ve formátu Legal.
 4. Vložte papír do zásobníku tak, aby byl ve všech čtyřech rozích rovný. Posuňte boční vodítka papíru tak, aby se zarovnala se značkami formátu papíru ve spodní části zásobníku. Posuňte přední vodítko pro nastavení délky papíru tak, aby se papír dotýkal zadního okraje zásobníku.
  Obrázek : Vložte papír do zásobníku 2.
 5. Zatlačte na papír a ujistěte se, že stoh papíru nepřesahuje zarážky omezení výšky papíru na boční straně zásobníku.
  Obrázek : Zkontrolujte, zda je papír pod zarážkami na zásobníku.
 6. Zasuňte zásobník do zařízení.
  Obrázek : Zavřete zásobník 2.

Vložení papíru do podavače dokumentů

Podavač dokumentů pojme až 50 listů dokumentového papíru o gramáži 75 g/m2.
  Upozornění:
Aby nedošlo k poškození zařízení, nevkládejte předlohy opravované korekční páskou či barvou obsahující kancelářské sponky, ani předlohy sešité svorkami. Do podavače dokumentů nevkládejte ani fotografie, malé nebo křehké předlohy.
 1. Umístěte předlohy do podavače dokumentů lícem nahoru.
  Obrázek : Podavač dokumentů
 2. Nastavte vodítka tak, aby přiléhala k papíru.
  Obrázek : Vodítka podavače dokumentů

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...