hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - Tisk s počítačem Macintosh

Zrušení tiskové úlohy v počítači Mac
 1. Pokud právě probíhá tisk úlohy, můžete ji zrušit stisknutím tlačítka Storno na ovládacím panelu zařízení.
    Poznámka:
  Stisknutím tlačítka Storno se vymaže úloha, kterou zařízení právě zpracovává. Jestliže je spuštěno více procesů, vymažete stisknutím tlačítka Storno proces, který je právě zobrazen na ovládacím panelu zařízení.
 2. Tiskovou úlohu můžete zrušit i z aplikace nebo z tiskové fronty.
  • Aplikace: Většinou se na obrazovce krátce objeví dialogové okno, které umožňuje zrušit tiskovou úlohu.
  • Tisková fronta systému Mac: Otevřete tiskovou frontu dvojitým kliknutím na ikonu zařízení na panelu Dock. Pak zvýrazněte tiskovou úlohu a klikněte na možnost Smazat.
Změna formátu a typu papíru v počítačích Mac
 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk.
 2. V nabídce Kopie a stránky klikněte na tlačítko Vzhled stránky.
 3. Z rozbalovacího seznamu Formát papíru vyberte formát a pak klikněte na tlačítko OK.
 4. Otevřete nabídku Úpravy.
 5. Z rozbalovacího seznamu Typ média vyberte typ.
 6. Klikněte na tlačítko Tisk.
Změna velikosti dokumentů nebo tisk na vlastní formát papíru u počítače Macintosh
Mac OS X 10.5 a 10.6
Zvolte jeden z těchto postupů.
 1. V nabídce Soubor klikněte na možnost Tisk.
 2. Klikněte na tlačítko Vzhled stránky.
 3. Vyberte produkt a potom zvolte správné nastavení pro možnosti Formát papíru a Orientace.
 1. V nabídce Soubor klikněte na možnost Tisk.
 2. Otevřete nabídku Manipulace s papírem.
 3. V oblasti Cílová velikost papíru klikněte na pole Přizpůsobení velikosti formátu papíru a v rozevíracím seznamu vyberte formát papíru.
Vytváření a používání předvoleb tisku u počítače Macintosh
Předvolby tisku můžete použít, chcete-li uložit aktuální nastavení ovladače tiskárny pro budoucí použití.
Tvorba předvolby tisku
 1. V nabídce Soubor klikněte na možnost Tisk.
 2. Vyberte ovladač.
 3. Vyberte nastavení tisku, které chcete uložit pro budoucí použití.
 4. V nabídce Předvolby klikněte na možnost Uložit jako... a zadejte název předvolby.
 5. Klikněte na tlačítko OK.
Použití předvoleb tisku
 1. V nabídce Soubor klikněte na možnost Tisk.
 2. Vyberte ovladač.
 3. V nabídce Předvolby vyberte předvolbu tisku.
  Poznámka:
Chcete-li použít výchozí nastavení ovladače tiskárny, vyberte možnost standardní.
Tisk titulní stránky u počítače Macintosh
 1. V nabídce Soubor klikněte na možnost Tisk.
 2. Vyberte ovladač.
 3. Otevřete nabídku Úvodní stránka a vyberte, kdy chcete vytisknout titulní stranu. Klikněte na tlačítko Před dokumentem nebo na tlačítko Za dokumentem.
 4. V nabídce Typ úvodní stránky vyberte sdělení, které se má vytisknout na titulní stránce.
    Poznámka:
  Pokud chcete vytisknout prázdnou titulní stránku, vyberte možnost standardní v nabídce Typ úvodní stránky.
Použití vodoznaků u počítače Macintosh
 1. V nabídce Soubor klikněte na možnost Tisk.
 2. Otevřete nabídku Vodoznaky.
 3. V nabídce Režim vyberte typ vodoznaku, který chcete použít. Chcete-li tisknout poloprůhlednou zprávu, vyberte možnost Vodoznak. Chcete-li tisknout neprůhlednou zprávu, zvolte možnost Překrýt.
 4. V nabídce Stránek určete, zda se má vodoznak tisknout na všechny stránky nebo pouze na první stránku.
 5. V nabídce Text můžete vybrat jednu ze standardních zpráv nebo zvolte možnost Vlastní a do příslušného pole zadejte novou zprávu.
 6. Zvolte možnosti zbývajících nastavení.
Tisk více stránek na jeden list papíru u počítače Macintosh
Obrázek : Ilustrace tisku více stránek
 1. V nabídce Soubor klikněte na možnost Tisk.
 2. Vyberte ovladač.
 3. Otevřete nabídku Rozvržení.
 4. V nabídce Počet stránek na list vyberte počet stránek, které chcete vytisknout na každý list (1, 2, 4, 6, 9 nebo 16).
 5. V oblasti Směr rozvržení vyberte pořadí a umístění stránek na listu.
 6. V nabídce Okraje vyberte typ okrajů, které se mají kolem jednotlivých stránek listu vytisknout.
Tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk) u počítače Macintosh
Použití automatického oboustranného tisku
 1. Do jednoho ze zásobníků vložte dostatečné množství papíru pro danou tiskovou úlohu.
 2. V nabídce Soubor klikněte na možnost Tisk.
 3. Otevřete nabídku Rozvržení.
 4. V nabídce Oboustranný vyberte nastavení vazby.
Ruční oboustranný tisk
 1. Do jednoho ze zásobníků vložte dostatečné množství papíru pro danou tiskovou úlohu.
 2. V nabídce Soubor klikněte na možnost Tisk.
 3. Otevřete nabídku Úpravy a klikněte na kartu Ruční oboustranný tisk nebo otevřete nabídku Ruční oboustranný tisk.
 4. Klikněte na pole Ruční oboustranný tisk a vyberte nastavení vazby.
 5. Klikněte na tlačítko Tisk. Postupujte podle pokynů v místním okně, které se na obrazovce počítače zobrazí ve chvíli, kdy je třeba přemístit výstupní stoh v zásobníku 1 pro tisk druhé poloviny.
 6. Přejděte k produktu a ze zásobníku 1 vyjměte veškerý nepotištěný papír.
 7. Vložte stoh potištěného papíru do zásobníku 1 dolní stranou napřed lícem nahoru. Druhou stranu listů je nutné tisknout ze zásobníku 1.
 8. Budete-li vyzváni, pokračujte stisknutím příslušného tlačítka na ovládacím panelu.
Nastavení možností barev u počítače Macintosh
Pokud používáte na počítači Mac postscriptový ovladač tiskárny HP, technologie HP EasyColor prohledá každý dokument a automaticky upraví všechny fotografie.
V následujícím příkladu byly obrázky vlevo vytvořeny bez použití funkce HP EasyColor. Obrázky napravo ukazují výsledné zlepšení při použití funkce HP EasyColor.
Obrázek : Příklady funkce HP EasyColor
Možnost HP EasyColor je standardně povolena v ovladači tiskárny HP Mac Postscript, takže nemusíte provádět ruční nastavení barev. Chcete-li provádět ruční nastavení barev, musíte tuto možnost zakázat následujícím postupem.
 1. V nabídce Soubor klikněte na možnost Tisk.
 2. Vyberte ovladač.
 3. Otevřete nabídku Možnosti barev/kvality a zrušte zaškrtnutí položky HP EasyColor.
 4. Otevřete nabídku Upřesnit nebo vyberte odpovídající kartu.
 5. Upravte samostatná nastavení pro text, grafiku a fotografie.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...