hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny řady HP Deskjet 1000 (J110), 2000 (J210), 3000 (J310) a Deskjet Ink Advantage 2010 (K010a) - Tiskárna neodebírá nebo nepodává papír

Problém

Produkt neodebírá nebo nepodává papír ze zásobníku. Produkt může vydávat zvuky podobné tisku, ale není v něm žádný papír.

Pokyny pro používání řešení v tomto dokumentu

Problém s podáváním papíru může být způsoben několika důvody, například zaprášením nebo znečištěním válečků na papír, stavem papíru v zásobníku nebo dokonce problémy se softwarem.
Chcete-li problém vyřešit, vyzkoušejte jednotlivá řešení v tomto dokumentu. Následně podle pokynů v této části vytiskněte protokol samočinného testu. V tomto kroku určíte, zda hardware produktu pracuje správně. Jakmile problém vyřešíte a produkt úspěšně vytiskne protokol samočinného testu, není nutné pokračovat v řešení problémů.
Jak tisknout protokol autotestu
 1. Otevřete software produktu HP:
  Poznámka:
  Software produktu HP můžete otevřít také z plochy počítače: dvakrát klikněte na ikonu pro váš produkt HP ().
  Otevře se software produktu.
 2. Dvakrát klikněte na možnost Akce tiskárny.
 3. Dvakrát klikněte na možnost Úlohy údržby.
 4. Klikněte na kartu Služby zařízení a poté klikněte na Tisk diagnostických informací (). Vytiskne se protokol autotestu.
DŮLEŽITÉ: Zkuste vytisknout protokol autotestu po každém řešení, i když problém vyřeší.
Následující video ukazuje, jak vyřešit chybové hlášení Došel papír, pokud jste papír vložili.
Poznámka:
Toto video ukazuje tiskárnu HP Deskjet 3000. Vnější část produktu nemusí vypadat stejně jako váš produkt, ale kroky jsou stejné.
.
Máte-li potíže se zobrazením videa nebo chcete-li zobrazit video v jiné velikosti, kliknutím sem přehrajete video na stránkách YouTube.

Řešení 1: Proveďte reset

Někdy může problém s podáváním papíru odstranit restartování produktu. Chcete-li produkt resetovat, proveďte následující kroky.

Krok 1: Resetujte tiskárnu

 1. Stisknutím tlačítka napájení () zapněte produkt.
 2. Nechte produkt zapnutý a odpojte napájecí kabel ze zadní části produktu.
 3. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
 4. Počkejte alespoň 15 sekund.
 5. Zapojte napájecí kabel zpět do zásuvky.
 6. K zadní části produktu připojte znovu napájecí kabel.
 7. Pokud se produkt nezapne sám, stiskněte tlačítko napájení ().

Krok 2: Vytiskněte protokol autotestu

Vytiskněte protokol autotestu. Pokyny pro používání těchto řešení naleznete v části na začátku tohoto dokumentu.
 • Pokud se protokol autotestu vytiskne, zkuste vytisknout původní dokument znovu. Je-li problém vyřešen, není třeba v odstraňování problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
 • Pokud se protokol autotestu nevytiskne, pokračujte dalším řešením.

Řešení 2: Zkontrolujte stav papíru a znovu jej vložte

Problémy s podáváním papíru mohou být způsobeny zaprášeným, potrhaným, pokrouceným, vlhkým nebo zvlněným papírem v zásobníku. Může také záležet na kvalitě papíru. Používejte pouze papír dobré kvality, který splňuje specifikace produktu. Následujícími kroky zkontrolujte stav papíru.
Poznámka:
Pro účely těchto kroků k odstranění problému použijte pouze 10 až 25 listů obyčejného bílého nepoužitého papíru.

Krok 1: Zkontrolujte stav papíru

 1. Ze zásobníku papíru vyjměte balík papíru.
 2. Zkontrolujte, zda se v zásobníku nenacházejí nějaké zábrany. Pomocí baterky prozkoumejte mechanismus uvnitř zásobníku a ujistěte se, že mezi válci a papírem nic nestojí v cestě. K problémům s papírem může docházet i kvůli malým útržkům papíru.
  Poznámka:
  Najdete-li v cestě papíru nějaké zábrany, přejděte k části věnované čištění válečků.
 3. Prozkoumejte stav papíru a potrhaný, zaprášený, zkroucený, krabatý či ohnutý papír vyměňte.
 4. Ujistěte se, že všechny papíry v balíku jsou stejného formátu a typu. Do zásobníku nikdy nezakládejte smíšený typ papíru. V daný okamžik zpracuje produkt pouze jediný typ papíru.
 5. Poklepejte balíkem papíru na rovný povrch, abyste ho srovnali.
 6. Ujistěte se, že je v balíku papíru alespoň 10 listů, ale ne více než 25 listů papíru.
  Poznámka:
  Za účelem provedení těchto kroků a odstranění problému je nutné použít pouze 10 až 25 listů papíru. Jakmile problém vyřešíte, můžete do zásobníku opět založit množství papíru dle specifikované kapacity produktu.

Krok 2: Vložte papír zpět

 1. Není-li produkt ještě zapnutý, stiskněte tlačítko napájení ().
 2. Zvedněte zásobník papíru.
  Obrázek : Zvedněte zásobník papíru
  Obrázek: Zvednutí vstupního zásobníku
 3. Sklopte výstupní zásobník a poté vytáhněte nástavec zásobníku.
  Obrázek : Sklopte výstupní zásobník
  Obrázek: Sklopení výstupního zásobníku
 4. Posuňte vodítko šířky papíru do krajní polohy.
  Obrázek : Posuňte vodítko šířky papíru
  Obrázek: Posunutí vodítka šířky papíru do krajní polohy
 5. Vložte do zásobníku nepoužitý obyčejný bílý papír formátu U.S letter nebo A4 kratší stranou dopředu a tiskovou stranou nahoru.
  Obrázek : Vložte do zásobníku papír
  Obrázek: Vložení papíru do zásobníku
 6. Posouvejte vodítko šířky papíru doprava, dokud se nezastaví o okraj papíru, ale tak, aby papír neohýbalo.
  Obrázek : Posuňte vodítko šířky papíru doprava
  Obrázek: Posunutí vodítka šířky papíru doprava

Krok 3: Vytiskněte protokol autotestu

Vytiskněte protokol autotestu. Pokyny pro používání těchto řešení naleznete v části na začátku tohoto dokumentu.
 • Pokud se protokol autotestu vytiskne, zkuste vytisknout původní dokument znovu. Je-li problém vyřešen, není třeba v odstraňování problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
 • Pokud se protokol autotestu nevytiskne, pokračujte dalším řešením.

Řešení 3: Vyčistěte podávací válečky papíru

Zbytky prachu nebo papíru na válečcích uvnitř produktu mohou způsobit problémy s podáváním papíru. Při čištění válečků postupujte podle následujících kroků.

Krok 1: Vyčistěte podávací válečky papíru

Poznámka:
Pro čištění válečků budete potřebovat dlouhou špejli s vatou.
 1. Stisknutím tlačítka napájení () vypněte produkt.
 2. Odpojte napájecí kabel ze zadní části výrobku.
 3. Zvedněte vstupní zásobník.
  Obrázek : Zvedněte vstupní zásobník
  Obrázek: Zvednutí vstupního zásobníku
 4. Podívejte se směrem dolů otevřeným vstupním zásobníkem a vyhledejte šedé podávací válečky papíru. K osvětlení oblasti můžete potřebovat baterku.
  Obrázek : Podávací válečky papíru
  Fotografie: podávací válečky papíru
 5. Navlhčete dlouhou špejli s vatou lahvovou nebo destilovanou vodou a poté z ní vyždímejte veškerou nadbytečnou vodu.
 6. Přitlačte špejli s vatou proti válečkům a otáčejte jimi prsty směrem nahoru. K odstranění prachu nebo usazené špíny použijte mírný tlak.
 7. Nechejte válečky vyschnout po dobu 10 až 15 minut.
 8. K zadní části produktu připojte znovu napájecí kabel.
 9. Pokud se produkt HP nezapne, stiskněte tlačítko napájení ().

Krok 2: Vytiskněte protokol autotestu

Vytiskněte protokol autotestu. Pokyny pro používání těchto řešení naleznete v části na začátku tohoto dokumentu.
 • Pokud se protokol autotestu vytiskne, zkuste vytisknout původní dokument znovu. Je-li problém vyřešen, není třeba v odstraňování problémů pokračovat.
 • Pokud se protokol autotestu vytiskne, ale původní dokument ne, pokračujte dalším řešením v tomto dokumentu.
 • Pokud se protokol autotestu nevytiskne, zkuste vytisknout protokol znovu. Zjistěte, zda jdou slyšet gumové podávací válečky; měli byste být schopni slyšet jejich otáčení. Poté zkuste pomalu zatlačit papír dále, dokud se váleček nezapojí do odebírání papíru. Dávejte pozor, abyste papír nezatlačili příliš daleko, což může způsobit uvíznutí papíru.
  • Pokud se protokol autotestu nevytiskne při pomalém zatlačování papíru, opakujte předchozí kroky a vyčistěte válečky znovu. Pokud problém po opakovaném čištění pokračuje, přeskočte následující řešení v tomto dokumentu a poté proveďte servis produktu.
  • Pokud se protokol autotestu vytiskne při pomalém zatlačování papíru, zkuste vytisknout původní dokument znovu. Papír patrně nebyl zaveden do produktu dostatečně daleko. Je-li problém vyřešen, není třeba v odstraňování problémů pokračovat.
  • Pokud papír prochází produktem, pouze pokud jej pomalu zatlačíte, opakujte předchozí kroky pro vyčištění válečků znovu. Pokud problém po opakovaném čištění pokračuje, přeskočte následující řešení v tomto dokumentu a poté proveďte servis produktu.

Řešení 4: Přizpůsobte nastavení papíru v ovladači tiskárny

Produkt nemusí podávat papír, pokud velikost a typ papíru v zásobníku papíru neodpovídají nastavením velikosti a typu v ovladači tisku. Tato funkce produktu pomáhá zabránit plýtvání inkoustem a papírem, pokud papír neposkytuje očekávané výsledky.
 1. Vraťte se k dokumentu, který jste zkoušeli tisknout, když problém nastal.
 2. Klikněte na nabídku Soubor a poté na příkaz Tisk. Otevře se dialogové okno Tisk.
  Obrázek : Klikněte na nabídku Soubor a poté na příkaz Tisk.
  Obrázek: Klikněte na nabídku Soubor a poté na příkaz Tisk.
 3. Vyberte svůj produkt a poté klikněte na tlačítko Vlastnosti. Otevře se dialogové okno Vlastnosti tiskárny.
 4. Klikněte na kartu Papír/Kvalita.
 5. V rozevíracím seznamu Formát papíru zkontrolujte, zda vybraná možnost odpovídá rozměru papíru. Pokud máte například ve svém produktu vložený papír formátu Legal, vyberte možnost Legal 8,5x14in.
 6. V rozevíracím seznamu Média vyberte typ papíru, který odpovídá papíru, který jste vložili do produktu.
 7. Kliknutím na tlačítko OK nastavení použijete.
 8. Kliknutím na tlačítko OK z dialogového okna Tisk spusťte tiskovou úlohu.
 • Jestliže se dokument vytiskne, je problém vyřešen a není třeba v odstraňování problémů pokračovat.
 • Vytiskne-li se dokument na obyčejný bílý papír, ale ne na speciální typ papíru, není třeba v řešení problémů pokračovat. Problém pravděpodobně souvisí s papírem, na který jste se pokoušeli tisknout, nebo případně došlo k potížím s konektivitou. Přečtěte si části Příčina a prevence na konci tohoto dokumentu a prověřte další možnosti.
 • Pokud se dokument nevytiskne, přejděte k následujícímu řešení.

Řešení 5: Servis produktu

Pokud produkt vytiskl protokol autotestu na obyčejném bílém papíru, je tiskárna funkční a není ji třeba vyměňovat. Problém mohou způsobovat další záležitosti jako například připojení, nastavení ovladače tisku, speciální papír, fotografický papír směřující lesklou stranou nahoru nebo kluzký nebo poškozený papír. Projděte následující části, abyste se dozvěděli o častých příčinách a o tom, jak problému zabránit.
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, aniž by byl problém vyřešen, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je váš produkt stále v záruce, přejděte na web pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.
DŮLEŽITÉ: Servis produktu provádějte, pouze pokud jste vyzkoušeli všechna předchozí řešení a produkt nevytiskne zkušební stránku na obyčejném bílém papíru.

Prevence potíží s uvíznutým papírem

Postup při prevenci problémů s uvíznutým papírem:
 • Do zásobníku založte alespoň 10 listů papíru, zásobník však nepřeplňujte.
 • Papír správně založte a posuňte ho až do zásobníku.
 • Do hlavního zásobníku vkládejte vždy jen papír jednoho typu.
 • Uchovávejte papír v chladu a suchu.
 • V zásobníku používejte pouze čistý, nepoužitý papír.
 • Papír, který byl po nějaký čas v zásobníku fotografického papíru, opětovně založte. Netiskněte na papír, který je zaprášený.
 • Před založením papíru vyčkejte, než produkt dokončí danou úlohu, nebo zobrazí hlášení „Chybějící papír“.

Příčina

Tento problém může způsobit kterýkoli z následujících problémů:
 • Zásobníky papíru jsou prázdné nebo přeplněné.
 • Papír je pomačkaný.
 • Tisková strana nebo lesklá strana papíru není v zásobníku vložena lícem nahoru. U fotografického papíru vždy vložte drsnější stranu papíru směrem dolů.
 • Papír je pro produkt příliš hladký.
 • Papír pravděpodobně nebyl zachycen podávacími válečky.
 • Vodítko šířky papíru je stlačeno proti stohu papíru příliš těsně.
 • Zásobník papíru není úplně vložen do produktu.
 • Nastavení papíru v ovladači tisku neodpovídají papíru vloženému do zásobníku papíru.
 • Gumové podávací válečky papíru jsou zaprášené.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...