hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Výměna kazet u tiskáren HP řady Deskjet 1000, 2000, 3000 a Deskjet Ink Advantage 2010

Tento dokument je určen pro tiskárny HP řady Deskjet 1000, 2000, 3000 a Deskjet Ink Advantage 2010.
Aby nedocházelo k problémům s kvalitou tisku, vyměňte inkoustové kazety, pokud mají nízký stav inkoustu nebo v nich inkoust došel.

Typy inkoustových kazet

Informace o správném typu inkoustových kazet pro vaši oblast naleznete v následující tabulce. Tato tabulka je pro tiskárny HP Deskjet 1000, 2000 a 3000.
Popis inkoustové kazety
Severní Amerika a Tichomoří, včetně Japonska (mimo Indie, Číny, Japonska a Indonésie)
Západní Evropa
Blízký východ, Afrika, Latinská Amerika a SNS
Čína, Indie a Indonésie
Kazeta s černým inkoustem
HP 61 černá
HP 301 černá
HP 122 černá
HP 802 černá
Barevná inkoustová kazeta
HP 61 tříbarevná
HP 301 tříbarevná
HP 122 tříbarevná
HP 802 tříbarevná
Informace o správném typu inkoustových kazet pro vaši oblast naleznete v následující tabulce. Tato tabulka je pro tiskárny HP Deskjet Ink Advantage 2010.
Popis inkoustové kazety
Amerika
Evropa
Blízký východ a Afrika
Asie a Tichomoří
Černá inkoustová kazeta
HP 704 Black (černá)
Není k dispozici
Není k dispozici
HP 704 Black (černá)
Barevná inkoustová kazeta
HP 704 Tri-Color (tříbarevná)
Není k dispozici
Není k dispozici
HP 704 Tri-Color (tříbarevná)
Přejděte na webovou stránku HP SureSupply a ověřte kompatibilitu inkoustové nebo tonerové kazety nebo zakupte náhradní kazety a jiný spotřební materiál.
 1. Přejděte na web HP SureSupply.
 2. V případě potřeby vyberte zemi/oblast.
  Obrázek : Výběr země/oblasti
  Výběr země/oblasti
 3. Podle pokynů na obrazovce objednejte nový spotřební materiál nebo ověřte kompatibilitu kazety s vaší tiskárnou.
Originální kazety a spotřební materiál HP lze také zakoupit u jiných prodejců.

Video ukazující výměnu inkoustové kazety

Následující video ukazuje postup výměny kazety.
Poznámka:
Video zobrazuje model HP Deskjet 3000. Vnější část produktu nemusí vypadat stejně jako u vašeho produktu, ale kroky jsou stejné.
.
Máte-li potíže se zobrazením videa nebo chcete-li zobrazit video v jiné velikosti, kliknutím sem přehrajete video na stránkách YouTube.

Krok 1: Zakládání papíru

Při každé instalaci nové inkoustové kazety vás produkt HP vyzve k vložení papíru, abyste mohli dokončit kalibraci inkoustové kazety. Při vkládání papíru do produktu postupujte podle následujících pokynů.
 1. Není-li produkt ještě zapnutý, stiskněte tlačítko napájení ().
 2. Zvedněte zásobník papíru.
  Obrázek : Zvedněte zásobník papíru
  Ilustrace: Zvednutí vstupního zásobníku
 3. Sklopte výstupní zásobník a poté vytáhněte nástavec zásobníku.
  Obrázek : Sklopte výstupní zásobník
  Ilustrace: Sklopení výstupního zásobníku
 4. Posuňte vodítko šířky papíru do krajní polohy.
  Obrázek : Posuňte vodítko šířky papíru
  Ilustrace: Posunutí vodítka šířky papíru do krajní polohy
 5. Vložte do zásobníku nepoužitý obyčejný bílý papír formátu U.S letter nebo A4 kratší stranou dopředu a tiskovou stranou nahoru.
  Obrázek : Vložte do zásobníku papír
  Ilustrace: Vložení papíru do zásobníku
 6. Posouvejte vodítko šířky papíru doprava, dokud se nezastaví o okraj papíru, ale tak, aby papír neohýbalo.
  Obrázek : Posuňte vodítko šířky papíru doprava
  Ilustrace: Posunutí vodítka šířky papíru doprava

Krok 2: Vyjměte a vložte zpět kazetu.

 1. Není-li produkt ještě zapnutý, stiskněte tlačítko napájení ().
 2. Otevřete dvířka inkoustové kazety a počkejte, až se vozík kazet přesune do středu produktu.
  Obrázek : Otevřete dvířka inkoustové kazety
  Ilustrace: Otevření dvířek inkoustové kazety
 3. Inkoustovou kazetu, kterou chcete vyměnit, uvolněte lehkým zatlačením dolů a směrem k sobě ji vytáhněte ze slotu.
  Obrázek : Vyjměte starou inkoustovou kazetu
  Ilustrace: Vyjměte starou inkoustovou kazetu
 4. Vyjměte novou inkoustovou kazetu z obalu.
  Obrázek : Vyjměte inkoustovou kazetu z obalu
  Ilustrace: Vyjmutí nové inkoustové kazety z obalu
 5. Pomocí růžového vytahovacího poutka vyjměte plastovou ochrannou pásku z nové inkoustové kazety.
  Obrázek : Sejměte plastovou ochrannou pásku
  Ilustrace: Pomocí vytahovacího poutka vyjměte plastovou ochrannou pásku
    Upozornění:
  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu. Dotyk může způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů. Také na tiskové kazety znovu nelepte lepicí pásky. Může to způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.
  Obrázek : Nedotýkejte se elektrických kontaktů ani inkoustových trysek.
  Ilustrace: Nedotýkat se
 6. Kazetu zasuňte do slotu, až pevně zaklapne na místo.
  Obrázek : Zasuňte kazetu do příslušného slotu
  Ilustrace: Zasunutí kazety do příslušného slotu
  • Tříbarevná inkoustová kazeta () patří do levého slotu
  • Černá inkoustová kazeta () patří do pravého slotu
 7. Předchozí kroky opakujte i při případné výměně dalších inkoustových kazet.
 8. Zavřete dvířka inkoustové kazety.
  Obrázek : Zavřete dvířka inkoustové kazety
  Ilustrace: Zavření dvířek inkoustové kazety

Krok 3: Zarovnání nové inkoustové kazety

 1. Spusťte software tiskárny.
 2. Dvakrát klikněte na položku Akce tiskárny a poté dvakrát klikněte na položku Úlohy údržby. Otevře se HP Toolbox.
 3. Klikněte na kartu Služby zařízení a poté klikněte na Zarovnat tiskové kazety. Tiskárna zarovná kazety a poté vytiskne stránku zarovnání.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...